Inname van Ieper 1648
Gedenkpenning op de inname van de stad Ieper,

door Lodewijk XIV.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 35 gram.

Diameter: Ø 41 mm.
Médailleur: Mauger.
Uitvoerder: D.V. Monnaie de Paris.
Datering: 1648


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De buste van Lodewijk XIV als kind, naar rechts.

Onder de buste, tegen de boord de graveur.

                       J. MAVGER. F.

Omschrift:

LUDOVICUS XIIII · REX CHRISTIANISSIMUS ·Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een gehelmde krijger, naar rechts gaande.

Het wapenschild dragende van de stad Ieper.

Aan de rechtervoet, de initialen van de uitvoerder

                                  D.V.

Rechts een half liggende gekroonde stedemaagd,

met opengespreide armen, die het wapenschild werd

afgenomen van de stad Ieper.

Naast haar, een liggend Spaans vaandel.

Omschrift:

FRACTA HISPANORUM FIDUCIA

Het Spaanse verbrijzelde vertrouwen

In de afsnede, in twee regels:

        YPRIS CAPTIS ·

XXVIII · MAII · MDCXLVIII ·

Ieper ingenomen op 28 mei 1648___________________________________________


Inname van Ieper 1648 (Tin)


Uit de collectie, Paul Callewaert.


Enkelzijdige penning op de inname van de stad Ieper,

door Lodewijk XIV.


Materiaal: Tin.

Bewerking: Afslag van bronzen penning.

Massa: 4,80 gram.

Diameter: Ø 39,3 mm.
Médailleur: Mauger.
Uitvoerder: D.V. Monnaie de Paris.
Datering: 1648


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een gehelmde krijger, naar rechts gaande.

Het wapenschild dragende van de stad Ieper.

Aan de rechtervoet, de initialen van de uitvoerder

                                    D.V.

Rechts een half liggende gekroonde stedemaagd,

met opengespreide armen, die het wapenschild werd

afgenomen van de stad Ieper.

Naast haar, een liggend Spaans vaandel.

Omschrift:

 FRACTA HISPANORUM FIDUCIA

Het Spaanse verbrijzelde vertrouwen

In de afsnede, in twee regels:

            YPRIS CAPTIS ·

   XXVIII · MAII · MDCXLVIII ·

Ieper ingenomen op 28 mei 1648


Keerzijde: Blanco.

________________________________________________________


Overwinningen aan de Schelde, Leie en Ieper 1657


Gedenkpenning op de overwinningen aan de Schelde,

Leie enIeper, door Lodewijk XIV.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 33,8 gram.

Diameter: Ø 41 mm.
Médailleur: Mauger.
Uitvoerder: D.V. Monnaie de Paris.
Datering: 1657


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De buste van Lodewijk XIV als jongeman, naar rechts.

Onder de buste, tegen de boord de graveur.

                       J. MAVGER. F.

Omschrift:

LUDOVICUS XIIII · REX CHRISTIANISSIMUS ·

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De krijgsgodin Bellona rijdt op een zegewagen,

voorbij drie verbaasde riviergoden.

Opschrift:

VICTORIARUM IMPETUS ·

De aanval van overwinningen.

In de afsnede, in drie regels:

     AD SCALDIM LISAM

            ET YPERAM

               MDCLVII

De Schelde, Leie en Ieper 1657__________________________________________Inname van Ieper 1678


Gedenkpenning op de inname van Ieper,

door Lodewijk XIV.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 33 gram.

Diameter: Ø 42 mm.
Médailleur: Mauger.
Aanmaakplaats: Parijs.
Datering: 1678


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van Lodewijk XIV, naar rechts.

Onder de buste, tegen de boord de graveur.

                             I. MAVGER. F.

Omschrift:

LUDOVICUS MAGNUS· REX CHRISTIANISSIMUS ·

             Lodewijk XIV grote Christelijke koning


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Twee allegorische figuren aan een standaard,

met buitgemaakt wapentuig.

Links, een gevleugeld figuur met palmtak, overhandigd

een kroon aan een dame gezeten op wolken.

In de rechterhand een mercuriusstaf,  in de linkerhand

de hoorn des overvloeds.

Opschrift in een banderol:

HOSTES AD PACEM ADACTI.

   Vijanden tot vrede gebracht.

In de afsnede, in twee regels:

           IPRIS CAPT ·

          M.DC.LXXVIII.

Ieper ingenomen in 1678


___________________________________________


Deel deze pagina

Sint-Maartenskerk 1847

Gedenkpenning op de St-Maartenskerk 

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 48,60 gram.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Leopold Wiener (1823-1891).

Datering: 1847

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Zicht op de Sint-Maartenskerk.

Boven het kerkgebouw.

ÈGLISE  ST MARTIN  A YPRES

In de afsnede, in vier regels tekst.

