Willem I 1809

Kamer van Koophandel van Antwerpen.

Penning op koning Willem I der Nederlanden.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32,15 mm.

Graveur/ontwerper vz: Pierre Wautier Van de Goor 1783-1851.

Graveur/ontwerper kz: Jean-Pierre Droz 1746-1823.

Aanmaakplaats: z.pl. Munt van Antwerpen.

Datering: 1809

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van koning Willem I naar rechts.

Omschrift:

GUILLAUME I. / ROI DES PAYS-BAS.

Willem I, koning der Nederlanden.

In de halsafsnede, de graveur/ontwerper.

VAN DE GOOR F.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De Scheldegod rustend tegen een dolfijn.

Op de rechterarm, een hoorn des overvloed.

gevuld met bloemen en vruchten.

In de linkerhand, een scheepsroer.

Omschrift:

CHAMBRE DE COMMERCE D'ANVERS

Kamer van Koophandel van Antwerpen.

In de afsnede:

De graveur/ontwerper.

DROZ F.

MDCCCIX

Lit.: J. Dirks, Beschrijving der Nederlandse of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende Penningen, geslagen tusschen November 1813 en November 1863, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1889-1894, p. 85, nr. 66.

J.L. Guioth, Graveurs en médailles et monnaies : Pierre Wautier Van de Goor, in Revue de la Numismatique Belge 1854. Bruxelles: La librairie Polytechnique D'Aug. Decq, p. 241, nr. 5.

Standbeeld Leopold I 1868

Steunpenning voor de oprichting van het ruiterstandbeeld van Leopold I.

Georganiseerd door de Kamer van Koophandel Antwerpen.

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Aluminium.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 25,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1868

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en lijncirkel.

Het omschrift:

CHAMBRE DE COMMERCE D`ANVERS 2 AOUT 1868

Kamer van Koophandel van Antwerpen, 2 augustus 1868

Centraal in het veld, in zes regels.

       UNE
    STATUE

S`ÈLÈVE À LA

 MÈMOIRE DU

       ROI

 LÈOPOLD 1ER.

Een standbeeld verrijst ter nagedachtenis van koning Leopold I.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

In tien regels:

             I837  I843

          OUVERTURES

     DE CHEMINS DE FER

               I856

    TRAVAUX MARITIMES

              I860

ABOLITION DES OCTROIS

              I863

   AFFRANCHISSEMENT

        DEL`ESCAUT

1837-1843 opening van de spoorwegen.

1856 Maritieme werken.

1860 Afschaffing van subsidies.

1863 Tolvrij van de Schelde.

Het Antwerps stadsbestuur had geweigerd om het standbeeld van koning Leopold I van België, een plaats te geven binnen de stadsmuren, dit als wraakreactie op een weigering van de koning om Jozef Cornelis van Put tot burgemeester te benoemen. De Kamer van Koophandel besliste om een perceel grond te kopen buiten de Leien. Het ruiterstandbeeld werd op 2 augustus 1868 plechtig ingehuldigd. Het standbeeld werd gebeeldhouwd  door Joseph Geefs.

De Kamer van Koophandel liet gedenkpenningen en steunpenningen vervaardigen, waarop ze duidelijk als organisator staad vermeld. Pas in 1872, onder het burgemeesterschap van De Wael, werdt het standbeeld overgebracht naar het St-Jorisplein, dat kort nadien herdoopt werd tot Leopoldplaats.

 

 

Sir Henry Stanley 1890

Kamer van Koophandel van Antwerpen.

Penning op Brits ontdekkingsreiziger Sir Henry Morton Stanley.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 137,8 gram.

Diameter: Ø 67 mm.

Graveur/ontwerper: François-Ignace Baetes.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1890

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond en versiert wapenschild van de stad Antwerpen.

Gehouden door een wildeman en wildevrouw met knots over de schouder.

Onder het wapen de graveur/ontwerper.

F . BAETES, FEC.

Boven het wapen.

STAD ANTWERPEN

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Binnen een open laurierkrans, onderaan dichtgebonden met een strik.

In drie regels.

           TO
HENRY M. STANLEY

      APRIL 1890

Bovenaan, een stralende vijfpunt-ster.

Omschrift:

THE MUNICIPAL COUNCIL - THE ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY

           AND THE CHAMBRE OF COMMERCE OF ANTWERP 

100 jaar vrijmaking van de Schelde 1895

Kamer van Koophandel van Antwerpen.


Penning op 100 jaar vrijmaking van de Schelde.


Materiaal: Koper, verzilverd.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 55 mm.

Graveur/ontwerper: François-Ignace Baetes.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1895


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Scaldis gezeten voor het stadszicht met

een opkomende zon.

Ter weerszijden van de O.L.Vrouwetoren de jaartallen.

                              1795  /  1895 

Omschrift:

CHAMBRE . DE / COMMERCE . D'ANVERS

In de afsnede in drie regels:

         CENTENAIRE

              DE LA

LIBERATION DE L'ESCAUT

Keerzijde: Binnen een gladde boord en parelcirkel.

In zes regels tekst:

          LES FLEUVES SONT

     LA PROPRIÈTÈ COMMUNE

DE TOUS LES PAYS QU'ARROSENT

               LEURS EAUX.

                   _____

       TRAITÈ DE LA HAYE.
            17. MAI.1795

Viering annexatie van Congo bij België 1909

Kamer van Koophandel van Antwerpen.

Penning op de viering van de annexatie van

Congo bij België.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 93,3 gram.

Diameter: Ø 60 mm.

Graveur/ontwerper: Jules Baetes (1894-1941)

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1909


Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Het hoofd van koning Leopold II naar links.

De koning in militair uniform.

Omschrift:

LEOPOLD . II . ROI . DES . BELGES 

In de schouderafsnede, de graveur/ontwerper.

                            BAETES

Keerzijde: Binnen een kartelrand/boord.

In acht regels:

            ★ 

     LA CHAMBRE

    DE COMMERCE

       D' ANVERS 

CÈLÈBRE L'ANNEXION

       DU CONGO

           À LA

       BELGIQUE

          1909    

Omsloten met een gesloten bladerkrans.

Onderaan dichtgemaakt met en strik.

Boven de strik, twee gekruiste slagtanden.


Lit.: Vancraenbroeck, nr.76.

Penning 150 jaar Kamer van Koophandel 1953

Penning op 150 jarig bestaan van Kamer van Koophandel van Antwerpen.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 278,76 gram.

Diameter: Ø 85 mm.

Graveur/ontwerper: Dupon.

Aanmaakplaats: Brussel, Atelier Fisch.

Datering: 1953

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Binnen een verlaagd cirkelreliëf, het omschrift.

   KAMER VAN KOOPHANDEL VAN ANTWERPEN

                            1803 - 1953

Een arbeider in bloot bovenlijf, met helm.

Vasthoudend met beide handen, aan een sluier hangend

wapenschild van de Kamer van Koophandel.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Gelegen in een lager reliëf.

Het gekroond wapenschild van de stad Antwerpen.

Gehouden door een wildeman en wildevrouw met knots.

Rechts onder in het reliëf, de stempel van het atelier Fisch.

Centraal in het veld, in drie regels.

                CHAMBRE

            DE COMMERCE

                D'ANVERS

Onderaan de jubeldata in Romeinse cijfers.

             MDCCCIII - MCMLIII

Deel deze pagina