Rekenkamer 1538

Stedelijke legpenning rekenkamer van Brussel.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1538

Voorzijde: Tussen twee parelcirkels, het omschrift:

IECT * POV * LES * RECEV * DE * LA * VILLE * DE * BRVCEL

Legpenning voor de rekenkamer van de stad Brussel.

Een staande Sint-Goedele met nimbus, in lang gewaad.

In de linkerhand een lantaarn.

Ter weerszijden van de heilige, het gesplitst jaartal

15 / 38

Keerzijde: Tussen twee parelcirkels, het omschrift:

SANCT * MICHAEL * INTERCED * PRO * NOBIS

Sint-Michaël bemiddelt voor ons.

De gevleugelde heilige Michaël in kuras.

In de rechterhand een zwaard.

Onder de heilige, de gevallen duivel/demon.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.1357.

Rekenkamer 1546

Stedelijke legpenning rekenkamer van Brussel.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1546

Voorzijde: Tussen twee parelcirkels, het omschrift:

IECT * POV * LES * RECEV * DE * LA * VILE * DE * BRVCE

Legpenning voor de rekenkamer van de stad Brussel.

Een staande Sint-Goedele met nimbus, in lang gewaad.

In de rechterhand een lantaarn.

Rechts van de heilige, een demon/duivel.

Het hoofd van de heilige, doorbreekt het omschrift.

Keerzijde: Tussen twee parelcirkels, het omschrift:

SCE . MICHAEL . INTERCE . PRO . NOBIS 1546

Sint-Michaël bemiddelt voor ons.

De gevleugelde heilige Michaël in kuras.

In de rechterhand een zwaard, die het omschrift onderbreekt.

Onder de heilige, de gevallen duivel/demon.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.1671.

Rekenkamer 1549

Stedelijke legpenning rekenkamer van Brussel.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: z.j. 1549

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, het omschrift:

LEGPENNINCK . DER . STADT . VAN . BRVESSEL ✋

Binnen een cartouche/ schild.

De gevleugelde heilige Michaël in kuras.

In beide handen een zwaard. 

Onder de heilige, de gevallen duivel/demon.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De voorsterlling van het laatste oordeel.

In de afsnede in drie regels:

     REDDE . RATIONEM

         VILLICATIONIS

          TVE . LVC 16

Geef rekenschap van uw rentmeester, Lucas vers 16

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.1786.

Rekenkamer 1551


Stedelijke legpenning rekenkamer van Brussel.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 3,86 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: z.j. 1551


Voorzijde: Binnen een parelcirkel, het omschrift:

LEGPENNINCK . DER . STADT :

      VAN . BRVSSEL : I55I

Binnen een cartouche/ schild.

De gevleugelde heilige Michaël in kuras.

In beide handen een zwaard.

Onder de heilige, de gevallen duivel/demon.Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De voorsterlling van het laatste oordeel.

In de afsnede in drie regels:

      REDDE . RATIONEM

         · VILLICATIONIS

              TVE . LVC 16

Geef rekenschap van uw rentmeester, Lucas vers 16


Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces

of the Netherlands and Belgium. nr.1844a.


____________________________________________

Rekenkamer 1577

Uit de collectie, Frans Peters.

Stedelijke legpenning rekenkamer van Brussel.

Kleine slagbarst.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Datering: 1577

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, het omschrift:

. SVBDVCENDIS . RATIONIB . CI . BRVXELL .

Voor het controleren van de rekeningen van de stad Brussel. 

De gevleugelde heilige Michaël in kuras.

In de rechterhand een geheven zwaard. 

In de linkerhand een schild.

Onder de heilige, de gevallen duivel/demon.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Twee ineengeslagen handen, houden een Mercuriusstaf vast.

Ter weerszijden een hoorn des overvloeds.

Ter weerszijden van de staf, het gesplitste jaartal.

                 I5  /  77

Omschrift:

CONCORDIA . RES . PARVÆ . CRESCVNT .

Door eendracht groeien kleine zaken.

      (Eendracht maakt macht)

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.2716.

Van Loon I 234.2.

Margreet Tas, Rekenpenningen Tweede, herziene druk. (2020) pag.73 nr.138.

Rekenkamer 1619

Uit de collectie, Frans Peters.


Stedelijke legpenning rekenkamer van Brussel.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1619


Voorzijde: Binnen een versierde boord en lijncirkel. 

Het wapenschild van Engelbert Taye, gehouden door twee gehalsbande honden.

Het wapen getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, het familiewapen als helmtooi.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift:

.✋. CALCVLI . VRBIS . BRVXELL . I6I9 . 

Rekenkamer van de stad Brussel.

De gevleugelde heilige Michaël in kuras.

Boven op zijn hoofd, een klein kruisje. 

In de rechterhand, een geheven zwaard. 

In de linkerhand, een schild.

Onder de heilige, de gevallen duivel/demon.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.3960.

van Orden, 1145.

M. Tas, 445.
______________________________________

Rekenkamer (z.j.)


Stedelijke legpenning rekenkamer van Brussel.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 2,7 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: z.j. Ca. 1535-1540


Voorzijde: Tussen twee parelcirkels, het omschrift:

IECT * POV * LES * RECEV * DE * LA * VILLE

* DE * BRVCEL

Legpenning voor de rekenkamer van de stad Brussel.

Een staande Sint-Goedele met nimbus, in lang gewaad.

In de linkerhand een lantaarn.

Keerzijde: Tussen twee parelcirkels, het omschrift:

* vuurijzer * SANCTE * MICHAEL * INTERCED *

PRO * NOBIS

Sint-Michaël bemiddelt voor ons.

De gevleugelde heilige Michaël in kuras.

In de rechterhand een zwaard.

Onder de heilige, de gevallen duivel/demon.
Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces

of the Netherlands and Belgium. nr.1357 b.
_____________________________________________

Deel deze pagina