Elzenaars 1587

Uit private collectie.

Gildepenning Elzenaars/schoenmakersknechten.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 12,08 gram.

Diameter:  Ø 37 mm. 

Aanmaakplaats: Brugge.
Datering: 1587


Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Een kroon, doorstoken met een els.

Ter weerszijden van de els, het gesplitste jaartal.

                        I5  /  87

Keerzijde: Binnen een gladde afgeronde boord, en lijncirkel.

Rechts de H. Maagd Maria met nimbus,

bezoekt de H. Elisabeth (Links).

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de Métiers eglises, etc. (Gent 1879) Brugge pag.65 nr.121.

Goudsmeden ?

Enkelzijdige méreau/penning Goudsmeden ?

De juiste Gilde/datering van deze méreau is niet gekend.

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 17 mm. x 17 mm. 

Aanmaakplaats: Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1510


Voorzijde: Gelegen op een ruitvormig veld.

Een geparelde boord in hoger reliëf.

Een staande personage met baard en lang kleed.

In de rechterhand, een hamer met lange steel vasthoudend.

In de linkerhand, iets niet toe te schrijven onderwerp.

Links, een zittende persoon die een soort fakkel vasthoudt. 

Rechts, een halflange persoon die hetzelfde vasthoudt.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: A De Schodt, RBN 1873 Méreaux de bienfaisace ecclésiastiques et religieux de la ville Bruges, pag.372-373 nr.52 pl.I 52.

L. Minard-Van Hoorebeke,Description de Méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de Métiers eglises, etc. Gent 1879, pag.148 nr. 208.

 

De Schodt schrijft deze méreau toe aan de Goudsmedengilde van Sint-Elooi, En wijst op de kapel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk die de goudsmeden van Brugge in gebruik namen in 1510.

 

Volgens Minard, zou dit een Hoedenmakerspenning zijn voor het bijwonen van kerkdiensten.

 

 

 

Korenmeters.

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

Draagpenning/insigne Korenmeters Brugge.

De juiste datering van deze draagpenning is niet gekend.

Gevlochten zwart lint.

Materiaal: Messing.

Massa: 84,12 gram.

Afmetingen: 70 mm. x 87,6 mm. met draagoog 98 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.
Datering: z.j. Ca. eind 18e begin 19e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een ovaal/eivormig veld.

Versiert met rozet-motieven in vijf regels:

       ❀   

  GESWOEREN

COEREMEETERS

  ❀ VAN HET ❀

  COMMUN VAN

      BRUGGE

        OO

         °  °

Gezworen korenmeters van het gemeenschappelijk Brugge.

Keerzijde: Gelegen op een ovaal glad veld.

Beschreven geverfde cijfers.

1915

  o o

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Méreaux et plombs de Braband et de Flandre (1879)

pag.123 nr.147.

Brugsch Handelsblad, 3/12/2010 pag.31 De koorndragers en- wegers hadden hun lokaal aan de Langerei De mysterieuze 'Enfant de Bruges'.

Officiën waren van stadswege toegekende, gereglementeerde  en gecontroleerde beroepen. Die in het laatste kwart van de 15de eeuw werden ingevoerd en waarvan sommige tot de Eerste Wereldoorlog bleven bestaan. 

De korenwegers, ook korenmeters genoemd, laosten de schepen en de wagens en brachten het graan naar de markt of naar andere plaatsen in de stad.

Het ging daarbij niet enkel om tarwe, rogge, gerst en haver, maar ook om mout, boekweit, koolzaad en bonen.

De korenmeeters bepaalden de juiste inhoud en het gewicht van de zakken.

Korendragers en- wegers kwamen oorspronkelijk samen in hun "ambachtshuis" in de Braambergstraat 7 te Brugge.

Tabakverkopers 1694

Uit private collectie.

Gildepenning "Tabakverkopers" Brugge.

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

Materiaal: Tin.

Massa: 53,99 gram.

Diameter: Ø 72 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.
Datering: 1694


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

En twee gladde cirkels, het omschrift.

NEIRIN . VAN . DE . TAVBACQ . VERCOOPERS . DER . STEDE . VAN . BRVG .

Nering/gilde van de stedelijke tabakverkopers van Brugge.

Centraal, een versiert wapenschild.

Getopt met een Sint-Jacobsschelp, boven het schildhoofd.