CONSTRUITE 1083, REBATIE 1221-1270

                LA TOUR 1434,

      LA RESTAURATION GÈNÈRLE

              COMMENCÈE 1845

De graveurs en datering.

A. ET L. WIENER F. 1847

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Zicht op het kerkinterieur.

De  Sint-Maartenskerk was de kathedraal  van het voormalig bisdom Ieper dat bestond van 1561 tot 1801. De kerk werd tijdens de Eerste Wereldoorlog helemaal vernield en herbouwd in 1922-1930.

Bezoek Leopold I aan Ieper 1860


Gedenkpenning op het bezoek van koning

Leopold I aan de stad Ieper in 1860


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 20,15 gram.

Diameter: Ø 40,35 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Laurent Joseph Hart 1810-1860

Datering: 1860


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De buste van koning Leopold I naar links.

In militair uniform en met eretekens.

Onder de buste de graveur/ontwerper.

HART.  F.

Omschrift:

LEOPOLD 1ER. ROI DES BELGES VISITE 

           YPRES 16 SEPTEMBRE 1860

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroonde wapenschild van de Stad Ieper.

Gehouden door een staande leeuw die naar

rechts kijkt en een kolom/zuil op zijn schouder draagt.

Rond het wapen een open vruchtdragende lauriertak,

onderaan samengebonden.Lit.: Vanden Peereboom, A. Essai de numismatique

yproise. Brussel.

Fr. Gobbaerts, 1877, p. 194-195, nr. 13.___________________________________________
Erepenning aan Alphonse Vandenpeereboom 1878

Erepenning aan Alphonse Vandenpeereboom.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 25,85 gram.

Diameter: Ø 38,3 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Leopold Wiener (1823-1891).

Datering: 1878

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, en parelcirkel.

Het omschrift:

 A. VANDENPEEREBOOM

       MINISTRE D'ETAT

                  1878

Het hoofd van Vandenpeereboom naar links.

In de halsafsnede, de graveur.

LEOP. WIENER

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en parelcirkel.

In negen regels tekst.

            A L'AUTEUR

      DE LA NUMISMATIQUE

              YPROISE

          TÈMOIGNACE

    DE RECONNAISSANCE
     POUR LES SERVICES
RENDUS A L'ARCHEOLOGIE
       ET A L'HISTOIRE
             DU PAYS

Lit.: Revue Belge de Numismatique, 1877, p. 549-550 (Mélanges).

Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie, 1878. (Extrait des proces-verbaux de la Société Royale de Numismatique), p. 488

Du Monceau de Bergendal, A. Kamer der Volksvertegenwoordigers, Catalogus van de Stukken der Verzameling van Munten en Penningen op 30 juni 1930. Brussel : Oude Drukinrichtingen Th. Dewarichet, 1930, 1878/24, p. 93.

Alvin, F., Léopold Wiener Graveur en médailles et son Œuvre, in Revue belge de numismatique, 1893, Bruxelles.

J. Goemaere, 1893, quatrième article, p.83-96, nr. 183, p. 90.

 

Erepenning aan Alphonse Vandenpeereboom 1883

Erepenning aan Alphonse Vandenpeereboom.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44,7 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Leopold Wiener.

Datering: 1883

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, en parelcirkel.

Het omschrift:

      A. VANDENPEEREBOOM MINISTRE D'ETAT

 MEMBRE DE L'ACAD:ROY: DE BELGIQUE 

Het hoofd van Vandenpeereboom naar links.

In de halsafsnede, de graveur.

L. WIENER

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en parelcirkel.

Het omschrift in de buitenbaan:

A L'AUTEUR DES YPRIANA, SES CONCITOYENS ET SES AMIS RECONNAISSANTS  

❀ 1883 ❀

Omschrift in de binnenbaan:

ALS RIET BUYGT NIET MAER BLYFT VROOM PEEREBOOM engelenkopje 

Centraal, een vruchtdragende perenboom.

Lit.: De Schodt, A. Numismatique Yproise, Brussel. in Revue de la Numismatique Belge 1884. Bruxelles: La librairie Polytechnique D'Aug. Decq 1884, p. 66-75, p. 71-72, pl. VII, nr. 1.

Alvin, F., Léopold Wiener Graveur en médailles et son Œuvre, in Revue belge de numismatique, 1893, Bruxelles.

