Graankopers 1559

Gildepenning "Graankopers" Mechelen.

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: 1559


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Twee gekruiste ovenscheppen, waarop een brood.

Gekwartierd met de letters:

                  G

               M  K

         I5 P 59

Mechelschen Graen Koopers Penninc

Mechelse Graankopers penning

Keerzijde: Binnen een bloemenkrans/tulpenkrans en lijncirkel.

De hoofdletter.

      M

  Malines

Mechelen

Lit.: Léopold Van Den Bergh, Numismatique Malinoise Tome 1(1899) Monnais, méreaux, jetons & médailles frappés a Malines. pag.74 nr.234 pl.XLII nr.234.

Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux de présence, etc. Gildes et corps de métiers églises, etc. Mechelen pag.202 nr.350.

Penning/loodje "Lakenwevers".

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

Gildepenning/loodje "Lakenwevers" Mechelen.

Materiaal: Lood.

Massa: 6,82 gram.

Diameter: Ø 16,1 mm. x Ø 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. Ca. eind 16e eeuw, begin 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

De gotische minuskel letter L

Lakenwevers

Geflankeerd met, een vijfpunt-ster.

 L 

Keerzijde: Binnen een gladde brede cirkelrand.

Een kruis, staande op een wereldbol/globe.

Geflankeerd met, een vijfpunt-ster.

Lit.: Bull. centre Archives Malines VIII (1898) pag.215 nr.214.

J.Justice pag.112 nr.697.

Gildepenning Schoenmakers 1502

Uit de collectie, Lothar Boerjan.

Enkelzijdige Gildepenning/loodje "Schoenmakers" Mechelen.

Erwtenpenning.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,23 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. 1502.


Voorzijde: Binnen een gladde boord/rand.

Een gezeten God de vader.

Voor zich houdende, zijn gekruisigde zoon Jezus Christus.

Links een duif, symbolisch voorgesteld voor de heilig Geest.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Léopold Van Den Bergh, Numismatique Malinoise Tome 1(1899) Monnais, méreaux, jetons & médailles frappés a Malines. pag.76-77 nr.244 pl.XLIV nr.244.

De gietmal van deze penning berust in het stadhuis van Mechelen.

In de achieven van het stadhuis werd volgende beschrijving teruggevonden.

" loot van het schoenmackers ambagt 1502, de leden deel maekende van dees ambagt moeten een blank geeven welcke aldan dry oorde maekte waer voor zy zulk een loot kreegen en waermede zy alsdan op h. Dryvuldigheiddag erten kosten gaen haelen".

 

 

Visverkopers.

Gildepenning Visverkopers.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 9 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.


Voorzijde: Binnen een geparelde boord/rand.

Een dolfijn naar links.

De staart omhoog.


Voorzijde: Binnen een geparelde boord/rand.

Een tarbot naar links.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de Métiers eglises, etc. (Gent 1879), Mechelen pag.203 nr. 353.

Deel deze pagina