Overlijden dr. J.F.L. van Hende 1819.

Gedenkpenning op het overlijden van dokter, Jean-François-Laurent van Hende.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 33,29 gram.

Diameter: Ø 40,5 mm.

Graveur/ontwerper: François De Hondt 1786-1862

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1823

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord, en twee parelcirkels.

Het portret van dr. van Hende naar links.

Rechts een aesculapiusstaf.

In de halsafsnede de graveur.

F. DE HONDT. F.

Omschrift:

VAN HENDE M.D.NATUS THORALTI MDCCXXXVIII MORTUS BRUGIS MDCCCXIX.

Deel deze pagina

Van Hende geboren te Torhout 1738 gestorven Brugge 1819

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een open vruchtdragende eikenkrans.

In twee regels tekst.

       PROFUIT

       PROXIMO.

Volgende resultaat.

Lit.: KNAVW Catalogus vandepenningcollectie van het Trippenhuis. pag.78 P-BE006. 

Louis de Potter 1830


Herdenkingsmedaille op Louis-Joseph-Antoine de Potter

Staatsman en journalist (1786-1859)


Materiaal: Brons

Bewerking: Geslagen.

Massa: 42,4 gram.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: Brussel

Graveur: Adrien Veyrat 1803-1883.

Datering: 1830


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van Louis de Potter naar links.

In de halsafsnede, de graveur.

              VEYRAT F

Omschrift:

DE POTTER

Rechts een half ontrold document, waarop de tekst:

                                  UNION

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift

NÈ A BRUGES EN 1786 .

               1830 .

Binnen een gesloten eikenbladerkrans, in twee regels.

                            LIBERTE
                             PATRIE_______________________________________
25-jarig bestaan Handelsgenootschap 1898Medaille/penning op het 25-jarig bestaan van de

Handelsgenootschap "Reizigers kring" Brugge.


Materiaal: Brons

Bewerking: Geslagen.

Massa: 28,4 gram.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Graveur: Edouard Dryepondt 1840-1921

Datering: 1898


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Getopt met een muurkroon.

Het gekroond stadswapen van Brugge.

Tussen het wapen en de kroon de gotische letter b

Het schild gehouden door een staande leeuw,

en een gehalsbande beer.

Onder het wapen een banderol met de letters:

                        S . P . Q . B .

       Senatus Populusque Brugensis

       Het bestuur en volk van Brugge

Onderaan tegen de boord, de medailleur:

ED. DRYEPONDT.


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Getopt met een muurkroon.

In vijf regels:


       REIZIGERS KRING
              BRUGGE
          JUBELFEEST
            1873 - 1898

HANDELSGENOOTSCHAP

________________________________________


Eeuwfeestpenning 1930Eeuwfeestpenning Onafhankelijkheid 1830-1930 

Voor de Provincie West-Vlaanderen.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 81,6 gram

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Graveur: Karel Lateur 1873-1949

Datering: 1930


Voorzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift:

            PROVINCIE WEST - VLAANDEREN

EEUWFEEST VAN BELGIE'S ONAFHANKELIJKHEID

Een vruchtdragende en gewortelde levensboom.

Ter weerszijden van de boom de jaartallen

                       I830  /  I930

Onder de boom tegen de rand.

BESCHERME GOD BELGENLAND
Keerzijde: Gelegen in een tweedelig veld.

Bovenzijde, het wapen schild van

de provincie West-Vlaanderen aan een lint.

Ter weerszijden versiert met fruit.

Rechts onder de middenlijn/afsnede de graveur.

                   KAR · LATEUR ·

Onderaan een leeg veld voor inscriptie.___________________________________________

Eeuwfeestpenning 1930 koninklijk bezoek.Eeuwfeestpenning Onafhankelijkheid 1830-1930

Koninklijk bezoek te Brugge.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Graveur: Karel Lateur 1873-1949

Datering: 1930


Voorzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift:

               PROVINCIE WEST - VLAANDEREN

EEUWFEEST VAN BELGIE'S ONAFHANKELIJKHEID

Een vruchtdragende en gewortelde levensboom.

Ter weerszijden van de boom de jaartallen

                     I830 / I930

Onder de boom tegen de rand.

BESCHERME GOD BELGENLAND
Keerzijde: Gelegen in een tweedelig veld.

Bovenzijde, het wapen schild van

de provincie West-Vlaanderen aan een lint.

