Deel deze pagina

Obiit op kanunnik Willem Devael 1605

Obiit/overlijdenspenning op Willem Devael.

Kanunnik van Sint-Baafs.

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1605.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Hangend aan een geknoopt lint.

Het versiert en ingedeukt wapenschild van de familie Devael.

In het veld, drie eenden naar links gaande.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In acht regels:

        RDUS. ET

    AMP . DOMINUS

       WILLIELMUS
          DELVAIL .

ECC : CATH . S . BAV .

       CANONICUS

     OBII : 17 AUG :

            1605

Willem Devael werd geboren te Oudenaarde in 1529 als zoon van Jean Delvael en Marie Vander Schelden. Hij werd kanunnik van Sint-Baafs vanaf 1 september 1570 en bekleedde verscheidene functies in het kapittel. Hij overleed op 17 augustus 1605 in de leeftijd van 76 jaar na de stichting van 76 prebenden voor broodbedeling voor de armen. De armenpenning van zijn stichting kan men bekijken onder  Gent, Gepersonaliseerde, Stichting Devail 1594.

Obiit op (bisschop) Antoine Triest 1657

Obiit/overlijdenspenning op bisschop Antonius Triest.

Als 5de bisschop van Brugge, en 7de bisschop van Gent.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 61 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1657

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord en lijncirkel.

Het wapenschild van bisschop Antonius Triest.

Het wapen getopt met een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een opgerold touw met telkens zes kwasten.

Volgens de kerkelijke heraldiek.

Onder het schild, een banderol met het devies.

CONFIDENTER

In vertrouwen.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord en lijncirkel.

In negen regels:

          ILL.MVS

     AC R.MVS D.9

  ANTONIVS . TRIEST .

V . BRVG . DEIN GAND .

     Vii . EPISCOPVS .

    A° ÆTAT . LXXXI .

         EPISC . XL .

   OBIIT 28 MAi I657

        . R . I . P .

Obiit op (Bisschop) Karel van den Bosch 1665

Obiit/overlijdenspenning op Karel vanden Bosch (°1597 † 1665)

als 9ste bisschop van Brugge, 1651-1660

en achtste bisschop van Gent, 1660-1665

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 54,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1665

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond en versiert wapenschild van, 

bisschop Karel van den Bosch.

Boven het wapen een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een lusvormig touw met telkens tien kwasten.

Volgens de kerkelijke heraldiek.

Onder het schild, een banderol met het devies.

CRUCIER NE CRUCIER

Dat ik mijn kruis opneme om niet gekruisigd te worden.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In tien regels:

          ILL.MUS

     AC R.DUI DNUS

 CAROL : VAN BOSCH

IX . BRUG . DEIN . GAN

   VIII . EPISCOPUS 

  ÆTATIS A° LXVIII

EPISCOP . GAND . V .

   OBIIT 5 APRILii

          1665

        R . I . P .

Lit.: STAM Gent Objectnummer N.01631.

Karel van den Bosch zoon van Pieter, voorziter van de Raad van Namen, kanselier van Gerle in Roermond en Maria Maes. Karel studeerde bij de jezuïeten in Roermond en vervolgens de Artes-faculteit in Leuven, en Theologie en kerkelijk recht aan het Collegium Germanicum in Rome, terug in Leuven behaalde hij in 1631 Licentiaat in beide rechten. Werd priester gewijd in 1623 en werd hij kanunnik van Sainte-Waudru in Bergen. In 1628 kanunnik van het Sint-Baafskapittel en in 1630 deken van het Sint-Donaaskapittel in Brugge. En werd vicaris-generaal van het bisdom Brugge. Op 5 januari 1650 werd Karel van den Bosch door aartshertog Leopold Willem van Oostenrijk tot bisschop van Brugge benoemd, en werd bekrachtigd door paus Innocentius IX in april 1651. Op 15 maart 1658 werd van den Bosch door Filips IV aangeduid als bisschop van Gent, pas in 1660 werd deze benoeming bevestigd door paus Alexander VII.

