Eeuwfeest Boerenkrijg 1898


Gedenkpenning op het eeuwfeest van de Boerenkrijg.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 68,8 gram.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Jules Baetes.

Datering: 1898.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het wapenschild van de gemeente Herentals,

gelegen op een cartouche, met bladertakken.

Onder het wapen, de medailleur:

                     BAETES

Opschrift:

GEMEENTE HERENTALS
Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand.boord.

Het boerenkrijgmonument, met strijder.

Aan weerszijden van het standbeeld, de jaartallen:

                            1798  /  1898

Opschrift:

EEUWFEEST VAN  /  DEN BOERENKRIJG


Aan de "Lakenhal" van Herentals staat het boerenkrijgmonument.

Het ruim vier meter hoge monument herinnert aan de slag bij Herentals op

zondag 28 oktober 1798, één van de bloedigste episodes uit de opstand tegen

het Franse regime. Het monument werd ontworpen door Ernest Dieltjens

en onthuld in 1898.


____________________________________________________