De Zilverreiger 100 Alaam 1982

Uit de collectie van, Eddy Herremans.

Lokale penning Streekmuseum "De Zilverreiger".

Materiaal: Brons.

Massa: 16,55 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend. 

Datering: 1982

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord en parelcirkel.

Het neo-gotisch gebouw van het streekmuseum.

Dorpsonderwijzers van de gemeente vonden er destijds hun onderkomen.

Rechts een smal lang wapenschild op een banderol.

In het veld, een reiger met paling/aal in de bek naar links.

Staande op één poot aan het riet.

Onderaan het schild, de initialen van de graveur.

           LR  /   Luck

Onder het gebouw in vier regels.

STREEKMUSEUM

              VAN

           KLEIN-
         BRABANT

Links tegen de boord.

DE ZILVERREIGER-WEERT

Voor Outer en Heerd, 100 Wijmmessen 1982

Uit de collectie van, Eddy Herremans.

Lokale penning Hingene, Davidfonds. 

Herdenking op de Boerenkrijg.

Materiaal: Brons gepatineerd.

Massa: 16,75 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend. 

Datering: 1982

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord en parelcirkel.

Een vis waarop het logo van het Davidfonds.

Een rechtopstaande piek, tussen twee cirkels.

Linkse cirkel, Priester-, dichter en schrijver Jan Hammenecker (1878-1932).

Rechtse cirkel, Leider van de brigands Emmanuel Rollier (1769-1851).

Boven de twee dorpjes aan de Schelde, een banderol met de leuze:

VOOR OUTER EN HEERD

  Voor altaar en haard.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord en parelcirkel.

Een wijmensnijder op klompen, met pet en sjaal.

Snijdende met een mes, een bundel wijmen.

Onder de werkman een groot wijmmes naar rechts.

Onder het mes de initialen van de graveur.

              Luck  LR

Omschrift in twee regels:

1982 / HALFOOGST-HINGENE / 100 WIJMMESSEN

 WIJMENTEELT / EN MANDENMAKERIJ

Havesdonckhoeve 100 Wijmmessen 1982

Uit de collectie van, Eddy Herremans.

Lokale penning Heemkunde Landelijke Gilde Hingene-Wintam-Eikevliet (Bornem) museum " Havesdonckhoeve".

Materiaal: Brons gepatineerd.

Massa: 16,80 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend. 

Datering: 1982

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord en parelcirkel.

Een kleine schuur, met geopende poort.

Op de voorgrond een ploeg naar links.

Rechts van de ploeg de initialen van de graveur.

                            LR

In de afsnede, in twee regels gotische letters.

               Havesdonckhoeve

                      museum

Waaronder twee korenhalmen.

Omschrift:

ONS KLEIN BRABANTS BOERENERF

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord en parelcirkel.

Een wijmensnijder op klompen, met pet en sjaal.

Snijdende met een mes, een bundel wijmen.

Onder de werkman een groot wijmmes naar rechts.

Onder het mes de initialen van de graveur.

              Luck  LR

Omschrift in twee regels:

1982 / HALFOOGST / 100 WIJMMESSEN

 WIJMENTEELT / EN MANDENMAKERIJ

Lit.: Numista # 238532. Ref. GMJ#1982/233a.

Spel zonder grenzen 1981 50 Wissen.

Uit de collectie van, Eddy Herremans.

Lokale penning voor de gemeenten Bornem, Hingene, Mariekerke en Weert.

Spel zonder grenzen.

Materiaal: Apalca.

Massa: 11,63 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend. 

Datering: 1981

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Het "Landhuis" voormalig gemeentehuis van Bornem.

Links aan het gebouw de initialen.

                      PH

Rechts, paviljoen "De Notelaer" van de familie d'Ursel.

Onderaan onder de sluitsteen de initialel.

                      HL.

Links, een blauwe reiger naar rechts.

Waaronder een vis/brasem.

Omschrift van de fusiegemeenten.

BORNEM / HINGENE / MARIEKERKE / WEERT

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een koorddanser met balansstok, tussen twee bevlagde masten.

Een gesloten zegekrans, doorstoken met de balansstok.

Onder de krans vier wandelstokken.

Aan de linkermast, de initialen.

         PR

Aan de rechtermast.

        Punt.

Omschrift met waardebepaling.

