Legpenning Brussels Kanaal 1587

Legpenning op het Brussels Kanaal. 

Antoine Locquenghien, éérste intendant van het Brussels Kanaal.         

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,78 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1619

Voorzijde: Binnen een geparelde rand/boord.

Het gevierendeeld wapenschild van de familie Locquenghien.

Het wapen getopt met een toernooihelm.

De helmtooi, als gevleugeld hert naar links.

Het wapen gehouden door twee hoorns des overvloeds,

waaruit wapentuig (L) en werkmateriaal (R) komt.

Onder het wapen het devies van de familie.

DELIBERA

Overweeg.

Omschrift:

♱ . ARTE . VIRIBVSQVE . TVENDVM .

Door kunst en krachten moet deze beschermd worden.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel, het omschrift.

GOD . BEWAERT . EN . GESPAER . DE . VAERT . handje .

Twee schepen in een sas voor versluizing.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 3154.

RBN 1911Jules Dugniolle. Les Jetons de l'Administration du Canal de Bruxelles aux XVIe et XVIIe siécles. pag.69 pl.IV nr.1.

Legpenning Brussels Kanaal 1619

Legpenning op het Brussels Kanaal.

Balthazar de Lauretten, 23ste intendant van het Brussels Kanaal.           

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1621

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

BOREAS . MIHI . SERVIT . ET . AVSTER . engelenkopje .

Het Noorden en het Zuiden dienen mij.

Een schip op het Brussels Kanaal trotseert de noorden- en zuidenwind.

De winden links en rechtsboven het schip.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en fijne parelcirkel, het omschrift.

 ❖ SPERO . INVIDIAM . I6 engelenkopje 19 

Ik vermoed afgunst

Die schepen in een sas voor versluizing.

Links en rechts een schip in de wacht, en vertrek.

Op het sas een uil naar links, aangevallen door vier roofvogels.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 3761.

RBN 1911Jules Dugniolle. Les Jetons de l'Administration du Canal de Bruxelles aux XVIe et XVIIe siécles. pag.76 nr.11.

Margreet Tas, Rekenpenningen, 540 rekenpenningen van de zestiende en eerste helft van de zeventiende eeuw.Tweede, herziene druk 2020 pag.221 nr.446.

Legpenning Brussels Kanaal 1621

Legpenning op het Brussels Kanaal.

Balthazar de Lauretten, 23ste intendant van het Brussels Kanaal.           

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1621

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

BOREAS . MIHI . SERVIT . ET . AVSTER . engelenkopje .

Het Noorden en het Zuiden dienen mij.

Een schip op het Brussels Kanaal trotseert de noorden- en zuidenwind.

De winden links en rechtsboven het schip.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

DVRO . LIGONE . PARATVM . 1621 .

    Klaar voor een harde spade.

Chronogram  op het jaartal 1561

(Inhuldiging van het kanaal op 10 oktober 1561)

Een staande spade/schop.

Lit.: RBN 1911Jules Dugniolle. Les Jetons de l'Administration du Canal de Bruxelles aux XVIe et XVIIe siécles. pag.77-78  nr.13.

Dugniolle, 3783 Tome II, pag.256 

Legpenning Brussels Kanaal 1634

Legpenning op het Brussels Kanaal. 

Intendant, Jean de Locquenghien.      

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 6,84 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1634

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels, en lijncirkel. 

Het omschrift:

. VIGILYS . FAVSTOQVE . LABORE .

Goedemorgen en gelukkig werk.

Boven het wapenschildje van Jean de Locquenghier,

een kraanvogel staande op een spindel.

Meet met de rechterpoot een kompasaflezing op een liniaal.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, en lijncirkel. 

Het omschrift met monogram:

FIDELIS . REVOLVTIONVM. EXITVS .engelenkopje.

Het resultaat van trouwe revolutie. (1634 in chronogram)

Centraal een versierde binnencirkel , een monogram met de letters:

                                    A E C

De beginletters van de namen van de aartshertogen

Albert en Elisabeth-Claire-Eugénie.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 3886.

RBN 1911Jules Dugniolle. Les Jetons de l'Administration du Canal de Bruxelles aux XVIe et XVIIe siécles. pag.80 nr.18.

Het recht van de penning symboliseert de deugden van de aartshertogin, die op 30 november 1633 in Brussel stierf. De kraanvogel staat voor waakzaamheid, de spindel voor het werk van vrouwen, de liniaal en het kompas voor de juiste maatstaf of matigheid.

Frederik van Marselaer 1636

Legpenning op het Brussels Kanaal. 

Frederik van Marselaer, schatmeester van de stad Brussel.