Ter weerszijden versiert met fruit.

Rechts onder de middenlijn/afsnede de graveur.

                KAR · LATEUR ·

Onderaan, geklopt een cirkel met vijf regels.

  ·HERINNERING AAN HET KONINKLIJK·

                          BEZOEK
                      TE BRUGGE
                    24 AUGUSTUS
                             1930________________________________________Eeuwfeestpenning 1930 (brons)Eeuwfeestpenning Onafhankelijkheid 1830-1930

Voor de Provincie West-Vlaanderen.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Onbekend.

Massa: 81,6 gram

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Graveur: Karel Lateur 1873-1949

Datering: 1930


Voorzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift:

             PROVINCIE WEST - VLAANDEREN

EEUWFEEST VAN BELGIE'S ONAFHANKELIJKHEID

Een vruchtdragende en gewortelde levensboom.

Ter weerszijden van de boom de jaartallen

                       I830 / I930

Onder de boom tegen de rand.

BESCHERME GOD BELGENLANDKeerzijde: Gelegen in een tweedelig veld.

Bovenzijde, het wapen schild van

de provincie West-Vlaanderen aan een lint.

Ter weerszijden versiert met fruit.

Rechts onder de middenlijn/afsnede de graveur.

                   KAR · LATEUR ·

Onderaan een leeg veld voor inscriptie.

_______________________________________

Herstel na dakbrand St-Salvator 1839

Gedenkpenning op het herstel van het dak van de St-Salvator kathedraal na de dakbrand van 19 juli 1839 aan aannemer William Dowsing Chantrell.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48 mm.

Graveur/ontwerper: François De Hondt 1786-1862

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1839

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Staande Christus in lendendoek, een zegenend gebaar uitvoerende.

Achter het hoofd een grote stralenkrans.

In de linkerhand een groot kruis vasthoudende. 

Recht onder tegen de rand.

F. DE HONDT. F.

Omschrift:

CATHEDRALE  /  DE BRUGES.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In zes regels tekst.

RECONSTRUCTION DU TOIT INCENDIE LE 19 JUILLET 1839.

                                      À

                        W. D. CHANTRELL

                          ENTREPRENEUR.

                                _____

                        LES MARGUILLIERS 
                         RECONNAISSANTS.

Herbouw van het dak na de brand van 19 juli 1839

Aan William Dowsing Chantrell, aannemer.

De dankbare kerkvoogden.

Lit.: Guioth, Histoire numismatique de la révolution Belge (1844) pag.277-278 nr.CCLXXXV pl.40.

V. Tourneur, Catalogue des medailles du Royaume de Belgique (1911) pag. 135 nr.473 pl.XV 9.

Museum Catharijneconvent, Identificatie ABM p1001.

Bezoek van koningin Victoria aan Brugge 1843

Gedenkpenning op het bezoek van de Engelse koningin Victoria aan Brugge .

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 76,5 gram.

Diameter: Ø 55 mm.

Graveur/ontwerper: Verachter & Hart.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1843

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, en twee parelcirkels.

De buste van koningin Victoria naar links.

Met haarband en oorbellen, het haar in een knot.

In de schouderafsnede de graveurs.

VERACHTER DIR. HART FEGIT

Omschrift:

VICTORIA REINE  /  D'ANGLETERRE

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en parelcirkel.

Het omschrift:

     LA REINE A BRUGES

❀ 15 SEPTEMBRE 1843 ❀

Binnen een siercirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Brugge.

Het wapen getopt met de gotische letter b

Simon Stevin 1846

Uit de collectie, Paul Callewaert.


Historie/gedenk-penning uitgegeven bij de inhuldiging van het standbeeld van

Simon Stevin (1548-1620) te Brugge.


Materiaal: Brons.

Massa: 51,11 gram.

Diameter: Ø 47,9 mm.

Graveur/ontwerper: François De Dondt 1786-1862

Aanmaakplaats: z.pl.

Datering: 1846


Voorzijde: Binnen een verhoogde profielboord en gladde cirkel.

Het borstbeeld van Simon Stevin naar rechts gewend.

Getooit met een Spaanse kraag.

Omschrift:

SIMON  / STEVIN .

IN AUG. MDCCCXLVI.

F. DE HONDT

Keerzijde: Binnen een verhoogde profielboord en gladde cirkel.

Het gekroonde stadswapen van Brugge.