Hij zetelde uiteindelijk op 23 juli 1660 in Gent tot aan zijn overlijden.

 

 

Jaargetijde penning op Maximilien Vande Woestijne 1669

Uit de collectie, Claude Vandewoestyne.

Jaargetijde penning Maximilien II de la Woestyne de Becelaere.

Cantor van het Kapittel Gent.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 38,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. 1669

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het ovaal versiert wapenschild van de familie Vande Woestijne.

Het wapen van de Heren van Beselare.

Van sabel met een keper vergezeld van drie schelpen, het geheel van zilver.

Boven het wapen een cherubijntje naar links.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In drie regels:

REQVIES

CANT IN

   PACE

Rust in vrede

Lit.: P.A. Baron Kervyn de Volkaersbeke, Les églises de Gand. Eglise cathédrale de Saint-Bavon nr. 32.

STAM Gent, Objectnr. N.01634.

Maximilien Vande Woestijne, is een afstammeling van een der laatste Heren van de Vlaamse heerschappij van Becelaere. En kreeg de titel Maximilien II de la Woestyne de Becelaere door mannelijk eerstgeboorterecht. Geboren te Gent, als zoon van Maximilien I de la Woestyne de Becelaere en van Anne Van Huerne. Hij werd kanunnik in 1624 in de Sint-Baafskathedraal en in 1636 promoveerde hij naar schatbewaarder en Deken. Overleed te Ieper op 01/01/1669 en werd bijgezet in de Sint-Baafskathedraal. 

Obiit op (Bisschop) Eugeen Albert d'Allamont 1673

Obiit/overlijdenspenning op Eugenius Albertus d'Allamont (°1609 †1673)

als 9ste bisschop van Gent, 1666-1673

Boorgaatje voor ophanging.

Materiaal: Tin.

Massa: 46,53 gram.

Diameter: Ø 64 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1673

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Het gekroond en versiert wapenschild van, 

bisschop Eugeen Albert d'Allamont.

Boven het wapen een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een lusvormig touw met telkens zes kwasten.

Volgens de kerkelijke heraldiek.

Onder het schild, een banderol met het devies.

PATIENS ESTO

Wees geduldig

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

De tekst in elf regels.

            ILL. MVS

                MVS

        AC R . DNVS

 EUGENIVS ALBERTVS

        D'ALLAMONT

V . RVREMONDEN DRIN .

  IX . GANDAVEN EPVS .
ÆTAT .  AO . XLVI . OBYT

     MADRITI 28 . AVG .
              1673
            R . I . P . 

Lit.: STAM Gent N. 01540.

Justice nr.587.


Obiit op Eugeen Albert d'Allamont 1673 (variant)


Obiit/overlijdenspenning op

Eugenius Albertus d'Allamont (°1609 †1673)

als 9ste bisschop van Gent, 1666-1673


Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 46,53 gram.

Diameter: Ø 64,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1673


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en lijncirkel.

Het gekroond en versiert wapenschild van,

bisschop Eugeen Albert d'Allamont.

Boven het wapen een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een lusvormig touw met telkens

zes kwastjes.

Volgens de kerkelijke heraldiek.

Onder het schild, een banderol met het devies.

                     PATIENS ESTO

                      Wees geduldig


Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en lijncirkel.

De tekst in elf regels.

              ILL. MVS

                        MVS                         

           AC R . DNVS

   EUGENIVS ALBERTVS

          D'ALLAMONT   

  V . RVREMONDEN DRIN .

     IX . GANDAVEN EPVS .
   ÆTAT . AO . XLVI . OBYT

        MADRITI 28 . AVG .

               ❀ 1673

                 R . I . P .Lit.: STAM Gent N. 01540.

Justice nr.587.


