Obiit op, de Parys.

Enkelzijdige Obiit/overlijdenspenning op J.B. de Parys.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Geklopt.

Massa: 40 gram.

Diameter: Ø 31 mm. x 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: z.j. 1699

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het wapenschild van de familie, de Parys.

Het wapen getopt met een toernooihelm, met afhangend helmkleed.

De helm getopt met een uit voorpoten etende eekhoorn.

Keerzijde: Blanco.

Wapenschild van de familie, de Parys.

Obiit op Cornelis Lantschot 1656 (12)


Obiit/overlijdenspenning op Cornelis Lantschot.

Koopman en financier te Antwerpen.Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 17,62 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1656.


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Het wapenschild van de familie Lantschot.

In goud, een schildhoofd van zilver,

beladen met drie merlettes in keel.

(Een merlette staat voor een kleine zwarte vogel)

Op het veld, het gegraveerd volgnummer.

Achter het volgnummer de letters AN (?)

                       i2 NⱯ

Centraal, een (passer) punt.


Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

In vier regels.

       OBIIT

  CORNELIS

LANTSCHOT

    A° 1656


Cornelis Lantschot, overleden in het jaar 1656

Centraal een (passer)punt.
Lit.: Rene Hubert, Cornelius Lantschot (1573-1656)

Joseph de Beer, Méreaux Anversois (1929)

pag.118-120 nr.59 pl.X.Cornelis Lantschot , werd bijgezet in het graf van zijn ouders, in de Sint-Jacobskerk. Zijn volledig fortuin (229.100 florijnen en met een intrest van 8.670 florijnen en 6 sous) werd nagelaten aan de armen van Antwerpen.

In deze St-Jacobskerk stichte hij in de kapel van "Heilige Naam Jezus", een gedenkdag met uitdelingen tijdens Pasen, Pinksteren, Allerheiligen en Nieuwjaar, met porties die bestonden uit 5 pond roggebrood, 4 pond tarwebrood en een pond Hollandse kaas.

Het Godshuis Cornelis Lantschot werd in 1656 bij testament opgericht door de koopman en financier Cornelis II Lantschot (°1572-†1656). Na de aankoop in 1658 van het grondstuk met huizen waaronder het “Hoefijserken” aan de Falconrui, kwam het godshuis in 1658-1659 tot stand. Het omvatte twaalf huisjes voor oude mannen rond een binnenplaats, en een kapel met sacristie die omwille van de toen heersende pestepidemie toegewijd werd aan de Heilige Rosalia. Het beheer van het godshuis vertrouwde de stichter toe aan de Armenkamer, die de armenzorg binnen de stad Antwerpen organiseerde. In de Franse tijd werd het godshuis ingelijfd bij het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, en huisvestte na 1862 vijftien echtparen. De kapel die aanvankelijk ter beschikking was gebleven voor de eredienst, werd vanaf 1833 verhuurd als kunstenaarsatelier of pakhuis, en huisvestte vanaf 1899 de kunstenaarsvereniging “De Kapel”, opgericht door François Franck. Vanaf 1929 diende de kapel als atelier voor de beeldhouwer Ernest Wijnants, die in 1941 werd opgevolgd door de beeldhouwer Willy Kreitz, tot diens overlijden in 1982.


____________________________________________Obiit op Cornelis Lantschot 1656 (34)


Obiit/overlijdenspenning op Cornelis Lantschot.

Koopman en financier te Antwerpen.Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 18,40 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1656.


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Het wapenschild van de familie Lantschot.

In goud, een schildhoofd van zilver,

beladen met drie merlettes in keel.

(Een merlette staat voor een kleine zwarte vogel)

Op het veld, het gegraveerd volgnummer.

Achter het volgnummer de letters AM (?)

                      34 WⱯ

Centraal, een (passer) punt.


Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

In vier regels.

        OBIIT

   CORNELIS

 LANTSCHOT

     A° 1656


Cornelis Lantschot, overleden in het jaar 1656

Centraal een (passer)punt.
Lit.: Rene Hubert, Cornelius Lantschot (1573-1656)

Joseph de Beer, Méreaux Anversois (1929)

pag.118-120 nr.59 pl.X.____________________________________________

Obiit op Cornelis Lantschot 1656 (44)

Obiit/overlijdenspenning op Cornelis Lantschot.

Koopman en financier te Antwerpen. 


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 18,8 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1656.


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Het wapenschild van de familie Lantschot.

In goud, een schildhoofd van zilver, beladen met drie merlettes in keel.

Een merlette staat voor een kleine zwarte vogel

Op het veld, het gegraveerd volgnummer 

                     44

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

In vier regels.

   OBIIT

      ★

 CORNELIS

LANTSCHOT

      ★

 A° 1656

Cornelis Lantschot, overleden in het jaar 1656

Centraal een (passer)punt. 


