Aankondiging van het jubelfeest 1600

Legpenning "Aankondiging van het jubelfeest van het jaar 1600".

Onder Albrecht en Isabella.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1600

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

ALBERTVS . ET . IS / ABELLA . AN°. I6oo

Albrecht en Isabella in het jaar 1600.

Het gekroond wapenschild van de aartshertogen Albrecht en Isabella.

Omsloten met het keten van de orde van het "Gulden Vlies".

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift.

LIGAVIT . BELGICVM . DEVS . ✥ . ✋ .

God heeft de Nederlandse leeuw gebonden.

De gekroonde aartshertogen Albrecht en Isabella,

houden een leeuw aan de leiband.

Albrecht houd een getrokken zwaard in de rechterhand.

Isabella houd een zege palmtak in de linkerhand.

Boven de vorsten, een stalende zon in de wolken.

Waarin de tekst.

      IVBILA

Wees verheugd.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.3487.

G. van Loon Deel I, Beschryving der Nederlandsche historipenningen. pag.539-540.

Spinola en het beleg van Oostende 1604

Legpenning, Spinola neemt het bevel bij het beleg van Oostende.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1604

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift:

RELIGIONE . ET . IVSTITIA . 16 ✋04 .

Religie en Rechtvaardigheid.

Een adelaar met zegepalm in de bek.

In de linkerpoot, een zwaard.

Staande op twee altaren.

Links het brandend altaar, symboliseert de religie.

Rechts een altaar met weegschaal, symboliseert de Gerechtigheid. 

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift:

COLLAPSA . RESVRGENT . 16 ✋04.

Zij die gevallen zijn, zullen weer opstaan.

Een kraanarm, tussen brandende de ruïnes.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.3591.

G. van Orden, nr.1077.

M. Tas, nr.380.

Vredesonderhandelingen in Den Haag 1607

Legpenning op de vredesonderhandelingen in Den Haag.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28 mm.

Muntteken: Handje.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1607

Voorzijde: Gelegen op het veld.

De naar elkaar toegewende bustes van Albrecht als aartshertog van Oostenrijk.

En Isabella als landvoogdes der Nederlanden.

Het omschrift:

. ALBERTVS . ET . ELISBET . DEI . GRATIA . 

Albrecht en Isabella bij de gratie Gods.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Een brullende leeuw liggend naar links.

Tegenover een kleine blaffende hond.

Het omschrift:

. RESPICE . FINEM .

Let op het einde.

Het jaartal, in een dubbele afsnede.

. 1607 .

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.3622a.

Gunstige vooruitzichten voor Spanje 1608

Legpenning op Gunstige vooruitzichten voor Spanje.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 27 mm.

Muntteken: Handje.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1608

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De naar elkaar toegewende bustes van Albrecht als aartshertog van Oostenrijk.

En Isabella als landvoogdes der Nederlanden.

Het omschrift:

 ALBERTVS . ET . ELISABET . DEI . GRATIA  

Albrecht en Isabella bij de gratie Gods.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een scheepsanker, met rond de ankerschacht een dolfijn.

Onder het anker het jaartal.

. 16 08 .

Bovenschrift:

. MODERATIO .

Bezadigdheid

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.3631.

G. Van Loon Volume II, Beschryving der Nederlandsche historipenningen. pag.38.

M. Tas, 399.

Geloofsproblemen te Aken 1613

Legpenning op "Geloofsproblemen te Aken".

Onder Albrecht en Isabella.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1613

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

. ALBERTVS  ET  ISABELLA . D . G .

Albrecht en Isabella, door Gods genade.

Het gekroond wapenschild van de aartshertogen Albrecht en Isabella.

Omsloten met het keten van de orde van het "Gulden Vlies".

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

TANDEM * RESVRGET * ✋ *

Zij zal uiteindelijk weer opvlammen.

Vanuit de wolken probeert een wind,

het vuur van een brandend altaar uit te blazen.

De datering in de afsnede.

              . I6I3 .

 Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.3697.

G. Van Loon Volume II, Beschryving der Nederlandsche historipenningen. pag.89-90.

M. Tas, Rekenpenningen. Tweede herziene druk pag.213 nr.427.

Moed van de aartshertog 1614

Legpenning op de moed van aartshertog Albrecht.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 26 mm.

Muntteken: Handje.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1614

Voorzijde: Gelegen op het veld.

De naar elkaar toegewende bustes van Albrecht als aartshertog van Oostenrijk.

En Isabella als landvoogdes der Nederlanden.

Het omschrift:

 ALBERTVS . ET . ISABELLA . D . G . 16✋14.

Albrecht en Isabella bij de gratie Gods.

In de afsnede, een krulversiering.

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift.

IMPERIO . ET OBSEQVIO .✋.

Door heerschappij en gehoorzaamheid.

Een gebladerde zegetak.

Omsloten met slang/adder die in zijn eigen staart bijt.

 Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.3709.

G. Van Loon Volume II, Beschryving der Nederlandsche historipenningen. pag.91.

M. Tas, 430.

Legpenning van Brabant 1615

Bodemvondst, Marcel Vos.

Legpenning van Brabant.

Onder aartshertogen Albrecht en Isabella.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,42 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1673

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en dubbele gladde lijncirkel.

Het omschrift onderbroken door een kroon.

