H. Maagd en H. Geestkapel St-Rombout.

Uit de collectie, Dimidov.

Broodpenning/catechismuspenning armentafel van de H. Maagd en de H. Geest.

Geklopt met bijmerken.

De juiste functie/datering zijn niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 23,65 gram.

Diameter: Ø 32,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. Ca. eind 16de eeuw, begin 17de eeuw.


Voorzijde: Binnen een brede boord/rand.

De boord versiert met ringetjes.

Centraal, een aanziende gekroonde heilige Maagd Maria.

Staande op een sokkel/plateau.

Op haar linkerarm het kindje jezus.

In de rechterhand, een scepter.

De heilige omsloten met een stralenkrans. 

Voorzijde: Binnen een brede boord/rand.

De boord versiert met ringetjes.

Centraal een duif met nimbus en met open vleugels.

Symbolisch weergegeven voor de H. Geest.

De H. Geest omsloten met een stralenkrans.

Ter weerszijden van de duif, een klop/bijmerk.

                 C / W 

Lit.: Léopold Van Den Bergh, Numismatique Malinoise Tome 1(1899) Monnais, méreaux, jetons & médailles frappés a Malines. pag.51 nr.125 pl.XXI nr.125.

Gedenkschriften van den H. Rumoldus, pag.23. "De capelle van den H. Geest gestaen over St-Romboutskercke alwaer op sommege dagen Misse wordt gelesen en de Broodt uitgedeylt aen degene die genieten de taefel van den H. Geest; van welcke taefel in het jaer 1304 proviseurs waren  Johannes de Coelputte ende Laurentius geseyt de Schildere als blyckt uit sekeren brief  gegeven by schepenen van Mechelen donderdags naer den Feestdag van alle  Heyligen  in het geseyt jaer 1304. In dese Capelle wordt de Jonckheyt  van St-Rombouts Parocie op de Sondaegen  en de HH.Daegen naer noen in de Christelycke Leeringe onderwesen".

St-Rombout 1547

Bodemvondst, Jelle Vande Veire.

Penning St-Romboutskerk Mechelen (?)

De juiste functie, voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: 1547


Voorzijde: Tussen twee gladde cirkels.

Het omschrift:

SANCTI RUMOLDI

Wat wil zeggen: Sint Rombout.

Centraal, een kromstaf (?)

Keerzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Een kruis op voetstuk.

Ter weerszijden het gesplitste jaartal

15 / 47

Lit.: Léopold Van Den Bergh, Numismatique Malinoise Tome 1(1899)  pag.82 nr.284.

 

 

Herdenkingspenning Eeuwfeest H. Rumoldus 1775

Gedenkpenning, Eeuwfeest H. Rombout.

Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Geslagen.

Massa: 7,48 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur/ontwerper: Theodore Van Berckel.
Datering: 1775


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De H. Rumoldus/Rombout met baard

schoudermantelen geknoopte soutane naar rechts.

Omschrift.

S . RUMOLDUS MART . MECHLIN . PATRON .

Sint Rombout, patroonheilige van Mechelen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De gezeten stedemaagd, met muurkroon op het hoofd.

In de linkerhand, een rokende wierookvaatje aan een ketting.

In de rechterarm, een kruistaf met palmtak.

Haar arm gesteund, op het wapenschild van Mechelen.

Omschrift.

PRAESULI SUO DEVOTA JUBILAT

De toegewijde verheugt zich.

In de gebogen afsnede.

MECHLINIA.

Mechelen.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Gent 1879,  Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de métiers églises, et. pag.212-213 nr.386.

Leopold Van Den Bergh, (1899)  Numismatique Malinoise  Tome II, Jubilés de Saint-Rombaut et de Notre-Dame d'Hanswyck. pag.115-116. nr.123. pl.LIX 123.

Jubelfeest H. Rumoldus 1825

Penning, op het Jubelfeest H. Rombout in 1825.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur/ontwerper: Adolphe Jouvenel 1798-1867.
Datering: 1825


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een versierde binnenrand

De H. Rumoldus/Rombout met baard,

en geknoopte soutane naar links.

Omschrift.

❀ H . RUMOLDUS PATROON DER STAD MECHELEN .

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een versierde binnenrand

In drie regels.

       ✶

    JUBEL -

   -FEEST

MDCCCXXV . 