Eugeen Albert d'Allamont was de zoon van Jan IV d'Allamont en Agnes de Merode. Hij was graaf van Brandeville, baron van Buzij, heer van Allamont, Malandry, Ansart en Blagny. Hij werd gedoopt door kardinaal Alfonso de la Cueva. Albrecht van Oostenrijk en Isabella van Spanje hielden hem boven het doopvont en gaven hem hun naam (Isabella's derde voornaam was Eugenia). D'Allamont studeerde in Luxemburg, Trier, Mainz en Leuven. Hij nam dienst in het leger van aartshertog Leopold en woonde in 1648 de slag bij Lens bij waar hij werd gevangengenomen. Na zijn vrijlating trad hij in dienst van de Kerk. In 1653 werd hij als [kanunnik]] benoemd aan het kathedrale kapittel van Luik en in 1654 werd hij priester gewijd. In 1659 werd hij door Filips IV van Spanje bisschop van Roermond benoemd en deze benoeming werd bekrachtigd door Paus Alexander VII bevestigd en op 11 juni 1659 nam hij bezit van de bisschopszetel van Roermond. Op 23 juni werd hij officieel tot bisschop gewijd in Mechelen door aartsbisschop Andreas Creusen, die eerder ook bisschop van Roermond was. Hij was toen 50 jaar. Per 1 februari 1666 werd hij benoemd tot bisschop van Gent, waar hij 29 oktober werd ingehuldigd. Zijn wapenspreuk was patiens esto (Wees geduldig). Op 31 maart 1673 (hij was toen 64 jaar) ondernam hij een reis naar Spanje om er bij de koning verslag uit te brengen over de toestand van de katholieke kerk in de Nederlanden. In Madrid aangekomen overleed hij. Volgens zijn wens werd hij er begraven in het Sint-Andries hospitaal en zijn hart werd naar Gent overgebracht om er in de crypte van de Sint-Baafskathedraal bijgezet te worden. Toen het Sint-Andries hospitaal twee eeuwen later werd afgebroken verdween ook zijn graf aldaar. Zijn praalgraf (gemaakt door Jean Del Cour) bevindt zich links in het hoogkoor van de Sint-Baafskathedraal.


___________________________________________

Obiit op Joannes Baptist Le Monier 1675

Obiit/overlijdenspenning op Joannes Baptist Le Monier.

Kanunnik en deken van de Sint-Baafskathedraal.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1675

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het versiert ovaal wapenschild van de familie Le Monier.

Op het veld, vijf diagonaal geplaatste ruiten.

Onder en boven de ruiten, een klimmende leeuw naar links.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De tekst in acht regels.

        R.   AC

  AMP : DOMINUS

IOAN : LE MONIER

EX : CATH : ECCL :

   ST. BAVONIS

      DECANUS

OB : 6 . AUG : 1675

        R . I . P .

Lit.: STAM Gent Objectnummer N. 01926. 

Het memorieboek van pastoor Roger Nottingham van de Gentse Sint-Niklaasparochie, pag.351-352 nr. 210.

R. adm. Ampl. D. Joannes Baptist Le Monier, Licentiaat in de beide rechten, vicaris-generaal, kanunnik en deken van St-Baafs en official van het bisdom Gent.

Hij legateerde 1000.000 florijnen ten bate van de armen van Gent, hoofdzakelijk voor de armen van St-Baafs, Onze Lieve Vrouw, St-Salvator en St-Martinus.

Volgens zijn grafschrift in de Sint-Baafskathedraal spendeerde hij ca. 40.000 florijnen aan de armen en aan andere vrome legaten.

 

 

Obiit op Alexander de Crombrugghe 1765

Obbit/overlijdenspenning op Alexander de Crombrugghe.

Kannunik van Sint-Baafs.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 53,08 gram.

Diameter: Ø 49,9 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: 1765

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een accoladeschild, in het veld drie sporen.

Het wapenschild bovenop versiert met een schelp-motief.

Uit de schelp, vertrekkende guirlandes.

Boven het wapen, een groene prelaatshoed, 

zonder processiekruis achter het schild.

Ter weerszijden van het wapen, zes groene kwasten.

Volgens de kerkelijke hiërarchie, een prelaat nullius.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

in negen regels:

      PRÆN : R :

  AC AMP : DOMI :

 ALEXA : BER : DE

  CROMBRUGGHE

 EX : ECCL : CATH :

S . BAVONIS GAND :

  CAM : ET PRÆP :

     OBI : 9 FEB :

          1765 

Lit.: STAM Gent, Objectnr. N01628.