 SERVANDA   

 DVCIBVS 

De leiders hebben waargenomen.

De aartshertogen Albrecht en Isabella, met plooikraag.

Albrecht draagt op de borst, het juweel van het "Gulden Vlies".

Een sierlijke diadeem opgestoken bij Isabella.

In de dubbele afsnede, versiert met krulmotief in twee regels.

. CALC . ORD . BRAB .

    . CIƆ . IƆ . CXV .

Aangemaakt voor Brabant 1615.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, en gladde lijncirkel.

Het omschrift:

CONCORS . VERA .FIDES . ✋ .

Waar we samen in geloven.

Gelegen op een gekruiste kromstaf met mijter,

en een bevlagde speer met toernooihelm.

Het provinciewapen van Brabant aan een geknoopt touw.

Aan het touw verbonden, de wapenschildjes van:

Leuven, Brussel, 's Hertogenbosch en Antwerpen.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.3715.

Bevrijding van Oostenrijk 1619

Legpenning op de Bevrijding van Oostenrijk, door steun van aartshertogen Albrecht en Isabella.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1619. 

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

ALBERTVS . ET / ISABELLA . D . G .

Albrecht en Isabella, bij de gratie Gods.

Het gekroond en versiert wapenschild van de aartshertogen Albrecht en Isabella.

Het wapen aan een lint, gehouden door een gevleugelde engel.

Het schild omhangen met het keten van het Gulden Vlies.

Ter weerszijden van de kroon, het gesplitst jaartal 

                  16 / 19

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

ADVERSIS . IMMERSABILIS . VNDIS ✋

Ongunstige golven.

Het ovalen schild van Pallas drijft schuin op het water.

Op het schild het slangenhoofd van Medusa.

Boven het schild een schuin geplaatste scepter.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.3755.

Rechtvaardigheid van Philips IV 1624

Legpenning op de Rechtvaardigheid van Philips IV.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1624. 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en lijncirkel.

Het omschrift:

. PHIL . IIII . D . G . RE / X . HISP . INDIAR . Ƶc.

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje, Indië enz.

Het gekroond en versiert wapenschild van Philips IV.

Het wapen omsloten met het keten van het Gulden Vlies.

Aan de vuurijzers, wespringende vonken.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en lijncirkel.

Het omschrift:

RECTVM . CONTINETVR . ADVERSIS . I6 ✋ 27 .

Recht om te worden ingesloten.

Een rechterhand, vanuit de wolken.

Waaraan een stilhangend schietlood.

Vier winden, blazen naar het schietlood.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.3836.

van Orden, volume 1 nr.1182.

Ellende en armoede in de Spaanse Nederlanden 1630

Legpenning op de ellende en armoede in de Spaanse Nederlanden.

Onder Philips IV, naar aanleiding van een nieuwe bedreiging door de Verenigde Provincies.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1630. 

Voorzijde: Binnen een parelcirkerand en lijncirkel.

Het omschrift:

PHILIP . IIII . D . G .  RE / X. HISP . INDIAR . Ƶc.

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië enz.

Het gekroond en versiert wapenschild van Philips IV.

Het wapen omsloten met het keten van het Gulden Vlies.

Aan de vuurijzers, wespringende vonken.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en lijncirkel.

Het omschrift:

SPES . SVPEREST . SOLA . SPES . VLTIMVM . SOLAMEN . ✋ .

Alleen de hoop is overgebleven, de hoop is onze laatste vertroosting.

Een zeilschip met averij, varende naar rechts.

Op het schip vijf manschappen.

Boven het schip een anker, ter weerszijden van het anker het gesplitste jaartal.

                         . I6  /  30 .

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.3853.

van Orden, volume 2 nr.189.

M. Tas, Rekenpenningen, Tweede herziene druk. pag.236 nr. 482.

Samson en de leeuw 1631

Legpenning op Samson en de leeuw.

Onder Philips IV.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1631. 

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift:

PHILIP . IIII . HISP . INDIAR . REX. CATHOLICVS .OOIƆCXXXI

Philips IV, katholieke koning van Spanje, Indië 1631

De buste van Philips IV naar links gewend.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Tussen twee  halve lijncirkels, het omschrift.

DVLCIA .✋. SIC . MERUIT

Hij heeft de zoetigheid verdient.

Samson, breekt de muil van de gevallen leeuw open.

De linkervoet op het lijf van de leeuw.

Onder de staart in een kleine cartouche het jaartal.

1631

 Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.3870.

G. Van Loon Volume II, Beschryving der Nederlandsche historipenningen. pag.195.

M. Tas, 489.

Vrede van Münster 1648

Legpenning op de Vrede van Münster.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen

Massa: 5,69 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1648. 

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

. PHIL . IIII . D . G . HISP . / . ET . INDIAR . REX . Ƶc

Philips IV, bij de gratie Gods koning van Spanje, Indië enz.

Het gekroond en versiert wapenschild van Philips IV.

Het wapen omsloten met het keten van het Gulden Vlies.

Aan de vuurijzers, wespringende vonken.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

SVB . HOC . CLYPEO . 16 48

Onder dit schild.

Tussen de wolken vliegt een engel met het wapenschild van Münster in de handen.

Onder de engel, zicht op Münster.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4021.

Deel deze pagina