Inhuldiging standbeeld Antoon Bergmann 1898

Bodemvondst, Aad Dulfer.

Gedenkpenning op de inhuldiging van het standbeeld van Antoon "Tony" Bergmann.

Materiaal: Brons.

Massa: 43,55 gram.

Diameter: Ø 48 mm.

Aanmaakplaats: Lier.

Graveur: Edmond Grielens.

Datering: 1898

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van Ed. Bergmann.

Het hoofd lichtjes naar rechts gekeerd.

Omschrift in sierlijke letters en cijfers.

ANTOON  /  BERGMANN

        1835 - 1874

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Binnen een open lauwerkrans, in een cirkel.

In zes regels tekst.

    INHULDIGING
       VAN HET
  GEDENKTEEKEN

        TONY

   II SEPTEMBER
         I898

Onder de binnencirkel, een lege versierde cartouche.

Links tegen de rand, de graveur/ontwerper.

ED. GRIELENS

Lit.: STAM Gent, Objectnummer: N.01980.

Erepenning Bernard van Hool


Uit de collectie, Hendrik De Backer.


Erepenning op Bernard van Hool, stichter-president van

de autobusfabriek Van Hool & Zonen (Koningshooikt).


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Ca. 220 gram.

Diameter: Ø 80 mm.

Aanmaakplaats: Brussel, atelier Fonson.

Ontwerper: Guillelmus Eduardus De Backer 1910-1993

(Geboetseerd ontwerp Ø 400 mm.)

Oplage: 200 exemplaren.

Datering: z.j. 1969.


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Het hoofd van Bernard van Hool naar rechts.

Opschrift:

BERNARD / VAN HOOL

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Centraal een gecisileerd veld, met het logo.

In vier regels:

     STICHTER - PRESIDENT

          AUTOBUSFABRIEK

                   VAN HOOL

ALS BLIJK VAN ERKENTELIJKHEID

Lit.: De medaille in België, Penningkabinet

Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel. DRI.1/1969/9.

Wikipedia, Willem De Backer.


____________________________________________


Loden afslag, Erepenning Bernard van Hool


Uit de collectie, Hendrik De Backer.


Afslag op Bernard van Hool, stichter-president van

de autobusfabriek Van Hool & Zonen (Koningshooikt).


Materiaal: Lood.

Bewerking: Loden afslag op voorzijde erepenning.

Massa: Ca. 320 gram.

Diameter: Ø 80 mm.

Aanmaakplaats: Brussel, atelier Fonson.

Ontwerper: Guillelmus Eduardus De Backer 1910-1993

(Geboetseerd ontwerp Ø 400 mm.)

Datering: z.j. 1969.


Voorzijde: De rand/boord 13 hoekig.

Gelegen op een glad veld.

Het hoofd van Bernard van Hool naar rechts.

Opschrift:

BERNARD / VAN HOOLKeerzijde: Blanco.
Lit.: De medaille in België, Penningkabinet

Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel. DRI.1/1969/9.

Wikipedia, Willem De Backer.


____________________________________________

Deel deze pagina