Confrérie Heilig Bloed 1907

Erepenning 50 jarig lidmaatschap van de Confrérie van het Heilig Bloed,

op naam van August de Laage de Bellefaye. (°1821 †1907)

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 36,21 gram.

Diameter: Ø 47,30 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Graveur: François Jean Dehondt.

Datering: 1907.

Voorzijde: Binnen een verhoogde rand/boord.

De reliek van het Heilig Bloed gedragen door twee gevleugelde engelen.

Achter de reliek, een stralenbundel.

Onder de reliek, een pelikaan op zijn nest.

Die haar drie jongen voedt, met bloed uit haar borst.

Rechts onder tegen de rand, de graveur/ontwerper.

F DE HONDT F

Boven de reliek in de rand, in drie regels.

         HABEMUS REDEMPTOREM 

            PER SANGUINEM EJUS

                                           EP. .1.7

Brief van de apostel Paulus aan de Efesiërs, hoofdstuk 1 vers 7.

Wij hebben de verlossing door zijn bloed.

Keerzijde: Binnen een verhoogde rand/boord.

In negen regels Latijnse tekst.

                 PRAENOBILI VIRO

   AUGUSTO DE LAAGE DE BELLEFAYE

MOBILI CONFRATERNITATI SS. CRUORIS

                     . BRUGIS .

   AB ANNIS QUINQUAGINTA AD LECTO

           CONSODALI MERITISSIMO
       LAETI GRATULANTUR SODALES
               XII KALENDAS MAIAS
                     A.D. MCMVII

Aan de edele heer August de Laage de Bellefaye.

Lid van de Broederschap het Heilig Bloed te Brugge.

Viering vijftig jaar verdienstelijk lidmaatschap.

Van harte gefeliciteerd.

Op 12 mei 1907

Lit.: A. Poels, G. Souffreau, L. Vandamme, A.Vincke  (2022) François Jean De Hondt een Brugs medailleur 1786-1862 pag. 82. Kz3.

Confrérie Heilig Bloed 1924

Dubbele Erepenning 50 jarig lidmaatschap van de Confrérie van het Heilig Bloed,

op naam van Amedée Visart de Bocarmé (°1835 †1924)

en, Baron Alexander Gillés de Pélichy (°1844 †1926)

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 35,86 gram.

Diameter: Ø 48,10 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Graveur: François Jean Dehondt.

Datering: 1924.

Voorzijde: Binnen een verhoogde rand/boord.

De reliek van het Heilig Bloed gedragen door twee gevleugelde engelen.

Achter de reliek, een stralenbundel.

Onder de reliek, een pelikaan op zijn nest.

Die haar drie jongen voedt, met bloed uit haar borst.

Rechts onder tegen de rand, de graveur/ontwerper.

F DE HONDT F

Boven de reliek in de rand, in drie regels.

         HABEMUS REDEMPTOREM 

            PER SANGUINEM EJUS

                                           EP. .1.7

Brief van de apostel Paulus aan de Efesiërs, hoofdstuk 1 vers 7.

Wij hebben de verlossing door zijn bloed.

Keerzijde: Binnen een verhoogde rand/boord.

In acht regels Latijnse tekst.

                  COM.

   A . VISART DE BOCARME

                    ET

BAR . A . GILLÈS DE PÈLICHY

AB ANNIS L IN SODALITATEM
  ADLECTIS GRATULANTUR
            CONSODALES .
           28 APR . 1924 .

Aan de heren A. Visart de Bocarme en

Baron A Gillés de Pélichy.

Verkozenen bij 50 jaar lidmaatschap.

Felicitaties van de kameraden.

Op 28 april 1924

 Lit.: A. Poels, G. Souffreau, L. Vandamme, A.Vincke  (2022) François Jean De Hondt een Brugs medailleur 1786-1862 pag.82 Kz4.

Confrérie Heilig Bloed 1931

Erepenning 50 jarig lidmaatschap van de Confrérie van het Heilig Bloed,

op naam van Baron Albert van Caloen. (°1856 †1933)

Burgemeester van Loppem.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 42,32 gram.

Diameter: Ø 47,40 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Graveur: François Jean Dehondt.

Datering: 1931.

Voorzijde: Binnen een verhoogde rand/boord.

De reliek van het Heilig Bloed gedragen door twee gevleugelde engelen.