Opzichter Brusselse Trekvaart.         

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Graveur/ontwerper: Balthazar Laureys.

Datering: 1636

Voorzijde: Binnen een cirkel van kleine tulpversieringen.

Een gesloten krans van palmtakken.

Het wapenschild van de familie, van Marselaer.

Gelegen op een gekruist zwaard en caduceus.

Rond het wapen de tekst:

MARTE / ET / ARTE

Dapperheid en vaardigheid.

Onder het wapen, een engelenkopje met gevoet kruisje.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een banderol met de tekst.

FORTITER / ET / SVAVITER

Sterk en voorzichtig.

Midden in het kanaal een groot roer.

Langs het Brussels kanaal, een bomenrij.

Ter weerszijden van het roer.

BRVXEL / I636

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 3907..

RBN 1911Jules Dugniolle. Les Jetons de l'Administration du Canal de Bruxelles aux XVIe et XVIIe siécles. pag.172-173 nr.20.

Legpenning Brussels Kanaal 1642

Legpenning op het Brussels Kanaal. 

Adriaan de Bausele, schepen van de stad Brussel.

Opzichter Brusselse Trekvaart.         

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1642

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

FELLE . NOCET . QVOD . MELLE . FAVET . 16 engelenkopje 42 .

Gal schaadt waar honing de voorkeur aan geeft.

Het wapenschild van de familie, van Bausele.

Het wapen getopt met een toernooihelm, 

met afhangend helmkleed.

Op de toernooihelm, een helmtooi uit het wapen van de familie.

Keerzijde: Binnen dubbele parelcirkel en lijncirkel, het omschrift.

STA . VIGILANS .CŒLI . FRAVS . NOTA . SERENI . engelenkopje .

Blijf waakzaam voor het veradelijke weer van de hemel.

Varende op golvend water.

Een schip met enkel zeil varende naar links.

De schipper aan een lang roer.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 3969.

RBN 1911Jules Dugniolle. Les Jetons de l'Administration du Canal de Bruxelles aux XVIe et XVIIe siécles. pag.177 pl.VII nr.25.

Legpenning Brussels kanaal 1649

Legpenning op het Brussels Kanaal. 

Schatbewaarder Léonard van der Noot en opzichter van het Brussels Kanaal.

Baron van Kiezeghem.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1649

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

THESAVRI . CVSTOS . FIDIS . SIMA . CONCHA . EST . 1649 .

De betrouwbare schatbewaarder is zoals de schelp. 

Het wapenschild van de familie, van der Noot.

Getopt met een toernooihelm, met afhangend helmkleed.

Het wapen gehouden door twee griffioenen. 

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

NVPER .THESAVRI . CVSTOS . IAM . LITORA . SERVO . engelenkopje .

De laatste tijd schatbewaarder, nu houd ik de kust. 

Vijf gesloten schelpen op de voorgrond/oever.

Op het water een zeilbootje.

Op de achtergrond een dorp.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4033.

RBN 1911Jules Dugniolle. Les Jetons de l'Administration du Canal de Bruxelles aux XVIe et XVIIe siécles. pag.184 pl.VII nr.28.

Brussels Kanaal 1550-1655

Legpenning op de familie Locquenghien.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 6,15 gram.

Diameter: Ø 29,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Datering: 1655

Voorzijde: Binnen een parelrand/boord, en lijncirkel.

Het dubbel gehelmd en gevierendeeld wapenschild van de familie Locquenghien.

Het wapen gehouden door een wildeman, en vrouw met knots en banier.

Ter weerszijden van het wapen, de gesplitste datering.

                     16  /  55

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel, het omschrift.

INVENTAS TVTA PER VNDAS

Veilig gevonden door de golven.

Zeilend schip varende voorbij een baken.

Het jaartal van oprichting in de afsnede.

                1550

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4081.

George Ignace Van Eebeke 1655

Legpenning op Rentmeester George Ignace Van Eebeke,

bijgenaamd Vander Haegen.           

53ste indendant van het Brussels kanaal.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1655

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het wapenschild van de familie, van Eesbeke.

Getopt met een toernooihelm, met afhangend helmkleed.

De toernooihelm getopt met een adelaar naar links. 

Omschrift:

INTEGRITAS IPSIS SPECTATVR IN VMBRIS

Een goede karaktereigenschap, wordt in de schaduw bekeken.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Centraal, het stadhuis van Brussel.

Onderhet stadhuis:

VTIL PVBL . MDCLV

Omschrift.

COMMVNES SVA SEQVE EFFVNDIT IN VSVS  engelenkopje

Hij stort zich tot 1655, in zijn gedeelde interesses.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4980.

van Orden, 1273. 

