Schutterij, Philips Smit.

Gildepenning Schuttersgilde  De Jonge Voetboog "Sint-Joris".

Op naam van Philips Smit.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen en gegraveerd.

Massa: 10,90 gram.

Diameter: Ø 37 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: z.j. Ca. eind 16de eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Sint-Joris te paard, in de rechterhand een geheven zwaard.

Tussen de benen van het paard, de gevallen gevleugelde draak.

Omschrift:

S x IORIS x GVLDE x IN x ANTWERPEN x

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Een versierde cartouche,

waarin de gegraveerde naam van het gildelid.

            PHILIPS

         SMIT

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.25 nr.45.

Joseph De Beer, RBN 1930, Méreaux Anversois deel II, pag.210 nr.282.

Schutterij, Antoni Thielens.

Uit de collectie, Nederlandse Bank.

Gildepenning Schuttersgilde  De Jonge Voetboog "Sint-Joris".

Op naam van Antoni Thielens.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen en gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: z.j. Ca. eind 16de eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Sint-Joris te paard, in de rechterhand een geheven zwaard.

Tussen de benen van het paard, de gevallen gevleugelde draak.

Omschrift:

x IORIS x GVLDE x IN x ANTWERPEN ✋ x

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Een versierde cartouche,

waarin de gegraveerde naam van het gildelid.

            ANTONI

       THIELENS

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.25 nr.45.

Joseph De Beer, RBN 1930, Méreaux Anversois deel II, pag.210 nr.282.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie Identificatie 1977-0006.

Schutterij, Jan van Wijck

Gildepenning Schuttersgilde  De Oude Voetboog "De Goed Willighen".

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen en gegraveerd.

Massa: 10,74 gram.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: z.j. Ca. eind 16de eeuw.

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels,

Een gesloten bladerkrans, bezet met zes rozetten/bloemen.

Een niet opgespannen kruisboog.

Ter weerszijden van de kruisboog, de letters.

       D G / W

De Goed Willighen

Keerzijde: Binnen een parelrand.

Een versierde cartouche, in twee regels gegraveerd.

         Jan

   van Wijck

Boven op de cartouche, een kraanvogel naar links met opgetrokken poot.

Schutterij Gheerart Brants 1580

Penning gewapende schuttersgilden Antwerpen.

Materiaal: Zilver en verguld.

Bewerking: Geslagen en gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1580

Voorzijde: Binnen een parelrand.

Centraal het wapen van de stad Antwerpen.

Rond het wapen zes wapenschildjes met elkaar verbonden door een ketting.

De wapens van de zes Antwerpse schuttersgilde.

Waaronder, handboog-, kruisboog-, voetboog en kolveniersgilden.

In het bovenste schildje met kruisboog, de letters.

              DG / W 

Keerzijde: Binnen een parelrand.

Een versierde cartouche, in drie regels gegraveerd.

         GHEERART

           BRANTS

          IONGHEN

Onder de tekst, een arm met een opgespannen boog met pijl.

Boven op de cartouche, een kraanvogel naar links met opgetrokken poot.

Ter weerszijden van de kraanvogel het gesplitste jaartal.

          15 / 80

Het geheel omsloten met een open bladerkrans met bloemen.

Lit.: Joseph De Beer, RBN 1930, Méreaux Anversois deel II, pag.224-228 nr.295.

Stadsarchief Antwerpen, Er zijn twee Gheerart Brants in Antwerpen, "de jonge" gelijknamige zoon van Gheerart Brants "de oude". Was bij zijn poorterseed in 1558 droogscheerder, hij overleed in 1585. Zijn zoon  was in 1580 lakenbereider en woonde "nabij de Engelde Beurs" in de "Groote Pelicaen" in de Minnebroedersrui. Hij maakte deel uit van het zesde vendel onder kapitein Hans Vleeck. Hij is gekend als lid van de Jonge Handbooggilde.

Schutterij, Alexander Van der Goes 1586

Uit de collectie, Nederlandse Bank.

Gildepenning Schuttersgilde  "De Jonge handboog"  Sint- Sebastiaan.

Op naam van, Alexander Van der Goes.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen en gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 33,4 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1586

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een versierde cartouche, waarin gekruiste pijlen tussen bloemen.

Waarop een Bourgondisch stokkenkruis.

Links en rechts, een handboog met pijl naar buiten gericht.

Omschrift:

GVLLIAEM . CORTOYS . GOMMER . VAND . WOWER .

Keerzijde: Binnen een parelrand.

Een versierde cartouche, in drie regels gegraveerd het gildelid.

         ALIXANDER

           VAN DER

              GOES

Onder en boven de cartouche, de datering.

               . 1586 .

               ---------

                . I  8 .

              IANVARI

Omschrift:

M . VERHAK . V . GRIMMEN . I  . V . LEYNEN . I . D . VOS . P . VOGELS .

Lit.: Joseph De Beer, RBN 1930, Méreaux Anversois deel II, pag.212-214 nr.286.

Schutterij-penning ?

Bodemvondst Antwerpen, Manu Van Meervelde.

Enkelzijdige schutterij-penning ?

De juiste functie/plaats/datering van dit object is niet gekend.

Sporen van vergulding.

Materiaal: Koper.

Massa: 0,90 gram.

Diameter: Ø 11 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen ?

Datering: z.j. Ca.17de eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een glad ovaalvormig veld.

Een gespannen handboog.

Waarop een pijl met scherpe pijlpunt.

Keerzijde: Blanco.

Erepenning Handbooggilde Willem Tell 1840


Gegraveerde erepenning Sociëteit Willem Tell.


Voorzien van een draagoog.


Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 62 mm x 62 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Zilversmid: J.F. Thomassen.

Datering: 1840.


Voorzijde: Binnen een geprofileerd ruitvormig kader.

Een schietschijf met nummers 1 tot 25.

Vijf pijlen in de hoogste nummers van de schijf.

Keerzijde: Binnen een geprofileerd ruitvormig kader.

In negen regels:

                       EERPENNING

                    voor de 5 hoogste

                 getallen in 20 scheuten

                   behaeld door d' Heer

                      P.J. DE Beukelaer.

Lid van den Edelen Hand-boog der societijt

                          WILLEM TELL.

               te Antwerpen geschooten

                     den 1 october 1840


Onderaan, een zegekrans doorstoken met twee takken.

Onderaan dichtgemaakt met een lint.


Op het draagoog, het meesterteken van zilversmid 

J.F. Thomassen te Antwerpen.


__________________________________________Schutterij prijspenning

Prijspenning Schutterij Antwerpen.


Materiaal: Brons.

Massa: 9,75 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Graveur: F. Baetes.

Datering: z.j. Ca. 1890.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.


Voorzijde: Binnen een brede gladde boord.

Het gekroond wapenschild van de stad Antwerpen.

Het wapen versiert met een bladerkrans.

Staande op een ondergrond, met schildhouders.

De schildhouders bestaande uit.

Links een naakte wildeman met knots,

de genitaliën afgedekt met een dierenhuid/pels.

Rechts een naakte vrouw met knots.

De genitaliën afgedekt met een dierenhuid/pels.

Onder het wapen de graveur.

F. BAETES

Omschrift:

       STAD ANTWERPEN

GEMEENTESCHIETBAAN 

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Een open vruchtdragende laurierkrans.

Onderaan samengebonden met een strik.

In vier regels:

TIR COMMUNAL

    .....❀.....

   CONCOURS

  D' HONNEUR

           PRIX

Twee gekruiste vuurwapens,

samengebonden met de strik van de lauwerkrans.

Wedstrijdplaats niet ingevuld/gegraveerd.

Deel deze pagina