Rekenkamer Oostende 1648


Legpenning van de Rekenkamer

van de Magistraat Oostende.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,57 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Stempelsnijder: Onbekend.

Muntteken: Lelie.

Datering: 1648.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift.

· CALCVLI · CIVITATIS · OSTENDE ·

  Rekenkamer van de stad Oostende

Het gekroond wapenschild van Filips IV

Omsloten met de ketting en juweel van het Gulden Vlies.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift.

OSTENDE . NOBIS . DNE . MISERICORDIA .

TVA . .

Voluit: Ostende nobis domine misericordiam tuam.

Toon ons uw barmhartigheid Heer.

Het wapenschild van de stad Oostende.

In goud een keper van sabel,

vergezeld van drie rechtopstaande sleutels naar links.

Ter weerszijden krul-versiering.

Onder het wapen de datering.

                 · 1648 ·

Het omschrift is een vers uit de Bijbel (psalm 84 vers 8) en is mogelijks een woordspeling op het Latijnse "ostende" (vertaling: "toon") en de stad Oostende.
_________________________________________


Magistraat Oostende 1672

Legpenning van de Magistraat Oostende.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Stempelsnijder: Onbekend.

Muntteken: Lelie.

Datering: 1672.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift.

 CAROL . II . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . lelie.

Voluit: Carolus II, Dei Gratia Hispaniar et Indiarum Rex

Karel II, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

Het borstbeeld van de nog jonge Karel II naar rechts gewend.

Met een kanten kraag.

Op de borst, het juweel van het "Gulden Vlies".

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift.

OSTNDE . NOBIS . DNE . MISERICOR . lelie .

Voluit: Ostende nobis domine misericordiam tuam.

Toon ons uw barmhartigheid Heer.

Het wapenschild van de stad Oostende.

In goud een keper van sabel, 

vergezeld van drie rechtopstaande sleutels naar links.

Ter weerszijden krul-versiering.

Boven het wapen de datering.

1672

Het omschrift is een vers uit de Bijbel (psalm 84 vers 8) en is mogelijks een woordspeling op het Latijnse "ostende" (vertaling: "toon") en de stad Oostende.

Magistraat Oostende 1674

Legpenning van de Magistraat Oostende.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Stempelsnijder: Onbekend.

Muntteken: Lelie.

Datering: 1674.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift.

 CAROL . II . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . lelie .

Voluit: Carolus II, Dei Gratia Hispaniar et Indiarum Rex

Karel II, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

Het borstbeeld van de nog jonge Karel II naar rechts gewend.

Met een kraag in Brugse kant.

Op de borst, het juweel van het "Gulden Vlies".

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift.

OSTNDE . NOBIS . DNE . MIERICOR . lelie .

Voluit: Ostende nobis domine misericordiam tuam.

Toon ons uw barmhartigheid Heer.

Het wapenschild van de stad Oostende.

In goud een keper van sabel, 

vergezeld van drie rechtopstaande sleutels naar links.

Ter weerszijden krul-versiering.

Boven het wapen de datering.

1674

Het omschrift is een vers uit de Bijbel (psalm 84 vers 8) en is mogelijks een woordspeling op het Latijnse "ostende" (vertaling: "toon") en de stad Oostende.

Variant met grote letter O in NOBIS.

De letter S ontbreekt in MISERICOR. 

Magistraat Oostende 1676

Legpenning van de Magistraat Oostende.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Stempelsnijder: Onbekend.

Muntteken: Lelie.

Datering: 1676.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift.

 CAROL . II . D . G . HIS . ET . INDI . REX . CO FA . Ƶc. lelie.

Karel II, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië, graaf van Vlaanderen enz.

Het borstbeeld van de nog jonge Karel II naar rechts gewend.

Met een kanten kraag.

Op de borst, het juweel van het "Gulden Vlies".

Centraal een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift.

OSTENDE . NOBIS . DNE . MIERICOR . lelie .

Voluit: Ostende nobis domine misericordiam tuam.

Toon ons uw barmhartigheid Heer.

Het wapenschild van de stad Oostende.

In goud een keper van sabel, 

vergezeld van drie rechtopstaande sleutels naar links.