Alexander Bernard de Crombrugghe werd geboren te Heusden op 20 augustus 1698 als zoon van Philippe Adrien de Crombrugghe en van Anne-Peronne de Vooght. Alexander kreeg zijn éérste aanstelling van paus Clemens XI aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge en later aan de kathedraal van Brugge.

In 1737 werd hij aangesteld in de Sint-Baafskerk te Gent, en werd er kannunik op 3 mei 1744. Hij overleed te Gent op 9 februari 1765, en liet bij testament verscheidene stichtingen na van goede werken voor de armen.

Obiit op deken Judocus Ignatius Ranst 1697

Obbit/overlijdenspenning op Judocus Ignatius Ranst.

Deken van Sint-Baafs.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 53,08 gram.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: 1765

Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde verhoogde boord.

Een versiert ovaal wapenschild van, Judocus Ignatius Ranst.

Het wapen getopt met een cherubijntje.

Onder het wapen een banderol met zijn devies. 

          BEATI . MUNDI . CORDE

Gezegend is het hart van de wereld.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

De tekst in negen regels.

        RDUS. AC

    AMP DOMINO.

  IODOCUS IGNAT

 RANST EXEMPTA

  CATHED. ECCL.

   STE. BAVONIS

      DECANUS

OB: 22 IAN: I697

     . R . I . P .

Obiit op (Bisschop) Govard Van Eersel 1778

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Begrafenispenning op Govard Van Eersel,

als 16e bisschop van Gent, 1772-1778

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 53,08 gram.

Diameter: Ø 51 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: 1778

Voorzijde: Binnen een verhoogde rand.

Een ovalen wapenschild van de familie Van Eersel,

ter weerszijden een sierkrul,

met boven het wapen een kroon en met erboven een bisschopshoed.

Rechts en links van het schild trossen.

Onderaan een banderol met de spreuk,

ORDINATE ET PROVIDE

Wat wil zeggen:  Teneinde te voorzien.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

De tekst in negen regels.

ILLMUS / AC REVMUS DNU / GOVARD GER: VAN /

EERSEL / XVI EPISC: GAND / OBIIT ANO ÆTAT. SUÆ /

LXV. EPATUS VI / 24 MAII 1778 / R.I.P

Lit.: STAM Gent N. 01630.

Govard Gerard van Eersel werd geboren te Antwerpen op 28 december 1713. Hij studeerde rechten en theologie te Leuven waarna hij in het bisdom Gent werd aangesteld. Hij was kanunnik en rector van het kapucinessenklooster. Hij werd bisschop van Gent van 1772 tot aan zijn dood op 24 mei 1778. Van Eersel liet een herenwoning optrekken aan de Reep die sinds 26 maart 1990 een beschermd monument is onder de naam Hotel Van Eersel. Hij overleed op 24 mei 1778 en heeft een nis graf in de Sint-Baafs kathedraal.

______________________________________________


Obiit op kannunik Triest 1836


Obiit/gedenkpenning op Petrus Jozef Triest,

Priester te Brussel en kannunik van het

Sint-Baafskapittel te Gent, stichter van diverse 

congregaties. 


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 52,5 gram.

Diameter: Ø 42,56 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Graveur: François De Hondt 1786-1862.

Datering: 1836


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De buste van kannunik P.J. Triest naar links.

Op het hoofd een kalotje, op de soutane twee eretekens.

Rechts naast het hoofd, een zespunt ster.

In de schouderafsnede, de médailleur.

                       F DE HONDT.

Omschrift:

PET. JOS. TRIEST BRUX. CAN. CONG. S. VINC. A

             PAUL. IN BELG. FUND. ET PROPKeerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een graftombe met op het deksel de letters en teken.

                         Pax-teken  Ω

Op de voorzijde, een pelikaan op nest die zijn

jongen voed door in de borst te pikken.

Tekst in drie regels.

     OBIIT GAND

   MDCCCXXXVI

       ÆT. LXXVI___________________________________