Inhuldiging stadhuis 1565


Penning op inhuldiging stadhuis van Antwerpen.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,01 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1565


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Zicht op de voorgevel van het stadhuis van Antwerpen.

Opschrift:

    · IVSTICIA · ET · FIDE ·

Met gerechtigheid en geloof

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De naakte liggende zeegod Scaldis/Schelde.

Op zijn hoofd een muurkroon, getopt met een hand.

in de rechter hand, een urn waaruit water

vloeit naar rechts.

In de linkerhand, een cornucopia/hoorn des overvloeds.

Rechts rietplanten.

Opschrift:

· FONS · RIGANS · OMNIA ·

 Een bron die alles besproeit

Het jaartal in de afsnede.

              · 1565 ·Lit.: van Loon I, pag.222.

Dugniolle, 2410.
__________________________________________


Inname van Antwerpen 1576


Penning op de inname van Antwerpen.

Door de Spaanse troepen en het Duitse vendel onder

leiding van baanderheer George van Frondsberg,

heer van Mindelsheim.


Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Graveur: Jacques Jonghelinck (1530-1606)

Datering: 1576


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het geharnaste borstbeeld van baanderheer

George van Frondsberg, met geplooide rolkraag.

In de schouderafsnede :

              ÆT 4Z

          Oud 42 jaar.

Omschrift:

GEORG . BARO . A . FREVNDSPERG .

                D . IN . MINDELHAIM

  George, baanderheer van Frondsberg,

                  heer van Mindelsheim.

 Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Vluchtende Staatse troepen uit de stad storten zich 

in de Schelde. Voor de stad staan kanonnen opgesteld.

Omschrift:

PERSEVERANTIA . RERVM . VICTRIX . ANNO 1576

             Doorzetting zegeviert in het jaar 1576


Lit.: Teylers Museum, Objectnummer: TMNK 00230.


_____________________________________________


Beleg van Antwerpen 1585

Penning op het beleg van Antwerpen.

Door Alexander Farnése als hertog van Parma.

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: 24,2 gram.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Graveur: Jacques Jonghelinck (1530-1606)

Datering: 1585

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het geharnaste borstbeeld van de hertog van Parma,

met geplooide rolkraag, en omhangen met de orde van het Gulden Vlies.

In de schouderafsnede :

ET 40

Omschrift:

ALEXANDER FÆRNES : PAR : PLA : PRIN : BELG : DVM : GVB.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In een tent getopt met een vaan, een geopende voorhang.

Zittend op een veldbed, Alexander Farnese in bloot bovenlijf,

met uitstekende armen naar een sater.

Voorgesteld als Alexander de Grote.

De sater, met hoorns en bokkenpoten.

Op de achtergrond in de woelige Schelde,

een klein schip naar links varende.

De doorvaart word geblokkeerd door een herstelde brug.

In de verte de ondergelopen stad Antwerpen.

Omschrift:

CONCIPE CER/TAS SPES 1585

Overweeg echter hoop.

Lit.: Smolderen (1996) Jaques Jonghelinck, medailleur et graveur de sceaux, pag.356 nr.99b.

Van Loon, Histoire metallique des XVII provinces des Pays-Bas, Vol.I pag.354.

Erezuil voor de hertog van Parma 1585


Penning op Alexander Farnése als hertog van Parma

te Antwerpen.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 21,61gram.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1585


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het geharnaste borstbeeld van de hertog van Parma,

naar rechts met geplooide rolkraag,

en omhangen met een ketting waaraan een medaillon.

Omschrift:

ALEXANDER FARNES . PAR  PLA  PRIN  BELG 

                     DVM  GVBERN .

Alexander Farnése, Prins van Parma en Placenze

           Als landvoogd van de Nederlanden.


Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een overwinningszuil, waarop een beeld met

bevelhebbersstaf.

Onderaan tegen de sokkel twee geboeide gevangenen.

Het gesplitst jaartal ter weerszijden van de zuil.

                             I5  /  85

Omschrift:

IN . VICTO . OPTI  /  MO . PRINCIPI

Aan de onverwinnelijke en beste prins.

Links en rechts een vruchtdragende lauwertak.Lit.: G. van Loon, Histoire metallique des XVII provinces

des Pays-Bas, Vol.I pag.360.1.

Smolderen, (1996) Jaques Jonghelinck,

medailleur et graveur de sceaux, nr.97.

Teylers Museum Objectnummer TMNK 00275 (Zilver)


____________________________________________


Erezuil voor Alexander Farnése hertog van Parma 1585


Penning op Alexander Farnése als hertog van Parma

te Antwerpen.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 10,8gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Medailleur: Jacques Jonghelinck.

Datering: 1585


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het geharnaste borstbeeld van de hertog van Parma,

naar rechts met geplooide rolkraag,

en omhangen met een ketting waaraan een medaillon.

Omschrift:

ALEXANDER FARNES . PAR . PLA . PRIN BELG: DUM .G:

Alexander Farnése, Prins van Parma en Placenze

Als landvoogd van de Nederlanden.


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een overwinningszuil, waarop een beeld met

bevelhebbersstaf en zegekrans.

Onderaan tegen de sokkel twee geboeide gevangenen.

Het gesplitst jaartal ter weerszijden van de zuil.

                               I5 / 85

Omschrift:

IN . VICTO  OP / TIMO . PRINCIP / I

Aan de onverwinnelijke en beste prins.

Links en rechts een vruchtdragende lauwertak.Lit.: G. van Loon, Histoire metallique des XVII provinces

des Pays-Bas, Vol.I pag.360.1.

Smolderen, (1996) Jaques Jonghelinck,

medailleur et graveur de sceaux, nr.97.

Teylers Museum Objectnummer TMNK 00275.


______________________________________________


Deel deze pagina

Heldendood van Speijk 1831


Gedenkpenning op de Heldendood van

Jan Carel Joseph van Speijk.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: Utrecht.

Médailleur: David van der Kellen.

Datering: 1831


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift:

DE ONSTERFELYKHEID IS ZYN DEEL.

Een dame legt een lauwerkrans op een gedenkzuil.

Een opstaande slang, aan haar hand en krans.

In haar linkerhand een bezem, met stofwolk.

Op de zuil, de ontploffende kanonneerboot.

Tegen de gedenkzuil, een wapenschild,

met het gekroond wapen van Nederland.

Onder de sokkel/afsnede de médailleur:

                VAN DER KELLEN F

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Binnen een gesloten bloemenkrans.

In zeven regels.