George Ignace Van Eesbeke 1663

Legpenning op Rentmeester George Ignace Van Eebeke,

bijgenaamd Vander Haegen.           

53ste indendant van het Brussels kanaal.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1663

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het wapenschild van de familie, van Eesbeke.

Getopt met een toernooihelm, met afhangend helmkleed.

De toernooihelm getopt met een adelaar naar links. 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel, het omschrift.

HIS .TVTA . SVB . ALIS . 16 engelenkopje 63 . 

Word beschermd onder de vleugels.

Een geldkist, bewaakt door een griffioen.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4197.

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Jean-Jacques de Brouckhoven 1668

Legpenning van het Brussels kanaal.

Jean-Jacques de Brouckhoven.

Graaf de Bergeyck, Baron de Leefdael.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Geen.

Stempelsnijder: Roettiers.

Datering: 1696

Voorzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Het Spaans wapenschild van, Jean-Jacques de Brouckhoven.

Drie molenijzers, en getande zoom/boord.

Gekroond met een baronnenkroon.

Gehouden door twee staande leeuwen als schildhouder.

De leeuwen staande op een grasveld.

In hun klauwen, een speer met een vaan.

Op het vaandel links, het wapen van J.J. de Brouckhoven.

Op het vaandel rechts, het wapen van de baronie Putte.

Keerzijde: Binnen cirkels, het omschrift.

PROTECTIO . MEA DE CŒLO . 1668

Mijn bescherming van uit de hemel.

Een schip varende naar links.

Boven het landschap, de H. Michaël die de duivel verslaat.

Patroonheilige van de stad Brussel.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4263.

Jean-Jacques de Brouckhoven 1673

Deel deze pagina

Legpenning van het Brussels kanaal.

Jean-Jacques de Brouckhoven.

Graaf de Bergeyck, Baron de Leefdael.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Geen.

Datering: 1673

Voorzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Het Spaans wapenschild van, Jean-Jacques de Brouckhoven.

Drie molenijzers, en getande zoom/boord.

Gekroond met een baronnenkroon.

Gehouden door twee staande leeuwen als schildhouder.

De leeuwen staande op een grasveld.

In hun klauwen, een speer met een vaan.

Op het vaandel links, het wapen van J.J. de Brouckhoven.

Op het vaandel rechts, het wapen van de baronie Putte.

Het jaartal in de afsnede.

            . 1673 .

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, en lijncirkel.

Het omschrift:

. PATIENS . / . OMNIA . / . VINCIT .

De patroon(heilige) overwint alles.

De H. Michaël die de geketende duivel verslaat.

Patroonheilige van de stad Brussel.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4314.

Legpenning Brussels Kanaal 1676

Legpenning op Rentmeester van het Brussels kanaal Leonard Van der Noot.           

Baron van Kiezeghem en Burgemeester van Brussel.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1676

Voorzijde: Binnen een geparelde rand/boord.

Het Spaans wapenschild van, Leonard Van der Noot.

Vijf St-Jacobsschelpen, en getande zoom/boord.

Gekroond met een baronnenkroon.

Gehouden door twee staande grifioenen als schildhouder.

In hun klauwen, een speer met een vaan.

Op het vaandel links, het wapen van Van der Noot.

Op het vaandel rechts, het wapen van de familie t'Serhuyghs.

Omschrift tussen twee parelcirkels:

VAN . DER / NOOT / VAERT / VRY

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

 ❀ A * NECESSITATIE * LIBERTAS ❀ ⊱⊱16 engelenkopje 76⊰⊰

Vrijheid van noodzaak.

Centraal op het veld.

De kolom/fontein van Vilvoorde.

Water spuitend in twee vazen, met opspattend water. 

Onder de fontein, het veer op de Schelde.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4367. 

RBN 1911Jules Dugniolle. Les Jetons de l'Administration du Canal de Bruxelles aux XVIe et XVIIe siécles. pag.282 pl.IX nr.43.

Rentmeester Leonard Van der Noot 1681

Legpenning op Rentmeester van het Brussels kanaal Leonard Van der Noot.           

Baron van Kiezeghem en Burgemeester van Brussel.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1681

Voorzijde: Binnen een geparelde rand/boord.

Het Spaans wapenschild van, Leonard Van der Noot.

Vijf St-Jacobsschelpen, en getande zoom/boord.

Gekroond met een baronnenkroon.

Gehouden door twee staande grifioenen als schildhouder.

In hun klauwen, een speer met een vaan.

Op het vaandel links, het wapen van Van der Noot.