Tussen het wapen en de kroon de gotische letter b

Het schild gehouden door een staande leeuw,

en een geketende beer.

Onder het wapen een banderol met de letters

S . P . Q . B .


Lit.: Mr. Guioth, Histoire numismatique de la Révolution belge, ou Description raisonnée des médailles des jetons des monnaies qui ont été frappés depuis le commencement de cette révolution juqu'à ce jour. Hasselt: Milis, 1844-1845. -I, pag.126 pl.XXV nr .80.

Tourneur, pag.219 nr.716 pl.XXIX nrs.2 en 3.

STAM Gent, Objectnummer N.00293.Op 26 juli 1846 werd te Brugge het standbeeld van Simon Stevin ingehuldigd., op het Simon Stevinplein.

De Firma Trotsaert-Roelandt vervaardigde het bronzen beeld.

 Op 27 juli mochten al de medewerkende verenigingen en personen een herinneringsmedaille in ontvangst nemen.

Naast de 300 bronzen exemplaren waren er tevens 3 in goud en 80 in zilver of verguld zilver voor de prominenten.

Bruggeling Simon Stevin (1548-1620) 

Het meest veelzijdige wetenschappelijke genie van de Nederlanden 

 

Stevin leverde een groot aantal fundamentele bijdragen tot de wis- en natuurkunde. Daarnaast hebben zijn talloze uitvindingen op technisch gebied zeer veel bijgedragen tot de verdediging en bloei van de Noordelijke Nederlanden en zijn overzeese gebieden in de 17e eeuw.

 

In 1586 toonde Stevin met valproeven vanaf de toren van de Grote Kerk van Delft aan dat zware voorwerpen even snel vallen als lichte, in tegenstelling tot wat tot dan toe was gedacht, op grond van het werk van Aristoteles. Dit was 3 jaar voordat Galileo Galileï dezelfde proeven deed in Pisa, met dezelfde uitkomst. In zijn boek “Beghinselen der Weeghconst” toonde Stevin voorts aan dat een kracht (hier: de zwaartekracht) een vector is die men in componenten kan ontbinden (het zogenaamde “Clootcrans bewijs”), één der grootste ontdekkingen ooit in de natuurkunde gedaan, zoals de Nobelprijswinnaar Feynman in zijn Feynman Lectures (1965) onderstreepte.   Stevin vond ook de decimale breuken uit, en de methode voor vermenigvuldigen van getallen in het tientallig stelsel, vond de methoden om vierkants- en andere vergelijkingen op te lossen, en leverde nog vele andere bijdragen tot de wiskunde, het vak waarvoor hij ook de Nederlandse naam bedacht. Uit zijn astronomische werk – als aanhanger van Copernicus – blijkt dat hij zich als eerste realiseerde dat behalve de Aarde ook de Maan zwaartekrachts-aantrekking uitoefent en daarmee de getijden veroorzaakt. Zijn beroemde uitspraak “wonder en is gheen wonder” karakteriseert zijn gedachte dat al wat op het eerste gezicht wonderbaarlijk lijkt, via de wetenschap begrepen kan worden.

 

Het totaal van zijn revolutionaire bijdragen aan de theoretische en praktische wetenschappen overziende was hij een genie van een formaat vergelijkbaar met dat van Archimedes.

 

Simon Stevin 1548-1620Gedenkpenning/medaille op Simon Stevin.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 45,10 gram.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Adolphe Jouvenel.

Datering: z.j. Ca. 1848-1850.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De buste van Simon Stevin naar rechts.

Onder de buste de graveur.

JOUVENEL

Omschrift:

SIMON STEVIN NÈ A BRUGES /

   VERS 1548 MORT EN 1620

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Op een plateau, een sterrenkijker, passer, wereldbol,

boek en perkament.

In zeventien regels tekst:

         SES OUVRAGES ET SES DÈCOUVERTES

          DANS LES SCIENCES MATHÈMATIQUES

     LUI ONT ASSIGNÈ UN RANG TRÈS DISTINGUE

       PARMI LES SAVANTS LES PLUS CÈLEBRES .

         ON CITE SES TRAVAUX SUR L'ALGÈBRE

         SUR LES LOIS DE LA PESANTEUR ET DU

MOUVEMENT, SUR LA STATIQUE, SUR LA THÈORIE

    DES PLANS INCLINÈS, SUR L'HYDROSTATIQUE,

  SUR LA NAVIGATION, ETC. IL FUT L'INSTITUTEUR.

