Robert van Melun.

Penning op Robert van Melun, als markies van Roubaix en Richebourg en als burggraaf van Gent.

Gesneuveld tijdens het beleg van Antwerpen in 1585

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Ziver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 9,37 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1585.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het gekroond wapenschild van de markies van Roubaix,

Robert van Melun.

Omschrift:

MARCQVIS DE ROVBAYS

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Rechts, een hand komende uit de wolken.

Die zich opwarmt, aan een brandende takkenbos.

Een adder bijt in de middenvinger.

Omschrift:

QVIS CONTRA NOSR DE MELEVN ༺☉

Wie is tegen Melun.

Lit.: Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-3-647.

Anton van der Lem, Universiteit Leiden.

Robert de Melun was de zoon van Hugues d'Épinoy en Jolanda van Warchin, vrouwe van Roubaix. Zijn militaire carrière werd aanvankelijk gehinderd doordat hij bij een duel de tweede zoon van graaf Pieter Ernst van Mansfeld doodstak (28 mei 1574). Uit vrees voor de wraak van de vader week De Melun uit naar het kasteel van Vallers, waar hij zich met twintig ruiters verschanste in afwachting van de gebeurtenissen. Mansfeld liet zich echter door Moulart, abt van Saint-Ghislain, van weerwraak afhouden. Melun onderschreef de Pacificatie van Gent en nam dienst in het leger van de Staten-Generaal, waarin hij het op 11 september 1577 tot generaal van de ruiterij bracht. Op 31 januari 1578 deelde hij in de nederlaag van het Staatse leger bij Gembloux tegen de troepen van Don Juan van Oostenrijk, de nieuwe gouverneur-generaal. Nadat Melun door de Staten-Generaal tot stadhouder van Artois was benoemd, bracht hij een bezoek aan Atrecht om van de Staten van Artois meer geld los te krijgen. Hij werd toen zo slecht ontvangen, dat hij genoodzaakt was zich terug te trekken. De affaire zette hem aan het denken en deed hem besluiten de kant van de koning te kiezen. Melun vond toen gemakkelijk aansluiting bij andere 'malcontenten', Zuidnederlandse edelen die niets wilden weten van de radicale richting waarin vele calvinisten de Opstand dachten te sturen. Zelfs probeerde Melun de Staten-Generaal te bewegen tot vrede met Filips II, op voorwaarde dat de vreemde troepen het land zouden verlaten. In februari 1580 behaalde Melun een militair succes met de inname van het fort van Sint-Eloois-Vijve, toen een belangrijk dorp aan de rechteroever van de Leie (noordoostelijk van Kortrijk) en halverwege tussen Lille en Gent gelegen. Van hieruit bedreigde hij KortrijkDeinze en het Brugse Vrije. Een maand eerder had hij in het zand moeten bijten toen hij een poging had ondernomen om Brussel bij verrassing in te nemen. In de strijd tegen Gent nam hij het op tegen La Noue, die zich meester wilde maken van Lille en Ingelmunster. Op 10 mei 1580 gaf La Noue zich over aan Melun, een gebeurtenis waarmee Melun zelfs door koning Filips II gefeliciteerd werd. Een maand later echter, op 23 juni 1580, werd Melun verslagen door het garnizoen van Menen. Succesvol was hij weer met de inname van Bouchain op 4 september 1580 en hij ondersteunde Alexander Farnese bij diens belegering van Doornik, dat verdedigd werd door de schoonzuster van Melun, de prinses van Épinoy. Tijdens de belegering van Antwerpen had Melun het opperbevel over de Spaanse troepen op de linkeroever van de Schelde en veroverde hij het fort Liefkenshoek. Zijn successen leverden hem het lidmaatschap op van de Orde van het Gulden Vlies, maar toen zijn benoeming de Nederlanden bereikte, was Melun al gedood door de aanslag met een kruitschip op de schipbrug over de Schelde.

Familiepenning Jean-Remi de Bisschop.

Familiepenning, Jean-Remi de Bisschop.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 18 gram.

Diameter: Ø 39,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. eind 18de eeuw.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het wapenschild van de familie, de Bisschop.

Het wapen getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi.

De helmtooi, een dolfijn naar links.

Onder het wapen het devies van de familie.

§  SUPER EMINET UNDIS  §

Stijgt boven de golven uit.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het dubbel uitgewerkt monogram, met de letters.

ꓭЯႱ JRB

Jean Remi (de) Bisschop.

Boven het monogram, een krans met bolletjes.

Een paternoster voorstellende ?

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.01646.0-2.

Jean-Remi de Bisschop was Heer van Grootenhage, Maeneschyn enz. en was raadsheer bij de Raad van Vlaanderen. Hij overleed op 15 november 1783 in de heerlijkheid Sint-Pieters en werd er begraven.

Stichting Devail 1594

Penning van de stichting Willem Devael.

Kanunnik van Sint-Baafs.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 23 gram.

Diameter: Ø 32,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1594

Voorzijde: Binnen een gladde boord en lijncirkel.

Hangend aan een geknoopte strik, met afhangende linten.

Het ingedeukt wapenschild van de familie Delvael.

In het veld, drie eenden naar links gaande.

Ter weerszijden van het wapen de letters.

W / V

Willielmus Valery

Willem Delvael

Keerzijde: Binnen een gladde boord en lijncirkel.

In vier regels met jaartal.

. VI . B .

FVNDA D

 VALERY

  1594

Zes Broden

Fondatie Devael.