Gesplitst jaartal ter weerszijden van de schelp.

               I6 / 94

Op het veld, twee gekruiste pijpen van pijpaarde.

Samen gehouden in een ovalen bladerkrans.

Onder en boven de pijpen, een tabaksdoos.

 

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

En twee gladde cirkels, het omschrift.

. HEYLIGHEN . ROCHVS . BIDT . VOOR . ONS .

Heilige Rochus, bid voor ons.

Gaande op het veld, de heilige Rochus met stralenkrans.

In de linkerhand, een pelgrimsstaf met kalebas.

De rechterhand, in werend houding.

Links, een kwade hond in halve lijve.

Ter weerszijden van de heilige, het volgnummer/lidnummer.

             N° / 6

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Brabandsche en Vlaamsche gildepenningen, presentie-, kerk- en armloodjes (1879). pag.114-115 nr.132.

Metaalafdruk zegel "Viskopers"


Uit particuliere collectie.


Metaalafdruk in tin, zegel "Viskopers"


Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 78,31  gram.

Diameter: Ø 54,4 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Datering: naar zegel uit 1407.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand en lijncirkel.

Het omschrift in gotische letters:

SEGhEL : VAn : DER : VISCh : COPERS :

                  VAn : BRUGGhE : ༻

In het veld, een personage aan het werk aan een tafel.

Op het werkblad, een vis en mes.

Aan weerszijden van het personage een vis.
Keerzijde: Blanco veld.

Met ingeslagen Romeinse cijfers:

                      XII
__________________________________________
Metaalafdruk zegel "Viskopers" (brons)


Uit particuliere collectie.


Metaalafdruk in tin, zegel "Viskopers"


Materiaal: Brons.

Bewerking: Gegoten.

Nummering ingeslagen op de rand 109/500

Massa: 117,68 gram.

Diameter: Ø 54,7 mm.

Aanmaakplaats: Parijs.

Muntteken: Hoorn des overvloeds.

Datering: 1974 naar zegels uit 1407.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand en lijncirkel.

Het omschrift in gotische letters:

SEGhEL : VAn : DER : VISCh : COPERS :

                  VAn : BRUGGhE : ༻

In een gecisileerd veld, een personage aan het werk

aan een tafel. Op het werkblad, een vis en mes.

Aan weerszijden van het personage een vis.
Keerzijde: Binnen een verdiept reliëf .

In een gecisileerd veld, een mes en vis.

Omsloten met een omschrift:

S' ??? VISCH COPERS VAN BRUGGHE
__________________________________________

Vleeshouwers 1640

Uit private collectie.

Gildepenning Vleeshouwers.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter:  Ø 34 mm. 

Aanmaakplaats: Brugge.
Datering: 1640

Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Een klimmende gekroonde, getongd en geklauwde leeuw naar links.

De staart van de leeuw naar buiten gericht.

Links van de leeuw, een bijl/hakmes.

Rechts van de leeuw, een slagersmes.

Keerzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Een staande Sint-Benedictus, met een slagersmes in de rechterhand.

Ter weerszijden van de heilige, de gesplitste letters en jaartal.

            S  /  B

       I6  /  40

Sint-Benedictus, 1640

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de Métiers eglises, etc. (Gent 1879) Brugge pag.61 nr.119.

J. Gailliard, Ambachten en neringen van Brugge (1854) pl.7 Vleeschhouwers.

Vrije Paardenverhuurders 1699

Aanwezigheidspenning "Vrije Paardenverhuurders".

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1699.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De boord/rand voorzien van een volgnummer XXXXVII

Een naar links dravend paard, gezadeld en van teugels voorzien.

Omschrift: 

PEИИIИCK VAИ DIE VRI CAVELOTER

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een staande St- Elooi in bisschoppelijk gewaad, en getooid met een mijter.

In de linkerhand, een kromstaf.

In de rechterhand een smidshamer.

Ter weerszijden van de heilige, het gesplitst jaartal

                    16  /  99

Omschrift tussen twee gladde cirkels:

DIE DEИ . H . S . LOOI  /  VIREИ - IИ BRVGGHE .

Lit: Minard-Van Hoorebeke, Méreaux et plombs de Braband et de Flandre (1879) pag.81 nr.129.

Vrije Paardenverhuurders 1699 (XXXII)

Uit private collectie.