Op het vaandel rechts, het wapen van de familie t'Serhuyghs.

Boven de kroon het jaartal.

. 16 engelenkopje 97 .

Omschrift tussen twee parelcirkels:

 CONCHA  AGIT  IN  LIQVIDIS 

De schaal werkt als een vloeistof.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

IVSTITIA  MENSVRA  ET  PONDERE  CONSTAT engelenkopje

Gerechtigheid bestaat uit maten en gewichten.

Centraal op het veld.

Een openstaande passer, met tussenstuk.

Aan het tussenstuk een belletje.

De passerbenen staan op een geruit veld.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4462.

Joseph Appel, Münzen und Medaillen der weltichen Fürsten und Herren aus dem Mittelalter und der neuern Zeit. Wenen 1845. nr.3897.

George Ignace Van Eesbeke 1682

Legpenning op Rentmeester George Ignace Van Eebeke,

bijgenaamd Vander Haegen.           

53ste indendant van het Brussels kanaal.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 6,07 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1682

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel, het omschrift.

. VITVS . EST . OPTIMA . SEPES .

Macht is een van de beste hagen.

Het wapenschild van de familie, van Eesbeke.

Getopt met een toernooihelm, met afhangend helmkleed.

De toernooihelm getopt met een adelaar naar links. 

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

PRESCINDIT ❀ ET ❀ AVGET ❀ 16 engelkopje 82 ❀

Hij snijdt en verhoogt.

Een tuinman/hovenier met hoed naar links.

Snoeit de omheining.

In beide handen een snoeischaar.

Op de achtergrond, de omheining, met toegangsboog.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4470.

Van Orden, Handleiding voor verzamelaars van Nederlandsche historiepenningen, Deel 1 pag.363 nr.1378.

George Ignace Van Eesbeke 1684

Legpenning op Rentmeester George Ignace Van Eebeke,

bijgenaamd Vander Haegen.           

53ste indendant van het Brussels kanaal.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1684

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het wapenschild van de familie, van Eesbeke.

Getopt met een toernooihelm, met afhangend helmkleed.

De toernooihelm getopt met een adelaar naar links. 

Ter weerszijden van het wapen, het gesplitste jaartal

16 / 84

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

A RECTO NON ESTV VLLO, VENTOVE MOVETVR engelenkopje

Het wordt niet verplaatst zonder kracht of wind.

Een binnenschip op het water naar rechts.

Aan de mast een touw/ketting voor getrok met paarden.

Boven het schip, in de wolken.

Twee engelenkopjes, die wind naar het schip blazen.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4495.

Rentmeester Willem van Hamme 1691

Legpenning op Rentmeester van het Brussels kanaal Willem van Hamme.

Opzichter van de Brusselse Vaart.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1686.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het wapenschild van Willem van Hamme.

Het wapen getopt met een baronkroon.

Het schild, gehouden door twee vrouwen.

Beide dames, dragen een speer met afhangende linten en vaan.

Op de vaandels het gedeelde wapen van de familie, van Hamme.

Omschrift:

CAROLE / . DES / . ÆSTVM

Keerzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Een zeilschip met volle zeilen naar links.

Rechts boven twee blazende winden.

Omschrift:

VENTOSQVE . SECVNDE . SECVNDOS . I6 ❀ 9I.

De wind was gunstig.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4577.

van Orden, nr.1410.

Jean-Jacques de Brouckhoven 1696

Legpenning van het Brussels kanaal.

Jean-Jacques de Brouckhoven.

Graaf de Bergeyck, Baron de Leefdael.

59ste intendant van de Brusselse vaart.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 6 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Geen.

Stempelsnijder: Roettiers.

Datering: 1696

Voorzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Het Spaans wapenschild van, Jean-Jacques de Brouckhoven.

Drie molenijzers, en getande zoom/boord.

Gekroond met een baronnenkroon.

Gehouden door twee staande leeuwen als schildhouder.

In hun klauwen, een speer met een vaan.

Op het vaandel links, het wapen van J.J. de Brouckhoven.

Op het vaandel rechts, het wapen van de baronie Putte.

Blanco afsnede.

Keerzijde: Binnen cirkels, het omschrift.

PROTECTIO . MEA DE CŒLO

     . H . V . C . R . 1696

Mijn bescherming van uit de hemel.

Een binnenschip, getrokken door twee paarden.

Boven het landschap, een medaillion aan een ketting.

Versiert met een lint.

Op de medaillion, de H. Michaël.

Patroonheilige van de stad Brussel.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4612.

Legpenning J.J. de Brouckhoven 1696 (Bijmerk)

Legpenning van het Brussels kanaal.

