Penning op "Eérste steenlegging kerk van Borgerhout" 1841

Penning op de "Eerste steenlegging kerk van Borgerhout".

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: 16,90 gram.

Diameter: Ø 36,55 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Graveur/ontwerper: Laurent Joseph Hart (1810-1860)

Datering: 1841

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Een spiraalcirkel waarin in drie regels de gotische letters:

ECCLESIA

  ERECTA

MDCCCXLI

De kerk richte zich op in 1841

Omschrift:

G. MELLAERTS CONSULE  D. LAUWERS PASTORE

Raadsman/architect G. Mellaerts en pastoor/priester D. Lauwers

 BORGERHOUT III . NON . JUNII 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Een spiraalcirkel waarin in vijf regels de gotische letters:

     AD 

HONOREM

    DEI

ET MARIÆ

 VIRGINIS

Tot eer van God en van de maagd Maria.

Onder de gotische tekst, de naam van de ontwerper.

HART . F .

Omschrift:

POSUIT PRIMUM LAPIDEM ENGELBERTUS 

CARD. STERCKX ARCHI-EP . MECH. 

Eerste steenlegging door kardinaal en aartsbisschop van Mechelen 

Engelbertus Sterckx.

Lit.: RBN Tomme III Catalogue des œuvres des graveurs belges vivants, Librairie Scientifique Ancienne et Moderne (1847) pag.292 nr.64. 

Guioth, J-L. Histoire numismatique de la Révolution belge, ou Description raisonnée des médailles, des jetons et des monnaies qui ont été frappés depuis le commencement de cette révolution jusqu'à ce jour. Hasselt: Milis, 1844, pag. 307, pl. XLVIII nr. 316.

Tourneur, V. Catalogue des Médailles du Royaume de Belgique. Tome premier (1830-1847), Brussel, 1911, p. 156 nr. 535.

 

 

Deel deze pagina