Bakkersbazen 1936

Uit particuliere collectie.

Gildepenning, Bakkersbazen.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Draagoog afgebroken.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 88 gram.

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Datering: 1936.

Voorzijde: Binnen een brede boord, het tweetalig omschrift.

 LANDSBOND DER BELGISCHE BAKKERSBAZEN 

  LIGUE NATIONALE DES PATRONS BOULANGERS

Een bakker staande onder afhangende bladertakken,

blazende op een hoorn.

(Het brood is klaar voor afhaling)

Liggend op een schap, het afgekoelde brood.

Keerzijde: Binnen een brede boord, het tweetalig omschrift.

     ★ ARBEID ORDE TUCHT 

TRAVAIL ORDRE DISCIPLINE

Het tentoonstellingspaleis in vooraanzicht.

Onder het gebouw, een lauriertak en eikentak.

Waartussen een glad cirkelveld met datering.

                           1936

Lit.: Patrick Pasmans, De Muntmeester, Tijdschrift van de Diestse studiekring voor Numismatiek, Jaargang 10 nr.2 juni 2015 pag.12-13.

Gildepenning "Goudsmeden" 1613

Gildepenning "Goudsmeden" St-Elooi.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Datering: 1613.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

S . ELOY . PATROON . VANDE . GOVDTSMEDEN .

Een staande Sint-Elooi.

Gekleed in bisschopsgewaad en mijter.

In de linkerhand een kromstaf, een open boek waarop een kelk.

Met de rechterhand, een smidshamer.

Centraal, een (passer) punt.

Het gesplitste jaartal, ter weerszijden van de heilige. 

                   I6  /  I3

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

. DE . GOVDTSMEDEN . TE . BRVSSEL 

In een versierde cartouche, een wapenschild met drie kelken.

Het wapenschild, getopt met een cherubijntje met kruiskroon.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, (Gent 1879) Description de méreaux  et jetons de présence, etc. Gildes et corps de métiers Eglises, etc. Brussel pag.163 nr.250.

Begrafenispenning "Kramers" 1662

Begrafenispenning Kramersgilde Sint-Nicolaas.

Geklopt met bijmerk op de keerzijde.

Materiaal: Koper.

Massa: 5,93 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Datering: 1662.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een staande heilige Nicolaas met nimbus.

Gekleed in bisschopsgewaad en mijter.

In de linkerhand een kromstaf.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

Links, drie kinderen in een pekelton.

Omschrift;

           S.N / .D.B.

Saint Nicolas de Bruxelles. 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een gekanteelde toren, met toegangspoort.

Geklopt met een bijmerk op de toren.

Twee gekruiste beenderen/knokken.

Ter weerszijden van de toren, het gesplitste jaartal.

 6 / 62

Het cijfer 1 gespiegeld.

Gildepenning Kramers 1795

Uit de collectie, Lothar Boerjan.

Gildepenning Kramers Sint-Nicolaas (?).

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Voorzien van twee pengaten voor ophanging.

Geklopt jaartal.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 29,47 gram.

Diameter: Ø 40,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel (?).

Datering: 1795.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een staande heilige Nicolaas naar links gewend.

Gekleed in bisschopsgewaad en mijter.

In de linkerhand een kromstaf.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

Links, drie naakte kinderen in een bad.

Onderaan, geklopt met het jaartal

I 7 9 5

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Chris Teulings, De Muntmeester 23 (2016) Sinterklaas is overal tegelijk. pag.11. 

 

Van der Dussen (1979) schrijft deze toe "vermoedelijk Antwerpen", een ander bekende Belgische numismaat maakt de suggestie "Brussel en kramers". 

 

 

 

 

Gildepenning Kramers 1795 (pengat)

Uit de collectie, L.V. Fleur de Coin.

Gildepenning Kramers Sint-Nicolaas (?).

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Voorzien van een pengat voor ophanging.

Geklopt jaartal.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 24 gram.

Diameter: Ø 42,85 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel (?).

Datering: 1795.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een staande heilige Nicolaas naar links gewend.

Gekleed in bisschopsgewaad en mijter.

In de linkerhand een kromstaf.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

Links, drie naakte kinderen in een bad.

Onderaan, geklopt met het jaartal

I 7 9 5

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Chris Teulings, De Muntmeester 23 (2016) Sinterklaas is overal tegelijk. pag.11. 

 

Van der Dussen (1979) schrijft deze toe "vermoedelijk Antwerpen", een ander bekende Belgische numismaat maakt de suggestie "Brussel en kramers". 

 

 

 

 

Meersliedenambacht

Gildepenning Meerslieden.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 27 gram.

Diameter: Ø 45,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel .

Datering: z.j. Ca. eind 17de eeuw begin 18de eeuw.

Voorzijde: Binnen een tulpenkrans en lijncirkel.

Het omschrift:

lelie / MEERS . LIEDEN☉AMBACHT . TOT . BRVSSEL

Een staande heilige Nicolaas naar links gewend.

Gekleed in bisschopsgewaad en mijter.

In de linkerhand een schuin geplaatste kromstaf.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

Voor zich het wapenschild van de gilde van Meerslieden/Kleinhandelaars.

Links, drie naakte kinderen in een bad/tobbe.

 

Keerzijde: Blanco.

Zakkendragers 1738

Zakkendragersgilde.

Geklopt over een reken-, legpenning van Philips IV, geslagen voor de Rekenkamer van Brussel.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Slagbarstjes.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen, geklopt

Massa: 6,6 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1624 - 1738.

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Geklopt ovaal, met ovalen lijncirkel.

Een beladen zakkendrager met muts, naar rechts gaande.

Links de letters/initialen:

           A  P

Rechts het jaartal.

          I738

Omschrift (van de legpenning).

PHIL . IIII . REX . HISPAN . DVX . BRAB. Ƶc .1624.

Philips IV, koning van Spanje graaf van Brabant enz. 1624

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

CALCVLI . ORDINVM . BRABANTIÆ . engelenkopje .

Rekenkamer van Brabant.

Liggend op een gekruiste kromstaf met mijter en

een speer met vaan en toernooihelm.

Het wapen van Brabant.

Omsloten door vier wapenschildjes.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.3808.

Van Orden, 1168.

Zie ook voor de legpenning, Brussel Rekenkamer Brabant. Rekenkamer van Brabant te Brussel 1624 (Zilver).

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie NG-VG-7-649.

Deel deze pagina