Penning "Pedagogie de Valk".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Enkel-zijdige geslagen penning "Pedagogie de Valk".

Toegangs- of aanwezigheidspenning (?)

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 17,61 gram.

Afmetingen: 29,4 mm. x 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca.18e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een vierkant plaatje.

De hoeken geknipt.

Centraal geslagen tinstempel.

Binnen een parelcirkel.

Een valk met opengeslagen vleugels.

Gehouden door een linkerhand.

Omschrift :

PEDAG (ogia):  / FALC (onis)

Pedagogie de Valk.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: College De Valk: geschiedenis - Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven; Nederlandse Tinvereniging, tinstempel Leuven.

Kort na het ontstaan van de universiteit werd de pedagogie de Valk gesticht door Jan Stockelpot (professor in de kunsten,† 1465), meer bepaald in het huis de Valk gelegen in de Penninkstraat (de huidige Savoyestraat). In de 15de eeuw breidde de stichting zich spoedig uit tot in de Hoelstraat (nu de Tiensestraat) o.m. door aankoop van het huis de Ketel (Cacabus), waarnaar de pedagogie ook wel werd genoemd.

De Valk is dus eigenlijk een oude pedagogie en niet zozeer een college. Aan de oude Leuvense universiteit bestond er een onderscheid: een college was een gebouw dat diende om studenten te huisvesten. Meestal werd een college opgericht door een rijke mecenas die het openstelde voor minder gegoede studenten van een bepaalde faculteit of van een bepaalde streek. Ofschoon in de colleges ook disputen plaats vonden in het verlengde van de lessen, stond de woonfunctie er centraal.

De vier pedagogieën van de Artesfaculteit (de Lelie, de Valk, de Burcht, het Varken) daarentegen waren allereerst onderwijsinstellingen. Ze verstrekten niet enkel kost en inwoning, de studenten (jonge studenten van de faculteit der kunsten) kregen er ook bijna alle lessen. Door de combinatie van woon- en onderwijsfunctie waren de pedagogieën dus sterker verwant met de beroemde colleges in Oxford en Cambridge dan met de Leuvense colleges. De begripsverwarring wordt nog groter wanneer we zien dat de huidige pedagogieën, meestal 'peda's' genoemd, dezelfde functie hebben als de huidige colleges, namelijk woongelegenheid bieden aan studenten.

In het ancien régime hadden de pedagogieën natuurlijk ook een eigen wapenschild. Dat van de Valk was van goud, met een valk gezeten op een tak, waarschijnlijk in natuurlijke kleur. De wapenspreuk luidde: volitat super omnia falco, "de valk overvleugelt alles".

 

 

 

Deel deze pagina