Aanwezigheidspenning Academie voor Wetenschappen en Letteren 1818

Aanwezigheidspenning Academie voor Wetenschappen en Letteren te Brussel.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 14,40 gram.

Diameter: Ø 32,7 mm.

Graveur/ontwerper: Joseph Pierre Braemt 1772-1864.

Datering: z.j. 1818

Aanmaakplaats: Koninklijke Munt te Brussel.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van Willem I naar rechts.

In de halsafsnede de graveur/ontwerper.

BRAEMT F.

Omschrift:

GUILELMUS I . / BELGARUM REX .

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In een open krans van vruchtdragende olijftakken.

Onderaan, samengebonden met een lint.

In vijf regels tekst.

      NUMISMA

     ACADEMIAE

    SCIENTIARUM

      ET LITERAR .

         BRUXELL .

Lit.:Poels, A, Vandamme, L. & Vanoverbeek, D. Pierre Joseph Braemt Eerste Graveur van het Onafhankelijke België. Alken: Limburgse Commissie voor Numismatiek, 2015, p. 17-18.

Dirks, J. Beschrijving der Nederlandse of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende Penningen, geslagen tusschen november 1813 en november 1863, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1889-1894, p. 111, nr. 117.

Guioth, J.-L. Appel aux numismates - Liste des médailles, monnaies, etc., frappées dans le royaume des Pays-Bas de 1813 à 1830, in Revue de la Numismatique Belge 1848. Bruxelles: Librairie Scientifique Ancienne et Moderne, 1848, p. 97, nr. 49.

Guioth, JL. Graveurs en médailles et monnaies, Joseph-Pierre Braemt, in Revue de la Numismatique Belge 1853. Bruxelles: La librairie Polytechnique D'Aug. Decq serie 2, III, p.195, nr. 5.

 

 

Academie voor Wetenschappen,

Letteren en Schone Kunsten. 


Penning, Academie voor Wetenschappen, Letteren

en Schone Kunsten te Brussel.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 37 mm.

Graveur/ontwerper: Julien Leclerq 1805-1882.

Datering: z.j. Ca. 1860

Aanmaakplaats: Koninklijke Munt te Brussel.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een staande leeuw naar links, met schild.

Links een olijftak.

Blanco afsnede.


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een staande engel naar links gewend.

De linkerarm gesteund op een pilaar, 

waarop verticaal de naam van de graveur.

J. LECLERCQ

In de rechterhand een beeldje.

Links, een olielamp en perkament.

Rechts, een wereldbol en passer.

Omschrift:

ACADEMIA. REG. SCIENTAIR. ET.
                LITTER BELGII.

Blanco afsnede._____________________________________________Vlaamse Academie 1963


Penning op 25 jarig bestaan van de Koninklijke

Vlaamse Academie van België.


Materiaal: Brons.

Bewerking: 275 gram.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 80 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Graveur: Karel Aubroeck 1894-1986.

Datering: 1963.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een wereldbol, met gekroond wapenschild.

Omschrift:

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE

                              1938 - 1963

In drie regels tekst:

  WETENSCHAPPEN

SCHONE  /  KUNSTEN

          LETTEREN

Onderaan tegen de boord, de graveur/ontwerper:

                                K AUBROECK

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Het koninklijk gekroonde monogram:

                             AWLSK

Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren

en Schone Kunsten.
____________________________________________
Deel deze pagina