Bakkersgilde.

Enkelzijdige begrafenispenning/lijkloodje Bakkers

De juiste datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19 gram.

Diameter: Ø 36,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw. 

Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde cirkel/boord.

Sint-Aubertus staande op een sokkel, in vooraanzicht.

Gekleed in bisschoppelijk gewaad en mijter.

In de linkerhand, een kromstaf naar rechts.

De rechterhand een zegent gebaar.

Achter de heilige, half verborgen ezel die naar hem opkijkt.

links een mand met overschep.

Keerzijde: Blanco. 

Lit.: René Waerzeggers en Harry Dewit, Leuven in metaal vereeuwigd, Leuven 1990 pag. 17-18.

Minard-Van Hoorebeke Description de Méreaux et Jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Eglises, etc. Gent 1879, Leuven pag.188 nr.315.

Foutief vermeld in de literatuur van Minard-Van Hoorebeke als "Bierbrouwers". Op de keerzijde van het door Minard-Van Hoorebeke beschreven exemplaar is een volgnummer/lidnummer ingeslagen (19). De niet-genummerde exemplaren zijn waarschijnlijk later vervaardigd ten gerieve van verzamelaars.

 

Het oratorium van de bakkers was aanvankelijk gevestigd in de derde kapel rechts in de kooromgang van de Sint-Pieterskerk, ze was toegewijd aan hun patroonheilige Sint-Aubertus van Kamerijk. In 1628 werd hun altaar overgebracht naar de derde pilaar langs de rechterkant van de hoofdbeuk.

De vergaderingen van dit ambacht gingen door in het pand van de predikheren.

 

Nieuw Kleermakers (BKR)

Uit de collectie, Nederlandse Bank.

Enkelzijdige gildepenning Nieuw Kleermakers.

De juiste datering van deze penning is onbekend.

Geklopt met een bijmerk.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 15,45 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca. 17de à 18de eeuw. 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een openstaande schaar, de punten naar boven. 

tussen de schaarmessen het wapen  van Leuven.

Tussen de schaarogen, een rozet.

Verwijzing naar de kamer van "de Rose".

Ter weerszijden van de schaar de letters.

    B  /  M

Beatus Martinus

Gezegende St-Martinus

Tussen het rechter schaaroog en de letter M, een bijmerk/klop.

                            BKR

Keerzijde: Blanco. 

Lit.: René Waerzeggers en Harry Dewit, Leuven in metaal vereeuwigd, Leuven 1990 pag.19 nr.38. 

Minard-Van Hoorebeke Description de Méreaux et Jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Eglises, etc. Gent 1879, Leuven pag.187 nr.312.

 

 

(Nieuw) Kleermakers.

Enkelzijdige gildepenning Kleermakers.

De juiste datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 32,75 gram.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca. 17de à 18de eeuw. 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een openstaande schaar, de punten naar boven. 

tussen de schaarmessen het wapen  van Leuven.

Tussen de schaarogen, een rozet.

Verwijzing naar de kamer van "de Rose".

Ter weerszijden van de schaar de letters.

    B  /  M

Beatus Martinus

Gezegende St-Martinus

Keerzijde: Blanco. 

 

Lit.: René Waerzeggers en Harry Dewit, Leuven in metaal vereeuwigd, Leuven 1990 pag.18-20 nr.34. De kleermakers bezaten een altaar in de St-Pieterskerk, dat opgedragen was aan Sint-Martinus hun patroonheilige. De vergaderingen van de nieuw-kleermakers gingen door in een kamer van het stadhuis. De roos verwijst waarschijnlijk naar de kamer van "de Rose" waar de natie van de nieuw-kleermakers, oud-kleerkopers en kousenmakers vergaderde.

Minard-Van Hoorebeke Description de Méreaux et Jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Eglises, etc. Gent 1879, Leuven pag.187 nr.312.

Kramersgilde (?)

Uit particuliere collectie.

Enkelzijdige Gilde-penning "Kramers" Sint-Nicolaas (?)

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

Begrafenispenning/presentiepenning Gildebroeders (?).

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. vermoedelijk 19e eeuws nagietsel.

Voorzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord.

Gemijterde Sint-Nicolaas, in bisschopgewaad.

Wijd openstaande mantel.

In de linkerhand, een kromstaf naar rechts.

Een uitvoerend zegenend gebaar, met de rechterhand.

Drie staande kinderen in een badkuip. 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Chris Teulings, De Muntmeester 23 (2016) Sinterklaas is overal tegelijk. pag.6-8. Kramers van Leuven en hun penningen.

 

 

Smedengilde Sint-Elooi 1737

Gilde-penning St-Elooi.

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

Begrafenispenning/lijkloodje.

Materiaal: Tin.

Massa: 27,21 gram.

Afmetingen: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: 1737 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en drie gladde cirkels.

Gemijterde Sint-Elooi, in bisschopgewaad.

Staande in een veld met gewassen/bloemen.