De tekst omsloten, met een open vruchtdragende lauwerkrans.

Onderaan dichtgeknoopt met een lint.

Lit.: Leopold Van Den Bergh, (1899)  Numismatique Malinoise  Tome II, Jubilés de Saint-Rombaut et de Notre-Dame d'Hanswyck. pag.117. nr.126. pl.LX 126.

Sint-Rumoldus 1825

Penning, op het Jubelfeest H. Rombout in 1825.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 6,99 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur/ontwerper: Adolphe Jouvenel 1798-1867.
Datering: z.j. 1825


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De H. Rumoldus/Rombout met baard,

en geknoopte soutane naar links.

Omschrift.

A MARTYRIO ANNO ML.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De zittende stedemaagd naar links.

In de rechterhand, een olijftak.

De linkerarm gesteunt op een wapenschild van de stad Mechelen.

Onder de sokkel de initialen van de graveur.

         Ad. J. 

Adolphe Jouvenel

Omschrift:

SENATUS POPULUSQUE RUMOLDO CONSECRANT


Lit.:
 Leopold Van Den Bergh, (1899)  Numismatique Malinoise  Tome II, Jubilés de Saint-Rombaut et de Notre-Dame d'Hanswyck. pag.117. nr.125. pl.LX 125.

Sint-Rumoldus 1888


Penning, op het Jubelfeest H. Rombout in 1888.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur/ontwerper: Charles Würden 1849-1903
Datering: z.j. 1888


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De H. Rumoldus/Rombout met baard, en nimbus.

Kromstaf, en kruisje in de rechterhand.

Predikt het evangelie aan een geknielde man en vrouw.

Omschrift met chronogram van het jaartal 1888

MECHLINIA JUBILANS EXCUDIT APOSTOLO

Onderaan een klein wapenschildje van Mechelen.


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De graftombe waarop de beeltenis van St-Rumoldus.

Onder de sokkel, de graveur/ontwerper.

    CH. WURDEN

Charles Würden

Omschrift met chronogram van het jaartal 1888

CLERUS POPULUSQUE SANCTO RUMOLDO

Onderaan een klein wapenschildje van Mechelen.


Lit.: Leopold Van Den Bergh, (1899) Numismatique

Malinoise Tome II, Jubilés de Saint-Rombaut et de

Notre-Dame d'Hanswyck. pag.118. nr.129. pl.LXI 129.
____________________________________________

Penning Jubelfeest St-Rumold 1925

Penning, op het Jubelfeest H. Rombout in 1925.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 46,67 gram.

Diameter: Ø 49,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Graveur/ontwerper: Bruno Gerrits.
Datering: 1925


Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Zicht op de Sint-Rombout kathedraal van Mechelen.

In drie regels, met chronogram op het jaartal 1925

      RVMOLDO

     EXVLTANT
PLEBS AC CLERVS

De mensen en geestelijken van St-Rumold houden stand.

Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Een geknielde geestelijke, met habijt en kap.

De handen gevouwen op een rots. 

Achter de geestelijke een slaande, staande persoon.

Op de achtergrond, een bosrand.

Links, tegen de boord de jaartallen.

               775-1925

In de afsnede, de graveur/ontwerper.

              BRUNO GERRITS

Oksaal-penning (100 Ct.) 1888

Uit de collectie, Paul Callewaert. 

Oksaal-penning St-Romboutskerk Mechelen.

Ter waarde van 100 centiem / 1 Frank.

Materiaal: Messing.

Massa: 11,45 gram.

Diameter: Ø 33,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. 1888


Voorzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Gelegen op een patriachale staf.

Het wapenschild  van het Sint-Romboutskapittel.

Geflankeerd ter weerszijde met de gotische letters 

S / R

(Sancti Rumoldi)

Keerzijde: Binnen een gladde buitenboord en parelcirkel.

Het omschrift:

ECCLESIA METROPOLITANA S! RUMOLDI ★ MECHLINIÆ ★

De grootstedelijke kerk St- Rombout van Mechelen.

Centraal de waardebepaling.

100 C!

Lit.: Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 15e jaargang/maart 1965. pag 42 e.v..

Leopold Van Den Bergh, (1899)  Numismatique Malinoise  Tome I, 

pag.48 nr.113.