                    JAN
       CAREL JOSEPHUS
             VAN SPEYK
            HANDHAVER
DER HOLLANDSCHE VLAG
            5 FEBRUARY
             MDCCCXXXI
Lit.: Dirks 402, Bax 124.


__________________________________________


Heldendood van J.C.J. van Speijk 1831 (brons)


Gedenkpenning op de Heldendood van 

Jan Carel Joseph van Speijk.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: Utrecht.

Médailleur: David van der Kellen.

Ontwerper: Jan Adam Kruseman.

Datering: 1831


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Op de Schelde, waar kanonneerboot nr. 2 

in de lucht vliegt. Waarboven een Genius met

ongeschonden Nederlandse vlag ten hemel stijgt.

Omschrift :

DE VINDICE  /  CELSIOR IGNE. 

  Hoger dan het wrekende vuur.

In de afsnede de plaats en datering en de médailleur.

                    AD . ANTWERPIAM

                  V FEBR. MDCCCXXXI

                       D. VAN DER KELLEN F.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Binnen een open krans in vruchtdragende 

eikentakken, onderaan dichtgemaakt met een strik.

In acht regels tekst.

                       

       J.C.J. VAN SPEYK

          AD TUENDUM

       BATAVI NOMINIS
                  ET
    APLUSTRIS DECUS

              ULTRO

       INCENSA NAVE

  MORTEM OPPETENS


Jan Carel Joseph van Speijk kiest vrijwillig de dood door zijn schip in brand te steken om Nederlands

roem en de vlag der voorvaderen te handhaven.


Lit.: Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie PB 362.

Dirks 401, Bax 123.


_______________________________________________


Heldendood van J.C.J. van Speijk 1831 (zilver)


Gedenkpenning op de Heldendood van

Jan Carel Joseph van Speijk.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: Utrecht.

Médailleur: David van der Kellen.

Ontwerper: Jan Adam Kruseman.

Datering: 1831


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Op de Schelde, waar kanonneerboot nr. 2

in de lucht vliegt. Waarboven een Genius met

ongeschonden Nederlandse vlag ten hemel stijgt.

Omschrift :

DE VINDICE / CELSIOR IGNE.

 Hoger dan het wrekende vuur.

In de afsnede de plaats en datering en de médailleur.

                 AD . ANTWERPIAM

               V FEBR. MDCCCXXXI

                    D. VAN DER KELLEN F.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Binnen een open krans in vruchtdragende

eikentakken, onderaan dichtgemaakt met een strik.

In acht regels tekst.

                  ★

     J.C.J. VAN SPEYK

        AD TUENDUM

     BATAVI NOMINIS
                ET
  APLUSTRIS DECUS

            ULTRO

     INCENSA NAVE

MORTEM OPPETENS


Jan Carel Joseph van Speijk kiest vrijwillig de dood door zijn schip in brand te steken om Nederlands

roem en de vlag der voorvaderen te handhaven.


Lit.: Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie PB 362.

Dirks 401, Bax 123.


_______________________________________________

100ste verjaring, Heldendood J.C.J. van Speijk 1831-1931


Gedenkpenning/medaille op de 100ste verjaring

van de heldendood van Jan Carel Josephus van Speijk.

Vereniging voor penningkunst
6de verenigingsjaar 1931


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: Voorschoten, Atelier Begeer.

Médailleur: Jacob Jan van Goor 1874-1956

Datering: 1931.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De buste van de  Luitenant ter Zee 2e klasse

Jan Carel Josephus van Speijk in uniform.

Dragend de Militaire Willemsorde.

Omschrift:

JAN·CAREL·JOSEPHUS·VAN·SPEYK

                  ♱ 1831 X 1931 ♱Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Kanonneerboord nr 2 op de reede van Antwerpen.

Op de achtergrond, de stad Antwerpen.

In de afsnede de datering van het gebeuren.

                       3 FEBRUARI 1831

Omschrift:

KANONNEERBOOT N°2 VOOR ANTWERPEN
_________________________________________Penning op J.C.J. Van Speyk 1938


Gedenkpenning/medaille op

Jan Carel Josephus van Speijk.

Uit de serie "Zeehelden"Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 69,4 mm.

Aanmaakplaats: Voorschoten, Atelier Koninklijk Begeer.

Médailleur: J.J. van Goor.

Datering: z.j. 1938.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De buste van Jan Carel Josephus van Speijk naar rechts.

In uniform van Luitenant ter zee.

Omschrift:

JAN·CAREL·JOSEPHUS·VAN·SPEIJKKeerzijde: Binnen een geprofileerde boord,

en lijncirkel het omschrift:

HET·VOORBEELD·DAT·VAN·SPEYK·ONS·GAF·:·

  BLYFT·EEUWIG·IN·ONS·HART·BEZWOREN

In het veld, bovenaan.

De ontploffing van kanonneerboord nr 2 op de reede

van Antwerpen.

Op de achtergrond, de stad Antwerpen.

Bovenaan: ANTWERPEN

Onderaan de datering van geboorte en overlijden.

31-1-1802     5-2-1831

In zes regels tekst:

EN·NEÊRLAND·WORDT·EENS·NEÊRLAND·WEER

         GELOUTERD·DOOR·DE·TEGENHEDEN

         DIT·HEILIG·LAND·DER·WONDERDAÂN
    GAAT·NIET·ALS·STUIVEND·KAF·VERLOREN

   WORDT·NOOIT·DIT·IS·HAAR·TOEGEZWOREN

    VERZWOLGEN·DOOR·DEN·STAATSORKAAN

Het gekroond wapen van Nederland, liggend op een anker.

Het wapen gehouden door twee leeuwen met vaandel.


Lit.: Koninklijk Beheer 1244; Bax 128a.


________________________________________________________


Eerste steenlegging Kattendijkdok 1856

Historiepenning, op de "Eerste steenlegging van het Kattendijkdok te Antwerpen door koning Leopold I van België"

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 64 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur/ontwerper: Laurent Hart (1810-1860)

Datering: 1856

Voorzijde: Binnen een geprofileerde met parels bezette boord.

De buste van Leopold I van België naar links.

Onder de schouderafsnede, de graveur.

          HART F. 

Laurent Hart (Fecit ?)

Omschrift:

LEOPOLDUS I. BELGARUM 

  REX. ANNO RIGNI XXV.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord,

en hoog versierde kabel/touwcirkel het omschrift.

MERGATURA RERUMPUBLICARUM ROBUR .

                    ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ 

In het veld, het rijkelijk versiert wapenschild van Antwerpen.

