Publicaties Paul Callewaert.

- Denny Bogaert, Michel Krijgsman, Paul Callewaert, Marcel de Putter. Gezocht en gevonden, Bodemvondsten uit Gent (2016) Uitgeverij PolderVondsten, Hoorn (NL) ISBN 978 90 817063 6 0  320 paginas.

- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen. Jaargang 2021, nr.1 Negentiende-eeuwse penningen van het tuchthuis in Vilvoorde. pag.6-8.

- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen. Jaargang 2021, nr.2 Een stenen gietmal uit Antwerpen. pag.5-9.

- Paul Callewaert, Tijdschrift voor Numismatiek, Numismatica Antverpia, Nr.20 juli-augustus-september 2021 Als stenen spreken ...... pag.22-28.

- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 31ste jaargang nr.9 november 2021 Drie Brugse penningen nader bekeken (deel 1) Of....hoe een "kwart draai" het verschil maakt. pag.241-246.

- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 31ste jaargang nr.10 december 2021 Drie Brugse penningen nader bekeken (deel 2-slot) Of....hoe een "kwart draai" het verschil maakt. pag.270-277.

- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 32ste jaargang nr.1 januari 2022 Unieke pelgrimsinsigne uit Keulen pag.7-9.

- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen. Jaargang 2021 nr.4 Pelgriminsigne uit Keulen. pag.11-13.

- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, jaargang 2021 nr.4 Zoemende schijfjes en munten met een bloederig kantje. pag.20-24.

- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, jaargang 2022 nr.1 Penningen van Sint-Gertrudis in Wetteren. pag.14-16.

- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 32ste jaargang nr.4 april 2022 Zoemende en getande schijfjes met een bloederig kantje. pag.143-149.

- Paul Callewaert, Erfgoedblad Damme, Heemkundige Kring jaargang 23 2022/2 Jaargetijde- en Obiitpenning van de familie de Praet. pag.8-11. 

- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen. Jaargang 2022 nr.2 Obiitpenning op Thomas Montanus en zijn echtgenote, einde zeventiende eeuw. pag.3-5.

- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 32ste jaargang nr.7 september 2022 "Gheselscip van den Bere"- Mythes op laat middeleeuwse loden Brugse penningen. pag.203-210.

- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, jaargang 2022 nr.3 Een penning op Jacques van Luxemburg-Fiennes. pag.6-8.

- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, jaargang 2022 nr.3 Pseudomuntspeld naar het model "Vierlander" Vlaanderen. pag.12-16.


- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, jaargang 2022 nr.4

Dakloodjes op de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Brugge. pag.8-10.


- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, jaargang 2022 nr.4

Penning op ridder Roeland van Uutkerke. pag.13-17.


- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 33ste jaargang nr.2 februari 2023 

Obiit-penning voor Jean Parmentier en Marie-Anne Anchemant pag. 55-56.


- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 33ste jaargang nr.3 maart 2023

Antwoord op addendum, Raf Van Laere, "Gheselscip van den Bere" - Mythes op laatmiddeleeuwse Brugse penningen. pag. 76-78.


- Paul Callewaert, Tijdschrift voor Numismatiek Numismatica Antverpia.

nr. 27 april-mei-juni 2023 Keten "Mosselwefke" van Sint-Anneke. pag. 25-27.


- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen , jaargang 2023 nr.1

Een penning van Nicolaas van der Borcht (Nicolaus de Castro), bisschop van Middelburg 1561-1573. pag.5-6.


- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, jaargang 2023 nr.1

Een keten van het "Mosselwefke" van Sint-Anneke. pag.11-13.


- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 33ste jaargang nr.5 mei 2023 

Pelgrimage van de Heilige Dimpna te Geel. pag.133-135.


- Paul Callewaert & Allex Kussendrager, DDA Detector Magazine nr.188 Mei 2023 Loden penning

Nicolaas van der Borcht (Nicolaus de Castro) Bisschop van Middelburg 1561-1573. pag. 6-7.


- Paul Callewaert, Tijdschrift voor Numismatiek Numismatica Antverpia. nr. 28 juli-augustus-september 2023 Biecht/communiepenningen in de 16de eeuw. pag.5-10.


- Paul Callewaert, Tijdschrift voor Numismatiek Numismatica Antverpia. nr 28 juli-augustus- september 2023 Rekenpenningen Zuidelijke Nederlanden,

Rentmeesters te Antwerpen. pag.11-22.


- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 33ste jaargang nr.7 september 2023 Penning Anselmus Adornes, Jeruzalemkapel te Brugge. pag. 208-210.


- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, jaargang 2023 nr.2

Een gouden gedachtenispenning voor het overlijden van stadhouder Willem IV pag.2-3.


- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, jaargang 2023 nr.2

Een penning van Lodewijk II van Lotharingen, kardinaal van Guise. pag.12-14.


- Paul Callewaert, Tijdschrift voor Numismatiek Numismatica Antverpia, nr.29 oktober-november-december 2023 Accijnspenningen op bier te Antwerpen. pag.5-14.


- Paul Callewaert, Tijdschrift voor Numismatiek Numismatica Antverpia, nr.29 oktober-november-december 2023 Satirischepenning/spotpenning, affaire De Buck. pag.15-19.


- Paul Callewaert, Tijdschrift voor Numismatiek Numismatica Antverpia, nr.29 oktober-november-december 2023 Herdenkingsplaat 150-jarig bestaan Kreglinger 1797-1947. pag.20-25.


- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 33ste jaargang nr.8 oktober 2023

Gouden penning op het overlijden van stadhouder Willem IV. pag.242-244.


- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 33ste jaargang nr.9 november 2023 

Penning op ridder Roeland van Uutkerke pag.275-279.


- Paul Callewaert, DDA Detector Magazine nr.191 November 2023 Penning van ridder

Roeland van Uutkerke pag.28-30.


- Paul Callewaert & Caroline Terryn, Erfgoedblad Damme, Ledenblad 't Zwin Rechteroever, jaargang 23 2023/4. De duivelshond van Damme. Wat een unieke vondst en het wapen van Damme gemeen hebben. pag.8-13.


- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 33ste jaargang nr.10 december 2023

De Bargie, een trekschuit op de "Brugse vaart" pag.293-297.


- Paul Callewaert, DDA Detector Magazine nr.192 December 2023 Een knoop met een verhaal pag.22-23.


- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, Jaargang 2023 nummer 3 en 4. De duivelshond van Damme. pag. 2-4.


- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, Jaargang 2023 nummer 3 en 4. Een penning van de familie Adornes in Brugge. pag. 11-12.


- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, Jaargang 2023 nummer 3 en 4. Een vuursteenslot uit de 16de of 17de eeuw. pag. 28-29.


- Paul Callewaert, A Magazine, Tijdschrift voor metaaldetectie in Vlaanderen, Jaargang 2023 nummer 3 en 4. Een kussenfibula en een kegelfibula. pag. 36-37.


- Paul Callewaert, Tijdschrift voor Numismatiek Numismatica Antverpia, nr.30 januari-februari-maart 2024 Penningen van de Tolkamer van Antwerpen. pag.7-12.


- Paul Callewaert, Tijdschrift voor Numismatiek Numismatica Antverpia, nr.30 januari-februari-maart 2024 Gasthuis-penning, St-Elisabeth de Thuringe (?) pag.13-17.


- Paul Callewaert, Tijdschrift voor Numismatiek Numismatica Antverpia, nr.30 januari-februari-maart 2024 J.C.J. van Speyk, held of dwaas ? pag.19-28.


- Paul Callewaert, boek "Penninxckens van Brugghe" De historische waarde van loden penningen (2024) 344 pagina's.


- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 34ste jaargang nr.2 februari 2024

Noord-Hollandse dakloodjes op de O.-L.-Vrouw kerk te Brugge pag.49-51.


- Paul Callewaert, De Muntmeester Tijdschrift van de Diestse Studiekring voor Numismatiek Jaargang 19, maart 2024 Obiit-penning op Jean Parmentier en Marie-Anne Anchemant pag.6-8.


- Kris Vannieuwenhuyse, Numismatica Brugge en Het Vrije, 34ste jaargang nr.3 maart 2024

Boekvoorstelling "Penninxckens van Brugghe" en penninguitgifte pag.69-71.


- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 34ste jaargang nr.3 maart 2024

Penning Lodewijk II van Lotharingen, kardinaal van Guise pag.81-84.


- Paul Callewaert, DDA Detector Magazine nr.193 maart 2024

16e - 17e eeuwse vuurkets. pag. 24-26.


- Paul Callewaert, Tijdschrift voor Numismatiek Numismatica Antverpia, nr.31 april-mei-juni 2024

Alexander Farnese, hertog van Parma pag.  5-16.


- Paul Callewaert, Tijdschrift voor Numismatiek Numismatica Antverpia, nr.31 april mei-juni 2024

Standbeeld van de hertog van Alva pag. 17-25.


- Paul Callewaert, Numismatica Brugge en Het Vrije, 34ste jaargang nr.4 april 2024 Twee Brugse 17de-eeuwse obiit-penningen nader toegelicht. pag.111-116.


- Paul Callewaert, DDA Detector Magazine nr.194 mei 2024

Pelgrimsteken, draaginsigne Sint-Christoffel pag. 34-35.

 

Deel deze pagina