Welvaart gedurende de wapenstilstand 1615

Legpenning op de Welvaart gedurende de wapenstilstand.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1615

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

. ALBERTVS . ET . ISABELLA . D . G .

Albrecht en Isabella, bij de gratie Gods.

Het gekroond wapenschild van de aartshertogen.

Omsloten met de keten van het "Gulden Vlies".

Met wegspringende vonken aan de vuurijzers.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

MAGNO . CONSTAT . HONESTVM . 16 engelenkopje 15.

Het fatsoenlijke blijft onaangetast door het grote.

Een vruchtdragende olijfboom.

Waaronder een Hoorn des overvloed en spade.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.3717a.

Margreet Tas, Rekenpenningen Tweede, herziene druk 2020 pag.215 nr.432.

Ontslag der krijgsgevangenen 1620

Legpenning op het ontslag der krijgsgevangenen.

Licht decentrisch geslagen.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1620

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

 ALBERTVS  ET  ISABELLA   G  engelenkopje 

Albrecht en Isabella, bij de gratie Gods.

De borstbeelden van de aartshertogen naast elkaar.

Albrecht gepanserd en met hoge rolkraag,

het juweel van het Gulden Vlies op de borst. 

Isabella met hoge rolkraag, en juweel op de borst.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

MODERATIO . I620 .

Bescheidenheid.

In het veld, een scheepsanker.

Boven het anker, een bliksem.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.3766.

Margreet Tas, Rekenpenningen Tweede, herziene druk 2020 pag.221 nr.448.

Fam. Van Dongenberg 1624

Legpenning op de familie Van Dongenberg.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1624

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

GENVS . VIRTVTE . PERENNAT . engelenkopje .

Door deugd blijft het geslacht bestaan.

Het wapenschild van de familie Van Dongenberg, 

geplaatst op een kruis van een lauwertak en een zwaard.

Het gesplitst jaartal ter weerszijden van het wapen.

                 16  /  24

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

. VNIO . FIRMAT . OPES .

Eenheid verstekt de macht.

Twee handen komende uit de wolken,

houden een hoorn des overvloeds omhoog.

Onder de hoorn, het wapen van de stad Brussel.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.3814.

Margreet Tas, Rekenpenningen Tweede, herziene druk 2020 pag.228 nr.465.

Trouw aan Spanje 1624

Legpenning, Philips IV.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 3,6 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1624

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

 PHIL . IIII . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . Ƶc. engelenkopje .

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië enz.

De geharnaste Philips IV met rolkraag naar rechts.

Op de borst, het juweel van het Gulden Vlies.

Keerzijde: Binnen parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

. FORTITVDINE . ET . FIDELITATE

                  1624

Standvastigheid en trouw.

Een kroon, doorstoken met een scepter.

De kroon gehouden door een getongde staande leeuw,

en een staande windhond met halsband.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.3810.

Margreet Tas, Rekenpenningen Tweede, herziene druk 2020 pag.228 nr.463.

Legpenning Philips IV 1624

Legpenning, Philips IV.

Onbekende acquisitiemodus.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 3,9 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1624

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

. PHIL . IIII . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . Ƶc. engelenkopje

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië enz.

De geharnaste Philips IV met rolkraag naar rechts.

Op de borst, het juweel van het Gulden Vlies.

Keerzijde: Binnen kartelcirkel/boord.

Gebalanceerde balans naast een verlicht altaar.

Bovenaan de tekst.

. PRINCIPIS . ARCES .

De sterktes van de vorst.

Onderaan het jaartal:

         1624

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.3811.

Margreet Tas, Rekenpenningen Tweede, herziene druk 2020 pag.228 nr.464.

Voorspoed door bondgenootschap 1628

Legpenning op de Voorspoed door bondgenootschap van Oostenrijk en Spanje.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,33 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1628

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

PHIL . IIII . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . Ƶc. engelenkopje .

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië enz.

De geharnaste Philips IV met rolkraag naar rechts.

Op de borst, het juweel van het Gulden Vlies.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels en een lijncirkel.

Het omschrift:

VNIONI . PIÆ . VICTORIA . LÆTA. 1528 . 

Een vreugdevolle overwinning voor de vrome natie.

Een versierde zuil, waarop een dichtgeknoopte pijlenbundel.

Boven de pijlenbundel, twee gekruiste zegetakken.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.3842.