In zeven regels tekst.

          OB PRIMUM

KATTENDYKIANI PORTUS

             SAXUM

     A REGE POSITUM.

  XIX. AUG . MDCCCLVI.

J.FRANC. LOOS. CONSULE.

P. BOURLA. ARCHITECTO.

                  ★

Vrijmaking van de Schelde 1863


Gedenkpenning op de "Vijmaking van de Schelde"


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 75 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur: Alex Geefs.

Datering: 1863


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van Leopold I naar links.

In de halsafsnede de médailleur.

            ALEX. GEEFS. FEC.

Opschrift:

LEOPOLD PREMIER  /  ROI DES BELGES


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een naakte gevleugelde Genius vliegt met uitgestrekte

rechterarm naar links.

In de linkerhand, een touw waarmee hij een galei

voortsleept op de Schelde.

De galei geladen met de "Hoorn des overvloeds".

Op de steven van het schip een dolfijn.

Links in het riet , een urne waaruit water stroomt.

Op de achtergrond, een opgaande zon

en de 0nze-Lieve-Vrouwkathedraal .

In de boord van de afsnede de médailleur:

              ALEX. GEEFS INV. ET FEC.

In de afsnede in twee regels:

TRAITÈS DES 12 MAI ET 16 JUILLET

                             I863

Opschrift:

L'ESCAUT  /  EST  /  LIBRELit.: L. Pallemans-R. Verreet 1992 Antwerpen Maritiem in medailles pag.19 nr.A5. __________________________________________

Eerbetoon aan graaf Loewendahl 1747


Eerbetoon van de Magistraat van Antwerpen,

aan graaf Loewendahl.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 12,03 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Medailleur: Jacques Roetiers.

Datering: 1747


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Gelegen op twee gekruiste kanonnen en standaards.

Het wapenschild van graaf Loewendahl.

Het wapen getopt met vier helmen met helmtooi.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het in twee gedeeld wapen van Antwerpen.

met het wapen van de markgraafschap en de stad.

Opschrift:

      PRO GRATITV / DINE . I747 .

Een dineer voor dankbaarheid 1747 

                     S.P.Q.A.

Senatus Populusque Antwerpiensis

   Bestuur en volk van Antwerpen.
_____________________________________________

200-jarige herdenking op P.P.Rubens 1840


Penning op de 200-jarige herdenking van het overlijden

van Pieter Paulus Rubens.


Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 72,4 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur/ontwerper: J.L. Hart.

Datering: 1840.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord,

en parelcirkel het opschrift:

PIERRE-PAUL  RUBENS

De buste van kunstschilder Rubens naar links.

Met hoed en omhangen met een ketting.
Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Omschrift in twee regels:

SOUVENIR DES FÈTES BISSÈCULAIRES 

CÈLÈBRÈES EN L'HONNEUR DE RUBENS

OFFERT PAR LES ARTISTES A L.  / JACOBS

CONSEILLER COMMUNAL

Het standbeeld van Rubens op een sokkel,

aan weerszijden een muze.

Op de sokkel, in zes regels:

        PETRO PAULO 

              RUBENS 

        CIVI OLIM SUO 

               S.P.Q.A. 

SUMPTIB. PUBL. ET PRIV. 

                    P.

         MDCCCXXXX”.

In de afsnede het jaartal tussen twee palmtakken:

                            ANVERS

                                1840

________________________________________


Inscheping Queen Victoria te Antwerpen 1843


Penning op de inscheping van de koningin Victoria te Antwerpen.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 77,5 gram.

Diameter: Ø 54,5 mm.

Aanmaakplaats: Brussel, Atelier Frederik Verachter.

Graveur: Laurent Joseph Hart.

Datering: 1843


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van koningin Victoria van Engeland naar links.

De haren opgestoken, en met oorhangers.

Onder de buste het atelier en medailleur:

            VERACHTER DIR. HART FECIT

Met daaronder een roos, een klavertje en een distel.

Opschrift:

VICTORIA REINE  /  D'ANGELETERREKeerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een gesloten krans van bloemen en vruchten,

het gekroond wapenschild van de stad Antwerpen.

Aan weerszijden het geplitste jaartal:

                     18  /  43

Omschrift:

EMBARQUEMENT DE LA REINE

  ֎ ANVERS 20 SEPTEMBRE ֎


Lit.: Guioth Rev-Pl. LX nr.369._________________________________________________Oprichting standbeeld Antoon van Dyck


Penning op inhuldiging standbeeld Antoon van Dyck.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 122 gram.

Diameter: Ø 68 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Medailleur: Leopold Wiener/

Datering: 1856


Voorzijde: Binnen een geprofileerde rand/boord.

De buste van Antoon van Dyck naar links.

In de schouderafsnede, de medailleur.

               LEOPOLD WIENER

Opschrift:

ANTOINE   /  VAN DYCK
Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het standbeeld van Antoon van Dyck op een sokkel.

Aan weerszijden de geboorte en overlijdensdata en plaats.

        NÈ / À ANVERS / 22 MARS / 1599

DÈCÈDÈ / À LONDRES / 9 DÈCEMB / 1641


      STATUE ÈRIGÈE  /  À ANVERS 1856

Onder de sokkel:

LEOP. WIENER D'APAES L. DE CEYPE


__________________________________________


Satirische penning, affaire De Buck 1865


Satirische penning/spotpenning, affaire De Buck.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 13,50 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Graveur: Anoniem.

Datering: z.j. Ca. 1865


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en lijncirkel het omschrift.

RENDEZ À CÈSAR CE QUI APPARTIENT À CESAR

          Geef aan Caesar wat Caesar toebehoort

               ☆ INDIGESTION D’ESCOBARD ☆

   De indigestie van Escobard (een beroemde jezuïet)

Een jezuïetenpriester met hoed staat voorover gebogen,

de linkerhand op de borst houdende,

met de rechterhand zijn soutane samenhoudende.

Munten overgevende in een buidel/tas, opengehouden

door een wegkijkende veroordeelde.

Dragende aan de rechter enkel, een ijzeren bol

aan een ketting.

Op de broek en jas van de geknielde gevangene

het nummer 13Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In tien regels tekst:

         UNE PAGE DE L’HISTOIRE

                       —-★—-

                     DE BUCK

        FLÈTRI PAR LES JÈSUITES ;

                  RÈHABILITÈ

         PAR L’OPINION PUBLIQUE ,

          LES TRIBUNAUX BELGES

                           ET

           PAR SES ENERGIQUES
                   DÈFENSEURS

         PAUL JANSON & ROBERT


Een bladzijde uit de geschiedenis (Benoît) De Buck.