In de linkerhand, een smidshamer.

In de rechterhand, een kromstaf naar buiten gekeerd.

Onder de heilige, het wapenschild van de stad Leuven.

Het schild geflankeerd met, een matelaars-palmtak.

Ter weerszijden van de heilige, het gesplitst jaartal 

17 / 37

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord,

en drie gladde cirkels.

Een leeg veld,

waarop de naam van het gilde-lid/lid-nummer kon op worden gegraveerd.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.188 nr.314.

René Waerzeggers & Harry Dewit, Leuven in metaal vereeuwigd, Leuven 1990 pag. 22-23.

Betreft een lijkloodje van het Leuvense "Smedenambacht".

Gegraveerd door: De la Vacherie.

De stukken met een blanco keerzijde, zijn vermoedelijk nagietsels uit de 19e en 20e eeuw.

Tichel- en Schaliedekkers.

Begrafenispenning/lijkloodje Broederschap Sinte Barbara.

De juiste datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Ca. 17 gram.

Diameter: Ø 37 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca. na 1717. 

Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde cirkel/boord.

Staande en gekroonde Sint-Barbara van Nicomedië naar rechts gewend.

Aan haar kroon, een lange sluier.

In haar handen de attributen van haar martelaarschap.

Met de linkerhand aantonende,

een torengebouw met koepelvormig dak en schoorsteen.

Op het gelijkvloers een deur onder twee boogramen.

Op het verdiep één boograam.

Symbool voor haar gevangenschap en de Heilige Drie-Eenheid.

In de rechterhand, een palmtak voor haar martelaarschap.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De Romeinse cijfers

XXIII

Volgnummer/lidnummer 23

Lit.: René Waerzeggers en Harry Dewit, Leuven in metaal vereeuwigd, Leuven 1990, pag.23-24 nr.47.

Foutief in L. Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et Jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Eglises, etc. Gent 1879, Leuven pag.197 nr.343.

Het Tichel- en schaliedekkersambacht had Sint-Barbara als patroonheilige, het oratorium bevond zich in het klooster der Predikheren, daar waar ook de vergaderingen van het ambacht doorgingen. Op 18 augustus 1717 werd de "Broederschap van Sinte Barbara" gesticht dat de loonarbeiders van de tichel- en schaliedekkersgezellen verenigde. Het is echter nog niet duidelijk of de penning werd gebruikt door het ambacht of door de Broederschap van Sinte-Barbara.

Tichel- en Schaliedekkers of Sinte-Barbara.

Enkelzijdige Begrafenispenning/lijkloodje Broederschap Sinte Barbara.

De juiste datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Ca. 16,50 gram.

Diameter: Ø 37 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca. na 1717. 

Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde cirkel/boord.

Staande en gekroonde Sint-Barbara van Nicomedië naar rechts gewend.

Aan haar kroon, een lange sluier.

In haar handen de attributen van haar martelaarschap.

Met de linkerhand aantonende,

een torengebouw met koepelvormig dak en schoorsteen.

Op het gelijkvloers een deur onder twee boogramen.

Op het verdiep één boograam.

Symbool voor haar gevangenschap en de Heilige Drie-Eenheid.

In de rechterhand, een palmtak voor haar martelaarschap.

 

Keerzijde: Blanco.

Ruimte voor inscriptie. 

 

Lit.: René Waerzeggers en Harry Dewit, Leuven in metaal vereeuwigd, Leuven 1990, pag.23-24 nr.47.

Foutief in L. Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et Jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Eglises, etc. Gent 1879, Leuven pag.197 nr.343.

 

 

Visverkopers.

Begrafenispenning/lijkloodje Visverkopersambacht.

De juiste datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 8 gram.

Diameter: Ø 26,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. Ca. 16de à 17de eeuw. 

Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde cirkel/boord.

Een gearceerde binnencirkel naar links draaiende.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een geknielde Sint-Pieter met nimbus.

Met lang kleed en mantel.

In de de rechterhand, een grote gotische sleutel.

In de linkerhand, een gesloten boek.

Het veld versiert met arabesken.

Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde cirkel/boord.

Een gearceerde binnencirkel naar rechts draaiende.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Op een geciseleerd veld.

Drie onder elkaar geplaatste/zwemmende vissen naar links.

Lit.: René Waerzeggers en Harry Dewit, Leuven in metaal vereeuwigd, Leuven 1990, pag.24 nr.49.

L. Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et Jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Eglises, etc. Gent 1879, Leuven pag.189 nr.316.

F. De Vigne, Moeurs et usages des corporations de métiers de Belgique et du Nord de la France. Zou dit een penning van de Luikse gilde van haring- en fruitverkopers zijn.

De beschermheilige van het Visverkopersambacht was Sint-Pieter. De gilde bezat een altaar tegen een pilaar van de middenbeuk  in de St-Pieterskerk, en hield zijn vergaderingen en bijeenkomsten in "De Drie Schipkens".

Deel deze pagina