Penning op de Wereld tentoonstelling 1885.

Herdenkingspenning op de Wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1885

Materiaal: Tin.

Massa: 133,42 gram.

Diameter: Ø 65,4 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Graveur: J. Aseleer.

Datering: 1885

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De stedemaagd, gezeten op een troon.

Ter weerszijden bekronen twee personen de stedemaagd.

Links de voorstelling van muziek, spel en ontspanning.

Rechts de voorstelling op de verlichting. 

Op de achtergrond de O.L.Vrouwetoren en een schip op de Schelde.

Onder de gemetselde .boog

Een op de grond zittende zeegod naar rechts gewend.

Leunende op een liggende waterkruik, waaruit water stroomt.

In de rechterhand, de hoorn des overvloeds gevuld met bloemen en vruchten.

In de afsnede:

ANTVERPIA

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en parelcirkel.

Het tweetalig omschrift.

  EXPOSITION UNIVERSELLE D' ANVERS 

ANTWERPSCHE WERELD TENTOONSTELLING

De ingangspoort tussen twee vuurtorens.

Het jaartal in de afsnede.

               1885 

Wereldtentoonstelling 1885


Penning/medaille koning Leopold II als beschermheer

van de Wereldtentoonstelling van 1885 te Antwerpen.


Materiaal: Brons, verguld.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 110 gram.

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Charles Wiener.
Datering: 1885


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand en parelcirkel.

Het hoofd van koning Leopold II naar rechts.

Onder het hoofd, tegen de rand de graveur.

               CH. WIENER . BRUXELLES


Opschrift:

LEOPOLD·II·ROI·DES·BELGES·PROTECTEUR·DE·L'EXPOSITION
Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand en parelcirkel.

Te midden van symbolen van landbouw,

nijverheid en kunst.

Een Faam met trompet, zittend op een globe/wereldbol.

Gebarend naar een jongen met krans en palmtak.

Op de achtergrond, de Onze-Lieve-Vrouwetoren.

En masten van zeilschepen op de Schelde.

Onderaan op de sokkel tegen de rand de graveur.

                       CHARLES  WIENER.

Opschrift:

EXPOSITION·UNIVERSELLE·ANVERS·1885
__________________________________________
Gedenkpenning op Wereldtentoonstelling in Antwerpen 1885.

Uit de collectie, Jan Ooms.

Herdenkingspenning op de Wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1885

Materiaal: Messing.

Massa: 10,05 gram.

Diameter: Ø 30,3 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur: Leopold Wiener.

Datering: 1885

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en verhoogde rand.

Een op de grond zittende zeegod naar links gewend.

Leunende op een liggende waterkruik, waaruit water stroomt.

In de rechterhand, de hoorn des overvloeds gevuld met bloemen en vruchten.

Links een anker met ketting.

Met daarachter "Het Steen".

Boven het gebouw twee handjes.

In de afsnede:

ANTWERPEN

LEOP. WIENER

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en verhoogde rand.

De ingangspoort van de tentoonstelling.

Omschrift:

EXPOSITION UNIVERSELLE D'ANVERS

Onder het poortgebouw, het jaartal

1885

Lit.: Ch. Représentants 7.

Op 2 mei 1885 opende de eerste Wereldtentoonstelling van Antwerpen haar deuren.

De succesvolle onderneming liep tot 1 november 1885.

En kon rekenen op 14.472 exposanten, en telde 3.500.000 bezoekers.

Wereldtentoonstelling van Antwerpen 1894

Herdenkingspenning op de Wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1894

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 12,42 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Alphonse Michaux 1860-1928

Datering: 1894

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en verhoogde rand.

Gelegen op bladertakken en een banderol met jaartal I894

het gekroond wapenschild van Antwerpen.

Onderaan op de bladertakken het wapen van Vlaanderen.

In drie regels tekst.

WERELD TENTOONSTELLING

                VAN
          ANTWERPEN

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en verhoogde rand.

Staande op de kade, op de achtergrond de stad Antwerpen.

Een gesluierde godin met de hoorn des overvloeds.

In de linkerhand, een Mercuriusstaf.

Aan haar linkervoet de graveur.

A.MICHAUX

Onderaan tegen de boord.

EXPOSITION UNIVERSELLE D'ANVERS 1894 

Souvenir Wereldtentoonstelling 1894


Herdenkingspenning op de Wereldtentoonstelling in

Antwerpen in 1894


Materiaal: Brons verzilverd.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 53,5 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur: Edmond Grielens

Datering: 1894


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Zicht op de voorgevel van het tentoonstellingsgebouw

Omschrift in twee regels:

        EXPOSITION UNIVERSELLE D'ANVERS

                                      ★

WERELDTENTOONSTELLING VAN ANTWERPEN

In de afsnede, de graveur en jaartal.