Geschandaliseerd door de jezuïeten, maar vrijgesproken door de publieke opinie, de Belgische rechtbanken en zijn enthousiaste verdedigers, Paul en Robert Janson.


Lit.: P. Callewaert, Satirische penning/spotpenning, affaire De Buck.


De affaire-De Buck, gaande over inbeslagname van testamenten en vervolgingen waarvan Belgische jezuïeten werden beschuldigd, was een van de grote juridische zaken die België in de jaren 1860 kenmerkte. De grote belangstelling voor dit schandaal, aangespoord door de liberalen, toonde de vijandigheid van de katholieke en liberale partijen die het tegen elkaar opnamen, en aanleiding gaf tot publicatie van verschillende pamfletten en op de uitspraak met het verspreiden van penningen. Benoit De Buck, neef van de erfgenaam, die pleitte tegen gerechtelijke intimidatie naar aanleiding van de beschuldigingen van de jezuïeten, werd triomfantelijk vrijgesproken voor het Hof van Assisen te Antwerpen.


___________________________________________________


Bezoek koninklijke familie 1874

Penning op het bezoek van de koninklijke familie aan Antwerpen.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 179,5 gram.

Diameter: Ø 72 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur: François Ignace Baetes.

Datering: 1874

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De stedemaagd van Antwerpen met lang kleed en

muurkroon.

Gezeten op een troon, midden in de puinen van het Zuidkasteel.

Gesteund met de linkervoet op een steen.

Rechts het wapenschild van de stad Antwerpen, met mercuriusstaf.

Ze graveerd op een stenen tablet:

       HEDEN 17 AUG. 1874

          HEBBEN H.H.M.M.

               DE KONING

           EN DE KONINGIN

           DE AFBRAAK VAN

           HET ZUIDKASTEEL

                BEGONNEN

Rechts een stenen muur in afbraak, met zicht op de Schelde.

Op de Schelde een varende driemaster naar links.

Links, een kanonsloop naar boven gericht.

Onder de heuvel, een gebouw in afbraak met tralievenster.

Boven de heuvel, de spits van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

In de afsnede, de graveur/ontwerper.

F. BAETES FEC. ANTV.

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift:

BEZOEK DER KONINKLIJKE FAMILIE

  ✶ ANTWERPEN, 17 AUG: 1874 

In een open vruchtdragende lauwerkrans,

onderaan dichtgemaakt met een lint.

Onder een koningskroon, drie medaillons.

Koning Leopold II naar rechts, koningin Marie-Henriette naar links.

Onderaan, prinses Louise naar links.

300-jarige jubelfeest op de geboorte van P.P. Rubens 1877


Penning op het 300-jarige herdenking van de geboorte

van Pieter Paulus Rubens.


Materiaal: Brons.

Massa: 155,97 gram.

Diameter: Ø 72,3 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur/ontwerper: Edward Geerts

Datering: 1877.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord,

Een allegorisch gevleugelde dame met palmtak in de rechterhand

De linkerhand houd een plaquette op een zuil waarop de tekst:

                                    AAN DEN
                                 GROOTSTEN

                                       VAN

                               ANTWERPEN'S

                                    ZONEN.

Aan weerszijden de jaartallen:

            1577  /  1877

Op de achtergrond het kasteel uit het wapen van Antwerpen.

In de afsnede, de medailleur:

ED. GEERTS. SCULP. F.Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en lijncirkel.

Het omschrift met jaartal:

֎  STAD ANTWERPEN  ֎

         MDCCCLXXVII

Binnen een versierde krans, in zes regels tekst:

                 DRIEHONDERDJARIG

                         JUBELFEEST
                                 DER
                           GEBOORTE
                                 VAN
                           P.P. RUBENS


_________________________________________________


Katholieke Meeting Antwerpen 1880

Penning op de verkozenen van de Katholieke Meeting van 1880.

Materiaal: Brons.

Massa: 43 gram.

Diameter: Ø 51 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur: Atelier M. Mauquoi.

Datering: 1880

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Op een verhoogd reliëf/brede boord:

 HET HUIS VAN ANTWERPEN AAN DE GEKOZENE

In het veld, het gekroond wapenschild van de stad Antwerpen.

Omsloten met een open krans van, eikenbladeren en laurierbladeren.

Waarop een banderol met 

               S . P . Q . A .

Sanatus Populusque Antwerpiensies.

Het bestuur en volk van Antwerpen.

Onder de banderol het atelier.

              M. MAUQUOI.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een open zegekrans, van eikenbladeren en laurierbladeren.

Onderaan dichtgemaakt met een lint.

In acht regels:

              ZEGE

         DER MEETING

         8 JUNIJ I880

          ....⊰....

E. COREMANS, J. DE LAET

 E. DE DECKER, A. GUYOT

    V. JACOBS, E. MEEUS

           BON E. OSY

                       ★

Lit.: Souveniers Numismatiques du cinquantiéme anniversaire de l'indépendance de la Belgique (1885) Meeting catholique d'Anvers pag.31 nr.68 pl.VII nr.34.

Afbraak van het Noordkasteel 1881


Huldepenning van de bevolking aan het

gemeentebestuur van Antwerpen.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 60,47 gram.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Medailleur: Anoniem.

Datering: 1881


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Tussen lauriertaken, onderaan dichtgemaakt,

met een geknoopt lint.

Het gekroond wapenschild van Antwerpen.

Boven het wapen:

STAD ANTWERPEN


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In vijftien regels tekst, met datering.

Omschrift:

AFBRAAK VAN HET NOORDKASTEEL

          - WET VAN 30 JUNI 1881

     LEOPOLD DEWAEL  BURGEMEESTER

In het veld:

                          HULDE
                                  VAN
              GELUKWENSCHING

                                   EN
                DANKBETUIGING
                                 DEN 
                GEMEENTERAAD
                        AANGEBODEN
                                DOOR 
                  DE BEVOLKING
                                  VAN
                    ANTWERPEN

                         ............

                 9 OCTOBER 1881

                       ....⊰★⊱....


____________________________________________

Medaille Afbraak Noordkasteel 1881


Huldepenning/medaille van de bevolking aan het

gemeentebestuur van Antwerpen.


Voorzien van draagoog en draagring.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 60,47 gram.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Medailleur: Anoniem.

Datering: 1881


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Tussen lauriertaken, onderaan dichtgemaakt,

met een geknoopt lint.