Lit.: Ugent Catalog Rug 01:002285435.

Zie Obiit op kanunnik Willem Devael 1605, Gent, Obiit Geestelijken.

Willem Devael werd geboren te Oudenaarde in 1529 als zoon van Jean Delvael en Marie Vander Schelden. Hij werd kanunnik van Sint-Baafs vanaf 1 september 1570 en bekleedde verscheidene functies in het kapittel. Hij overleed op 17 augustus 1605 in de leeftijd van 76 jaar na de stichting van 76 prebenden voor broodbedeling voor de armen. Deze armenpenning uit 1594 gaat dus over een stichting tijdens zijn leven.

Fondatie familiepenning Hamelinck-Heens 1705

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Liefdadigheidspenning, familie Hamelinck-Heens.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 17,41 gram.

Diameter: Ø 41,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1705

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Een staande ridderpersoon/valkenier met hoed/kroon.

Staand op een geplaveide ondergrond.

Op de linkerhand, een vogel/valk met oogkap (?)

Waaraan een gekrulde riem (?)

De rechterhand, rustend op een zwaard.

Links boven, een aanvliegende vogel/duif (?)

Gesplitst jaartal ter weerszijden van de persoon.

17 / 05

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

In zes regels:

      . F .

      . R .

HAMELINCK

     * M *

   HEENS

      . 6 .

Fondation, Rochus Hamelinck en Maria Isabella Heens

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.01643.

Op 19 maart 1697 huwde Rochus Hamelinck met Maria Heens, in de parochie Sint-Baafs te Gent. De waarde op de penning (6) duid erop dat deze penning ging om een liefdadigheidswerk, gepaard gaande met uitdeling van goederen, waarschijnlijk ging dit om broden.

Familiepenning, Hubert Sersanders.

Familiepenning, Hubert François Sersanders (  1736).

Markies, de Luna.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. 1736.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een zwaar beladen en versiert wapenschild.

In het veld een hert met groot gewei naar links.

De nek doorboord met een pijl.

Omschrift tussen twee lijncirkels.

DIE  ENIM . MALA .  LIBERABIT . EUM . DOMINUS . IN .

Op de dag van de Heer, zal hij hem redden.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een zwaar beladen en versiert wapenschild.

In het veld, een wegspringende hinde naar links.

Omschrift tussen twee lijncirkels.

BEATUS . QUI . INTELLIGIT . SUPER . EGENUM . ET . PAUPEREM

Gezegend is hij die de armen en behoeftigen beschouwt.

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.01925.3-3.

Hubert François Sersanders heer van Gruute Gent, de Woestyne, Cleenbrugge en Cuaterleye. Markies, de Luna.  Groot deurwaarder van de stad Gent en Châtellenie van het Oudburg te Gent. Hij overleed op 9 februari 1736.

Familiepenning, Jacques Kervijn.

Familiepenning, Jacques Kervijn (°1671  1742).

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 18 gram.

Diameter: Ø 42,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. 18de eeuw.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Rond wapenschild van de familie, Kervijn.

In sabel een keper vergezeld links in het hoofd van een eikel, gesteeld en gebladerd van twee stukken, rechts in het hoofd van een zespuntige ster, alles van goud en in de punt een arendspoot van zilver.

Omschrift:

BEATUS . QUI . INTELLIGIT . SUPER . EGENUM . ET . PAUPEREM

Gezegend is hij die de armen en behoeftigen beschouwt.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Rond gevierendeeld (onbekend) wapenschild.

In het 1e en 3e kwartier drie ganzen naar links. (Familie Devael ?)

In het 2e en derde kwartier drie hamers.

Omschrift:

✠ BEATUS . QUI . INTELLIGIT . SUPER . EGENUM . ET . PAUPEREM

Gezegend is hij die de armen en behoeftigen beschouwt.

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.01644.

Jacques Kervyn was een notabele Gentenaar die een adelijke status voerde, hij trouwde in 1706 met Françoise Mahieu (°1677  1755) Vrouwe van Oud Mooreghem en van Marcke ten Driessche. Ze hadden verschillende kinderen onder wie drie zonen, Willem-Luc, Jan-Frans en Hendrik Kervyn, die in 1766 door keizerin Maria Theresia in de adel werden opgenomen, met terugwerkende kracht op hun vader.

Stichting Alexander de Crombrugghe 1765

Penning stichting, Alexander de Crombrugghe (°1698  1765).

Kanunnik in de Sint-Baafskerk.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 38,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1765

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, en twee lijncirkels.

Het accoladeschild van de familie, de Crombrugghe.

In het veld, drie ruitersporen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en twee lijncirkels.

Het jaartal:

1765

Overlijdensjaartal van Alexander de Crombrugghe.

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.01730.

Zie ook, Obiit-penningen Geestelijken Gent. Obiit op Alexander de Crombrugghe 1765.

Alexander Bernard de Crombrugghe werd geboren te Heusden op 20 augustus 1698 als zoon van Philippe Adrien de Crombrugghe en van Anne-Peronne de Vooght. Alexander kreeg zijn éérste aanstelling van paus Clemens XI aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge en later aan de kathedraal van Brugge.

In 1737 werd hij aangesteld in de Sint-Baafskerk te Gent, en werd er kannunik op 3 mei 1744. Hij overleed te Gent op 9 februari 1765, en liet bij testament verscheidene stichtingen na van goede werken voor de armen.

Deel deze pagina