Deel deze pagina

Plaquette Maagd van Gent 1532

Enkelzijdige plaquette "Maagd van Gent".

Vier pengaatjes voor bevestiging.

De juiste functie van deze paquette is niet gekend.

Lacune door gietfout.

Gebarsten.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 52 mm. x 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1532. 

Voorzijde: Gelegen op een ruitvormige plaquette.

De rand dubbelgelijnd omboord.

Een zittende Maagd van Gent.

Ze overhandigd een banier met wapen van Vlaanderen,

aan een gekroonde leeuw.

De leeuw geklauwd, getongd en gehalsband.

Voorstellend het zinnebeeld van Gent.

Onder het symbool van de stad.

Een rechthoekige cartouche, met het jaartal.

1532 

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Jacques Priem, Bijstand- en armenpenningen van Gent, Muntkoerier 3 pag.31.

STAM Gent, Objectnummer I.00191.2-3.

 

De plaquette is vermoedelijk de voorloper op de draaginsignes van de Armenkamer van Gent, Keizer Karel V wilde in 1534 een duidelijk beeld hebben van het aantal armen in de stad Gent. En bracht een wet uit, waarbij elke arme die van enige bijstand genoot, hen verplichte om dit voor iedereen kenbaar te maken. De draagtekens dienden aan de kledij goed zichtbaar te worden vastgemaakt, op straffe van het verliezen van de bijstand. Armen met een draagteken op hun kleding, die zich aanboden op het bureel van de Armenkamer verkregen een penning. Die omruilbaar was bij vooraf bepaalde plaatselijke neringdoenders. Deze handelaars konden op hun beurt, de omgeruilde penning inwisselen bij de Armenkamer tegen gangbare munt. Zo werd voorkomen dat men misbruik maakte met de als bijstand verkregen waardepenning.

 

 

 

Draagteken Armenkamer.

Enkelzijdig draagteken/insigne Armenkamer Gent.

Vier opnaaioogjes.

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 69 mm. x 74 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. begin 16e eeuw . 

Voorzijde: Opengewerkt draaginsigne.

Voorzien van vier opnaaioogjes.

De gotische letters 

G A

Gent, Armen

Keerzijde: Opengewerkt glad draaginsigne.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaaux et autres objets anciens des Gildes et Corps de Métiers, Èglises, etc. (1877) pag.376 nr.2

Jacques Priem, Bijstand- en armenpenningen van Gent, Muntkoerier 3 pag.31-32. 

Draagteken Armenkamer (Leeuw)

Enkelzijdig draagteken/insigne Armenkamer Gent.

Èèn draagoogje uitgebroken.

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 52 mm. x 76 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. begin 16e eeuw . 

Voorzijde: Opengewerkt draaginsigne.

Voorzien van vier opnaaioogjes.

De gotische letters, ter weerszijden van een gekroonde leeuw.

A (leeuw) C

Armen Caemer

Armenkamer

De gekroonde klimmende leeuw, uit het stadswapen van Gent.

De letters samengehouden, door de leeuw ter versteviging.

Keerzijde: Opengewerkt glad draaginsigne.Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaaux et autres objets anciens des Gildes et Corps de Métiers, Èglises, etc. (1877) pag.376 nr.3

Jacques Priem, Bijstand- en armenpenningen van Gent, Muntkoerier 3 pag.31-32. 

Insigne Ferdinand Jean Blomme de Reybrouck


Enkelzijdige insigne van de jachtopzichter van

Ferdinand Jean Blomme de Reybrouck.


Vier pengaten voor bevestiging.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 92 mm x 114,7 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: z.j. Ca. 18de eeuw.


Voorzijde: Binnen een ovaal plaatje.

Het wapenschild van F.J. Blomme de Reybrouck.

In het veld een keper met drie appels met bladsteeltje.

Het wapen getopt met een toernooihelm, en afhangend

helmkleed, de helmtooi als gevleugelde windhond.

Het wapen gehouden door twee staande gehalsbande

en naar elkaar toekijkende windhonden.