Het gekroond wapenschild van Antwerpen.

Boven het wapen:

STAD ANTWERPEN


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In vijftien regels tekst, met datering.

Omschrift:

AFBRAAK VAN HET NOORDKASTEEL

          - WET VAN 30 JUNI 1881

LEOPOLD DEWAEL BURGEMEESTER

In het veld, in dertien regels:

                       HULDE
                          VAN
            GELUKWENSCHING

                           EN
              DANKBETUIGING
                        DEN
             GEMEENTERAAD
               AANGEBODEN
                      DOOR
              DE BEVOLKING
                       VAN
                ANTWERPEN

                    ............

            9 OCTOBER 1881

                   ....⊰★⊱....


____________________________________________

Penning op Jan Van Rijswijck 1906


Plaquette op Jan Van Rijswijck.

Advocaat, journalist en burgemeester van Antwerpen.


Materiaal: Brons, verzilverd.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 92,68 gram.

Afmetingen: 68 mm. x 48 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur: Jules Baetes 1861-1937.

Datering: 1906


Voorzijde: Gelegen in een rechthoekig veld,

de bovenzijde afgerond.

Rondom een gladde boord.

De buste van burgemeester Jan Van Rijswijck naar

links.

Beladen met ere-tekens op de jas, en aan een lint rond

de hals.

In de afsnede, in twee regels:
     JAN VAN RIJSWIJCK

                1892-1906Keerzijde: Gelegen in een rechthoekig veld,

de bovenzijde afgerond.

Het gekroond wapenschild van de stad Antwerpen.

Omsloten met een rozenhoed.

Boven het wapen :

                 STAD ANTWERPE
Ter weerszijden van de kroon, het gesplitst jaartal.

                          19 / 06

Onder het wapen, een lege banderol voor inscriptie.

Onderaan de rozenhoed, de médailleur.

                                BAETES


Lit.: Gelijke plaquette in brons voor het Bestendig

Festival te  Antwerpen 1906.
___________________________________________

  
25ste verjaardag Norddeutschen Lloyd 1911


Gedenkpenning op het 25-jarig bestaan van rederij

Norddeutschen Lloyd varende op Antwerpen.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 70 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Medailleur: Jean Baptiste Dupuis

Datering: 1911


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Een stoomschip varende naar rechts.

Gelegen op een versierde cartouche, twee gekruiste

vaandels van de Rederij. Waaronder de tekst:

                          I886  N.D.L. I9II

                     Nord Deutschen Lloyt

Onderaan een wapenschild getopt met een

toernooihelm met helmtooi en afhangend helmkleed.

Het wapen gehouden door twee griffioenen.

Links exotische bomen, rechts europese bomen.Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Op de kade zit de riviergod de Schelde met een

scheepsroer in de rechterhand, de arm geleund op 

een kruik waaruit water vloeit.

De linkerhand op een wereldbol.

Achter de riviergod, Mercurius en Germania.

Op de achtergrond een binnenvarend stoomschip

op de Schelde van de rederij Norddeutschen Lloyd,

waarachter de Onze-Lieve-Vrouwetoren van Antwerpen.

Rechts de medailleur:

        DUPUIS FECIT


________________________________________________Penning op Hendrik Conscience 1881


Penning op de taalgenoten van Hendrik Conscience.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Leopold Wiener

Datering: 1881


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand en parelcirkel.

Het hoofd van Hendrik Conscience naar rechts.

Onderaan tegen de boord de médailleur.

                    LEOP WIENERKeerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boor.

Een open laurierkrans met drie sterretjes,

onderaan dichtgebonden met een strik.

In zes regels:

             AAN

         HENDRIK

     CONSCIENCE

           ZŸNE

  TAALGENOOTEN
            1881

_________________________________________


300ste Geboortedag van Joost van den Vondel 1887

Penning op de 300ste geboortedag van Joost van den Vondel. °1587 † 1679

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 50 mm.
Aanmaakplaats: Antwerpen.

Ontwerper: M. Vermeiren.
Datering: 1887


Voorzijde: Binnen een verhoogde profielboord.

De buste van Joost van den Vondel naar links.

Getooid met muts.

Onder de armafsnede :

M. VERMEIREN

Omschrift:

JOOST VAN DEN VONDEL

Keerzijde: Binnen een verhoogde profielboord.

In acht regels:

DERDE EEUWGETIJ DER GEBOORTE 

                       VAN

         JOOST VAN DEN VONDEL

            PLECHTIG GEVIERD 

                       TE

                ANTWERPEN

                     DEN

    18 EN 19 SEPTEMBER 1887

De afbeelding van de buste, is mogelijks geinspireerd op het schilderij van Ph. Koninck uit 1674 (Rijksmuseum Amsterdam) 

Lit.: Zwierzina, nr. 747a.

Piet Calis, (208) Vondel, Het vehaal van zijn leven (1587-1679)

Quinten Massijs.

Penning op kunstschilder/beeldhouwer Quinten Massijs.

Materiaal: Brons.

Massa: 65 gram.
Diameter: Ø 46 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Ontwerper: François Alexandre Jacques  De Grave.
Datering: z.j. Ca. 1816-1827


Voorzijde: Binnen een verhoogde profielboord.

De buste van Kwinten Massijs naar links.

Getooid met muts, en versierde kraag.

Omschrift:

QUINTINUS / MATSYS

Onder de armafsnede :

F.DE GRAVE.F.

Keerzijde: Binnen een verhoogde profielboord.

In vijf regels:

         NATUS

     ANTVERPIA

AN . M . CCCC . L .

         OBIIT

 AN . M . D . XXIX .

Geboren te Antwerpen, anno 1450 er overleden 1529

Lit.: RBN 1902 pag.518.

Ch.Piot, Coins,Poinçons et Matrices appartenant à Etat, Bruxelles 1861.

 Quinten Massijs werd rond 1466, vermoedelijk in Leuven geboren als tweede zoon van een edelsmid. Na afronding van zijn leertijd trok hij naar Antwerpen waar hij zich in 1491 als vrijmeester liet inschrijven in het Sint-Lucas of kunstenaarsgilde. In de decennia hierna ontwikkelde Massijs zich tot een van de grootste meesters in Antwerpen. In 1492 trad de kunstenaar in het huwelijk met Aleyt van Tuyl. Uit deze verbintenis werden drie kinderen geboren. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde Massijs in 1508 met Catharina Heyns. Bij haar verwekte hij nog tien kinderen. Twee zonen uit dit huwelijk, Jan Massijs en Cornelis Massijs, verdienden eveneens de kost als kunstschilder.

