Deel deze pagina

Stichtingspenning 1736


Uit de private collectie.


Algemene fundatie-penning kapel Heilig Sacrament.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1736Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Omschrift en drie regels tekst.

BIDT VOOR DE SIELEN VAN DE FONDATEUREN

                              ENDE 
                            HUNNE
                          VRINDEN


Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Omschrift en drie regels met jaartal.

✠ DEVS REMUNERATOR BONORUM OPERUM

                       BEGONST
                       IN MEERT
                        A° J736

God is de beloner van goede werken.

Begonnen in maart van het jaar 1736

Lit.: Joseph de Beer, Méreaux Anversois RBN1929,

pag.140-141 nr.78.


Dit stuk is een méreau voor stichtingen in het algemeen die

waarschijnlijk gebruikt zullen zijn in de ene of de andere kapel van het Heilig Sacrament.

Men heeft geen archiefdocument gevonden waarmee we deze penning kunnen lokaliseren.


__________________________________________________


Weldadigheid-penning Bisschop Wellens 1823

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Weldadigheid-penning/Catechismus-penning uitgegeven door bisschop

Jacob Thomas, Jozef Wellens.

17e bisschop van Antwerpen 1776-1784

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 6,75 gram.

Diameter: Ø 28,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1823

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand en parel cirkel.

Een opstaand (rechts) hand.

Symbolisch voor de stad Antwerpen.

Omsloten met het omschrift:

    ❀ WELDAEDIGHEYD ❀ 

           CATECHISMUS

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een open krans van laurier-bladertakken.

Onderaan dichtgebonden met een strik.

Een bisschoppelijke mijter, met linten.

Waaronder de tekst en jaartal.

                WELLENS

                   1823

Lit.: G. van Orden, Bijdragen tot de penningkunde (Numismatiek) van het Koningrijk der Nederlanden (1830) pag. 85-86 nr.8.

In 1823 richte bisschop Jacob Wellens een weldadigheidsfonds op. Bejaarden en armen die op zondag de Catechismus bijwonen, verkregen deze penning. En konden deze penning bij de plaatselijke bakkers omruilen voor een brood twv één stuiver.

Weldadigheid-penning Wellens 1823 (zilver)


Weldadigheid-penning/Catechismus-penning uitgegeven

door bisschop Jacob Thomas, Jozef Wellens.

17e bisschop van Antwerpen 1776-1784


Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Zilveren afslag.

Massa: 9,81 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1823


Voorzijde: Binnen een glade cirkelrand/ boord en parel cirkel.

Een opstaand (rechts) hand.

Symbolisch voor de stad Antwerpen.

Omsloten met het omschrift:

WELDAEDIGHEYD

      CATECHISMUSKeerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een open krans van laurier-bladertakken.

Onderaan dichtgebonden met een strik.

Een bisschoppelijke mijter, met linten.

Waaronder de tekst en jaartal.

             WELLENS

                 1823
Lit.: G. van Orden, Bijdragen tot de penningkunde (Numismatiek) van

het Koningrijk der Nederlanden (1830) pag. 85-86 nr.8.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-16-38.___________________________________________________