Begrafenis aartshertog Albrecht van Oostenrijk 1622

Gedenkpenning op de begrafenis van aartshertog Albrecht van Oostenrijk te Brussel op 12 maart 1622.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 52,8 gram.

Diameter: Ø 35,3 mm.

Graveur/ontwerper: Adriaan Waterloos.

Aanmaakplaats: z.pl. Munthuis Brussel.

Datering: 1622

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De kist van de overleden aartshertog Albrecht van Oostenrijk, 

gedragen door zes magistraten van Brussel.

Boven de kist een baldakijn, met acht dragers.

Attribuut van vorstelijke waardigheid.

Rechts onder het monogram van de graveur.

         WA.F

Adriaan Waterloos

Onder de lijkstoet een afsnede met datering.

M . DC . XXII . XII . MARTI

        12 maart 1622

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een hand uit de wolken, die een zwaard vasthoud.

Het zwaard omwonden met olijftakken.

Symbool van vrede.

Een banderol met het devies van de aartshertog.

PVLCHRVM / . CLARESCERE . / VTROQVE .

  Het is heerlijk in beide uit te blinken.

Omschrift:

AVGVSTO . FVNERI . ALB: PII . BELG : PRINC : VMBRACVLVM . TVLIT . SENAT : BRVX :

De magistraat van Brussel draagt de baldakijn over de overleden Godvruchtige vorst der Nederlanden.

Strooipenning bij de inhuldiging van Filips V 1702

Strooipenning bij de inhuldiging van Filips V te Brussel.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,44 gram.

Diameter: Ø 25 mm.

Graveur/ontwerper: Philippe Roettiers.

Aanmaakplaats: Muntatelier Antwerpen.

Datering: 1702

Voorzijde: Binnen een kartelrand/boord.

De geharnaste buste van Filips V naar rechts.

Het haar tot op de schouders.

Onder de schouderafsnede, de graveur en muntplaats.

  R. 

Roettiers.

Omschrift:

PHIL . V. D . G . HISP. ET / INDIAR . REX . I702

Filips V, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

Keerzijde: Binnen een kartelrand/boord.

Een opgaande stralende zon, en een bergketen.

In de afsnede in drie regels.

          RERVM HINC

            NASCITVR

               ORDO

Hieruit komt de orde der dingen voort.

Lit.: G. van Loon, Beschryving der Nederlandsche historipenniningen Volume 4 pag.281.

J.F. Dugniolle, Catalog of the Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4694.

Opening Godshuis 1734

Gedenkpenning op de opening van het Godshuis en de correctionele woning, voor daklozen, armen en bedelaars. Onder Maria-Èlisabeth, als gouvernante van de Nederlanden.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 10,65 gram.

Diameter: Ø 33,2 mm.

Graveur/ontwerper: Philippe Roettiers.

Aanmaakplaats: z.pl. Munthuis Brussel.

Datering: in chronogram 1734

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De buste van Gouvernante Marie - Èlisabeth naar rechts,

met ingevlochten haar en oorbellen.

In de schouderafsnede, de graveur/ontwerper.

      R

Roettiers.

Omschrift in chronogram.

BRUXELLARUM TRANQUILLITATIS STUDIOSA

Brussel op zoek naar rust.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift:

CIVIBUS ALMA QUIES SURGIT AB HAC NOSTRIS

Hieruit ontstaat een weldadige rust voor onze medeburgers.

Drie bedelaars met de hoed in de handen, worden begeleid door een brigadier en drie soldaten met musket op de schouder.

Naar het liefdadigheidshuis "Maison-Dieu de Sainte-Croix".

Op de achtergrond zicht op het binnenplein van het Godshuis.

Drie mensen aan het werk voor verzorging.

Links onder de letter R voor de graveur/ontwerper.

Lit.: Marcel Hoc, RBN 1950 Les jetons d'étrennes de Marie-Èlisabeth gouvernante générale des Pay-Bas (1725-1741) pag.75-76. nr. 10.