Quinten Massijs overleed in 1530 aan de gevolgen van de zogenaamde Engelse ziekte of zweetziekte. Hij werd begraven in het kartuizerklooster in de Antwerpse Sint-Rochusstraat, waar hij de laatste jaren van zijn leven ook gewoond had. Later werden de stoffelijke resten van de meester overgebracht naar de kathedraal in Antwerpen. Aan de Amerikalei in die stad is tegenwoordig een standbeeld van de kunstenaar te vinden.

______________________________________________

300ste verjaardag van de geboorte van Rubens

1577-1877


Hommage op de 300ste verjaardag van de geboorte 

van Pieter Paul Rubens.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 173 gram.

Diameter: Ø 72 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur: Eduard Louis Geerts.

Datering: 1877


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een rechtstaande gevleugelde allegorisch figuur.

In de linkerhand een plaquette met vijf regels tekst.

                          AAN DEN
                      GROOTSTEN 
                             VAN 
                    ANTWERPENS

                          ZONEN

In de rechterhand, een palmtak.

Achter de dame het kasteel met handjes,

uit het wapenschild van Antwerpen.

Ter weerszijden de jaartallen

          1577  /  1877

In de afsnede de graveur.

        E. L. GEERTS F.Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Centraal in een versierde cirkel, in zes regels tekst.

                 DRIEHONDERDJARIG
                        JUBELFEEST
DER
GEBOORTE
VAN
P. P. RUBENS

Omschrift:

       STAD ANTWERPEN

       ❀ MDCCCLXXVII

______________________________________________________

Opening Museum van Schone Kunsten 1890


Penning op de Plechtige opening van het

museum van Schone Kunsten te Antwerpen.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 107,78 gram.
Diameter: Ø 67 mm.
Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Baetes.

Datering: 1890


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond en versiert wapenschild van

de stad Antwerpen.

Gehouden door een wildeman en wildevrouw met knots.

Boven het wapen.

STAD ANTWERPEN

Onder het wapen de graveur:

           F. BAETES . FEC.


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Zicht op de voorgevel van het museum voor

Schone Kunsten te Antwerpen.

Boven het gebouw.

MUSEUM VAN SCHOONE KUNSTEN

In de afsnede in drie regels:

   PLECHTIG GEOPEND

         OP 11 OOGST
                 1890_________________________________________Belgica expeditie 1899


Penning op de Belgica-expeditie naar Antarctica,

door Kapt. De Gerlache en zijn manschappen.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.
Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 67 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveurs: Baetes en Van Perckh.
Datering: 1899.


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Het versiert en gekroond wapenschild van Antwerpen.

Gehouden door een wegkijkende wildeman en

wildevrouw met knots op de schouder.

Boven het wapen:

STAD ANTWERPEN

In de afsnede de graveurs:

VAN PERCKH  BAETES FEC

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel het omschrift:

ONTDEKKINGSTOCHT·DER·BELGICA

            ·NAAR·DE·ZUIDPOOL

        · AUG · 1898 - OCT · 1899 ·

Binnen een open vruchtdragende lauriertakken,

een stralende ster waaronder zeven regels tekst.

                                     AAN

                     DEN BEVELHEBBER

                    A. DE GERLACHE

                                     AAN

                         ZIJNE OFFICIEREN

                                      EN

                           MANSCHAPPEN

                               ____


____________________________________________


Inhuldiging kliniek 1909

Penning op de plechtige inhuldiging van de nieuwe kliniek te Antwerpen.

Gemeenschappelijke Verzekeringskas van Bouwwerk, Handel en Nijverheid. 

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 28 mm.
Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1909


Voorzijde: Binnen een versierde geparelde boord.

Centraal het wapenschild van de stad Antwerpen.

Getopt met een caduceus, waarboven een stralende ster.

Rond het schild, bouwvakkersgereedschap.

Omsloten met een kabel/touw versiering.

Tweetalig omschrift, in twee regels.

     GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS

      VAN BOUWWERK HANDEL EN NIJVERHEID

            . CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE .

. DU BATIMENT DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE .

Keerzijde: Binnen een versierde boord/rand.

Tweetalig schrift in tien regels.

                 TER

          HERINNERING

              AAN DE 

          INHULDIGING

          DER KLINIEK

     . 14 . JUNI . 1909 .

          EN SOUVENIR

     DE L'INAUGURATION

               DE LA 

            CLINIQUE

              ༺

Blijde intrede koningspaar te Antwerpen 1912


Penning op de blije intrede van het koningspaar 

te Antwerpen op 14 augustus 1912


Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 68 mm.
Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur/ontwerper: Dupon 

Datering: 1912


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De bustes van koning Albert I en koningin Elisabeth.

De koning in militair tenue.

In de schouderafsnede, de graveur.

                        J. Dupon

Omschrift:

HH · MM · DE KONING EN DE KONINGIN

                           DER BELGEN ·


Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

In negen regels tekst:

                     HH . MM

           KONING ALBERT

                          EN

      KONINGIN ELISABETH

                       DEDEN
HUNNE PLECHTIGE INTREDE
            TE ANTWERPEN
         DEN 14N AUGUSTUS
                      1912__________________________________________
Eerbetoon aan Albert I en Elisabeth 1922


Huldebetoon aan koning Albert I en koningin Elisabeth.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 69 mm.

Graveur/ontwerper: Alf. Mauquoy.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1922


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

het opschrift.

ALBERTUS REX GLORIA BELGARIUM

Het gelauwerd hoofd van koning Albert I naar links.

Onderaan de medailleur:

            ALF MAQUOY

Keerzijde: Binnen een gladde cirlelrand/boord.

Een dame met sluier staande op een wereldbol,

en gebroken zwaard, in haar rechterhand een bloem.

Omschrift:

HULDEBETOON AAN H.M.M.M. KONING ALBERT

                    EN KONINGIN ELISABETH

Links de letters PAX

Rechts het wapenschild van de stad Antwerpen,

onder het wapen het jaartal 1922

Aan weerszijden de jaartallen:

1914  /  1918


_______________________


Annexatie van de Noordergronden 1927


Penning op de annexatie van de Noordergronden,

voor uitbreiding van de haven van Antwerpen.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen, gegraveerd.

Massa: 175,05 gram.

Diameter: Ø 80 mm.

Aanmaakplaats: Brussel, atelier Fonson

Medailleur: Jozue Dupont.