                 L'AMI, L'HOMME DE CONFIANCE

                DU PRINCE MAURICE DE NASSAU

     ET LES ÈTATS DE HOLLANDE LE NOMMÈRENT

                    QUARTIER MAÎTRE GÈNÈRAL .

              1600. IL FAIT L'ESSAI D'UN CHARIOT

              A VOILES . 1617 . ON CRÈE POUR LUI

                         LA PLACE IMPORTANTE

                           DE CASTRAMÈTATEUR .


______________________________________________Medaille Louis de Potter 1830


Herdenkingsmedaille op Louis-Joseph-Antoine de Potter

Staatsman en journalist (1786-1859)


Materiaal: Brons

Bewerking: Geslagen.

Massa: 3,43 gram.

Diameter: Ø 15,35 mm.

Aanmaakplaats: Brussel

Graveur: Adrien Veyrat 1803-1883.

Datering: 1830


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van Louis de Potter naar links.

In de halsafsnede, de graveur.

                 VEYRAT F

Omschrift:

DE POTTER

Rechts een half ontrold document, waarop de tekst:

UNIO(N)


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het jaartal in een binnencirkel.

                1830

Omschrift

NÈ A BRUGES EN 1786 .

             ★

_____________________________________________

Simon Stevin 1548-1620Gedenkpenning/medaille op Simon Stevin.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 45,10 gram.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Adolphe Jouvenel.

Datering: z.j. Ca. 1848-1850.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel.

De buste van Simon Stevin naar rechts.

Onder de buste de graveur.

            JOUVENEL

Omschrift:

SIMON STEVIN NÈ A BRUGES /

VERS 1548 MORT EN 1620

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel.

In negentien regels tekst:

                      SES OUVRAGES

                ET SES DÈCOUVERTES

                  DANS LES SCIENCES

             MATHÈMATIQUES LUI ONT

              ASSIGNÈ UN RANG TRÈS

   DISTINGUE PARMI LES SAVANTS. ON

  CITE SES TRAVAUX SUR LA STATIQUE,

 SUR LA THÈORIE DES PLANS INCLINÈS,

        SUR L'HYDROSTATIQUE, SUR LA

NAVIGATION, ETC. IL FUT L'INSTITUTEUR.

        L'AMI, L'HOMME DE CONFIANCE

                       DU PRINCE

    MAURICE DE NASSAU ET LES ÈTATS

         DE HOLLANDE LE NOMMÈRENT

  QUARTIER MAÎTRE GÈNÈRAL . 1600. IL

          FAIT L'ESSAI D'UN CHARIOT A

     VOILES . 1617 . ON CRÈE POUR LUI

           LA PLACE IMPORTANTE DE

                  CASTRAMÈTATEUR .

__________________________________________

Simon Stevin 1848


Gedenkpenning op het overlijden van Simon Stevin.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 42,36 gram.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Adolphe Jouvenel.

Datering: z.j. 1848.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De buste van Simon Stevin naar rechts.

Onder de buste de graveur.

                JOUVENEL

Omschrift:

SIMON STEVIN NÈ A BRUGES /

VERS 1548 MORT EN 1620

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

in twee regels:

       OBIIT

AN. M.V.CXX.


___________________________________________

Astronoom Simon Stevin


Gedenkpenning/medaille op Simon Stevin.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 45,10 gram.

Diameter: Ø 62 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Graveur: J. Johnson.

Datering: z.j. Ca. 20ste eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkelrand/boord.

Het busteportret van Simon Stevin naar rechts.

Omsloten met een attribuutcirkel.Keerzijde: Binnen een parelcirkelrand/boord.

In twaalf regels tekst:

           SODALES . SOCIETATVM
                  QVAE . SIENTIAS
              IN . BELGIO . COLVNT

BRVXELLIS . CONVENTVM . AGENTES

                         ANNO . C

                    AB . LIBERATE
              PATRIAE . VINDICATA

                    IN . MEMORIAM
                  SIMONIS . STEVIN
                   EIVS . NOMISMA

               ITERVM . FERIVNDVM

                     CVRAVERVNT

___________________________________________

Stadhuis Brugge 1849

Penning op het stadhuis van Brugge.

Materiaal: Brons.

Massa: 57,30 gram.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur/ontwerper: Jacques Wiener 1815-1899.

