Spotpenning op Joseph II 1789


Spotpenning op keizer Joseph II naar aanleiding van

het keizerlijk Edict van 1786


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen/gegraveerd op Liard.

Massa: 3,49 gram.

Diameter: Ø 22 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Graveur/ontwerper (munt): Théodoor Van Berckel.

Datering: 1789


Voorzijde: Gegraveerd op 1 Liard van Joseph II.

Binnen een gekartelde rand/boord.

De buste van Joseph II naar rechts.

Omschrift:

JOS . II . D . G .  /  R . IMP . D . B .

Het hoofd/hals van keizer Joseph II in een strop.

Achter de buste, een galgenbalk.

Links en rechts tegen de staanders:

                   KERK

                    DIEF
Keerzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

In vijf regels:

       AD 
    USUM
   BELGII
   AUSTR .
     1789 .

  Engelenkopje

Omsloten met een gesloten lauriekrans,

onderaan dichtgebonden met een strik.


Jozefinisme is het streven de Kerk ondergeschikt te

maken of te houden aan de staat. De term is genoemd

naar keizer Jozef II die over de Habsburgse monarchie

heerste van1780 tot 1790.

Wenzel Anton von Kaunitz (1711-1794) streefde reeds

naar deze politiek, maar Jozef II voerde de plannen echt uit. De staat ontnam de kerkelijke overheid de opleiding van de priesters en stichtte zelf seminaries. Vele kloosters, vooral van eerder contemplatieve orden, werden vanaf 1783 krachtens een edict gesloten en de genaaste bezittingen naar eigen goeddunken aangewend voor andere kerkelijke doeleinden. De contemplatieve gemeenschappen waren immers "nutteloos" in de ogen van de keizer-koster. In de Oostenrijkse Nederlanden leidde dit tot 161 sluitingen. In zijn ijver om te reglementeren ging hij zeer ver: hij legde regels op in verband met de lengte van de kaarsen in de kerken en wilde alle kermissen op dezelfde dag laten plaatsvinden.

Het jozefinisme wou, net zoals het gallicanisme en het febronianisme, de rechtsmacht van de afzonderlijke bisschoppen accentueren tegenover die van de paus. De uiterlijke wetgeving van de Kerk, buiten de zaken die rechtstreeks in verband stonden met het geloof, werden aan de jurisdictie van Rome onttrokken. De kerkelijke macht van de bisschoppen, op wie de staat meer invloed had en die onder zijn regime ook buiten de paus om benoemd werden, werd versterkt. De grenzen van de bisdommen werden naar eigen goeddunken hertekend. Het burgerlijk huwelijk werd ingevoerd (Verordening over het huwelijk (1784)).


__________________________________________


Protest van de liberalen 1871

Penning op het protest van de Liberalen onder leiding van Bara,

tegen de Katholieke regering van d'Anethan.

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Datering: 1871

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Omschrift:

★ LES HONNÈTTES GENS RECONNAISSANTS

                               A

                            BARA

Dankbare eerlijke mensen bij Bara.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Omschrift:

BRUXELLES, 22 NOVEMBRE 1871

In het veld in drie regels.

           A BAS 
            LES
       VOLEURS !

Weg met de dieven.

Sierspeld Verdediging van den Frank 1924

Bodemvondst, Pieter De Milt.

Sierspeld op de Nationale Bond ter Verdediging van den Frank.

Draagspeld afgebroken.

Materiaal: Koper, verzilverd.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,95 gram.

Diameter: Ø 23,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur/ontwerper: Godefroid Devreese.

Datering: z.j. 1924

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een man met opgerolde mouwen draagt een grote munt.

Op de munt, de beeltenis  van Koning Albert I van België.

Met omschrift: ALBERT KONING / DER BELGEN

Omschrift:

NATIONALE BOND TOT VERDEDIGING  /  VAN DEN FRANK

Rechtsonder tegen de rand, de graveur/ontwerper.

G. DEVREESE

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Afbeelding naar model 1 Frank 1914

Bovenaan een gesoldeerde verhoging voor de draagnaald.

Binnen een open lauwerkrans, bovenaan dichtgemaakt met een lint

                  1

              FRANK

               1914

EENDRACHT MAAKT MACHT

Nationale Bond ter Verdediging van den Frank, een vereniging die op 12 maart 1924 in Brussel werd opgericht om de strijd aan te binden tegen de naoorlogse ontwaarding van de Belgische valuta. Zij genoot de steun van koning Albert I, de regering en de Nationale Bank. De leden dienden de drie stelregels van de Bond na te leven: de uitsluitende aankoop van binnenlandse producten, de beperking van het eigen verbruik en van de aankoop van buitenlandse deviezen. Ze werden geworven door middel van een grootscheepse propagandacampagne, waarbij onder meer affiches en postkaarten werden gedrukt. De Bond was bijzonder actief tussen maart 1924 en juli 1925. De herhaalde financiële en monetaire moeilijkheden van 1925-1926 gaven hem nochtans de genadeslag. 

De reden dat men een Frank uit het jaar 1914 afbeeldt is om symbolisch terug te verwijzen naar een tijd waarin deze meer waard was, voor de oorlog dus.

 

 

Deel deze pagina