Sint-Jans Genootschap 1681.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Weldadigheid-penning Sint Jans Genootschap, Ieper.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,89 gram.

Diameter: Ø 26,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Ieper.

Datering: 1681

Voorzijde: Binnen een opgehoogde gladde boord.

Lam Gods naar links, met omgewend hoofd naar rechts.

De rechtse voorpoot in opgetrokken houding,

de kruisstaf vasthoudend.

Keerzijde: Binnen een opgehoogde gadde boord.

Centraal een dubbel kruis (Patriarchaal kruis).

Voorstellend het stadswapen van Ieper.

Boven het kruis, twee bolletjes/punten.

Gesplitst jaartal, ter weerszijden van het kruis.

16 / 81

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 228, afb. 431.

Deel deze pagina