Kerk Sint-Michiel en Sint-Goedele.

Medaille/penning Sint Michiel en Sint Goedele kathedraal.

Materiaal: Brons.

Massa: 88,40 gram.

Diameter: Ø 59,7 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: J. Wiener.

Datering: z.j.1848. 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift:

ÈGLISE COLLEGIALE DES / S.S. / MICHEL ET GUDULE A BRUXELLES

Collegiale kerk Sint Michiel en Sint Goedele te Brussel.

De voorgevel van de kapittelkerk. 

In de afsnede, de graveur.

         J. WIENER

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het zicht op het middenschip van de kathedraal.

Ter weerszijden de zuilen versiert met beelden en kapitelen.

In de drie afsnedes.

BATIE PAR LAMBERT II COMTE DE LOUVAIN

                  ET DE BRABANT

                              I047

                        __________

               LE CHOEUR ACHEVE 

                               I2I0

                        __________

     LES TRAVAUX DE RESTAURATION

                  COMMENCES 1859.

Onderaan tegen de boord de graveur.

                     J. WIENER

Broodpenning 1832

           (TOB.IV.12)

 

De aalmoezen zullen het onderwerp zijn van een grote troost voor God, 

en voor allen die het hebben gehaald.

 

 

Broodpenning Sint Michiel en Sint Goedele kathedraal.


Materiaal: Koper.

Massa: 13,67 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1832. 


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel het omschrift.

PAROISSE DE SS MICHEL ET GUDULE A BRUXELLES. 1832

Parochie van de heiligen St Michiel en St Goedele te Brussel.

In zeven regels.

          L' AUMONE

   SERA LE SUJET D'UNE

  GRANDE CONSOLATION
DEVANT LE DIEU SUPRÊME

   POUR TOUS CEUX QUI

       L'AURONT FAITE

Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel het omschrift.

 INSTRUCTION CHRETIENNE POUR PAUVRES. 

Christelijk onderwijs voor armen.

In vier regels.

      ★

BON POUR

     UN

    PAIN.

     ___

   P.J.G.

Goed voor een brood. 

Plaquette Jan Van Ruysbroeck 


Plaquette op het visioen van Jan van Ruysbroeck

in het bos van Soignes.

Vrienden van de Kunstmedaille.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 134 gram.

Afmeting: 64 mm x 65 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Medailleur: Floris de Cuyper 1875-1965

Datering: z.j. Ca. 1914-1919


Voorzijde: Gelegen op een vierkante plaquette,

bovenaan afgerond.

Kanunnik Jan van Ruysbroeck knielt voor Christus.

De geestelijke omringd door vier engelen.

Voorstelend het visioen in het bos van Soignes.

Rechts onder de medailleur:

         Floris de Cuyper

Onderaan op een gladde boord:

·1294·Jan·Van·Ruysbroeck·1381·


Keerzijde: Gelegen op een vierkante plaquette,

bovenaan afgerond.

Onder het gebladerte drinken een geknielde naakte

man en vrouw uit een bron.

Boven de bron in drie regels tekst:

                     SICVT

               FONS VITAE

               PERMANET

Het blijft de bron van het leven.

Rechts onder de medailleur:

         Floris de Cuyper

Onderaan op een banderol, in twee regels tekst:

-- SOCIÈTÈ HOLLANDAISE-BELGE -:::-

-:::- DES AMIS DE LA MÈDAILLE D'ART --_______________________________________


Draagpenning H. Sacrament van het Mirakel.

Gelijkzijdige draagpenning/insigne Heilig Sacrament van het Mirakel van Brussel.

Materiaal: Zilver.

Massa: 4,54 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: z.j. Ca. eind 16de eeuw, begin 17de eeuw . 

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift in gotische letters. 

♱ SΛCRΛMENTVM ☉MI / RΛCVLOSVM ☉BRVXELLE 

De gekroonde God de Vader, gezeten op een troon.