Aanwezigheidspenning "Vrije Paardenverhuurders".

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 21,41 gram.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1699.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De boord/rand voorzien van een volgnummer XXXII

Een naar links dravend paard, gezadeld en van teugels voorzien.

Omschrift: 

PEИИIИCK VAИ DIE VRI CAVELOTER

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een staande St- Elooi in bisschoppelijk gewaad, en getooid met een mijter.

In de linkerhand, een kromstaf.

In de rechterhand een smidshamer.

Ter weerszijden van de heilige, het gesplitst jaartal

                    16  /  99

Omschrift tussen twee gladde cirkels:

DIE DEИ . H . S . LOOI  /  VIREИ - IИ BRVGGHE .

Lit: Minard-Van Hoorebeke, Méreaux et plombs de Braband et de Flandre (1879) pag.81 nr.129.

Prijspenning Koetsiers 1862

Prijspenning Brugse Koetsiers.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 33,6 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1862

Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Een staande St- Elooi in bisschoppelijk gewaad, en getooid met een mijter.

In de linkerhand, een kromstaf.

In de rechterhand een smidshamer.

Omschrift 

GEMEENZAEMHEYD DER KOETSIERS IN BRUGGE.

Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

In vier regels :

In een versierde cartouche.

      3en. Prys

   Behaeld door

   J. Blockmans

       1862

Lit.: STAM Gent Objectnummer N.01333.

Tuinbouw 1651

Penning Koninklijke Tuinbouwmaatschappij Brugge.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Geslagen.

Massa: 31,73 gram.

Diameter: Ø 45,5 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1651 Ca.19de eeuw.

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels, bezet met bolletjes.

Het rond wapenschild van de stad Brugge. 

Aan de linkerachterpoot de initialen van de graveur.

                   H

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels, bezet met bolletjes.

Onderaan in de versierde boord, een zilvermerk (F/AR).

Een bloeiende en gewortelde boom/

Ter weerszijden van de boom, het stichtingsjaar.

         . 'T JÆR .  /  . I65I . 

Omschrift:

KONINKLIJKE . TUINBOUWMAATSCHAPPIJ 

                 . BRUGGE .

De Brugse genootschap van de H. Dorothea werd gesticht in 1651, de adelijke gildebroeders hadden hun altaar in de St-Donaaskathedraal. In 1784 kwam een einde aan de confrérie, maar starte weer op onder "Brugse Hofbouwkundige Vereniging". 

Tuinbouw 1651 (Klein)

Deel deze pagina

Penning Koninklijke Tuinbouwmaatschappij Brugge.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Geslagen.

Massa: 24,25 gram.

Diameter: Ø 40,6 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1651 Ca.19de eeuw.

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels, bezet met bolletjes.

Het rond wapenschild van de stad Brugge. 

Aan de linkerachterpoot de initialen van de graveur.

                   H

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels, bezet met bolletjes.

Onderaan in de versierde boord, een zilvermerk.

Een bloeiende en gewortelde boom/

Ter weerszijden van de boom, het stichtingsjaar.

         . 'T JÆR .  /  . I65I . 

Omschrift:

KONINKLIJKE . TUINBOUWMAATSCHAPPIJ 

                 . BRUGGE .

De Brugse genootschap van de H. Dorothea werd gesticht in 1651, de adelijke gildebroeders hadden hun altaar in de St-Donaaskathedraal. In 1784 kwam een einde aan de confrérie, maar starte weer op onder "Brugse Hofbouwkundige Vereniging". 

Tuinbouw 1651 (Verguld)

Penning Koninklijke Tuinbouwmaatschappij Brugge.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Geslagen, verguld.

Massa: 31,40 gram.

Diameter: Ø 45,5 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1651 Ca.19de eeuw.

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels, bezet met bolletjes.

Het rond wapenschild van de stad Brugge. 

Aan de linkerachterpoot de initialen van de graveur.

                   H

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels, bezet met bolletjes.

Onderaan in de versierde boord, een zilvermerk.

Een bloeiende en gewortelde boom/

Ter weerszijden van de boom, het stichtingsjaar.

         . 'T JÆR .  /  . I65I . 

Omschrift:

KONINKLIJKE . TUINBOUWMAATSCHAPPIJ 

                 . BRUGGE .