Jean-Jacques de Brouckhoven.

 

Geklopt met een bijmerk.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Geen.

Stempelsnijder: Roettiers.

Datering: 1696

Voorzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Het Spaans wapenschild van, Jean-Jacques de Brouckhoven.

Drie molenijzers, en getande zoom/boord.

Gekroond met een baronnenkroon.

Gehouden door twee staande leeuwen als schildhouder.

In hun klauwen, een speer met een vaan.

Op het vaandel links, het wapen van J.J. de Brouckhoven.

Op het vaandel rechts, het wapen van de baronie Putte.

Blanco afsnede.

Geklopt met een bijmerk.

Mogelijks de stempel van Roettiers.

Keerzijde: Binnen cirkels, het omschrift.

PROTECTIO . MEA DE CŒLO

     . H . V . C . R . 1696

Mijn bescherming van uit de hemel.

Een binnenschip, getrokken door twee paarden.

Boven het landschap, een medaillion aan een ketting.

Versiert met een lint.

Op de medaillion, de H. Michaël.

Patroonheilige van de stad Brussel.

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4612.

Rentmeester Franciscus Sire Jacob 1697

Legpenning op Rentmeester van het Brussels kanaal Franciscus Sire Jacob.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 8 gram.

Diameter: Ø 29,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Stempelsnijder: Jean van Hattem.

Muntmeester: Tobias 't Sertevens.

Datering: 1697

Voorzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Het Spaans wapenschild van, Jean-Jacques de Brouckhoven.

Drie molenijzers, en getande zoom/boord.

Gekroond met een baronnenkroon.

Gehouden door twee staande leeuwen als schildhouder.

In hun klauwen, een speer met een vaan.

Op het vaandel links, het wapen van J.J. de Brouckhoven.

Op het vaandel rechts, het wapen van de baronie Putte.

Jaartal in de afsnede:

. 16 engelenkopje 97 .

Keerzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Een driemaster varende op zee naar links.

Op de achtersteven, een vlag naar links.

Uit het wapen van Sire Jacob.

Omschrift:

FRANCISCVS ✥ SIREIACOB ✥ RENTMEESTER ❖

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4649.

Rentmeester Nicolaus Deys 1698

Legpenning op Rentmeester van het Brussels kanaal Nicolaus Deys.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1698

Voorzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Het Spaans wapenschild van, Jean-Jacques de Brouckhoven.

Drie molenijzers, en getande zoom/boord.

Gekroond met een baronnenkroon.

Gehouden door twee staande leeuwen als schildhouder.

In hun klauwen, een speer met een vaan.

Op het vaandel links, het wapen van J.J. de Brouckhoven.

Op het vaandel rechts, het wapen van de baronie Putte.

Jaartal in de afsnede:

. 16 engelenkopje 98 .

Keerzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Een driemaster varende op zee naar links.

Op de achtersteven, een vlag naar links.

Uit het wapen van Deys.

Omschrift:

✥ NICOLAVS ✥ DEYS ✥ RENTMEESTER

Lit.: J.F. Dugniolle, Catalog of the Historial jetons of the 17 provinces of the Nederlands and Belgium.nr. 4655.

van Orden, nr.1418.

Initiatiefnemers Maritime faciliteiten.


Penning op de Vakbond Initiatiefnemers Maritime

Faciliteiten.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 51,5 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Médailleur: Henri Mathieu.

Datering: 1895.


Voorzijde:Binnen een verhoogde gladde boord,

en parelcirkel.

De Gekroonde stedemaagd van Brussel.

In de linkerhand, een zegekrans en palmtak.

In de rechterhand, het wapenschild van Brussel

aan een breed lint.

Op de achtergrond de stad Brussel,

met schepen op het kanaal.

Omschrift:

AUX PROMOTEURS DES INSTALLATIONS MARITIMES

Onder de stedemaagd, de plaats en datering.

                       1561-1895

                     BRUXELLES

Rechtsonder tegen de boord, de médailleur.

                                MATHIEU


Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde boord,

en kabelcirkel het omschrift.

             ❀ UNION SYNDICALE

FETES DES INSTALLATIONS MARITIMES

In het veld, in twaalf regels.

                   PRÈSIDENT

      M.A. MIGNOT DELSTANGHE

       CORTÊGE-ILLUMINATIONS

               3 NOVEMBRE 1895

                          PRIX

              POUR LES COMITÈS

                 LES PRÈSIDENTS

                        P. DUSTIN

                      G. LEMAIRE

                      G. CHARLET

            SECRÈTAIRE GÈNÈRAL

                       V. REDING.


_____________________________________________