Ter weerszijden krul-versiering.

Boven het wapen de datering.

1676

Het omschrift is een vers uit de Bijbel (psalm 84 vers 8) en is mogelijks een woordspeling op het Latijnse "ostende" (vertaling: "toon") en de stad Oostende.

Magistraat Oostende 1678

Legpenning van de Magistraat Oostende.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30,6 mm.

Stempelsnijder: Onbekend.

Muntteken: Lelie.

Datering: 1678.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift.

 CAROL . II . D . G . HISP . ET . INDI . REX lelie .

Karel II, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

Het borstbeeld van de nog jonge Karel II naar rechts gewend.

Met een kanten kraag.

Op de borst, het juweel van het "Gulden Vlies".

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift.

OSTENDE . NOBIS . DNE . MIERICOR . lelie .

Voluit: Ostende nobis domine misericordiam tuam.

Toon ons uw barmhartigheid Heer.

Het wapenschild van de stad Oostende.

In goud een keper van sabel, 

vergezeld van drie rechtopstaande sleutels naar links.

Ter weerszijden krul-versiering.

Boven het wapen de datering.

1678

Magistraat Oostende 1681

Legpenning van de Magistraat Oostende.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Stempelsnijder: Philippe Roettiers.

Muntteken: Lelie.

Datering: 1681.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Voorzijde: Binnen gladde boord en lijncirkel.

Het omschrift.

 CAROL . II . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . 16 lelie 81 .

Voluit: Carolus II, Dei Gratia Hispaniar et Indiarum Rex

Karel II, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

Het gekroond borstbeeld van de Karel II naar rechts gewend.

Met lang golvend haar tot op de schouders.

Op de borst, het juweel van het "Gulden Vlies".

Keerzijde: Binnen gladde boord en parelcirkel.

Het omschrift.

OSTENDE . NOBIS . DNE . MISERICOR. TV . lelie .

Voluit: Ostende nobis domine misericordiam tuam.

Toon ons uw barmhartigheid Heer.

Het wapenschild van de stad Oostende.

In goud een keper van sabel,

vergezeld van drie rechtopstaande sleutels naar links.

Ter weerszijden krul-versiering.

Boven het wapen de datering.

1681

Het omschrift is een vers uit de Bijbel (psalm 84 vers 8) en is mogelijks een woordspeling op het Latijnse "ostende" (vertaling: "toon") en de stad Oostende.

Magistraat Oostende 1682

Legpenning van de Magistraat van Oostende.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31,8 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1682

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

CAROL . II . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX . 16 engelenkopje 82 .

Karel II, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

Geharnaste Karel II te paard naar rechts.

In de linkerhand, de teugels vasthoudende .

In de rechterhan, een scepter.

Keerzijde: Binnen gladde boord en parelcirkel.

Het omschrift.

OSTENDE . NOBIS . DNE . MISERICORDI. TVA . engelenkopje .

Voluit: Ostende nobis domine misericordiam tuam.

Toon ons uw barmhartigheid Heer.

Het wapenschild van de stad Oostende.

In goud een keper van sabel, 

vergezeld van drie rechtopstaande sleutels naar links.

Boven het wapen een grote rozet, met afhangende bladertakken.

Het omschrift is een vers uit de Bijbel (psalm 84 vers 8) en is mogelijks een woordspeling op het Latijnse "ostende" (vertaling: "toon") en de stad Oostende.

Eerbetoon aan graaf Loewendahl 1745


Eerbetoon van de Magistraat van Oostende,

aan graaf Loewendahl.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 8,75 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Medailleur: Jacques Roetiers.

Datering: 1745


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Gelegen op twee gekruiste kanonnen en standaards.

Het wapenschild van graaf Loewendahl.

Het wapen getopt met vier helmen met helmtooi.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het wapen van Oostende in een versierde cartouche.

Opschrift:

       EX VICTORE  /  DECUS . I745 .

De verdienste van de overwinning 1745

                         S.P.Q.O.

       Senatus Populusque Ostend

      Bestuur en volk van Oostende.


Lit.: Van Iseghem 87; van Coster 782; Bingen 127.
_________________________________________


Deel deze pagina