In zijn handen, vasthoudende een kruis bezet met edelstenen

waarop een stralende parelcirkel met de Heilige Hosties. 

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift in gotische letters. 

♱ SΛCRΛMENTVM ☉MI / RΛCVLOSVM ☉BRVXELLE 

De gekroonde God de Vader, gezeten op een troon.

In zijn handen, vasthoudende een kruis bezet met edelstenen

waarop een stralende parelcirkel met de Heilige Hosties. 

Draagpenning Hostiewonder.


Gelijkzijdige draagpenning/insigne Heilig Sacrament

van het Mirakel van Brussel. (Hostiewonder)


Spijkergat voor ophanging.


Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 25 mm. met draagoogjes 29 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel, het omschrift.

      SANCTISSIMVM -  / BENEDICTVM SIT

               Gezegend zij de allerheiligste.

Gezeten in een hostieschrijn, getopt met een driekroon.

De gekroonde God de Vader, gezeten op een troon.

In zijn handen, vasthoudende een kruis bezet met

edelstenen.

Waarop centraal een parelcirkel met de Heilige Hosties.
Keerzijde: Binnen een parelcirkel, het omschrift.

     SANCTISSIMVM -  /  BENEDICTVM SIT

               Gezegend zij de allerheiligste.

Gezeten in een hostieschrijn, getopt met een driekroon.

De gekroonde God de Vader, gezeten op een troon.

In zijn handen, vasthoudende een kruis bezet met

edelstenen

Waarop centraal een parelcirkel met de Heilige Hosties.
Lit.: Catharijneconvent, Identificatie ABM p914._____________________________________________

Méreau St-Michiels en St-Goedelekerk 1730

Uit de collectie, Paul Callewaert.


Méreau Sint Michiel en Sint Goedelekathedraal.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,68 gram.

Diameter: Ø 16 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1730. 


Voorzijde: Binnen een gladde boord en parelcirkel.

Staande op een gevallen draak.

De gevleugelde aartsengel Michaël.

In de rechterhand een lans, waarmee de draak wordt doorboord.

Keerzijde: Binnen een gladde boord en parelcirkel.

Een rechterhand met scepter.

Omschrift:

ILV  / MMA(?)OM I730

Confrérie H. Sacrament 1714

Broederschap/Confrérie van het Heilig Sacrament.


De juiste functie van deze penning is niet gekend.


Licht decentrisch geslagen.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen, afgevijld en gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1714.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Staande op wolken, een miskelk met zwevende H. Hostie.

Onder de kelk, een vliegende duif symbolisch voor de H. Geest.

Omschrift.

     EGO SVM PANIS VITE.

               . I7I4 .

Ik ben het brood en de wijn.

Keerzijde: Gelegen op een afgevijld veld.

Geklopt en gegraveerd nummer.

               N° 3

Lit.: Museum Catharijneconvent, Identificatie BMH p1079.

Legpenning Sacrament van Mirakel 1670

Legpenning 3de jubileum Sacrament van Mirakel.

Trésorier Thierry d'Elshout van Heusden.


Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1670 in chronogram. 


Voorzijde: Binnen een parelcirkel, het omschrift.

T : AB . ELSHOVT / EX . HEVSDANA / FAM : BRVX . THE :

Het wapenschild van Thierry d'Elshout.

Gehouden door twee klimmende leeuwen, als schildhouder. 

Het wapen getooid met een gekroonde tornooihelm, en afhangend helmkleed.

De Tornooihelm getopt met een gevleugelde en gekroonde leeuw naar links.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een open reliekhouder van het Sacrament van Mirakel.

Getopt met drie kronen.

Het tabernakel omgeven door een stralenkrans.

Onder de reliek, een hand die munten strooid.

Omschrift in chronogram 1670:

DEO . SVO . IVBILANTI . MVNIFICA . 

Gods eigen jubeleums zijn vrijgevig.

Een open reliekhouder van het Sacrament van Mirakel.