Margreet Tas, Rekenpenningen Tweede, herziene druk 2020 pag.233 nr.476.

Spaans vertrouwen 1629

Legpenning op het Spaans vertrouwen.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,55 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1629

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

 PHIL . IIII . D . G . HISP . / . ET . INDIAR . REX . Ƶc.

 Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië enz.

Het gekroond wapenschild van Philips IV.

Omsloten met de keten van het "Gulden Vlies".

Met wegspringende vonken aan de vuurijzers.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

 PIA . SPES . OPTIMA . NVTRIX . 16 engelenkopje 29.

Liefdevolle hoop is de beste remedie.

Een scheepsanker.

Op de armen telkens vijf korenaren.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.3846.

Margreet Tas, Rekenpenningen Tweede, herziene druk 2020 pag.234 nr.478.

Spaarzaamheid beloond 1632

Uit de collectie, Frans Peters.

Legpenning op de Spaarzaamheid.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1632

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

FOVENTVR . BALTEA . LAVRO . 1632

Gelauwerde (zwaard)gordels worden in ere gehouden.

Een gedrapeerde gordel.

Omsloten met een open laurierkrans.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift.

SERA . IN . FVNDO .RARSIMONIA  . engelenkopje .

Door spaarzaamheid, geraak je pas laat op de bodem.

Een man tapt de laatste resten uit een wijnvat.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.3878.

van Orden I nr. 204.

Margreet Tas, Rekenpenningen pag.241 nr.491.

Mislukte diplomatieke missie 1633

Legpenning, Allegorie op mislukte diplomatieke missie van hertog Filips-Karel van Arenberg te Madrid.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,29 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1633

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

QVÆRENTI . LVX . PARVA NIMIS . engelenkopje .

De zoekende is het daglicht veel te gering.

De wijsheer Diogenes met lantaarn en gaanstok.

Links het gehelmd wapenschild van, van Wesembeeke.

Onder de lantaarn de letters:

              QVERO

              Ik zoek.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift.

PERIT . VNDA . LABORQVE . I633 .

Het water en de arbeid gaan verloren.

Drie vrouwen gieten met emmers water in een bodemloos vat.

Op de achtergrond, een uil op een balk waaraan drie kartollen met touwen hangen boven een bodemloos vat.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.3881.

van Loon II, pag. 212.

Margreet Tas, Rekenpenningen pag.242 nr.493.

De 50 dochters van Danaus (behalve dochter Hypermnestra) hadden in opdracht van hun vader hun mannen gedood. Veroordeeld tot de hel moeten ze tot in de eeuwigheid een bodemloosvat met water zien te vullen.

Opbreken van het beleg voor Breda en Maastricht 1634

Legpenning op  "Opbreken van het beleg voor Breda en Maastricht".

Onder Philips IV

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1634

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

. PHIL . IIII . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . Ƶc. 1634

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië enz.

De geharnaste Philips IV naar rechts.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift.

FORTIVS . MVNITVR . ADORTVS . engelenkopje .

Aanvallen is de sterkste verdedeging.

Een staande getongde leeuw naar links.

In de rechterklauw, een geheven zwaard.

Op de linkerklauw, een brandend altaar.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.3887.

van Loon II nr. 222.

M. Tas nr.496.

Voorbereiding vrede van Münster 1647

Legpenning op  "Voorbereiding vrede van Münster".

Onder Philips IV

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 6 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1647

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

. PHIL . IIII . D . G . HISP . / . ET . INDIAR . REX . Ƶc.

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië enz.

Het gekroond wapenschild van Philips IV

Omsloten met het keten van de orde van het "Gulden Vlies".

Aan de vuurijzers, wegspringende vonken.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift.

HIS . QVO QVE . SVBIECTRA . 16 engelenkopje 47 .

Welke is onderworpen.

Een stalende zon tussen vier wolken.

Onder de zon een zeehaven.

Lit.: G. van Orden, Handleiding voor verzamelaars van Nederlandsche Historiepenningen. pag.330 nr.1255.

J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4013.

M. Tas nr.543.

Vrede van Münster 1648 (Adriaan van Bausele)

Legpenning op  "Vrede van Münster".

Schepen van Brussel, Adriaan van Bausele.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1648

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

FELLE . NOCET . QVOD . MELLE . FAVET . 16 / 48 .

Gal schaadt waar honing de voorkeur aan geeft.

