Afscheid van Johannes Dominicus van Monterey 1675

Afscheid van Johannes Dominicus van Monterey als landvoogd van de Spaanse Nederlanden, en op de bouw van de nieuwe versterkingen bij Oostende.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 73 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Graveur: Jacques Rottiers.

Datering: 1675

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift.

IOANNES . DOMINICVS. COMES . MONTEREGIVS . ETC . BELGII . ET BVRGVNDIÆ . GVBERNATOR . I675.

Johannes Dominicus graaf van Monterey enz. landvoogd van Nederland en Bourgondië.

De buste van Johannes Dominicus Monterey naar rechts.

Het haar tot over de schouders.

In de schouderafsnede de graveur.

  Roett.

Roettiers

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het bovenschrift in twee regels.

CEDE . MARI / NEPTVNE . VAGIS . MONS : REGIVS . VNDIS .

  IMPERAT . ET / DOMITAS . FLANDRIA . LÆTA . STVPET .

Geef toe aan de zee Neptunus, de zwervende bergkoning, regeert over de golven, en getemd Vlaanderen verheugt zich in verbazing.

De gezeten Vlaamse maagd, aan haar linkerarm een sokkel met wapenschild.

Voor haar een liggende leeuw met het wapen van Vlaanderen.

Achter haar, de god Mercurius met in zijn rechterhand een caduceus.

Op de achtergrond de stad Oostende met de versterkte site aan zee.

Op de zee twee zeilschepen.

Boven het landschap een zwevende faam, met twee bevlagde bazuinen.

Lit. Van Loon III pag.174-175.

 

 

Bouw sluizen en vestingwerken Slyckens 1672


Penning op de bouw  van de Van Slyckensluis

en de vestingwerken onder Karel II.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 36,86 gram.

Diameter: Ø 34,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Graveur: Jacques Rottiers.

Datering: 1672 in chronogram.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift.

CAROLVS II D G HISPANIARVM ET

INDIARVM REX FLANDRIÆ COMES

Karel II bij de gratie Gods, koning van Spanje en Indië,

graaf van Vlaanderen.

De buste van de jonge Karel II naar rechts.

Omhangen met de ketting van de orde van het Gulden Vlies.

Onder de buste het initiaal van de medailleur:

                               JR con.Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het opschrift.

FLANDRIA   / OSTENDE.

  Vlaanderen, Oostende

Op de achtergrond de stad Oostende met de

versterkte site aan zee.

Op zee tal van zeilschepen voor de kust.

Bovenaan een hand komende uit de wolken.

Drie genieën houden een krans.

waaronder een banderol met de tekst:

NeptVno. / ID frenVm . CaroLVs . / aPPosVIt .

       Karel pas het beetje van Neptunus toe


Lit.: G. van Loon III pag.46.

Van Iseghem, 70.

Bingen, 60.


____________________________________________


Van Slyckensluis 1757 (goud)


Penning op de reconstructie van de Van Slyckensluis.


Materiaal: Goud.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 22,26 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Graveur: Jacques Rottiers.

Datering: 1757


Voorzijde: Binnen een gekartelde cirkelrand/boord.

Het omschrift.

CAR . ALEX . LOTH . BAR . DUV . GUR . BELG

Karel Alexander van Lotharingen, landvoogd van

de Zuidelijke Nederlanden.

De buste van Karel Alexander naar rechts.

In de armafsnede de medailleur.

                          R.

                     Roettiers


Keerzijde: Binnen een gekartelde cirkelrand/boord.

Het omschrift.

COMMEATU RESTITUTO COMMERCIUM ALLICITUR

De handel wordt aangetrokken met

een herstelde gemeenschap.

Plan van de sluis.

Zicht op Oostende, gezien van zeezijde.

Onder de sluis, in een afsnede.

               SLICKENS

                   17 / 57

Tussen het gesplitst jaartal, het wapen van Vlaanderen.Lit.: Van Iseghem, 89.

de Coster, 811.

Bingen, 133.De Slyckenssluis, vlakbij Oostende, stortte in augustus 1752 in. De wederopbouwwerkzaamheden begonnen in 1754 en werden op 18 november 1757 weer opengesteld voor de scheepvaart. Dit uiterst zeldzame exemplaar in goud werd door Charles van Lotharingen aangeboden aan de ingenieur Joachim Chalon

(1724-1800), auteur van een "plan en profiel van een hydraulische machine die werd gebruikt voor de uitputting van water voor de bouw van de nieuwe sluizen bij Slyckens bij Oostende en voor het herstel van de sluis naar de Dammepoort in Brugge". Het komt uit de collectie van zijn nazaat de botanicus Jean Chalon (1846-1921), neef van de beroemde numismaticus Renier Chalon (kleinzoon van Joachim). Het werdt verkocht met kopieën van brieven met betrekking tot Joachim Chalon en deze penning: getypte aantekeningen geschreven door Jean Chalon; inventaris van documenten met betrekking tot de bouw van de Slyckenssluis, bewaard in het Rijksarchief te Gent, gericht aan Renier Chalon gedateerd 29 november 1928; brief gericht aan Renier Chalon door de conservator van het Rijksarchief te Gent op 4 december 1928; brieven van Victor Tourneur gedateerd 5 oktober en 14 november 1946; brief van het Medailleskabinet in Brussel, gericht aan Renier Chalon, gedateerd 31 maart 1959

____________________________________________

Van Slyckensluis 1757


Penning op de reconstructie van de Van Slyckensluis.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 14,57 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Graveur: Jacques Rottiers.

