Deel deze pagina

Penning Koninklijke Academies 1778


Prijs van de Koninklijke Academies voor

Schone Kunsten.


Voorzien van een draagoog.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 54,73 gram.

Diameter: Ø 47 mm.

Graveur/ontwerper: Theodoor van Berckel.

Datering: z.j. 1778

Aanmaakplaats: Brussel.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De buste van Karel van Lotharingen naar rechts.

Onderaan tegen de boord de graveur/ontwerper.

T. V. BERCKEL. F

Omschrift:

CAROL.ALEX.  /  LOTH.ET BAR.DUX.

Karel Alexander van Lotharingen, hertog.
Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het opschrift:

ARTIUM LIBERALIUM TUTELA  AC PRAESIDIUM.

                 Bescherming van Vrije Kunsten.

Vier genieën aan het werk, die tekenen, schilderen,

architectuur en beeldhouwkunst verpersoonlijken.

In de afsnede, in twee regels tekst:

                 ACADEMIAE
                   BELGICAE.

Onderaan tegen de boord de initialen van de graveur:

                                                T.V.B.

___________________________________________________Aanwezigheidspenning Academie voor Wetenschappen en Letteren 1818

Aanwezigheidspenning Academie voor Wetenschappen en Letteren te Brussel.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 14,40 gram.

Diameter: Ø 32,7 mm.

Graveur/ontwerper: Joseph Pierre Braemt 1772-1864.

Datering: z.j. 1818

Aanmaakplaats: Koninklijke Munt te Brussel.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van Willem I naar rechts.

In de halsafsnede de graveur/ontwerper.

BRAEMT F.

Omschrift:

GUILELMUS I . / BELGARUM REX .

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In een open krans van vruchtdragende olijftakken.

Onderaan, samengebonden met een lint.

In vijf regels tekst.

      NUMISMA

     ACADEMIAE

    SCIENTIARUM

      ET LITERAR .

         BRUXELL .

Lit.:Poels, A, Vandamme, L. & Vanoverbeek, D. Pierre Joseph Braemt Eerste Graveur van het Onafhankelijke België. Alken: Limburgse Commissie voor Numismatiek, 2015, p. 17-18.

Dirks, J. Beschrijving der Nederlandse of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende Penningen, geslagen tusschen november 1813 en november 1863, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1889-1894, p. 111, nr. 117.

Guioth, J.-L. Appel aux numismates - Liste des médailles, monnaies, etc., frappées dans le royaume des Pays-Bas de 1813 à 1830, in Revue de la Numismatique Belge 1848. Bruxelles: Librairie Scientifique Ancienne et Moderne, 1848, p. 97, nr. 49.

Guioth, JL. Graveurs en médailles et monnaies, Joseph-Pierre Braemt, in Revue de la Numismatique Belge 1853. Bruxelles: La librairie Polytechnique D'Aug. Decq serie 2, III, p.195, nr. 5.

 

 

Academie voor Wetenschappen,

Letteren en Schone Kunsten. 


Penning, Academie voor Wetenschappen, Letteren

en Schone Kunsten te Brussel.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 37 mm.

Graveur/ontwerper: Julien Leclerq 1805-1882.

Datering: z.j. Ca. 1860

Aanmaakplaats: Koninklijke Munt te Brussel.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een staande leeuw naar links, met schild.

Links een olijftak.

Blanco afsnede.


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een staande engel naar links gewend.

De linkerarm gesteund op een pilaar, 

waarop verticaal de naam van de graveur.

J. LECLERCQ

In de rechterhand een beeldje.

Links, een olielamp en perkament.

Rechts, een wereldbol en passer.

Omschrift:

ACADEMIA. REG. SCIENTAIR. ET.
                LITTER BELGII.

Blanco afsnede._____________________________________________Academie Eeuwfeest 1872


Gedenkpenning op het Eeuwfeest van de Academie.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.

Graveur: naar model  Pierre Simon Duvivier 1730-1819

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1872Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van Maria Theresia naar links.

Onderaan de buste, de initialen van de graveur.

                                   DUV

Opschrift:

            IMP·MARIA·THERESIA·ACAD·CONDIT·

De academische voorwaarden, keizerin Maria-Thérèsia.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In tien regels tekst:

                       ACADEMIA

        SCIENT.LIT.ET.ART.BELGICA

      AB.AVG.IMP.MARIA.THERESIA

      ANNO. MDCCLXXII.INSTITVTA

    A. GVILIELMO.I.REGE.AVGVSTO

      ANNO.MDCCCXVI.RESTITVTA
          A.LEOPOLDO.I.REGE.AVG.

           ANNO.MDCCCXLV.AVCTA
            FESTA.SECVLARIA.AGIT
                ANNO.MDCCCLXXII____________________________________________

Vlaamse Academie 1963


Penning op 25 jarig bestaan van de Koninklijke

Vlaamse Academie van België.


Materiaal: Brons.

Bewerking: 275 gram.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 80 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Graveur: Karel Aubroeck 1894-1986.

Datering: 1963.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een wereldbol, met gekroond wapenschild.

Omschrift:

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE

                              1938 - 1963

In drie regels tekst:

  WETENSCHAPPEN

SCHONE  /  KUNSTEN

          LETTEREN

Onderaan tegen de boord, de graveur/ontwerper:

                                K AUBROECK

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Het koninklijk gekroonde monogram:

                             AWLSK

Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren

en Schone Kunsten.
____________________________________________
Aanwezigheidspenning Academie voor Wetenschappen en Letteren 


Aanwezigheidspenning Academie voor

Wetenschappen en Letteren te Brussel.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 33 mm.

Graveur/ontwerper: Theodoor van Berckel.

Datering: z.j. 1770

Aanmaakplaats: Brussel.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van Maria Theresia naar rechts.

In de schouderafsnede de graveur/ontwerper.

                              T.V.B.

Omschrift:

     MARIA  /  TERES · AVG.

Maria Theresia van Oostenrijk.Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In een gesloten krans van vruchtdragende olijftakken.

Onderaan, samengebonden met een lint.

In vijf regels tekst.

              NVMISMA

           ACADEMIAE

         SCIENTIARVM

           ET LITERAR .

             BRUXELL .


Medaille van de Academie van Wetenschappen

en Letteren van Brussel.____________________________________________