Het wapenschild van de familie, van Bausele.

Het wapen getopt met een toernooihelm, 

met afhangend helmkleed.

Op de toernooihelm, een helmtooi uit het wapen van de familie.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een open bladerkrans, onderaan dichtgeknoopt met een strik.

Bovenaan het muntteken, engelenkopje.

In vier regels tekst met chronogram.

    GAVDIA :

  BRVXELLAM

PAX EXOPTATA

     REVISIT .

Geneugden en vrede gewenst bij het bezoek in Brussel.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4020.

M. Tas nr.537.

Inauguratie Anna van Oostenrijk 1650

Legpenning op  "Inauguratie van Anna van Oostenrijk in Spanje".

Onder Philips IV

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1650

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

. PHIL . IIII . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . Ƶc. engelenkopje

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië enz.

De geharnaste buste van Philips IV naar rechts.

Op de borst, het juweel van het Gulden Vlies.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift.

. CVM . SOLE . 16 / 50 . ET . ASTRIS .

Als de zon en de sterren.

Een gekroonde (wereld)bol, met een lint/band.

Links, een stralende zon.

Rechts,een wassende maan, naar links.

Onder de bol een landschap.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4035.

G. van Loon II, 356.2.

Maalrecht in Brussel 1650

Legpenning op  "Maalrecht in Brussel".

Familie Jean Van der Tommen.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,95 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1650

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels en een lijncirkel.

Het omschrift:

AVRÆ . NOBIS . FAMVLANTVR . ET  VNDÆ . engelenkopje

De sleutel om ons te dienen.

In het veld, een houten staakmolen.

Links, een watermolenrad.

Boven de twee maalinstellingen.

Een blazend hoofdje, richting windmolen.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

MOLIS . REGIIS . VRBANO . THESAVRO . ADDITIS . 1650 .

Een taak bestaande uit de schatkist toegevoegd.

Het wapenschild van de familie, Van der Tommen.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm een helmtooi.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4037.

Vredesbemiddeling aan Frankrijk en Spanje 1651

Legpenning "De Staten bieden vredesbemiddeling aan Frankrijk en Spanje".

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,35 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1651

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

✠  . PHIL . IIII . D . G . HISP . ET .INDIAR . REX . Zc.

Philips IV, bij de gratie Gods Koning van Spanje en Indië enz.

Koning Pilips IV op een steigerend paard naar rechts.

In de rechterhand, een perkament.

In de linkerhand de rijteugels.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

 PAX . QVAERI / TVR . ARMIS . 16 engelenkopje 51 .

Er wordt naar vrede gekeken.

Twee ineengeslagen handen houden korenaren en een caduceus vast.

Symbolisch, de handen en het koren, voor samenwerking en overvloed.

De slangenstaf van mercurius, als staf der vredeboden.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4040.

Verlangen naar de vrede 1656

Legpenning "Verlangen naar de vrede".

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,40 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1656

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

. DA NOBIS PACEM DOMINE . 16 engelenkopje 56

Geef ons vrede, Heer.

De geharnaste buste van Philips IIII naar rechts gewend.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, het omschrift.

. FIDELI MILITIA ET LEGATIONE .

Trouwe militaire missie.

Het gekroond wapenschild van Philips IV.

Omsloten met het keten van de orde van het "Gulden Vlies".

Aan de vuurijzers, wegspringende vonken.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4086.

Geheime verstandhouding van Philips IV 1658

Legpenning "Geheime verstandhouding van Philips IV".

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 6,01 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1658

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

 PHIL  IIII  D  G  HISP  ET  INDIAR REX Ƶc 16 engelenkopje 58

Philips IIII, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië enz.

De geharnaste buste van Philips IIII naar rechts gewend.

Op de borst, aan een ketting het juweel van het "Gulden Vlies".

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, het omschrift.

QVIS SICVT / REX NOSTER

Wie, als de koning.

Het gekroond wapenschild van Philips IV.

Omsloten met het keten van de orde van het "Gulden Vlies".

Aan de vuurijzers, wegspringende vonken.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.120.

Wapenstilstand tussen Frankrijk en Spanje 1659

Legpenning "Wapenstilstand tussen Frankrijk en Spanje".

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1659

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

. PHIL . IIII . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . Ƶc .

Philips IIII, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië enz.

De geharnaste buste van Philips IIII naar rechts gewend.

Op de borst, aan een ketting het juweel van het "Gulden Vlies".

