Penning Cisterciënzerabdij/O.L.V. hospitaal, Oudenaarde.

Bodemvondst (Oudenaarde), Dirk van Hoye.

Penning O.L. Vrouw hospitaal Oudenaarde.

Juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 7 gram.

Diameter: Ø 22 mm.

Aanmaakplaats: Oudenaarde.

Datering: z.j. Ca. 13e eeuw

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Het wapen (?) van de Cisterciënzerabdij.

Heden  de congregatie van de zusters Bernadinnen/Teresiaanse Karmel .

Gelegen op het veld,

Een kruis, op voetstuk.

Ter weerszijden en onderaan een X

Wat een ster moet, voorstellen

Wapenschild van de Cisterciënzerabdij.

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord,

met dubbele cirkels.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een breedarmig kruis,

Geflankeerd met de letters 

C / H

Cisterciënzen Hospitaal (?)

Rond het einde van de 12de eeuw richtte kanunnik Arnulfus buiten de stadsmuren een toevluchtsoord op voor reizigers die na het sluiten van de stadspoort geen onderdak meer vonden. Hij deed hiervoor een beroep op enkele mannen en vrouwen. Vrij vlug breidde de zorg voor pelgrims en reizigers zich uit naar zieken en andere noodlijdenden. Het toevluchtshuis van het begin groeide uit tot een hospitaal, gesteld onder de bescherming van O.L.Vrouw.

In 1224 kreeg de gemeenschap haar eerste leefregel van Walterus, bisschop van Doornik, waarin hij haar prijst om haar 'toewijding aan God en de armen'. Deze regel werd in 1237 goedgekeurd door paus Gregorius IX. 

Door toedoen van Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, werd in 1232 een cisterciënzerabdij gehecht aan het O.L.Vrouwehospitaal te Oudenaarde. Het was een poging om armenzorg en ziekendienst te verenigen met het monastieke leven van gebed en bezinning. Na een jaar bleken ziekendienst en contemplatief leven moeilijk samen te gaan en werd de cisterciënzerabdij verplaatst naar Ath.

De weerslag van deze aanhechting is echter zeer groot geweest. Dankzij Johanna van Constantinopel werd de stichting van Arnulphus opgenomen in de spirituele beweging van de Cisterciënzers en konden de zusters zowel hun religieuze roeping als hun apostolische zending enten op de spiritualiteit van bernardus van Clairvaux. Door de eeuwen heen hebben de zusters deze spirituele verbondenheid met Cîteaux bewaard en beleefd, wat o.a. tot uiting kwam in hun naam, habijt en levenswijze.

 

Kloosterpenning 4 Sol.

Gelijkzijdige penning Apostolinnen/kapucijnenklooster, Oudenaarde.

Materiaal: Tin.

Massa: 3,20 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Oudenaarde.

Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Centraal, een Latijns kruis.

Ter weerszijden, de gesplitste waardebepaling 

4 / S

Vier sol.

Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Centraal, een Latijns kruis.

Ter weerszijden, de gesplitste waardebepaling 

4 / S

Vier sol.

Lit.: Edmond Vanderstraeten, Méreaux d'Audenarde et d'Eyne, pag.16 nr.11.

Minard-Van Hoorebeke, pag.48 nr.118.

Deel deze pagina