Eerste steenlegging heropbouw van de abdij 1764

Herdenkingspenning, op de éérste steenlegging van de wederopbouw van de abdij van Vorst op 12 september 1764.

Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Geslagen.

Massa: 10,68 gram.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur/ontwerper: Roettiers.

Datering: 1764

Voorzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Het borstbeeld van Karel Alexander van Lotharingen naar links.

In de armafsnede de graveur/ontwerper.

     R.

Roettiers

Omschrift:

CAR : ALEX : LOTH : DUX BELG : PRÆF :

Karel Alexander van Lotharingen, Landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. 

Keerzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Het ruitvormig wapenschild van de abdis Marie-Joséphe de Bousies de Rouveroy.

Het wapen getopt met een kroon, doorstoken met abdisstaf.

Omschrift:

FILICIBUS  / AVSPICIIS

Beste wensen.

In de afsnede in drie regels.

ABB . FOREST . RENOV .

      M . DCC . LXIV .

                 R.

Abdij van Vorst vernieuwd 1864

              Roettiers.

Lit.: de Coster, 834.

Bingen, 139.

Kenis, 347.

Deel deze pagina