Datering: 1757


Voorzijde: Binnen een gekartelde cirkelrand/boord.

Het omschrift.

CAR . ALEX . LOTH . BAR . DUV . GUR . BELG

Karel Alexander van Lotharingen, landvoogd van

de Zuidelijke Nederlanden.

De buste van Karel Alexander naar rechts.

In de armafsnede de medailleur.

                           R.

                     Roettiers


Keerzijde: Binnen een gekartelde cirkelrand/boord.

Het omschrift.

COMMEATU RESTITUTO COMMERCIUM ALLICITUR

De handel wordt aangetrokken met

een herstelde gemeenschap. 

Plan van de sluis.

Zicht op Oostende, gezien van zeezijde.

Onder de sluis, in een afsnede.

               SLICKENS

                 17  /  57

Tussen het gesplitst jaartal, het wapen van Vlaanderen.Lit.: Van Iseghem, 89.

de Coster, 811.

Bingen, 133.


____________________________________________


De vuurtoren van Oostende 1771

Penning op de vuurtoren van Oostende.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 15,31 gram.

Diameter: Ø onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Graveur: Jacques Rottiers.

Datering: 1771

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift.

CAR . ALEX . LOTH. /  DUX BELG . PRÆF. I77I

Karel Alexander van Lotharingen, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden.

De buste van Karel Alexander naar rechts.

In de armafsnede de graveur.

     R.

Roettiers

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift.

NAVIGANTIVM  SALVTI PROVIDET

              OSTENDA

Oostende zorgt voor de veiligheid van zeilers.

Zicht op de haven van Oostende.

Twee zeilschepen voor de haven.

Een vuurtoren met rookpluim.

Lit.: F. Feuardent, Tome 3 Jetons et Méreaux pag. 319 nr. 14712.

Vergroting Haven Oostende 1783

Penning op de vergroting van de haven van Oostende.

Ter ere van Maria Chistina van Oostenrijk en Albert Casimir van Saksen-Teschen

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 18,95 gram.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Datering: 1783.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde octagonale boord.

Het omschrift.

MAR. CHRIST. AVST. ALB. CAS. SAX. DVX. BELG. PRAEF .

De naar elkaar gewende bustes van  Maria Christina van Oostenrijk en

Albert Casimir van Saksen-Teschen als landvoogden van de Zuidelijke Nederlanden.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde octagonale boord.

Gelegen op een Mercuriusstaf, een hoorn des overvloeds.

In vijf regels.

   PORTVS OSTENDANVS

    IN LITTORE BELGICO

      AMPLIORI NAVIVM

RECEPTACVLO INSTRVCTVS.
          MDCCLXXXIII.

Onderaan een guirlande.

Overlijden Marie-Louise d'Orléans 1850


Gedenkpenning op het overlijden van

Marie-Louise d'Orleans, koningin van België.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 58 gram.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Médailleur: Adolphe Christian Jouvenel 1798-1867

Datering: 1698


Voorzijde: Binnen een verhoogde rand/boord.

Het hoofd van de koningin naar rechts.

Het haar ingevlochten tot een dot.

In de halsafsnede, de médailleur.

                   JOUVENEL

Omschrift:

LOUISE MARIE D'ORLEANS, REINE DES BELGES,

             NÈE A PALERME LE 3 AVRIL 1812,

      MORTE A OSTENDE LE 11 OCTOBRE 1850Keerzijde: Binnen een verhoogde rand/boord,

en binnencirkel het omschrift.

        SA MORT EST SAINTE COMME SA VIE !

IL NE NOUS RESTE QUE LA RÈSTIGNATION

In het veld, in zes regels tekst:

                      LE 

                BON AGE

        DE LA BELGIQUE

         EST ALLÈ PRIER

             POUR NOUS

                 AU CIEL


________________________________________________

100ste verjaring Société Littéraire 1887

Penning op de 100ste verjaring Société Littéraire.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 45 gram.

Diameter: Ø 51,5 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur/ontwerper: P. Fisch.

Datering: 1887.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord en parelcirkel.

Het omschrift.

      VILLE  D'OSTENDE

SOCIÈTÈ LITTÈRAIRE ❀

Het gekroond wapenschild van de stad Oostende.

Gehouden, door een zeemeerman en zeemeermin.

Rechts onder tegen de parelcirkel, de graveur.

            P. FISCH

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord en parelcirkel.

Het omschrift.

CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÈTÈ 

Gelegen op een lauwer-, en palmtak over het veld.

Een versierde cartouche met de jaartallen.

       1787 . 1887

Lit.: Edwin Lietard, Oostense Numismatiek pag.160-161.

Bondsfeest 1888

Penning op het Bondsfeest Gymnastiek vereniging.