Keerzijde: Blanco.


Lit.: STAM Gent, objectnummer 08059.


___________________________________________


Insigne Jean Bernard Josse Morel de Tangry


Enkelzijdige insigne van de jachtopzichter van

Jean Bernard Josse' Morel de Tangry 1747-1817.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 81,7 mm x 96 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: z.j. Ca. 18de eeuw.


Voorzijde: Binnen een ovaal plaatje.

De wapenschilden van Jean Bernard Josse Morel de

Tangry en zijn echtgenote Cornélie Thérèse Madeleine

van Melle (1744-1851), vrouwe van Boucle Saint-Denis.

De wapens getopt met een toernooihelm met

afhangend helmkleed.

Op de toernooihelm een helmtooi, met zwanenhals 

naar links, heraldisch naar rechts.

De wapens gehouden door een staande windhond,

en staande leeuw.


Keerzijde: Blanco.


Lit.: STAM Gent, objectnummer 08060.2-2.


___________________________________________


Bodebus, Gentse stadsboden.


Bodebus, kenteken/insigne van de Gentse stadsboden.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gesneden.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 62,7 mm x 43,2 mm. totale lengte 132 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Centraal een ovaal wapen met de Gentse leeuw

gehouden door twee staande leeuwen met bovenaan een

kroon en onderaan een gevleugeld engelenkopje en een lus/oogje.

Bovenaan aan de kroon zijn drie lussen met aan elk een ketting die

bovenaan samenkomt in een lus met de uitgesneden letter G met achteraan een haak.


Keerzijde: Blanco.Lit.: STAM Gent, objectnummer 02004.


____________________________________________


Bodebus, kenteken Gentse stadsboden


Bodebus, kenteken/insigne van de Gentse stadsboden.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 115 mm x 85 mm. totale lengte 330 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Vervaardiger: Edelsmid Lieven De Bast 1787-1832

Datering: z.j. Ca. 1830


Voorzijde: Hangend aan een leeuwenkop met drie kettingen.

Aan de leeuwenkop een hechthaak.

Het gekroond wapenschild van de stad Gent.

Op het veld onderaan, de zilvermerken van de edelsmid.

Het wapen omsloten met een open laurierkrans.

Onder het wapen een banderol, waarop de tekst:

                    FIDES ET AMOR

                     Geloof en liefde

Onder de lauwertakken, drie kettingen met een ringetje aan een staaf.


Keerzijde: Blanco.Lit.: STAM Gent, objectnummer A83.03.5-5.


Tot 1983 droegen de stadsboden in het stadhuis bij officiële plechtigheden

deze kentekens. En werden de originele bodebussen in de

museumcollectie opgenomen en sindsdien dragen ze een kopie van

de originele bodebus.____________________________________________

Insigne Jury Bakkerij-tentoonstelling 1907

Draaginsigne Jurylid Bakkerij-Tentoonstelling te Gent.


Draagspeld/clip nog aanwezig.


Materiaal: Koper, wit email.

Bewerking: Gegoten, geëmailleerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 26,8 mm. met wapenschild 29,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Datering: 1907


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand en lijncirkel, het omschrift.

INTERNATION BAKKERIJ  / TENTOONSTELLING GENT

                                · 1907 ·

het omschrift onderbroken door het wapen van de stad Gent. 

Centraal op een geëmailleerd veld, in hoofdletters.

                                   JURY

                                     -·-

Keerzijde: Blanco, bevestigingsclip.

Lit.: STAM Gent, Objectnummer I.00189.

 

 

Insigne (?) Stad Gent


Enkelzijdige stedelijke penning/insigne (?)


De juiste functie/datering van deze

penning is niet gekend.


Twee pengaten voor vastzetting.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Geslagen, geklopt.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø Onbekend.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: z.j. Ca. 20ste eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Opschrift:

      STAD GENT

Geklopt volgnummer:

             225Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Leeg veld voor inscriptie.___________________________________________