Verovering van Brussel 1746

Historie-penning op de inname van Brussel.                                                        

Materiaal: Brons.

Massa: 35,99 gram.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: Parijs.

Graveur/ontwerper: François Joseph Marteau.

Datering: 1746. 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, het omschrift.

LUD . XV . REX / CHRISTIANISS.

Lodewijk XV Christelijke koning.

De buste van Lodewijk XV naar rechts.

De haren samengehouden met een lint.

In de halsafsnede de initialen van de graveur.

          fm

François Mateau.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, het omschrift.

MARS / HYEMIS IMMEMOR

Mars de onvergetelijke. 

Mars triomfeert op de stadsmuren van Brussel.

Zijn linkervoet op de muurkroon en het gevallen stadswapen van Brussel.

In de rechterhand, houd Mars het vaandel hoog.

Links, op een stuk vernietigde stadsmuur, in zeven regels tekst.

                               BRUXELLÆ

                           CUM XVII CASTR

                              PRÆFECTIS

                            XVIII PEDITUM

                           ET IX EQUITUM

                              AGMINIBUS

                                 CAPTÆ  

Brussel werd ingenomen met 17 garnizoenen en 18 infanterie- en 9 cavaleriedetachementen.

In de afsnede, in twee regels.

 XXI FEBRUARII

  M.DCC.XLVI.

21 februari 1746

Bouw van het Justitiepaleis 1779

Gedenkpenning op de bouw van het Justitiepaleis,

onder Maria-Theresia van Oostenrijk.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 11,57 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Graveur/ontwerper: Theodoor van Berckel.

Aanmaakplaats: z.pl. Munthuis Brussel.

Datering: 1779.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, het omschrift.

MARIA THERESIA AUG . LOTH . BRAB . LIMB . DUX M.S.I.

De buste van Maria-Theresia naar rechts.

De keizerin getooid met diadeem en weduwesluier.

Onder de buste, de initialen:

T.V.B. 

Theodoor van Berckel.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, het omschrift.

THEMIDI TUTELARI

Beeld van het Justitiepaleis te Brussel.

In de afsnede in drie regels:

   S . P . Q . B .

EXTRUI CURAVIT.

   MDCCLXXIX.

De oudste burger van Brussel 1820

Gedenkpenning aan de oudste burger van Brussel "Manneke Pis".

Materiaal: Tin.

Bewerking: Geslagen, brons gepatineerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur: Dubois.

Datering: 1820

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Het standbeeldje van Manneke Pis op een sokkel.

Staande in een nis in een rocaille decor,

plassend in het opvangbekken.

In de afsnede, de graveur en datering.

DUBOIS.F.1820.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

In vijf regels:

         AU
  PLUS ANCIEN

   BOURGEOIS

DE BRUXELLES

       I648

        ❀

Draagpenning op Louis De Potter 1830Penning op Bruggeling Louis-Joseph-Antoine de Potter,

(°Brugge 26 april 1786 † Brugge 22 juli 1859)

Staatsman en journalist, actief tijdens de septemberdagen

van Belgische Revolutie van 1830.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 6,12 gram.

Diameter: Ø 21,7 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1830


Voorzijde: Gelegen in het veld.

Het hoofd van Louis de Potter naar links.

Omschrift:

     L. DE POTTER NÈ A BRUGES

    SA. PLUME TRAçA  LA VÈRITÈ .

Louis de Potter werd geboren in Brugge.

Zijn pen spoort de waarheid op.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In vijf regels tekst en datering.

AMOUR SACRÈ . DE LA PATRIE .

                  ______


             BRUXELLES

             23. 24. 25. 26

             SEPTEMBRE .
                   1830

Heilige liefde voor het vaderland.

23, 24, 25 en 26 september 1830


Rondom een gesloten krans van gestileerde

laurierbladeren.


Lit.: J-L. Guioth, Histoire numismatique de la Révolution

belge, ou Description raisonnée des médailles, des jetons

et des monnaies qui ont été frappés depuis le

commencement de cette révolution jusqu'à ce jour.