Materiaal: Brons.

Massa: 47 gram.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Oostende.

Datering: 1888.

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Centraal, het gekroond stadswapen van Oostende.

Het wapen omsloten met een gladde en geschubde cirkels.

Omschrift:

OOSTENDE  8-11 SEPT . 1888

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Een liggende leeuw op een plateau, naar links.

Achter de leeuw een krans van zonnestralen.

Binnen de zonnestralen:

FEDERATION BELGE DE GYMNASTIQUE

Op de plateau de tekst:

EENDRACHT BAART MACHT

Onder de plateau, een samengebonden

zwaard en brandende toorts/

waaronder klimop bladertakken.

Tweetalig omschrift:

XVIIIe BONDSFEEST ❖ XVIIIe FETE FEDERALE

Internationale Expositie 1901


Penning op de Internationale tentoonstelling

te Oostende.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 108,5 gram.

Diameter: Ø 65 mm.
Aanmaakplaats: Brussel, ateliers Fisch.
Datering: 1901


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

De buste van Leopold II naar rechts.

Gekleed in militaire kledij.

In de schouderafsnede, de graveur.

                   FISCH & Co

Omschrift:

LEOPOLD II  / ROI DES BELGES


Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Centraal een versiert glad veld voor incriptie.

Een liggende allegorisch figuur.

In de linkerhand, een hoorn.

In de rechterhand, een lauriertak die ze aanreikt

aan een gevleugeld engeltje. 

Links onder het engeltje, de graveur.

FISCH ECo

Omschrift:

EXPOSITION INTERNATIONALE D'OSTENDE

                           ❀ 1901___________________________________________


Inhuldiging maritieme installaties 1905

Gedenkpenning op de inhuldiging van de nieuwe maritieme installaties te Oostende, door koning Leopold II in 1905.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Afslag van zilveren penning. 

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 69,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur/ontwerper: Joseph Fisch.

Datering: 1905

Voorzijde: Binnen een geprofileerde verhoogde boord.

De plattegrond op de haveninrichtingen van Oostende.

Met telkens de namen van de locatie.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde verhoogde boord.

In zes regels:

          S . M . LE ROI

            LÊOPOLD II

INAUGURE LES NOUVELLES

INSTALLATIONS MARITIMES

           D' OSTENDE

   LE 4 SEPTEMBRE 1905

Onder de tekst, het gekroond wapenschild van de stad Oostende.

Gehouden, links door een zeemeerman met zwaard.

Rechts, door een zeemeermin met handspiegel.

Onderaan, samengebonden lauriertakken.

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.01413.

Inhuldiging haven-inrichtingen 1905


Gedenkpenning op de inhuldiging van de nieuwe

maritieme installaties te Oostende,

door koning Leopold II in 1905.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Afslag van zilveren penning.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 69,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur/ontwerper: Joseph Fisch.

Datering: 1905Voorzijde: Binnen een geprofileerde verhoogde boord.

De plattegrond op de haveninrichtingen van Oostende.

Met telkens de namen van de locatie.
Keerzijde: Binnen een geprofileerde verhoogde boord.

In zes regels:

           Z.M. DE KONING

               LÈOPOLD II

      HULDIGT DE NIEUWE

HAVEN-INRICHTINGEN VAN 

              OOSTENDE

IN DEN 4 SEPTEMBER 1905

Onder de tekst, het gekroond wapenschild van

de stad Oostende.

Gehouden, links door een zeemeerman met zwaard.

Rechts, door een zeemeermin met handspiegel.

Onderaan, samengebonden lauriertakken.


___________________________________________Deel deze pagina

Art-Nouveau plaquette 1913

Art-Nouveau plaquette voor de stad Oostende.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 72 mm. x 57 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur: Joseph Fisch.

Datering: 1913

Voorzijde: Gelegen in het veld.

Een gevleugelde, halfnaakte vrouw naar links gewend.

Op het hoofd een bloemenkrans.

In de handen een palmtak.

Gezeten en gesteund op een sokkel , in twee regels:

                     OSTENDE

                        1913

De vrije hoeken, gevuld met bloemmotieven.

Rechts onder tegen de boord, de graveur/ontwerper.

                      Jos. FISCH

Keerzijde: Gelegen in het veld.

Een glad cirkelveld voor inscriptie.

Omsloten met een bloemenslinger.

De vrije hoeken, gevuld met bloemmotieven.

Rechts onder tegen de boord, de graveur/ontwerper.

                        Jos. FISCH

Pakketboot Prins Albert Oostende -Dover 1946


Penning op het 100-jarig bestaan van de lijndienst

Oostende-Dover, Pakketboot prins Albert.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Diameter: Ø 70 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Medailleur: Onbekend.
Datering: 1946


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De pakketboot/mailboot prince Albert,

varende op volle zee naar rechts.

In de afsnede, het gekroond wapen van België

gehouden door twee leeuwen.

Rechts tegen de boord, de médailleur.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een stoomschip varende naar rechts.

Onder het schip, in twee regels met embleem.

☉STENDE - DOVER

1846 logo 1946

____________________________________________