Datering: 1927


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De vrouwelijke personificatie van de stad, toont op een

perkament de uitbreiding van de haven, aan de 

riviergod van de Schelde.

Links tegen de boord, de medailleur:

                    Jozue Dupont

Boven en onderaan het opschrift:

                DE SCHELDE 

       'S LANDS WELVAART

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een binnenkomend schip op de Schelde,

op de achtergrond de stad Antwerpen.

Bovenaan:

ANTWERPEN


In zes regels:

TEN JARE 1927

WERD TUSSCHEN

STAAT EN STAD

BESLOTEN  TOT AFSTAND

DER 
NOORDERGRONDEN


Rechts tegen de boord de initialen van de graveur:

                                               J.D.

__________________________________________


Stadhuis van Antwerpen


Penning op het stadhuis van Antwerpen.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 31,50 gram.

Diameter: Ø 44 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Medailleur: DB

Datering: z.j. Ca. 20ste eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Zicht op de voorgevel van het stadhuis van Antwerpen.

Rechts tegen de boord, de initialen van de graveur:

                                    db


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Binnen een versierde achtpas, in zes regels:

                              HET

                    STADHUIS VAN

                     ANTWERPEN
                             I565
                      CORLELIS
                       FLORIS II

Onderaan onder de tekst, het muntmeesterteken.
___________________________________________Gedenkpenning op Karel Verlat 1924


Gedenkpenning op het 100ste geboortejaar van

kunstschilder Michel Marie Charles Verlat.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 70 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur: Frans Jochems.

Datering: 1924


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De buste van Karel Verlat naar rechts.

Opschrift:

1824 KAREL  / VERLAT 1924

Rechts tussen de buste en de boord, de graveur.

                              F. Jochems.Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De stedenmaagd van Antwerpen, met muurkroon.

Stooiende, bloemen over een schilderspalet.

Haar arm gesteund op het wapen van Antwerpen.

Rond het wapen een rozenhoed.

Op de achtergrond de stad Antwerpen.

Opschrift:

STAD ANTWERPEN____________________________________________Drukkerij Plantyn 1926

Penning op het 50 jarig bestaan van het Drukkerijmuseum Plantyn.

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 65 mm.
Aanmaakplaats: Onbekend.

Graveur/ontwerper: Arthur Dupon (1890-1972).

Datering: 1926


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

De buste van Edward Moretus, lichtjes naar links gewend.

Rechts in de schouderafsnede, de graveur.

ARTHUR DUPON.

Rechts, het wapen van de familie Moretus.

Ter weerszijden van de buste.

JONKER

EDWARD  /  MORETUS

Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

In zeven regels tekst.

       OP TWAALF JUNI 1926

     HERDACHT ANTWERPENS

   MAGISTRAAT DE VYFTIGSTE

VERJARING VAN DE INRICHTING

                   DER 
PLANTYNSCHE AARTSDRUKKERY

     TOT OPENBAAR MUSEUM

Eeuwfeest 1830-1930

Penning op het eeuwfeest 100 jaar België onafhankelijk.

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 28 mm.
Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1930


Voorzijde: Binnen een profielboord.

Het gekroond en versiert wapenschild van de stad Antwerpen.

Gehouden door een wildeman en wildevrouw met knots.

Keerzijde: Binnen een profielboord.

Het standbeeld van Silvius Brabo op een sokkel.

Omschrift:

ANVERS / ANTWERPEN

       1830 / 1930

Silvius Brabo is een Brabants folklorefiguur, die volgens de legende een Romeins soldaat zou zijn geweest. Hij doodde de reus Druon Antigoon, hakte zijn hand af en wiep het in de Schelde. Het standbeeld werd door Jef Labeaux ontworpen in 1887 en groide uit tot het officiële symbool van de stad Antwerpen.

Autorally inhuldiging Schelde tunnels 1933


Plaquette/medaille General Motors Autorally 

naar aanleiding van de inhuldiging

van de Schelde tunnels.


Voorzien van een draagoog en draagring.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 38 mm x 28 mm.

Medailleur: Anoniem./

Aanmaakplaats: Onbekend.

Datering: 1933.


Voorzijde: Gelegen in een stervormig veld.

De randen glad omboord, en gearceerde vlakken.

Binnen een gladde cirkel en autostuur.

Een stoomschip op de Schelde varende naar rechts.

Omschrift:

GENERAL MOTORS CONTINENTAL

                         · S · A ·Keerzijde: Gelegen in een stervormig glad veld.

In acht regels tekst:

               INAUGURATION 
                      GRAND
         TUNNELS / L'ESCAUT

               ANVERS - 1933

          AUX GAGNANTS DU
        RALLYE AUTOMOBILE

                         ____


                OFFERT PAR
GENERAL MOTORS CONT. S.A.____________________________________________Inhuldiging Schelde tunnels 1933


Penning op de inhuldiging van de Schelde tunnels.

            (Waaslandtunnel en Sint-Annatunnel)


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 70,5 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur: Philo van Riel (1910-1970).

Datering: 1833.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het wapenschild van de stad Antwerpen.

Omsloten met een bogencirkel van 14 bogen.

Omschrift:

                 · INHULDIGING ·

           · SCHELDE TUNNELS ·

                     I0 SEPT. I933


Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Twee vrouwen reiken elkaar de handen,

boven een tunnel.

Boven de uitgestoken armen, een stoomschip 

varende op de Schelde naar links

Rechts tegen de rand, de graveur/ontwerper.

                    Philo Van RIE

Onder de tunnel de letters:

        I . M . A . L . S . O .


Intercommunale Maatschappij voor de

Linker Schelde Oever
_______________________________________
Bouw Koninklijk Theater 1829-1834

Penning op bouw van het Koninklijk Theater te Antwerpen.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 64 mm.
Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Laurent Hart. (1810-1860)

Datering: 1934


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Zicht op het Koninklijk Theater van Antwerpen.

Boven het gebouw:

THÈÂTRE ROYAL D`ANVERS .

In de afsnede in drie regels.

      COMMENCÈ EN 1829

             ACHEVÈ EN

                  1834

Begonnen in 1829 voltooid in 1834

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en brede binnencirkel.

Het omschrift.

OFFERT PAR LA DEPUTATION DES ETATS DE LA PROVINCE

Aangeboden door de deputatie van de staten van de provincie.

In het veld, in vier regels.

               
         P. BOURLA

        ARCHITECTE

DE LA VILLE D' ANVERS

Aan Pierre Bourla, architect van de stad Antwerpen.

Boven de tekst, een lauriertak.

