Inhuldiging van de nieuwe Spaanse koningin 1650

Legpenning op de "Inhuldiging van de nieuwe Spaanse vorstin;

Maria Anna aan het hof".

Materiaal: Koper.

Massa: 5,50 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1650

Voorzijde: Binnen een twee parelcirkels.

Het omschrift:

PHIL . IIII . ET . MARI . ANNA. HISP. MONAR . 16  50 .

Philips IV en Maria Anna, koningen van Spanje.

De geharnaste buste van Philips IV,

omhangen met het juweel van het Gulden Vlies.

De buste van zijn echtgenote Maria Anna van Oostenrijk.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Centraal, in een gebogen band van twee parellijnen.

Gevuld met de tekens van de dierenriem,

telkens gescheiden met een geparelde lijn.

Boven de band, een stralende zon.

Onder de band, een globe tussen twee cornucopia.

Ter weerszijden van de zon, de tekst.

VERE / NOVO

In het vroege voorjaar.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4036.

G. van Loon, Beschryving der Nederlandsche Historipenningen II pag.356.III.

Spaanse bijstand tegen kardinaal Mazarin 1652

Legpenning op de Spaanse bijstand tegen kardinaal Mazarin.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1652

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

. PHIL . IIII . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . 16  52

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

De geharnaste buste van Philips IV naar rechts.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

. PARCERE . SVBIECTIES .

Om de onderwerpen te sparen.

Eenadelaar met gespreide vleugels, de kop naar links gewend.

In de linkerklauw, bliksemschichten.

In de rechterklauw, een Caduceus/mercuriusstaf.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4044.

van Loon II, 367.

Herovering van Valenciennes 1657

Legpenning op de Herovering van Valenciennes (16 juli 1656)

De laatste grote overwinning van het Spaans leger in de Frans-Spaanse oorlog

1635-1659

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1657. 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Het omschrift:

VALENCIANAM LIBERASTI CONDATVM QVE .  .

                  RECV /PERASTI .

De waarde van het herstel van Valenciennes, waarvan gij ze hebt verlost.

Het geharnaste borstbeeld van Philips IV naar rechts gewend.

Op de borst, het juweel van het "Gulden Vlies".

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Zicht op de stad Valenciennes.

Bovenaan:

MIRACVLOSO  DEO

Wonder van God.

In de afsnede, in drie regels:

❀ HOSTEM  

    FVGASTI

      1657

De vijand weggejaagd.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4109 viariant met bloemen/rozetten bij HOSTEM.

Vrede van de Pyreneeën 1660

Legpenning op het sluiten van de vrede tussen Frankrijk en Spanje, en de verloving van Maria Theresia en Lodewijk XIV.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,98 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1660

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

PHIL . IIII .D . G . HISP . ET . INDIAR .REX

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

Het geharnaste borstbeeld van Philips IV naar rechts gewend.

Op de borst, het juweel van het "Gulden Vlies".

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

CEDANT CONCORDIBVS IGNIBVS ARMA . 16✋60 .

Laat wapens wijken voor harmonieuze vuren.

Staande op gevallen oorlogstuig, een gevleugelde engel.

In de linkerhand, een olijftak en kroon.

In de rechterhand een toorts/fakkel.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4160.

Catalogus van een zeer uytmuntend cabinet. Van goude en silvere medailles. Gedenkpenningen. pag.111 nr.1313.

F. Feuardent, Jetons et Méreaux Tome 3 Philippe IV pag.244-245 nr.13969 en Anvers pag.257 nr.14094.

Herdenking van de vrede van de Pyreneën 1661

Legpenning op de Herdenking van de vrede van de Pyreneën,

en de geboorte van Karel II.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1661

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

PHIL . IIII .D . G . HISP . ET . INDIAR .REX . 16✋61 .

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

Het geharnaste borstbeeld van Philips IV naar rechts gewend.

Op de borst, het juweel van het "Gulden Vlies".

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

✠ . TVTÆ  PAX VBERTATIS ORIGO

De veilige bron van overvloed.

Een stralende zon tussen twee bergen.

Op het water, een ijsvogel op zijn nest.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4174.

G. van Loon, Beschryving der Nederlandsche Historipenningen, deel II 1726 pag.496.

Opvolgingspolitiek Philips IV door zijn kinderen 1664

Legpenning op de opvolgingspolitiek van Philips IV door zijn kinderen.

Minimale slagbarst.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 34,2 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1664

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

POTENS IN TERRA SEMEN EIVS . 16 

64 .

Het geharnaste borstbeeld van Philips IV naar rechts gewend.

Op de borst, het juweel van het "Gulden Vlies".

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

IMPERAT . REGIT . PACIFICAT .

De drie gekroonde kinderen van Philips IV, 

elk zittende op een troon.

Maria Theresia op de Franse troon,
Margaretha Theresia op de keizerlijke troon.

Tussen beiden Karel (II) op de Spaanse troon.

In de afsnede onder elk persoon de respectievelijke wapenschilden.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4205.

G. van Loon, Beschryving der Nederlandsche Historipenningen, deel II 1726 pag.516.

Troonsbestijging Karel II 1666

Legpenning op Troonsbestijging van Karel II.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1666

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

CAROL . D . G . HI / SP .ET . INDI . REX .

Karel II, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

Het gekroond wapenschild van Karel II

Omsloten met het keten van de orde van het "Gulden Vlies".

Aan de vuurijzers, wegspringende vonken.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

. REDIT . IDEM .

      1666

Hij geeft hetzelfde terug.

Twee gekroonde Herculeszuilen, staande in de zee.

Op de kolommen een banderol met de zinspreuk van Keizer Karel.

PLUS / OULTRE

   Nog verder.

Een stralende opkomende zon tussen de zuilen.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  variant op nr.4231.

 G. van Loon, Beschryving der Nederlandsche Historipenningen, deel II 1726 pag.533.

Oorlogsverklaring aan Frankrijk 1673

Legpenning op de oorlogsverklaring aan Frankrijk.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1673

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en gladde lijncirkel.

Het omschrift:

. CAROL . II . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . 16 handje 73

Karel II, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

Het borstbeeld van de jonge Karel II naar rechts gewend.

Het haar liggend tot op de schouders.

Op de borst, het juweel van het "Gulden Vlies".

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, en gladde lijncirkel.

Het omschrift:

. EX . VNGVE . . LEONEM . .16 ✋ 73 .

Vanuit de klauw van de leeuw.

Een leeuwenklauw komende uit de wolken.

Houdende een gekroonde scepter.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4310.

G. van Loon III nr. 125.

Deel deze pagina