Prijspenning Academie 1760

Prijspenning Academie voor Schone Kunsten te Brugge.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42 mm.

Graveur/ontwerper: Norbert Heylbroeck of François Harrewyn.

Muntteken: Leeuwtje.

Datering: 1760

Aanmaakplaats: Brugge.

Voorzijde: Binnen een gestreepte boord.

Staande tegen een gewortelde palmboom, twee wapenschildjes.

Links, van de St-Lucas gilde.

Rechts, van de academie.

Ter weerszijden van de boom het gesplitste jaartal in Romeinse cijfers.

M : D / CC : LX

1760

Boven de boom.

ÆMULA LAURI

Revaliserende stroom/baai

In de afsnede, in twee regels:

ACAD : CIV : BRUG :

       BRAVIUM .

         Leeuwtje

Prijs van de Stedelijke Academie Brugge.

Keerrzijde: Binnen een gestreepte boord.

Gezeten op een rots, een schaarsgeklede dame.

geleund op een schild

In de linkerhand, een lauwerkroon.

Rechts van haar, drie penselen, een winkelhaak en schildersdoek.

Omschrift:

QUAS NUTRIT ARTES

Wat kunst voedt.

Rechts onderaan de rots de hoofdletter voor de graveur/ontwerper.

H

Heylbroeck of Harrewyn (?)

In de afsnede, in twee regels.

CAROL : LOT : PRIN :

        PROTECT :

Landvoogd Karel van Lotharingen als protecteur .

In 1716 richte men een verzoek aan het stadsbestuur van Brugge voor het oprichten van een school "De Vrije ende Exempte confrerie van de teeken-ende schilderconste", de stad keurde het initiatief goed, en stelde in 1720 een lokaal ter beschikking in de Poortersloge. Vanaf 1769 mocht de academie de titel "Koninklijk" dragen.

Deel deze pagina