Metten-penning Benedictijnen.

Bodemvondst, Lauri Van Heymbeeck.

Metten/vespers aanwezigheidspenning.

Refuge Benedictijnen van Affligem.

De juiste datering van dit loodje is onbekend.

Materiaal: Koper.

Massa: 1,74 gram.

Diameter: Ø 19,45 mm. dikte: 1,55 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Dendermonde (?).
Datering: z.j. eind 16de, begin 17de eeuw.


Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Arabesken versiering.

De hoofdletter 

         M

Metten.

Keerzijde: Binnen een versierde boord.

Arabesken versiering.

Een glad opengewerkt kruis.

In het kruishart, een (passer) punt.

In de 16de-17de eeuw was de abdij, de refuge van de Bededictijnen van Affligem, ook gekend als Affligemhoek. Ze werden verdreven uit hun abdij tijdens de Franse revolutie. Men kocht het oude klooster van de Kapucijnen van Dendermonde aan het armbestuur, en vestigde zich daar een nieuwe novice.

De monnikengemeenschap komt 4 maal per dag samen voor de getijden.

De metten komt van het Latijnse woord "matutinum" dat ochtend betekent.

De metten worden gebeden, meestal in de zeer vroege ochtend , Het aanvangstijdstip varieert van 3.45 u. tot 6.15 uur.

Deel deze pagina