Onder de tekst, een ovaal wapenschild

op een cartouche doorstoken met een lint.

75 jaar onafhankelijkheid 1905

Herdenkingspenning op 75-jarig bestaan van de onafhankelijkheid van België, huldiging door de Duitse kolonie in Antwerpen.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 87, 10 gram.
Diameter: Ø 60,10 mm.
Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur: Louis Dupuis 1842-1921.

Datering: 1905


Voorzijde: Binnen een licht verhoogde rand.

Een gekroonde dame bied een ruiker bloemen aan de stedemaagd.

Links de zeegod, die uitkijkt over de Schelde,

op de achtergrond de O.L.Vrouwetoren.

Boven de toren een cherubijntje.

Op de sokkel van de stedemaagd, de graveur.

                   L.DUPUIS Fec

In de afsnede, de jaartallen.

           1830-1905

Keerzijde: Binnen een cirkelrand/boord en lijncirkel, het omschrift.

HULDIGUNG DER DEUTSCHEN KOLONIE ANTWERPENS ZUR 75. JAHRESFEIER DER UNABHAENGIGKEIT BELGIENS.

Gelegen op een samengebonden eikentak en klimop.

Het gekroond wapen van Duitsland en het gekroond wapen van de stad Antwerpen.

Links onderaan, de initialen van de graveur.

       LD 

Louis Dupuis.

Inhuldiging Kruisschanssluis 1928

Herdenkingspenning op de Inhuldiging van de Kruisschanssluis door Koning Albert I en koningin Elisabeth te Antwerpen in 1928.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 270 gram.
Diameter: Ø 90 mm.
Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Arthur Dupon, Atelier Fonson.

Datering: 1928


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een naakte geknielde Mercurius naar rechts,

en maakt zijn gevleugelde sandaal vast aan de linkervoet.

De mantel hangende over de linker schouder, opwaaiende naar links.

Links, de voorsteven van het schip "ANVERSVILLE" varende naar rechts.

Deels achter het schip een opkomende stralende zon.

Rechts en onder Mercurius, de ingang van de Kruisschanssluis.

In de afsnede het jaartal in Romeinse letters.

                       MCMXXVIII

Links in de afsnede, de graveur.

ARTHUR DUPON

Keerzijde: Tussen twee banderollen met de tekst:

         KRUISSSCHANSSLUIS INGEHULDIGD

DOOR KONING ALBERT EN KONINGIN ELISABETH

Zicht op de Kruisschanssluis, bovenan een tweedekker.

Lit.: L. Pallemans & R. Verreet, (1992) Antwerpen Maritiem in medailles. pag. 30-31 A.24.

 Huldepenning op Hippolyte Gyselynck 1941


Huldepenning op stadssecretaris 

Hippolyte Gyselynck.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 69 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Medailleur: Hippolyte Gyselynck.

Datering: 1941.


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Het hoofd van Hippolyte Gyselynck naar links.

In de halsafsnede, de medailleur:

             ARTHUR DUPONKeerzijde: Gelegen op een glad veld.

In zes regels:


              HULDE VAN DE

          STAD ANTWERPEN
AAN DEN STADSSECRETARIS

     HIPPOLYTE GYSELYNCK

  VOOR BEWEZEN DIENSTEN


               1897 - 1941
______________________________________________________


Festival van de Belgische Films 1960


Plaquette Festival van de Belgische Films.

Op naam van Rob. Picavet.


Materiaal: Brons, verzilverd.

Bewerking: Geslagen, gegraveerd.
Massa: Onbekend.
Afmetingen: 92 mm x 61 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Medailleur: Claes.
Datering: 1960.


Voorzijde: Gelegen op een rechthoekig veld.

Een duif boven een kerktoren en kapel.

In de bek een filmrol.

Opschrift:

PROVINCIE ANTWERPEN

        FESTIVAL VAN
    BELGISCHE FILMS
Keerzijde: Gelegen in een rechthoekig veld.

In vijf regels:


         AANGEBODEN
         AAN DE HEER
         ROB. PICAVET
PROVINCIALE GRIFFIER

      17 - 26 NOV. 1960
______________________________________Beurs Diamanthandel


Gedenkpenning op de nieuwe aanbouw 

voor diamanthandel te Antwerpen.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 70 mm.

Aanmaakplaats: Brussel, Atelier Fisch.

Médailleur; Albert Poels.

Datering: 1969.


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Een geslepen diamant.

Op de achtergrond, de nieuwe aanbouw,

tegen de beurs voor diamanthandel.

Linksboven, het wapen van de stad Antwerpen.

Rechtsboven het logo van de beurs.

Onderaan diamantslijpers materiaal.

Rechts tegen de rand de initialen van de médailleur.

                                 APKeerzijde: Gelegen in een glad veld.

In acht regels.

         DEZE NIEUWE AANBOUW

                      VAN DE

N.V. BEURS VOOR DIAMANTHANDEL

    WERD PLECHTIG INGEHULDIGD
                        DOOR
             Z.K.H. PRINS ALBERT

         ANTWERPEN 9 OKTOBER
                         1969


Lit.: JEGMP 1985, J. Lippens pag 162 nr.21.


__________________________________________


Opleidingsschip "Mercator" 1981


Gedenkpenning op het zeilschip "Mercator"

Opleidingsschip van de Zeevaartschool Antwerpen.

Heden ligt het museumschip voor anker te Oostende.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 62,4 gram.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur: Anoniem.

Datering: 1981.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Het gekroond wapenschild van de stad Antwerpen.

Omsloten met een rozenhoed.

Het wapenschild gehouden door een wildeman

en wildevrouw met knots, staand op een sokkel.

Onder de plateau:

     ANTWERP
Het geheel omsloten met een kabelcirkel.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De driemaster "Mercator" varende naar links.

Links de datering:

    1961 -  1981

Rechts tegen de boord, het scheepsnummer:

                                  Z·925

Onder het zeilschip:

            1932

     MERCATOR


____________________________________________


400ste verjaardag overlijden Gerard Mercator 1994


Enkelzijdige penning/médaille op de 400ste verjaardag

van het overlijden van cartograaf Gerard Mercator.


Materiaal: Tombak.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 80 mm.

Graveur: Paul Huybrechts.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Datering: 1994


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Gerard Mercator naar links.

In zijn handen een wereldbol en passer.

Het versiert opschrift:

         Gerard

       Mercator

          1512

          1594

Rechts tegen de boord de médailleur.

PAUL HUYBRECHTS '94


Keerzijde: Blanco.


_____________________________________________