Protest van de liberalen 1871

Penning op het protest van de Liberalen onder leiding van Bara,

tegen de Katholieke regering van d'Anethan.

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Datering: 1871

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Omschrift:

★ LES HONNÈTTES GENS RECONNAISSANTS

                               A

                            BARA

Dankbare eerlijke mensen bij Bara.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Omschrift:

BRUXELLES, 22 NOVEMBRE 1871

In het veld in drie regels.

           A BAS 
            LES
       VOLEURS !

Weg met de dieven.

Sierspeld Verdediging van den Frank 1924

Bodemvondst, Pieter De Milt.

Sierspeld op de Nationale Bond ter Verdediging van den Frank.

Draagspeld afgebroken.

Materiaal: Koper, verzilverd.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,95 gram.

Diameter: Ø 23,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur/ontwerper: Godefroid Devreese.

Datering: z.j. 1924

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een man met opgerolde mouwen draagt een grote munt.

Op de munt, de beeltenis  van Koning Albert I van België.

Met omschrift: ALBERT KONING / DER BELGEN

Omschrift:

NATIONALE BOND TOT VERDEDIGING  /  VAN DEN FRANK

Rechtsonder tegen de rand, de graveur/ontwerper.

G. DEVREESE

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Afbeelding naar model 1 Frank 1914

Bovenaan een gesoldeerde verhoging voor de draagnaald.

Binnen een open lauwerkrans, bovenaan dichtgemaakt met een lint

                  1

              FRANK

               1914

EENDRACHT MAAKT MACHT

Nationale Bond ter Verdediging van den Frank, een vereniging die op 12 maart 1924 in Brussel werd opgericht om de strijd aan te binden tegen de naoorlogse ontwaarding van de Belgische valuta. Zij genoot de steun van koning Albert I, de regering en de Nationale Bank. De leden dienden de drie stelregels van de Bond na te leven: de uitsluitende aankoop van binnenlandse producten, de beperking van het eigen verbruik en van de aankoop van buitenlandse deviezen. Ze werden geworven door middel van een grootscheepse propagandacampagne, waarbij onder meer affiches en postkaarten werden gedrukt. De Bond was bijzonder actief tussen maart 1924 en juli 1925. De herhaalde financiële en monetaire moeilijkheden van 1925-1926 gaven hem nochtans de genadeslag. 

De reden dat men een Frank uit het jaar 1914 afbeeldt is om symbolisch terug te verwijzen naar een tijd waarin deze meer waard was, voor de oorlog dus.

 

 

Deel deze pagina