Dispenning O.L.Vrouw ter Potterie 1555

Uit private collectie.

Dispenning, Klooster van Onze Lieve Vrouw ter Potterie.

De juiste functie van deze dispenning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 16,8 gram.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1555.

Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde verhoogde boord en lijncirkel.Een ingedeukt wapenschild, in het veld het huismerkteken/monogram van het klooster.

                   O L P

Onze Lieve Vrouw ter Potterie.

Ter weerszijden van het wapen, het gesplitste jaartal.

                                  15   /  55

Keerzijde: Binnen een gladde afgeronde verhoogde boord.

Voorstelling van de heilige Drievuldigheid.

Een zittende en gekroonde God de vader met nimbus, op zijn schoot in de armen.

Het lichaam van zijn zoon Jezus Christus met nimbus 

Op de linker schouder een duif, symbolische weergave voor de H. Geest.

Aan zijn voeten, een Globus cruciger.

Lit.: De Schodt, pag.279  nr.125 pl.AA.

Soortgelijke penning met jaartal 1643, is tentoongesteld in het 

museum van O.L.Vrouw ter Potterie in Brugge.

Dispenning O.L.Vrouw ter Potterie 1643

Dispenning, Klooster van Onze Lieve Vrouw ter Potterie.

De juiste functie van deze dispenning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1643.

Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde verhoogde boord en lijncirkel.Een ingedeukt wapenschild, in het veld het huismerkteken/monogram van het klooster.

                   O L P

Onze Lieve Vrouw ter Potterie.

Ter weerszijden van het wapen, het gesplitste jaartal.

                                  16   /  43

Keerzijde: Binnen een gladde afgeronde verhoogde boord.

Voorstelling van de heilige Drievuldigheid.

Een zittende en gekroonde God de vader met nimbus, op zijn schoot in de armen.

Het lichaam van zijn zoon Jezus Christus met nimbus 

Op de linker schouder een duif, symbolische weergave voor de H. Geest.

Aan zijn voeten, een Globus cruciger.

Lit.: De Schodt, pag.279  nr.125 pl.AA. afbeelding met jaartal 1555.

Deel deze pagina