Getopt met drie kronen.

Omschrift in chronogram 1670:

TVES DEVS QVI  /  FACIS MIRABILIA

Gods eigen jubeleums zijn vrijgevig.


Lit. J.F. Dugniolle, Catalog of the Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium, Tome 3 nr.4276.

van Loon III nr.37.Gedenkpenning Sacrament van Mirakel 1670

Gedenkpenning 300 jarig bestaan, Sacrament van Mirakel.


Materiaal: Zilver.

Massa: 17,57 gram.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1670 in chronogram. 


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een open reliekhouder van het Sacrament van Mirakel.

Getopt met drie kronen.

Omschrift in chronogram 1670:

TVES DEVS QVI  /  FACIS MIRABILIA

Je bent een God die wonderen doet.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In vijf regels, het jaartal in chronogram:

 PERFOSSVS
   DOMINVS
 TRECENTIS
    IVBILAT
     ANNIS.      

Hij die doorboord is, verheugd zich reeds driehonderd jaar lang. 

Gedenkpenning Sacrament van Mirakel 1820

Gedenkpenning Sacrament van Mirakel.


Materiaal: Brons.

Bestaat ook in zilveren afslag.

Massa: 16 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1820. 


Voorzijde: Binnen een geprofileerde rand.

Een open reliekhouder van het Sacrament van Mirakel.

Getopt met drie kronen.

Het tabernakel omgeven door een stralenkrans.

Omschrift:

SAINT SACREMENT DE MIRACLE

              BRUXELLES

Keerzijde: Binnen een geprofileerde rand.

In vijf regels:

        JUBILÈ

           ET

FÊTE COMMUNALE

   DE BRUXELLES

       AN 1820 .

            ✽ 

In 1820 vierde men te Brussel, het negende halve eeuwfeest van het mirakel uit 1370. De overlevering wil dat Joden de hosties hadden gestolen en ze op Goede Vrijdag 1370 met messen hadden doorstoken, tot ze door een wonder begonnen te bloeden.

Er bestaat ook een tinnen versie, met dezelfde voorzijde, en met op de keerzijde:

JUBILÈ DE 1820 / EN REPARATION / DES OUTRAGES / AUS STES HOSTIES / AN 1370 

Jubileum van 1820

Jubileum/herdenkingpenning op de Hostieschending in 1370.

450ste verjaring 

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1820. 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een open reliekhouder van het Sacrament van Mirakel.

Getopt met drie kronen.

Het tabernakel omgeven door een stralenkrans.

Omschrift:

SAINT SACREMENT DE MIRACLE

              BRUXELLES

Restauratie St-Michiel & St-Goedelekerk 1848


Penning, Sint Michiel en Sint Goedele kathedraal.


Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Jacques Wiener.

Datering: z.j.1848.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Omschrift in drie regels tekst.


         DÈDIÈE À ST MICHEL ET À ST GUDULE PAR /

LAMBERTII COMTE DE LOUVAIN ET DE BRABANT 1047


           HENRI I FAIT ACHEVER LE CHOEUR 1240 /

    PHILIPPE DE BEAU PROBE ROI DE CASTILLE 1506


               LES TRAVAUX DE RESTAURATION /

             COMMENCÈR 1839 SOUS LEOPOLD I.


In de afsnede in twee regels tekst.

        EGLISE COLLEGIALE

             DE BRUXELLES

Links op de voorgrond, de médailleur.

                         J. WIENER F.
Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het zicht op het middenschip van de kathedraal.

Ter weerszijden de zuilen versiert met beelden en kapitelen.

In de afsnedes.

    INTÈRIEUR 

DE ST. GUDULE_________________________________________________Keerzijde: Binnen een geprofileerde rand.

In vijf regels:

        JUBILÈ DE 1820

        EN REPARATION 

         DES OUTRAGES

       AUX STES. HOSTIES

             AN 1370.

                    ✽ 

Deel deze pagina