Datering: 1849.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het zicht op het stadhuis van Brugge.

HOTEL / DE  / VILLE DE BRUGES

In de afsnede, de graveur en datering.

J. WIENER F.1849

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het grondplan van het stadhuis van Brugge.

Boven de plattegrond,in vijf regels tekst.

 PREMIÈRE PIERRE
   POSÈE EN 1377
PAR LOUIS DE MÀLE

COMTE DE FLANDRE

 RESTAURÈ EN 1827

Onder het grondplan, in twee regels tekst.

LARGEUR 26 MÈTRES 30 CENTIM.
HAUTEUR 19MÈTRES 15 CENTIM.

Lit.: Guioth, Histoire numismatique de la Révolution belge, ou Description raisonnée des médailles, des jetons et des monnaies qui ont été frappés depuis le commencement de cette révolution jusqu'à ce jour. 1844-1845 I, pag.273 nr.CC pl.44.

Van Hoydonch, J.51.

25ste Koningsdag 1856

Gedenkpenning, op de 25ste koningsdag, met feestelijkheden te Brugge.

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: 58 mm.

Graveur/ontwerper: Laurent Hart (1810-1860)

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1856

Voorzijde: Binnen een profielboord en parelcirkel.

Het borstbeeld van koning Leopold I naar links.

Gekleed in militair uniform.

In de schouderafsnede, de graveur/ontwerper.

HART.F.

Omschrift:

LEOPOLD PREMIER

  ROI DES BELGES

F. DE DONDT.

Keerzijde: Binnen een profielboord en kabelcirkel.

Het omschrift:

25NR. ANNIVERSAIRE DU RÈGNE DU ROI

❀ FÈTES A BRUGES 27 JIILLET 1856 ❀

Tegen het gedraaid touw/kabel, versierde aansluitende bogen.

Het gekroond en samengevoegdmet de ovalen wapens van Brugge.

Provinciale Tuin-, en Botanische Vereniging 1861Penning/medaille Brugse Tuin -, en Botanische

Vereniging.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Laurent Hart (1810-1860)

Datering: 1861


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord,

en parelcirkel.

De buste van koning Leopold I naar links.

In militair uniform, met eretekens.

Onder de buste, de graveur.

            HART FECIT

Omschrift:

LEOPOLD PREMIER  /  ROI DES BELGES

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een gesloten bloemenkrans.

In vijf regels:

SOCIÈTÈ PROVINCIALE D'HORTICULTURE

                                 ET

                     DE BOTANIQUE
                           BRUGES
                               1861

Tuinbouw werkgerief en een schoof koren.

Onder het materiaal, de graveur/ontwerper.

                               HART F._____________________________________________


Prijsmedaille Wollen-Markt Brugge 1863Prijsmedaille op naam van, E.Peers uit Oostkamp.


Voorzien van een draagoog en draagring.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 82,14 gram.

Diameter: Ø 59 mm.

Aanmaakplaats: Brussel, gravure te Brugge.

Graveur/ontwerper: François De Hondt 1786-1862

Datering: 1863.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond wapenschild van de stad Brugge.

De gotische letter b in de kroon.

Het wapen gehouden door een leeuw en

een gehalsbande beer.

Onder het wapen, in een banderol.

                       S.P.Q.B.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In negen regels:


        WOLLEN MARKT. BRUGGE.

                        2e Prys

                           aen

                  Bon. E. Peers,

                           van

                     Oostcamp

       Grootste hoeveelheden Wol

                 te koop gesteld.

                         1863.

_________________________________________Hans Memling 1871

Gedenkpenning, op de inhuldiging van het standbeeld van Hans Memling.


Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50,6 mm.

Graveur/ontwerper: Hart.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1871.

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van Hans Memling met muts naar rechts gewend.

Onder het hoofd, de ontwerper.

LEOPOLD WIENER

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een versierde boord in de vorm van elf gotische bogen.

Tussen de bogen, telkens een drieblad.

In de bogen, telkens een driepas.

In 7 regels:

  INAUGURATION

   DE LA STATUE

          DE

        HANS
      MEMLINC

ÈRIGÈE A BRUGES

    3 SEPT: I87I

Inhuldiging van het standbeeld van Hans Memling opgericht te Brugge op

3 september 1871.