Hasselt: Milis, 1844, p. 42 pl. IV nr. 35.

STAM GENT Objectnummer N.01498


Louis Depotter (1786-1859), journalist en politicus, was

een ware volksheld in de beginperiode van de Belgische

revolutie. Verbannen onder het Hollands bewind, keerde

hij na het uitbreken van de opstand naar België terug en

werd lid van de eerste regering, het Voorlopig Bewind.

Reeds in november 1830 diende hij zijn ontslag in omdat

zijn uitgesproken republikeinse opvattingen niet strookten

met die van de andere bewindslieden. De draagpenning

was oorspronkelijk voorzien van een lint met de kleuren

van de Belgische vlag, opgebouwd uit drie verschillende

stroken stof en dus nog vervaardigd voordat de lintjes met

de Belgische driekleur massaal werden geproduceerd.


__________________________________________________


Gedenkpenning op de gesneuvelden bij de opstand van 1830

Gedenkpenning op de gesneuvelden bij de Belgische opstand van 1830.

Oprichting van een gedenksteen op het Martelarenplein te Brussel in 1831. 

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Datering: 1831

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord. 

Voor een treurwilg, een gedenksteen/obelisk.

Op de obelisk een ster met daaronder vier lauwerkransen met de datum's.

LES / 23 / 24 / 25 /26 / SEPTEMBRE  / 1830

Op de sokkel een muurplaat , in drie regels.

                        MORTS
                       POUR LA

                        LIBERTÈ

Ter weerszijden van de gedenknaald, telkens twee vlaggen/vaandels.

Omschrift:

HOMMAGE RENDU A LA MÈMOIRE DES DÈFENSEURS DE LA LIBERTE.

In de afsnede, in drie regels:

    PLACE DES MARTYRS

     XXVII SEPT . III OCT.

           MDCCCXXXI

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord. 

Binnen een open vruchtdragende eikenkrans, onder en boven een rozet.

In zeven regels tekst.

          SOCIÈTÈ

DES VRAIS PATRIOTES,

         INSTITUÈE

SOUS LA PROTECTION

    DE LÈOPOLD IER.

    ROI DES BELGES.

             1831.

Eerste steenlegging van het stapelhuis 1844

Gedenkpenning op de éérste steenlegging van het stapelhuis te Brussel.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 67 mm.

Graveur/ontwerper: Laurent Hart (1810-1860).

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1844.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, het omschrift.

✶  LE 6 MAI 1844 S.M. LÈOPOLD 1. ROI DES BELGES POSE LA PREMIÈRE PIERRE DE L'ENTREPOT

Z.K.H. Leopold I koning der belgen legt de éérste steen van het pakhuis op 6 mei 1844

Binnen een ovalen parelcirkel, het wapen van de stad Brussel.

Het wapen in een versierde cartouche, met afhangende bloemmotieven.

De cartouche getopt met een kroon, bezet met edelstenen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, het omschrift.

LE COMMERCE CIVILISE ET ENRICHIT LES NATIONS

Handel beschaaft en verrijkt naties.

Zicht op het "Pakhuis".

Waarboven, een vliegende Mercurius met staf.

In de afsnede het grondplan van het stapelhuis.

links van de plaquette.

          SPAAK

      ARCHITECTE

Rechts van de plaquette.

          HART

       GRAVEUR

Onder de plaquette het stadsbestuur van Brussel in zes regels.

M. LE CHEVALIER WYNS DE ROUCOUR.

                  BOURGMESTRE.

M.M. VERHULST, DOUCET, EVERAARD,

               ORTS, ECHEVINS.
                   WAEFELAER,

                   SECRETAIRE.

Oprichting ruiterstandbeeld Godfried van Bouillon

Gedenkpenning op de oprichting van het ruiterstandbeeld van Godfried van Bouillon te Brussel.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 73 mm.

Graveur/ontwerper: Simonis

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel, atelier Hart.