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een vredeszon breekt door de wolkenpartij.

Haar stralen beschijnt het landschap.

Ter weerszijden van de wolken vier bolletjes in kruisvorm.

Boven de wolken het jaartal.

16 engelenkopje 59

Onder het landschap.

PER RVMPET

Tijdens de rust/pauze.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4134.

Huwelijk van de Infante 1660

Legpenning op het huwelijk van Infante Maria Theresia van Spanje met Lodewijk XIV van Frankrijk.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1660

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het wapenschild van de familie, Kockquiel.

Het wapen getopt met een toernooihelm, 

met afhangend helmkleed.

Op de toernooihelm een helmtooi, een getongde leeuw met pijl en boog.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een gesloten mirtekrans met bloemen.

Bovenaan gesloten door een engelenkopje.

In vijf regels tekst.

      AN° 1660

   MARS VICTVS

         FVIT

     CVPIDINIS

        ARCU

In het jaar 1660, is Mars door de boog van Cupido overwonnen.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4161.

G. Van Loon, Deel II, Beschryving van de Nederlandsche Historipenningen. pag.462 VII.

Alliantie tussen Spanje en Oostenrijk 1664

Legpenning "Alliantie tussen Spanje en Oostenrijk".

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1664

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

PHIL . IIII . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . 16 engelenkopje 64 .

Philips IIII, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

De geharnaste buste van Philips IIII naar rechts gewend.

Op de borst, aan een ketting het juweel van het "Gulden Vlies".

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Tussen vier blazende winden.

Staande in de zee, twee met elkaar verbonden pilaren.

Links op de pilaar een zittende leeuw naar rechts gewend.

Rechts op de pilaar een adelaar met gespreide vleugels.

Bovenaan:

       STABUNT

Ze zullen opstaan.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4204.

Fort van Brussel 1667

Legpenning "Fort van Brussel".

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,90 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1667

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

CAROL . II . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . 16 (engelenkopje) 67 .

Karel II, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

Het borstbeeld van Karel II als kind naar rechts gewend.

Op de borst, aan een ketting het juweel van het "Gulden Vlies".

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

. PROPVGNACVLVM ¨PATRIA . DAT . NOBIS .

Hij geeft ons een verdedigende plaats.

Bovenaanzicht op het fort.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4237.

Vrede van Nijmegen 1679

Legpenning op de "Vrede van Nijmegen in 1678".

Philippe Godefroid Vande Wouwere.

Magistraat van de schatkist van Brussel.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 6,35 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1679

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en fijne lijncirkel.

Het wapenschild van graaf, Vande Wouwere.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm een helmtooi.

Ter weerszijden van het wapen, het gesplitste jaartal.

16 / 79

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

PACEMQVE . FERENDI . VICTORI . HEG . MERCES . ERIT engelenkopje.

Dit zal de beloning zijn voor het succes bij het uitvoeren van de vrede.

De staande en gehelmde Jason.

In de linkerhand, een zwaard.

In de rechterhand, het Gulden Vlies aan een lint.

Voor zich, twee gevallen soldaten.

Symbolisch voor Nijmegen en Brussel.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.4411.

Legpenning op Karel van Lotharingen 1751

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Legpenning op Karel Alexander als hertog van Lotharingen en Bar,

landvoogd van de Zuiderlijke Nederlanden te Brussel.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 12,78 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur/ontwerper: J. Roettiers.

Datering: 1751

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het geharnaste borstbeeld van Karel van Lorreinen.

Het haar samengehouden met een lint/strik.

De haren tot op de schouders.

In de schouderafsnede de graveur.

     R.

Roettiers.

Omschrift:

CAR . ALEX . LOTH . ET BAR . DUX GUB. BELG .

Karel Alexander, hertog van Lotharingen en Bar Landvoogd van de Nederlanden.

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

De staande Juno, in de linkerhand een bundel korenaren

In de rechterhand, de hoorn des overvloeds rijkelijk strooiende.

Achter Juno, een pauw naar rechts.

In de afsnede het jaartal en de graveur.

M.DCC.LI.

      R.

Roettiers.

Omschrift:

ILLO MODERANTE / CRESCENT

Ze zullen in die richting groeien.

Lit.: Joseph Appel, Münz-und Medaillen-Sammlung (Wenen 1808) Volume 2 pag.56 nr.100.

Deel deze pagina