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.01253

Hans Memling werd geboren in het Duitse Seligenstadt aan de Main in het keurvorstendom Mainz. Op 30 januari 1465 werd hij ingeschreven in de Poortersboeken van de stad Brugge. In 1467 werd hij ingeschreven in de Sint-Lucasgilde van Brugge, en gaf er les in de portretkunst. Hij overleed te Brugge op 11 augustus 1494, en werd begraven in de Sint-Gillisparochie. Hans Memling was één van de schilders die tot de belangrijkste behoorde in het Bourgondische Brugge.

Jan van Eyck 1878


Gedenkpenning, op de inhuldiging van het

standbeeld van Jan van Eyck.


Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50,4 mm.

Graveur/ontwerper: Edouard Dreypondt 1840-1921

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1878.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van standbeeld van Jan van Eyck.

Onder de sokkel:

NAER H. PICKERY.

Omschrift:

JAN VAN EYCK  /  1878


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het versierde wapenschild van Brugge.

Getopt met een gekroonde b

Het wapen gehouden door twee schildhouders.

Links, een getongde en geklauwde leeuw.

Rechts, een gehalsbande beer.

Onder het wapen in een banderol.
                  S.P.Q.B.

Senatus Populusque Brugensis

Het bestuur en volk van Brugge.

Onderaan tegen de boord, de graveur.

                   ED. DRYEPONDT.Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.00450.


Jan Van Eyck werd geboren te Maaseik in 1390 als

telg van een schildersfamilie. Hij werkte als schilder

en diplomaat en vestigde zich te Brugge.

Hij kocht er in 1432 een huis en trouwde twee jaar

later met een zekere Margaretha.

Jan Van Eyck was een van de eerste schilders om als

bindmiddel olie te gebruiken voor zijn verfstoffen.

Hij was, samen met zijn broer Hubert, zowat de belangrijkste vertegenwoordiger van de Vlaamse Primitieven. Jan Van Eyck overleed waarschijnlijk op 9 juli 1441 te Brugge en werd begraven in de toenmalige St-Donaaskerk, die onder Frans bewind met grond werd gelijkgemaakt waardoor de laatste sporen van de schilder verdwenen. Begin jaren zeventig van de negentiende eeuw besloot men een nieuw standbeeld voor Jan van Eyck op te richten ter vervanging van een vroeger beeld uit 1820, dat de Bruggelingen te klein vonden. Het nieuwe beeld werd ontworpen door H. Pickery en was 3,75 m hoog en ongeveer 1.780 kg zwaar. Na veel wijzigingen en goedkeuringen kwam het uiteindelijk op het Jan Van Eyckplein waar het op 6 april 1878 door Koning Leopold II werd ingehuldigd.


___________________________________________________


Herdenking religieuze en historische feesten 1884

Herdenkingpenning, op de religieuze en historische feesten te Brugge.

Materiaal: Vertint koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Graveur/ontwerper: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1884. 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Het wapenschild van Brugge.

Boven het wapen de gekroonde gotische letter

             b

Het geheel omsloten met bolletjes.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Tussen twee parelcirkels, het omschrift met twee gevleugelde engelenkopjes.

VILLE DE BRUGES

    AOUT 1884

In het veld, in vijf regels tekst.

Onder en boven versiert met een gevleugeld engelenkopje.

  SOUVENIR

  DES FÈTES

RELIGIEUSES

        ET

HISTORIQUES

Inhuldiging standbeeld Breydel en De Coninck 1887

Penning, op de inhuldiging van het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck op de Grote Markt te Brugge.

Materiaal: Verguld brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 64,2 mm.

Graveur/ontwerper: E.Dryepondt.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1887. 

Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Een polyglobe van twaalf versierde bogen.

Het wapenschild van Brugge, gehouden door twee handen.

Ter weerszijden en bovenaan het wapen, bezet met leeuwen.

Omschrift in gotische letters.

HVLDЄ : AAn : JAn : BRЄIDЄL : Єn : PIЄTЄR : DЄ : COnInC : BRVGGЄ : ᗰ · D · CCC · L · XXX · VII :

Interpunctie van drie boven elkaar staande sterretjes.

 

Keerzijde: Binnen een versierde boord.

Een polyglobe van twaalf versierde bogen.

Het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck op een sokkel.

Op de achtergrond, enkele huizen op de Grote Markt.

Links op het voetstuk de Brusselse beeldhouwer P. DE VIGNE, SC.