Datering: 1848

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De gekroonde buste van Godfried van Bouillon naar links.

Met helm en mailenkolder, zwaard en kruisvaarders-schild.

Onder het schild, de graveur.

SIMONIS SCULP. HART FEC. MDCCCXLVIII.

Omschrift:

GODEFRID . BVLLON . DVX LOTH. / MARCH . ANTV . REX HIEROS .

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Binnen een omsloten tuin, met lantaarnpalen.

Staande op een sokkel, het ruiterstandbeeld van Godfried van Bouillon.

In de afsnede, de graveur en atelier:

         SIMONIS SCULP. HART FEC.

Omschrift:

HEROI SVO PATRIA / POSVIT A. MDCCCXLVIII.

Lit.: Guioth I nr.228.

Inhuldiging monument Leopold I 1880

Gedenkpenning op de inhuldiging van het monument van koning Leopold I in het Park van Laken op 21 juli 1880.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 85,3 gram.

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur/ontwerper: Constant Jehotte (1809-1882)

Datering: 1880

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van Leopold II, naar rechts gewend.

Onder de halsafsnede, de graveur/ontwerper.

           C. JEHOTTE F.

Omschrift:

LEOPOLD II / ROI DES BELGES

Deel deze pagina

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord,

het omschrift in twee regels.

A LEOPOLD PREMIER / LA BELGIQUE RECONNAISSANTE

MONUMENT ÈRIGÈ PAR / SOUSCRIPTION NATIONALE

Het monument als hulde voor de éérste koning van België.

In de afsnede, de datering, architect en graveur.

               LAEKEN 21 JUILLET 1880

                  L. DE CURTE ARCHIT.

                        C. JEHOTTE F.

Eerste vlucht België-Kongo 1925

Gedenkpenning op de eerste vlucht van België naar Leopoldstad (Kongo)

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 70 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Datering: 1925

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Twee vrouwen op een verhoog slaan de handen in elkaar.

Links een inheemse vrouw met de rechterhand toont ze het land.

CONGO

Rechts vrouwe Belgica, met de linkerhand toont ze het land.

BELGIQUE

Boven de personages, een twee-motorig vliegtuig in de wolken.

Links in zeven regels en in de afsnede.

      EDMOND
     THIEFFRY
    A REALISE LA

     1E LIAISON

      BELGIQUE

      - CONGO 

LE 12 FEVRIER 1925

 

Rechts onder, het monogram van de graveur/ontwerper in een cirkel.

AM

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Onder een opkomende zon.

De samengebrachte steden Leopoldstad en Brussel.

Links en rechts een zendmast.

In de afsnede, twee schuin geplaatste wapenschilden met bladertakken.

Links het wapen van Congo, rechts het gekroond wapen van België.

Lit.: Vancraenbroeck,130.

Edmond Thieffry, een vliegtuigjager in de 1e Wereldoorlog, en medeoprichter van Sabena ontwierp een plan om een luchtverbinding te pealiseren tussen België en de toenmalige kolonie Belgisch-Kongo. Begin 1925 kreeg hij van de ministerraad de toestemming voor deze gewaagde vlucht. Sabena stelde een Handley Page W8f ter beschikking en doopte men het vliegtuig "Princesse Marie-José". Hij vertrok op 12 februari  uit Haren, de toenmalige luchthaven van Brussel, samen met mecanicien Joseph De Bruycker en piloot Leopold Roger, hijzelf trad op als navigator. Het plan om binnen zeven dagen het einddoel te bereiken werd niet gehaald. Na tegenslagen en noodlandingen, kwamen ze uiteindelijk op hun bestemming op 3 april, na 51 dagen en 8200 km. De bemanning werd juichend binnengehaald in Leopoldville. Thieffy vatte het plan op om een eigen binnenlandse  luchtdienst op te zetten in Kongo. Tijdens zijn tweede proefvlucht in Kongo op 11 april 1929 verongelukte hij, samen met medevlieger Gaston Julien, nabij het Tangayikameer. Hij was toen 36 jaar.