Lit.: Rene Hubert, Cornelius Lantschot (1573-1656)

Joseph de Beer, Méreaux Anversois (1929) pag.118-120 nr.59 pl.X.

Obiit op Maria Bouwens 1699


Uit de collectie, Harry Dewit.


Obiit/overlijdenspenning op Maria Bouwens.Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1699.


Voorzijde: Binnen een gladde lijncirkel.

Centraal in het veld:

         Maria

     Bouwens

Onder en bovenaan versiert met krulmotieven.

Centraal een passer punt.

Keerzijde: Binnen een gladde lijncirkel.

In drie regels:

                Obijt

      15 Septembris

             A°. 1699

Centraal een (passer)punt.
Lit.: Geen vermelding in Joseph de Beer,

Méreaux Anversois (1929)


___________________________________________


Obiit op Pedro Coget 1729


Uit de collectie, Harry Dewit.


Obiit/overlijdenspenning op Pedro Coget.

Stichting Pedro Coget.

Fondatiepenning kapel H. Sacrament St-Jacobskerk.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1729


Voorzijde: Binnen een gladde lijncirkelrand/boord,

en lijncirkel het opschrift:

FUND PERP IN  ECCL  S IACB ANTV

Fondatie van de Sint-Jacobskerk te Antwerpen.

In het veld een miskelk met zwevende H. Hostie,

staande op wolken.

De miskelk omsloten met een stralenkrans.


Keerzijde: Binnen een gladde lijncirkelrand/boord,

en lijncirkel het opschrift:

BIDT VOOR SYNE ZIELE OP DE 4 HOOGHTYDEN

In het veld in vijf regels:

           PEDRO

           COGET

          Stirf den

      15 november

             1729
Lit.: Joseph de Beer, RBN 1929 Méreaux Anversois.

pag.115 nr.56. Pl.IX 56.


_____________________________________________


Obiit op Claude Auvray 1749

Enkelzijdige Obiit/overlijdenspenning op Claude Auvray.

Vice-deken van de Sint-Jacobskerk te Antwerpen.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1749

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand, en lijncirkel.

Het omschrift:

❀ ❀ ❀ ✥ OBYT . 30 . ❀ ❀ ❀ . 9 . BRE . 1749 .

Overleden op 9 december 1749.

Het versierde wapenschild van de familie Auvray.

Getopt met een gevleugeld engelenkopje.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Joseph de Beer, RBN 1929 Méreaux Anversois pag.103-104 nr.17.

 

Claude Auvray was kanunnik van de collegiale Sint-Jacobskerk gedurende vierenveertig jaar, en waarvan vice-deken de laatste dertien jaar. Hij liet een kapitaal van 3.000 florijnen na, waarvan de opbrengst werd gebruikt om ​​jaarlijks een jaargetijde te vieren met de verdeling van brood aan de armen. De uitvoerder voor deze opdracht was kanunnik Henri Engelgrave. Elk jaar deelde hij 152 porties van 5 sous in brood en 5 sous in zilver uit.

Andries Cornelis Lens 1822.


Overlijdenspenning op Andries Cornelis Lens.

Kunstschilder te Antwerpen.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 63,88 gram.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Simon.
Datering: 1822.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde rand/boord.

Het borstbeeld van Andries Cornelis Lens naar links.

Met opgespeld ere-teken.

In de schouderafsnede de graveur:

                     SIMON . F .

Omschrift:

ANDRE  /  LENS


Keerzijde: Binnen een geprofileerde rand/boord.

In vijf regels: 

         NATUS
     ANTVERPIA
AN . MDCCXXXIX

          OBIIT

 AN . MDCCCXXII


Geboren te Antwerpen in 1739, er overleden in 1822.


___________________________________________

Antonius Devries 1827.

Obiit/jaargetijdepenning voor kanunnik Antoine-Charles-Philippe Devries. 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: z.j. 1827 en verder.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

In zes regels gegraveerd.

           BID
    VOOR DE ZIELE 
            VAN

 ANTONIUS DEVRIES

             EN

       FAMILIE

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het gegraveerd volgnummer.

                   51

Lit.: Joseph de Beer, RBN 1929 Méreaux Anversois pag.109-110 nr.51 pl.VIII 51.

Antoine-Charles-Philippe Devries, geboren te Antwerpen, werd geïnstalleerd als kanunnik op 19 oktober 1789, hij stierf te Borgerhout op 19 december 1827, tweeënzeventig en elf maanden oud. Hij was de begunstigde van de tiende prebend van de kanunniken aan het Saint-Pierre-altaar (Saint-Jacques-collegiale kerk). In 1802 vinden we hem terug als directeur van de Confrérie des Ames du Purgatoire de Saint-Jacques.(Broederschap van de Zielen van het Vagevuur van St-Jacobs) Bij zijn dood stichtte hij een jaargetijde met de verdeling van brood aan de armen. In de literatuur van de Beer, is een penning gekend met het volgnummer 19.

Deel deze pagina