Confrérie O.L.Vrouw ten Drogen Boom 1636
Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

In zes regels.

     ONSE

     LIEVE

  VRAUWE

      TEN

DROOGHEN

   BOOME


Lit.: De Schodt, pag.151, PI.X, afb.121.

Deze broodpenning van de Confrérie van O.L.Vrouw ten Drogen Boom werd in 1636 gegoten door de Brugse tinnegieter Tillman Schuermans (werkzaam van 1600 tot 1640).
Jaarlijks deed de confrérie een broodbedeling van 18 broden.
De confrérie van O.L.Vrouw ter Drogen Boom werd opgericht door Lubert Hautschilt (°1347  -  1417), abt van de abdij ten Eeckhoute te Brugge.

De confrérie bestond al in 1396 (charter van het klooster der Minderbroeders te Brugge) en bleef bestaan tot 1819.
Er is ook melding van gedaan in de stadsrekeningen van 1410-1411.
Tijdens het rampzalig Calvinistisch bestuur van Brugge (1578 - 1584) werd in 1580 de kerk van de Minderbroeders, waar het miraculeus beeld van O.L.V. ten Drogen Boom bewaard werd, volledig vernield. Het beeld bleef niet gespaard. 
Er werd door de confrérie een conventie afgesloten met de Sint-Walburgakerk in 1779, waar nu nog het triptiek hangt  van Peetrus Claeissens dat in 1607 werd besteld door de confrérie.

Medaille lidmaatschap Confrérie O.L.Vrouw ter Drogen Boom


Lidmaatschappenning/medaille , Confrérie van

Onze-Lieve-Vrouw ten Drogen Boom.


Voorzien van een draagoog en draagring.


Materiaal: Zilver, verguld.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 117,42 gram.

Diameter: Ø 76 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Médailleur: Philippe Lyns, zilversmid.
Datering: z.j. Ca. 1670-1680


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Staande op een sokkel, Filips de Goede in Romeinse kederdracht.

Op de sokkel, in twee regels tekst:

                  PHILLIPPVS

                      BONVS

            Filips de Goede

Links een liggende Bourgondische leeuw

Rechts een standaard waarop een toernooihelm,

omhangen met de keten van het Gulden Vlies.

Aan het dekkleed, het wapenschild van Filips de Goede.

Opschrift:

            ÆTERNITATI + AVGVSTÆ

Voor de eeuwigheid, heerser van het Rijk.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Vier geharnaste ruiters verzamelen zich onder een 

grote verdorde boom.

Op de achtergrond een gevechtsscéne voor een versterkte stad.

Opschrift:

FORTITVDO MEA DOMINVS

  Mijn kracht is mijn meester.Lit.: De Schodt, RBN 1877 pag.262, nr.117.


_________________________________________________Deel deze pagina

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

Broodpenning, Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw ten Drogen Boom.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 24,48 gram.

Afmetingen: Ø 39,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. 1636


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

Staande op een gewortelde boom,

tussen twee kruintakken met kleine blaadjes.

De gekroonde H. Maria met nimbus.

Op haar rechterarm het gekroond kindje Jezus met stralenkrans.

Rond de takken, tien maal de letter R

Wat staat voor "Regina" (de Koningin)