Achter de reliek, een stralenbundel.

Onder de reliek, een pelikaan op zijn nest.

Die haar drie jongen voedt, met bloed uit haar borst.

Rechts onder tegen de rand, de graveur/ontwerper.

F DE HONDT F

Boven de reliek in de rand, in drie regels.

         HABEMUS REDEMPTOREM 

            PER SANGUINEM EJUS

                                           EP. .1.7

Brief van de apostel Paulus aan de Efesiërs, hoofdstuk 1 vers 7.

Wij hebben de verlossing door zijn bloed.

Keerzijde: Binnen een verhoogde rand/boord.

In zes regels Latijnse tekst.

                BARONI

    ALBERTO VAN CALOEN

AB ANNIS L IN SODALITATEM

   ALECTO GRATULANTUR

          CONSODALES
          29 APR. 1931

Aan de Baron Albert van Caloen.

Viering vijftig jaar verdienstelijk lidmaatschap.

Van harte gefeliciteerd door de leden.

Op 29 april 1931

  Lit.: A. Poels, G. Souffreau, L. Vandamme, A.Vincke  (2022) François Jean De Hondt een Brugs medailleur 1786-1862 pag.82-83 Kz5.

Confrérie Heilig Bloed 1933

Erepenning 60 jarig lidmaatschap van de Confrérie van het Heilig Bloed,

op naam van Baron Julien van Caloen de Basseghem. (°1844 †1936)

Burgemeester van Varsenare en voorzitter van de Burgerlijke Godshuizen te Brugge.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 34,53 gram.

Diameter: Ø 47,30 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Graveur: François Jean Dehondt.

Datering: 1933.

Voorzijde: Binnen een verhoogde rand/boord.

De reliek van het Heilig Bloed gedragen door twee gevleugelde engelen.

Achter de reliek, een stralenbundel.

Onder de reliek, een pelikaan op zijn nest.

Die haar drie jongen voedt, met bloed uit haar borst.

Rechts onder tegen de rand, de graveur/ontwerper.

F DE HONDT F

Boven de reliek in de rand, in drie regels.

         HABEMUS REDEMPTOREM 

            PER SANGUINEM EJUS

                                           EP. .1.7

Brief van de apostel Paulus aan de Efesiërs, hoofdstuk 1 vers 7.

Wij hebben de verlossing door zijn bloed.

Keerzijde: Binnen een verhoogde rand/boord.

In acht regels Latijnse tekst.

                    BARONI

     VAN CALOEN DE BASSEGHEM

    AB ANNIS LX IN SODALITATEM

   AD LECTO LAETI GRATULANTUR

                CONSODALES
            10 JANUARii 1933

 CORONA DIGNITATIS SENECTUS

                                   PROV.XVI.31

Aan de Baron van Caloen de Basseghem.

Viering zestig jaar verdienstelijk lidmaatschap.

Van harte gefeliciteerd door de leden.

Op 10 januari 1933

Leeftijd is de kroon op waardigheid.

   Lit.: A. Poels, G. Souffreau, L. Vandamme, A.Vincke  (2022) François Jean De Hondt een Brugs medailleur 1786-1862 pag.83 Kz6.

Spel van het Heilig Bloed

1947


Herdenkingspenning op de opvoering van het

Heilig Bloedspel op de Grote Markt te Brugge.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 70 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Graveur/ontwerper: Jules Fonteyne 1878-1964

Datering: 1947.


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

De geharnaste en gehelmde Diederich van den Elzas,

te paard naar links gaande.

In zijn linkerhand, het wapenschild van Vlaanderen.

Voorstellende, de terugkeer van zijn tweede kruistocht

naar Brugge in 1149 met de reliek van het Heilig Bloed

van graaf van Vlaanderen Diederich van den Elzas

Opschrift:

DIEDERICH / VAN DEN

                         ELZAS

Links de Brugse graveur/ontwerper.

J. FONTEYNE


Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

Tussen twee wapenschilden in drie regels tekst.

                 SPEL van het

                HEILIG BLOED

                BRUGGE 1947

Bovenaan het wapen met Jeruzalemkruis.

Onderaan het wapen van de stad Brugge.Het Heilig Bloedspel werd uitgevoerd in.

1938, 1939, 1947, 1952, 1957 en in 1962.______________________________________________

Deel deze pagina