  ED. GRIELENS  1894   ANVERS.
Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Binnen een versierde cartouche met muurkroon.

    EXPOSITION UNIVERSELLE D'ANVERS

                                    ★

                            SOUVENIR

                                    ★

                                · I894 ·

Links van de cartouche, een lauriertak.

Rechts van de cartouche, een eikentak._____________________________________

 Wereldtentoonstelling 1894 (medaille)Herdenkingspenning op de Wereldtentoonstelling in

Antwerpen in 1894


Voorzien van een gesoldeerd draagoog.


Materiaal: Messing, verguld.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 8,20 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur: Edmond Grielens

Datering: 1894


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel het opschrift:

EXPOSITION UNIVERSELLE

Zicht op de voorgevel van het tentoonstellingsgebouw.

In de afsnede, in twee regels:

            D' ANVERS
                  1894

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel het opschrift:

WERELDTENTOONSTELLING VAN ANTWERPEN

Zicht op de stad Antwerpen, met op de voorgrond

de Schelde, waarop een boot naar links vaart.

In de afsnede het jaartal:

              · 1894 ·

_______________________________________Wereldtentoonstelling 1894

Herdenkingspenning op de Wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1894

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 87,7 gram.

Diameter: Ø 61 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur: Jules Baetes (1861-1937)

Datering: 1894

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en verhoogde rand.

Het hoofd van koning Leopold II naar rechts.

Onder de halsafsnede in de rand, de graveur.

JUL. BAETES

OMschrift:

LEOPOLD II  / ROI . DES . BELGES

Keerzijde: Binnen een verhoogde rand en gedraaide kabelcirkel.

Een wereldbol met band, waarop een lauriertak.

Onder de wereldbol, de stad Antwerpen.

Boven op de werelbol, het wapen van Antwerpen in een cartouche.

Tweetalig omschrift.

      EXPOSITION UNIVERSELLE D'ANVERS

                            1894 

WERELDTENTOONSTELLING VAN ANTWERPEN

Rechts onder in de rand, de graveur/ontwerper.

JUL BAETES

Wyck oud Antwerpen 1894

Penning op de Wereldtentoonstelling van Antwerpen 1894.

Materiaal: Messing.

Massa: 2,40 gram.

Diameter: Ø 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Graveur/ontwerper: Jef Vanderlinden.

Datering: 1894. 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand en parelcirkel.

Het "Steen" van Antwerpen.

Tussen de boord en de parelcirkel, rechts.

De naam van de ontwerper.

JEF V.D.LINDEN

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Het omschrift:

❖  WYCK OUD ANTWERPEN

Centraal het jaartal

           1894

Negen jaar na de eerste wereldtentoonstelling van 1885 te Antwerpen, werd rond het "Zuid" de tentoonstelling geopend op 5 mei 1894, en sloot haar deuren op 5 november van het zelfde jaar. De wereldtentoonstelling in de Scheldestad stond onder hoge bescherming van koning Leopold II. Er werd een gedeelte "Oud-Antwerpen" opgericht. Frans Van Kuyck zorgde samen met Eugeen Geefs, bouwmeester en docent aan de Antwerpse Academie. Voor de uiteindelijke vormgeving en afwerking van de heropgebouwde 16e eeuwse stadswijk met ruim 70 bewoonde huizen. 's Avonds werd elektrisch licht gebruikt voor de sfeer, de elektriciteit was de gloednieuwe uitvinding op het einde van de 19e eeuw.

Wijk Oud Antwerpen 1894

Penning op de Wereldtentoonstelling van Antwerpen 1894.

Materiaal: Koper/nikkel.

Massa: 2,84 gram.

Diameter: Ø 22,05 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Graveur/ontwerper: Jef Vanderlinden.

Datering: 1894. 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Het "Steen" van Antwerpen.

Tussen de boord en de cirkel, onderaan.

De naam van de ontwerper.

JEF . VAИDERLIИDEИ

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Het omschrift:

WYCK OVD ANTWERPEN

Centraal het jaartal

         1894

Oud Antwerpen 1894

Penning op de Wereldtentoonstelling van Antwerpen 1894.

Materiaal: Brons.

Massa: 237 gram.

Diameter: Ø 68,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1894. 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en lijncirkel.

Naar model stadszegel.

Het omschrift in gotisch lettertype.

✠ SIGILLUM . MONARCCHIE ANTWERPIENSIS

Het bevlagd "Steen" van Antwerpen.

Vergezeld van twee wapenschildjes.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Zicht op een stadswijk, met waterput.

Omschrift in gotisch lettertype.

    WIJK OUD ANTWERPEN ❀

Boven de daken, een banderol met de tekst.

  VETUS CURIA ANTVERPIÆ 

Het Oude Hof van Antwerpen.

Het jaartal in de afsnede.