J. Goemaere, 1893, quatrième article, p.83-96, nr. 195, p. 92.

Alphonse Vandenpeereboom werd geboren te Ieper op 7 juni 1812 en overleed op 10 oktober 1885. Hij werd Minister van Staat maar had reeds vroeg belangstelling voor de numismatiek. Hij werd lid van de “Société Royale Belge de Numismatique” in 1863 en kocht in naam van de staat de beroemde verzameling L. Geelhand. Deze bestond uit 2.771 gouden, zilveren en bronzen penningen. De goedkeuring van de kostprijs van 80.000 fr. werd op 30 juni 1865 gepubliceerd in het staatsblad. Zijn grootste verdienste voor de numismatiek was de publicatie van “Essai de numismatique Yproise” dat in 1877 verscheen. Bij deze gelegenheid liet Vandenpeereboom een persoonlijke jeton slaan met zijn symbolen en monogram, gebaseerd op zijn Ex Libris gegraveerd door Onghena. Als eerbetoon voor zijn werk ontving hij in 1878 een medaille met zijn beeltenis gegraveerd door Leopold Wiener. In 1883 werd deze grotere versie ontworpen. Hij schonk, bij testament, zijn volledige verzameling aan de stad Ieper en kreeg er als dank zijn standbeeld dat ingehuldigd werd op 25 september 1892.

A. Vandenpeereboom.


Penning, Alphonse Vandenpeereboom.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 11,90 gram.

Diameter: Ø 30,08 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Leopold Wiener.

Datering: z.j. Ca.1877


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een brede band met zestien sterretjes.

Centraal, een schild met monogram.

                      AVDP

       Alphons Van Den Peereboom.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een brede band met het omschrift

ALS RIET BUYGT NIET MAER BLYFT

             VROOM PEEREBOOM

                     A engelenkopje B

(Muntteken Brusselse Munt)


Centraal, een vruchtdragende perenboom.
__________________________________________500ste verjaardag tuindag 1883

Uit particuliere collectie.

Gedenkpenning op de 500ste verjaardag van de tuindag te Ieper.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Datering: 1883

Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Het in twee verdeeld wapenschild van de stad Ieper.

Links het oude wapen, rechts het nieuwe wapen van Ieper.

Boven het wapen, de datering van de verjaaring.

    1383 - 1883

Onder het wapen.

        YPRES

Omsloten met een open vruchtdragende laurierkrans.

Onderaan dichtgemaakt met een strik.

Keerzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

In vier regels tekst.

      TUINDAG

           ❀

VIJF HONDERDSTE

    VERJAARDAG

       

    1383 - 1883

Erepenning aan Arthur Surmont de Volsberghe 1900


Erepenning aan Baron Arthur Surmont de Volsberghe.

Minister van Nijverheid en Arbeid.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 41,23 gram.

Diameter: Ø 50,70 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Graveur: François Wissaert (1855-1929)

Datering: 1900


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift:

AAN UEN WELEDELEN HEER ARTHUR BARON

              SURMONT DE VOLSBERGHE,

     MINISTER VAN NIJVERHEID EN ARBEID

De buste van baron Arthur Surmont de Volsberghe.


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift:

  M.M. RENATUS COLAERT BURGMEESTER,

JUSTINUS BERGHMAN, ERNESTUS FRAEIJS

                        SCHEPENEN

Ter weerszijden van een woonhuis:

                       UIT

            DANKBAARHEID

                      AAN

               ZIJNEN  OUD

            BURGMEESTER 


                      DE

                RAAD EN

               HET VOLK

                    VAN

                    IPER 


De datering in de afsnede:

         22 APRIL 1900.

Rechts onder in de afsnede de initialen van de graveur.

                                             FW


___________________________________________________


Heritage 2012


Touristische/verzamel penning.

Belgian Heritage Ieper.


Materiaal: Tombak.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 12,7 gram.

Diameter: Ø 30,9 mm.

Aanmaakplaats: Westerlo.

Graveur: Mauquoy Token Company.

Datering: z.j. 2012


Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Blanco landkaart van België, waarin de hoofdletter:

                    B

Omschrift tussen sterren.

     Belgian Heritage

     Collectors Coin


Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Zicht op de Lakenhalle en de

Sint-Maartens Kathedraal.

Boven de gebouwen:

     Ieper - Ypres


_______________________________________

Inname van Ieper 1744


Gedenkpenning op de inname van de stad Ieper,

door de troepen van Lodewijk XV.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 26,38 gram.

Diameter: Ø 42 mm.
Médailleur:  Mauger.
Aanmaakplaats: Parijs.
Datering: 1744


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De buste van Lodewijk XV, naar rechts.

In de halsafsnede de graveur.

 F. M .

Omschrift:

LUDO · XV · REX  /  CHRISTIANISS ·

     Lodewijk XV Christelijk koning
Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De gekroonde stedemaagd van Ieper, bied haar

wapenschild aan de koning aan, afgebeeld als god van 

de oorlog zittend op een blok.

In zijn rechterhand, een commandostaf.

Tussen beide zweeft de allegorisch figuur Overwinning,

met palmtak en haar hand op de schouder van

de stedemaagd van Ieper.

Omschrift:

IPRÆ INTRA / DIES XII. SUBACTÆ

   Ieper in twaalf dagen ingenomen.

Links boven de afsnede, het initiaal van de médailleur.

                                       M

                                  Mauger

De datering in de afsnede.

XXVII . JUN . MDCCXLIV

           27 juni 1744


____________________________________________