Rechts op het voetstuk de Brugse architect L. DELA CENSERIE, , AR.

Onder het voetstuk de Brugse graveur zilversmid E. DRYEPONDT, F.

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.00474.

Reeds in 1862 werd, onder impuls van Hendrik Conscience, een commisie opgericht voor de oprichting van een standbeeld voor Jan Breidel en Pieter De Coninck. Door vele persoonlijke giften en de deelname van staat, stad en provincie konden de nodig fondsen samengebracht worden. Een wedstrijd werd uitgeschreven waaraan twaalf kunstenaars deelnamen. De jury gaf de voorkeur aan de Brusselse beeldhouwer, Paul de Vigne voor het beeld en aan de Brugse architect Louis Dela Censerie voor de sokkel. Het beeld werd gegoten bij de Compagnie des Bronzes te Brussel. Op 15 augustus 1887 werd het plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van de koning en vele prominenten. De schitterende feesten, waaronder een historische stoet en een festival, duurden verscheidene dagen. De Brugse graveur-zilversmid, E. Dryepondt, kreeg opdracht een gedenkpenning te ontwerpen. Volgende exemplaren werden geleverd : 1 in verguld zilver met draagoog, 24 in verguld zilver zonder draagoog, 35 in zilver, 94 in verguld brons met draagoog, 14 in verguld brons zonder draagoog, 23 in brons met draagoog, 74 in brons zonder draagoog. De penningen met draagoog waren bestemd voor de maatschappijen welke aan de festival en stoeten hadden deelgenomen, de andere exemplaren waren voor de prominenten.

Tentoonstelling Vlaamse kunst 1902Penning Brugse expositie van Vlaamse primitieven.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 64 mm.

Graveur/ontwerper: Edm. Dryepondt.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1902.


Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Een polyglobe van twaalf versierde bogen.

Het wapenschild van Brugge, gehouden

door twee handen.

Ter weerszijden en bovenaan het wapen,

bezet met leeuwen.

Omschrift in gotische letters.

nTOOnSTЄLLInG : VAN : OUDЄ: VLAAMSCHЄ :

                 KUnST : ᗰ : D : CCCC : II :

Interpunctie van drie boven elkaar staande sterretjes.

Keerzijde: Binnen een versierde boord.

Een polyglobe van twaalf versierde bogen.

De buste's van Hans Memling en Jan Van Eyck

naar rechts in de schouderafsnede hun namen.

Onderaan de graveur/ontwerper:

DRYEPONDT
_______________________________________________Burgemeester Victor van Hoestenberghe.


Gedenkpenning op Victor van Hoestenberghe 1868-1960

Burgemeester van Brugge 1924-1956


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 133 gram.

Diameter: Ø 70 mm.

Graveur/ontwerper: Octave Rotsaert

Aanmaakplaats: Brussel. atelier Fisch.

Datering: z.j. 1953


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

De buste van Victor van Hoestenberghe naar links.

Gekleed in uniform, zonder hoofddeksel.

In de schouderafsnede de graveur.

               Oct. Rotsaert.

Omschrift:

RIDDER VICTOR VAN HOESTENBERGHE


Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Zicht op het stadhuis van Brugge.

Omschrift:

BURGEMEESTER  /  VAN BRUGGE____________________________________________
Jerome de Jonckheere 1977


Penning op het 50 jarig bestaan van

Meubelen Jonckheere.Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 98 gram.

Diameter: Ø 65 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur voorzijde: Gustave Fischweiler 1911-1990.

Graveurs keerzijde: Petrus Regout en Paul Huybrechts.

Datering: 1977.


Voorzijde: Binnen een brede boord, het omschrift.

       JEROME DE JONCKHEERE

· STICHTER · BRUGGE · UITBATER ·

De buste van Jerome de Jonckheere naar links

Rechts, de médailleur.

       FISCHWEILER


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand, en lijncirkel.

Het omschrift:

                   GALERIJEN DE JONCKHEERE

                                     1927 · 1977

DE GROTE MEUBELZAAK ACHTER DE HALLETOREN

Staande op een lint, waarin een tuinmeubel en caduceus.

De meestertekens van de graveurs.

De tekst "VOORTDOEN"

In een kast, het logo van Meubelen Jonckheere.

Waarachter de halletoren en Brugse huizen.

Onderaan de toonzaal.

p. regout   P. huybrechts


_____________________________________________