             1894

Wereldtentoonstelling 1930


Herdenkingspenning op de Wereldtentoonstelling

in Antwerpen in 1930


Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 70 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Graveur: Mauquoy.

Datering: 1930


Voorzijde: Binnen een versierde boord met opschrift:

WERELDTENTOONSTELLING ANTWERPEN
   EXPOSITION INTERNATIONALE ANVERS.

Een vliegtuig boven een bloementapijt.

Op de achtergrond de stad Antwerpen,

met links de O-L-Vrouwe kathedraal.

Op de voorgrond een boeg van een schip op de Schelde.

Waarop het gesplitste jaartal :

                19  /  30

Bovenaan een Mercuriusstaf met drie wapenschildjes.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Voor een gebouw, aan de oever.

De gezeten watergod, de linkerarm rustende op

een kruik waaruit water vloeit, in de rechterhand

een scheepsroer. Achter de watergod een

allegorisch figuur, die een godenbeeld omhoog houd.

Voor de watergod een gezeten Afrikaanse vrouw tussen 

bloemen en vruchten, voor haar ivoren slagtanden._____________________________________________


Wereldtentoonstelling en Eeuwfeesten 1930


Penning op de Wereldtentoonstelling en Eeuwfeesten

te Antwerpen in 1930.

Op naam van Dhr. Allard.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Graveur/ontwerper: Alphonse Mauquoy 1880-1954

Datering: 1930


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Zicht op de inkom van de Wereldtentoonstelling.

Onderaan de letters:

                      S.P.Q.A.

Senatus Populusque Antwerpiensies.

Omschrift op een verhoogd reliëf.

WERELDTENTOONSTELLING VAN

               ANTWERPEN 1930

Onderaan tegen de rand, de graveur.

                          MAUQUOY
Keerzijde: Binnen een gesloten bloemenkrans.

Het gekroond wapenschild van de stad Antwerpen.

Ter weerszijden van het wapen de jaartallen.

                       1830  /  1930

In zeven regels tekst:

             DE STAD ANTWERPEN 

                   aan Mr ALLARD

  voor de medewerking verleend tot

               het wellukken van de

        WERELDTENTOONSTELLING

                        en van de 

                   EEUWFEESTEN_______________________________________

Deel deze pagina

Koloniën Scheepvaart 1930

Octagonale penning op de Wereldtentoonstelling van Antwerpen 1930.


Koloniën Scheepvaart, Vlaamse Kunst.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 230 gram.

Diameter: Ø 74 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Graveur/ontwerper: Josuë Dupon.

Datering: 1930. 


Voorzijde: Gelegen op een achthoek.

Binnen een cirkel.

Een zittende riviergod met in de linkerhand een roer.

Luisterend naar een naakte jongeling met lendedoek.

Blazend op een Congoleese bazuin.

Op de achtergrond, een stoomschip tegen de horizon.

Rechts palmbomen, links boven een vliegtuig.

Het jaartal in de afsnede:

               1930

Links aan de boord de graveur/ontwerper.

               Josuë Dupon

Keerzijde: Gelegen op een achthoek.

Een tweedelig cirkelveld, het bovenste verdiept.

Een boerenpaard met gevlochten manen.

Waarop een schaarsgeklede dame metbloemenruiker,

schrijlings gezeten op het paard.

Links, een stoomschip met mast op de Schelde.

Rechts, de torenspits van de O.L.Vrouwekathedraal.

In het onderste segment.

      KOLONIËN                   COLONIES

   SCHEEPVAART               NAVIGATION

VLAAMSCHE KUNST            ART FLAMAND

                     _____________

Omschrift:

WERELDTENTOONSTELLING VAN ANTWERPEN

 . EXPOSITION INTERNATIONALE D' ANVERS .

Onder de torenspits, de graveur/ontwerper.

Josue Dupon

Jury draagteken Wereldtentoonstelling 1930

Draagpenning/insigne Jurylid voor de Wereldtentoonstelling in Antwerpen.

Materiaal. Nikkel.

Bewerking: Geslagen en geëmaileerd.

Massa: 12,2 gram.

Afmetingen: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Graveur/ontwerper: M. Mauqouy.

Datering: 1930. 

Voorzijde: Centraal een getorste zuil op sokkel.

Achter de zuil, een driemaster.

Het gesplitst jaartal ter weerszijden van de zuil,

op de voorsteven en achtersteven van het schip.

              19 / 30

Onder de zuil in rode glazuurlaag.

           JURY

Tweetalig omschrift:

WER . TENT . ANTWERPEN

      EXP . INT . ANVERS

Wereldtentoonstelling Antwerpen.

    Exposition Nationale Anvers.

Keerzijde: Binnen een lang ovaal.

De vervaardiger in vier regels.

          M. MAUQOUY

                    &

              ZONEN

                 ★

         ANTWERPEN