Oksaal-penning (75 Ct.) 1888

Uit de collectie, Paul Callewaert. 

Oksaal-penning St-Romboutskerk Mechelen.

Ter waarde van 75 centiem.

Materiaal: Messing.

Massa: 6,85 gram.

Diameter: Ø 28,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. 1888


Voorzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Gelegen op een patriachale staf.

Het wapenschild  van het Sint-Romboutskapittel.

Geflankeerd ter weerszijde met de gotische letters 

S / R

(Sancti Rumoldi)

Keerzijde: Binnen een gladde buitenboord en parelcirkel.

Het omschrift:

ECCLESIA METROPOLITANA S! RUMOLDI ★ MECHLINIÆ ★

De grootstedelijke kerk St- Rombout van Mechelen.

Centraal de waardebepaling.

75 C!

Lit.: Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 15e jaargang/maart 1965. pag 42 e.v..

Leopold Van Den Bergh, (1899)  Numismatique Malinoise  Tome I, 

pag.48 nr.114.

Oksaal-penning (50 Ct.) 1888

Uit de collectie, Paul Callewaert. 

Oksaal-penning St-Romboutskerk Mechelen.

Ter waarde van 50 centiem.

Materiaal: Messing.

Massa: 4,29 gram.

Diameter: Ø 24,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. 1888


Voorzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Gelegen op een patriachale staf.

Het wapenschild  van het Sint-Romboutskapittel.

Geflankeerd ter weerszijde met de gotische letters 

S / R

(Sancti Rumoldi)

Keerzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

De waardebepaling in vier regels.

ECCL. / METROP. / MECH. 50 C!

Voluit: Ecclesia metropolitana Mechliniae (25 centiem)

Wat wil zeggen: De grootstedelijke kerk (St- Rombout) van Mechelen.

Lit.: Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 15e jaargang/maart 1965. pag 42 e.v.

Leopold Van Den Bergh, (1899)  Numismatique Malinoise  Tome I, 

pag.48 nr.115.

Oksaal-penning (25 Ct.) 1888

Uit de collectie, Paul Callewaert. 

Oksaal-penning St-Romboutskerk Mechelen.

Ter waarde van 25 centiem.

Materiaal: Messing.

Massa: 2,70 gram.

Diameter: Ø 19,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. 1888


Voorzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Gelegen op een patriachale staf.

Het wapenschild  van het Sint-Romboutskapittel.

Geflankeerd ter weerszijde met de gotische letters 

S / R

(Sancti Rumoldi)

Keerzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

De waardebepaling in vier regels.

ECCL. / METROP. / MECH. 25 C!

Voluit: Ecclesia metropolitana Mechliniae (25 centiem)

Wat wil zeggen: De grootstedelijke kerk (St- Rombout) van Mechelen.

Lit.: Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 15e jaargang/maart 1965. pag 42 e.v.

Leopold Van Den Bergh, (1899)  Numismatique Malinoise  Tome I, 

pag.48 nr.116.


Kanunnik De Coster liet in juni 1888, vier nieuwe stukken slaan ten dienste van het oksaal.  

Stukken van 100 Centiem, 75 Centiem, 50 Centiem en 25 Centiem.

Deel deze pagina

Kanunnik Jules Van Nuffel 1946Gedenkpenning op kanunnik Jules Van Nuffel

Componist en dirigent Sint-Romboutskoor.

Geheim Kamerheer van de Paus.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 59 mm.

Aanmaakplaats: Brussel, Atelier Fisch.

Médailleur: R. De Winne.

Datering: 1946.


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Het hoofd van Jules Van Nuffel naar rechts.

Gekleed in soutane.

Omschrift.

        VEN.· DNO·JULIO·CANONICO·VAN NUFFEL

·CONDITORI·SUD·AC·PER·LUSTRA·JAM·SEX·MODERATORI·


Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Een koorzanger met open muziekboek in de handen.

Ter weerszijden van de koorzanger.

        JUBILATE    /    CANTATE

                                                ET

               DEO      /     PSALLITE

Omschrift.

·SCHOLA· CANTORUM·ECCL.·METROP.·MECHLINIEN·

                      GRATULATUR·A° MCMXLVI


Rechts onder naast de koorzanger, de médailleur.

                                  R. DE WINNE______________________________________________