Petit écu O.L.Vrouwekerk 1513

Méreau/armengeld Petit écu Onze Lieve Vrouwekerk Dendermonde.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  27 mm.

Aanmaakplaats: z.j. Dendermonde.
Datering: 1513.


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Omschrift in gotische letters.

+ DEnΛRIUS : STE + / + TERREmODESIS +

Denier van Dendermonde

Een staande gekroonde H. Maagd Maria.

Op haar rechterarm, het kindje Jezus met nimbus.

Het hoofd en de voeten doorbreken de legende.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels en een lijncirkel.

Omschrift in gotische letters.

  ΛVЄ ✶ GRΛ  PLЄnΛ  DOmInVS  TЄCVm ✶ I513

Wees gegroet vol van genade, de Heer is met u.

Binnen een dubbele zespas, de binnenbogen versiert met een lelie.

Het wapenschild van Dendermonde.

Lit: Jean Justice, Essai d'un dictionnaire descriptif géneraldes méreaux Belges Tome I pag.60 nrs.273.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00668

Méreau O.L.Vrouwekerk 1513

Méreau/armengeld Onze Lieve Vrouwekerk Dendermonde.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  25 mm.

Aanmaakplaats: z.j. Dendermonde.
Datering: z.j. Ca.1513.


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels en een lijncirkel.

Omschrift in gotische letters.

AVЄ : GRA : PLЄN / A : DOMINVS : TЄCVM

Wees gegroet vol van genade, de Heer is met u.

Een staande gekroonde H. Maagd Maria, met nimbus.

Op haar rechterarm, het kindje Jezus met nimbus.

Het hoofd en de voeten doorbreken de legende.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels en een lijncirkel.

Omschrift in gotische letters.

DЄnΛRIVS : SCЄ : mΛRIЄ : TЄRRЄmO'D'

Denier Heilige Maria van Dendermonde.

Binnen een dubbele achtpas.

Het wapenschild van Dendermonde.

Lit: Minard-Van Hoorebeke, Gent 1879 Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de métiers églises etc. pag.174 nrs.272-274. Variant.

Jean Justice, Essai d'un dictionnaire descriptif géneraldes méreaux Belges Tome I pag.59-61 nrs.269-276. Variant.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00669

Méreau O.L.Vrouwekerk (Hore)

Méreau Onze Lieve Vrouwekerk Dendermonde.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  18 mm.

Aanmaakplaats: z.j. Dendermonde.
Datering: z.j. 16e eeuws.


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels en een lijncirkel.

Omschrift in gotische letters.

AVЄ MARIA  /  GRA PLЄNA

Wees gegroet Maria, vol van genade.

Een staande H. Maagd Maria, met nimbus.

Voor zich houdende, de handen gevouwen.

Het hoofd en de voeten doorbreken de legende.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.
Tussen twee geparelde horizontale lijnen.

De gotische letters:

         𝖍𝖔𝖗𝖊

Lit: Minard-Van Hoorebeke, Gent 1879 Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de métiers églises etc. pag.177 nr.285.

Begrafenis-penning O.L.V. Kerk.

Begrafenispenning/méreaux Onze Lieve Vrouwekerk.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,12 gram.

Diameter: Ø  20 mm.

Aanmaakplaats: Dendermonde.
Datering: z.j. 17e eeuws.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het ingebogen wapenschild van de stad Dendermonde.
Het veld in zilver, met een dwarsbalk van keel (rood) 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.
De voorstelling van de "dood".

Een staand skelet naar links gewend.

Met een zeis in de rechterhand.

Lit: Minard-Van Hoorebeke, Gent 1879 Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de métiers églises etc. pag.178 nr.286.

Begrafenis-penning O.L.Vrouwekerk.

Uit de collectie, © Bert Willemsen (Muntmarkt.nl)

Begrafenispenning/méreaux Onze Lieve Vrouwekerk.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 7,88 gram.

Diameter: Ø  22,3 mm.

Aanmaakplaats: Dendermonde.
Datering: z.j. 17de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het ingebogen wapenschild van de stad Dendermonde.
Het veld in zilver, met een dwarsbalk van keel (rood) 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.
De voorstelling van de "dood".

Een staand skelet naar links gewend.

Met een zeis in de rechterhand.

Lit: Minard-Van Hoorebeke, Gent 1879 Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de métiers églises etc. pag.178 nr.286.

Dispenning O.L.Vrouwekerk

Bodemvondst (Dendermonde), Joery Tackaert.

Dispenning/méreaux Armendis Onze Lieve Vrouwekerk Dendermonde.

Voorzien van een klop.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,85 gram.

Diameter: Ø 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Dendermonde.
Datering: z.j. Ca. 15e à 16e eeuws.


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, in hoger reliëf.

De gotische minuskel letter 

𝖉

Distafel / Armentafel. 

Keerzijde: Gelegen op een verhoogd reliëf.

Centraal op de ophoging de letter 

D

Dendermonde ?

Rechts een kleine klop, met het wapenschild van Dendermonde.

(Het veld in zilver, met een dwarsbalk van keel (rood) )

De schildpunt van de klop, naar het center gewend.

De letter D geflankeerd met vier bolletjes.

In alle waarschijnlijkheid voor waardebepaling van vier denier.

Lit.: Luc Michiels, Heemkring Marcel Bovyn Sint-Gillis-bij-Dendermonde. 10de jaargang 2 juni 2021, Loden penningen, gevonden op de Molenkouter. pag.4-7. 

Deel deze pagina