Hulde-penning "Legioen van Eer" 1914

Hulde-penning, ter gelegenheid van de toekenning van het "Legioen van Eer" aan de stad Luik voor haar heldhaftig verzet.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 56 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur: De Vigne-Hart.
Datering: z.j. 1919


Voorzijde: Op een glad veld.

De stedemaagd van Luik naar links,

gekroond met een stenen ommuuring.

Links in de rand de stadsnaam.

LIEGE

Rechts, een klein wapenschild van Luik.

Een perroen, geflankeerd met de letters L / G

Rechts in de rand, de beeldhouwer.

M Mathelin.

naar het Luikse beeldhouwwerk van Maurice de Mathelin de Papigny.

Keerzijde: Op een glad veld.

In acht regels.

              LE GOUVERNEMENT 

                       DE LA 
          RÈPUBLIQUE FRANçAISE

A DÈCORÈ DE LA LEGION D'HONNEUR

                LA VAILLANTE

               VILLE DE LIÈGE

         PAR DÈCRET DU 7 AOUT

                       1914

Gelegen op een palmtak, de medaille van het "Legioen van Eer" aan een lint.

Links onder in de rand, de graveur.

DE VIGNE-HART

Op 7 augustus besliste de Franse president Raymond Poincaré, op voorstel van zijn minister van Buitenlandse Zaken, Gaston Doumergue, om het Legioen van Eer toe te kennen aan de stad Luik als erkenning voor het heldhaftig verzet van de verdedigers van de Place de Liège en zijn twaalf forten, onder bevel van luitenant-generaal Leman. Het presidentieel decreet werd op 8 augustus 1914 in het Staatsblad gepubliceerd en werd Luik de éérste buitenlandse stad die deze onderscheidingontving. Op 24 juli 1919 overhandigden president Poincaré en zijn regering in Luik het Kruis van het Legioen van Eer persoonlijk aan de burgemeester van Luik, Gustave Kleyer. In aanwezigheid van koning Albert I en koningin Elisabeth.

Deel deze pagina