Obiit op Joannes de la Torre en Anna Oyseel 1581

Uit de collectie, J.D.

Obiit/overlijdenspenning op Joannes de la Torre en zijn echtgenote Anna Oyseel.

Consul van de Spaanse natie te Brugge. 

Materiaal: Tin.

Massa: 68 gram.
Diameter: Ø 62 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1581.

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

NOB . DVS . IOES . DE LA TORRE OBY . 7 . IVNY 1581

De edele heer Joannes de la Torre, overleden op 7 juni 1581

Het sprekend wapenschild van de familie de la Torre.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een klimmende getongde leeuw naar links.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Hangend aan een geknoopt lint.

Het ovaal gedeeld wapenschild,

van de families de la Torre en van Oyseel

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

NOB . DNA . ANNA OYSEEL OBYT I MAY 1572

De edele dame Anna Oyseel, overleden op 1 mei 1572 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.317-321, afb.131.

Zie ook de gepersonaliseerde armenpenning van Joannes de la Torre.

Joannes de la Torre was consul van Spanje. Hij woonde in het huis "de la Torre", waarvan nog een voorgevel bestaat in de Spanjaardstraat te Brugge. 

Ter herdenking van zijn overlijden werden jaarlijks 80 "teckels" verdeeld door de armendis van Sint-Walburga.

Elke penning was 6 groten waard: 4 voor brood, 2 in geld.

De Bogaerdenschool voor wezen kreeg 4 tekens. 

Deze Obiit-penning is al een herdenkingspenning want werd vermoedelijk in de 2de helft van de 17de eeuw gegoten door de tinnegieter Olivier Trijoen (werkzaam 1651 - 1678).

Het graveren is vermoedelijk van Heindricq Van Ockerhout.

Obiit op Nicolaas Despars 1597

Uit de collectie, J.D.

Obiit/overlijdenspenning op Nicolaas Despars

(°1522  - 1597)

Burgemeester van Brugge, en Heer van Koolkerke. 

Materiaal: Tin.

Massa: 28,7 gram.
Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1597

Voorzijde: Tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  JONCHEER NICOLAIS  . DESPARS

Jonkheer Nicolaas Despars.

Centraal op het veld, het wapenschild van de familie Despars.

Boven op het wapen, het jaartal 1597

Keerzijde: Tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

Het familiedevies van de familie Despars.

Δ TOVT . VIENT . DESPAERS

Tout vient Despaers, Alles komt van Despaers.

Centraal op het veld.

Een kruis gevormd, door een rechtopstaand en gekroonde zwaard/degen.

Twee gemouwde voorarmen, met samengedrukte handen.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.109, afb.44.

Nicolaas Despars was burgemeester van Brugge in 1578 en woonde in het kasteel "ten Berghe", en was heer van Koolkerke.

En was ook bekend als historicus, zijn voornaamste werk "Chronycke van den Lande ende Graefscepe van Vlaanderen".

En voornaamste bron van gegevens over de activiteiten van het ridderlijk gezelschap van de "Witte Beer" in Brugge.

Hij was voogd van het hospitaal van O.L.Vrouw-ter-Potterie, waar zijn schilderij hangt. En voogd van het godshuis "Nazareth".
Deze Obiit-penning werd gebruikt bij broodbedeling op 6 december, feest van Sint-Niklaas.
Het praalgraf van Nicolaas Despars staat in de hospitaalkerk van O.L.Vrouw-ter-Potterie.
Dezelfde overlijdenspenning ligt tentoongesteld in het museum van de Potterie.

 

Deel deze pagina