Inname van Grave en verdediging van Oostende 1602

Legpenning op de "Inname van Grave en de verdediging van Oostende door Prins Maurits"

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Middelburg.

Muntteken: Burcht.

Datering: 1602

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

PARTA . TENENS . NON . PARTA . SEQVOR . / .♖.

Het veroverde houd ik vast, het niet veroverde zit ik achterna.

Een jager met hoorn, met reeds gevangen haas aan een speer.

Jaagt op een tweede haas achterna gezeten door zijn honden.

In de lucht een valk met prooi, en andere vogels achterna zit.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

GRAVATE . LICET . TROPHÆA ; OSTENDAM . DVPLA  . ❀ .♖.

Ik mag dubbele zegetekens vertonen, hoewel met moeite verkregen.

Binnen een lauwerkrans het gekroond en versiert wapen van Zeeland.

Omschrift:

CALC . CAM . RAT . ZEL . I6 / 02 .

Legpenning van de rekenkamer van Zeeland.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.3537.

van Loon I, 567.4.

M. Tas, 357.

Geveinsde vergiffenis der aartshertogen 1603

Legpenning op de "Geveinsde vergiffenis der aartshertogen".

Beleg van Oostende door Ambrogio Spinola

Materiaal: Zilver. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Dordrecht.

Datering: 1603

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

 ALIVD . IN . LINGVA . ALIVD . IN . PECTORE

Een ding op de tong, een ander in de borst.

Voorstelling van de parabel van de vos en de haan.

De vos Reinaert bekijkt de haan, door zijn gemiste kans.

De haan zit na de list veilig op een tak.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

 . IN . ADVERSIS . VIRTVS . CIƆ IƆ CIII .

Deugd in tegenspoed 1603.

De versterkte stad Oostende.

Op de voorgrond twee zeilschepen.

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historical jetonsof the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.3559.

van Loon II 10.1.

M. Tas, 366.

Capitulatie van Oostende na drie jaar bezetting 1604

Legpenning op "De capitulatie van Oostende"

Materiaal: Koper. 

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Dordrecht.

Datering: 1604

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

PATRIÆ . QVATVOR . EX . ME . VRBES . DEDI . 1604

De vier steden van het land hebben we ingenomen.

Plattegrond met de forten omgeven door water van.

AERDE / BERCK 

Aardenburg

SLVIS

Sluis

ISENDICK

IJzendijke

CASANT

Cadzand

GRAEF

Groede

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

PLVS . TRIENNIO . OBSESSA . HOSTI . RVDERA

Meer dan drie jaar belegerd door de vijand.

De versterkte stad Oostende met haven.

Bovenaan, de stadsnaam.

OOSTENDE

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.3585.

van Loon II 15.5.

M. Tas, 377.

Capitulatie van Oostende 1604

Legpenning op "Inname van Sluis en capitulatie van Oostende"

Materiaal: Koper. 

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Dordrecht.

Datering: 1604

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

SOLI DEO GLORIA CIƆ IƆ CIIII .

Glorie aan God alleen.

De stad Sluis met haven.

Bovenaan, de stadsnaam:

SLVIS

Onderaan een zeilschip.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift in Griekse letters:

❀ XPYΣEA . XAΛREIΩN

Gouden haven.

De versterkte stad Oostende met haven.

Bovenaan, de stadsnaam in twee regels:

Oost

ende

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.3588.

Capitulatie van Oostende en Iname van Sluis 1604

Legpenning op "Capitulatie van Oostende en Inname van Sluis"

Materiaal: Koper. 

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Utrecht.

Datering: 1604

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en halve lijncirkel.

Het omschrift:

. IEHOVA . PRIVS . DEDERAT 

De Heer had het eerder gegeven.

De stad Sluis, met zes schepen in de haven..

In de afsnede, het gekroond wapenschild van Utrecht.

Het wapen ter weerszijden geflankeerd met ✥

Ter weerszijden van de kroon.

. ORD / . TRA .

 Ordinum Traiectensis

 De Staten van Utrecht.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

Klein wapenschild van Utrecht . PLVS QVAM PERDIDIMVS . 

Meer dan verloren.

De versterkte stad Oostende met haven.

In de afsnede het jaartal in Romeinse cijfers.

.CIƆ.IƆ:CIIII

        ✥

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.3584. Variant met kruismotief onder het jaartal.

van Loon II.15.4.

M. Tas, 376.

Deel deze pagina