              BORNEM

               50

               WISSEN

             GELDIG TOT 8 OKT I98I

SPEL ZONDER GRENZEN 1981

Muco Jongerencongres 1982


Uit de collectie van, Eddy Herremans.


Lokale penning op Muco Jongerencongres te Brussel.

Voor de gemeenten Sint-Amands, Lokeren, Mariekerke,

St-Niklaas, Belsele, Oudegem, Bornem, Ruisbroek,

Burcht, Waasmunster en Temse.


Materiaal: Brons gepatineerd.

Massa: 16,67 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Atelier Van Ranst (Schoten).

Datering: 1982


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel het omschrift:

INTERNATIONAAL - MUCO - JONGERENCONGRES -

                              BRUSSEL '82

                                  MUMOK

Omschrift in de buitenbaan:

SINT AMANDS - LOKEREN - MARIEKERKE - 

ST-NIKLAAS - BELSELE - OUDEGEM - BORNEM -

RUISBROEK - BURCHT - WAASMUNSTER - TEMSE

Staande boven een stralende zon,

in een gesicileerd rond veld.

Twee vrolijke kinderen met een vishengel.

Samen houden ze een gevangen vis aan een lijn.

Ter weerszijden van de zon, de graveur/ontwerper.

                                 Luck  /  LR


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel.

Een arbeider op klompen met pet en voorschoot,

ontdoet de wijmen van onkruidranken.

In de linkerhand een snoeimes.

Ter weerszijden, gebloemde ranken.

Links en rechts, de graveur/ontwerper.

                     Luck  /  LR

Omschrift:

SINT AMANDS 21 MEI 1982

   100 BEWINSTROPERS


___________________________________________


Heemkundige vereniging Bornem 1982

Uit de collectie van, Eddy Herremans.

Lokale penning voor de gemeenten Bornem, Puurs,St-Amands en Weert.

Spel zonder grenzen.

Materiaal: Apalca.

Massa: 16,41 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Atelier Van Ranst. (Schoten) 

Datering: 1982

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord en parelcirkel.

De stromen/kanalen in Klein Brabant.

Centraal een reiger met opgetrokken poot en een aal/paling in de bek.

Achter de reiger, een lege banderol.

Onder de reiger de initialen van de graveur.

Luck  / LR

De aanduiding van de lidgemeenten van de Heemkundige kring.

BORNEM ST-AMANDS ☉PUURS

Omschrift in twee regels.

           VERENIGING VOOR
HEEMKUNDE IN KLEIN BRABANT

 

Keerzijde: Binnen een getande boord en lijncirkel.

Zicht in het atelier van de mandenmaker.

Zittend op een houten staketsel, de mandenmaker aan het werk.

Naast zich, werkgerei voor de uitvoering van zijn ambt.

Links naast de emmer, de initialen van de graveur.

Luck

 LR

Omschrift:

        100 MANDENMAKERS

            WEERT 19 NOVEMBER 1982

WIJMENTEELT EN MANDENMAKERIJ

25 jaar Jeugdatelier "Plekijzer" 1982

Uit de collectie van, Eddy Herremans.

Lokale penning op het 25 jarig bestaan van Jeugdatelier "Plekijzer" te Bornem.

Materiaal: Brons.

Massa: 16,60 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Atelier Van Ranst, Schoten. 

Datering: 1982

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Met boogvormige uitdiepingen.

De feestelijke jaartallen.

       1977 - 1982

Centraal vijf feestende figuren.

Onderaan in twee regels.

      JEUGDATELIER

         PLEKijZER

                _

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een arbeider met pet en voorschoot, ontdoet de wis van schors.

Op de voorgrond twee bundels wissen.

Links en rechts de initialen van de graveur.

Luck        /       LR

In de banderol een wisijzer/plekijzer gevat.

Op de banderol

WIJMEN-   /    MANDEN

TEELT       /   MAKERIJ

Omschrift:

BORNEM 7 MAART 1982

100 PLEKIJZERS

Lit.: R. Waerzeggers Het Numimatisch oeuvre van Paul Huybrechts (II) pag.148-149 nr.20.

25 jaar Jeugdatelier "Plekijzer" 1982 (100 Wijmezels)

Uit de collectie van, Eddy Herremans.

Lokale penning op het 25 jarig bestaan van Jeugdatelier "Plekijzer" te Bornem.

Materiaal: Apalca.

Massa: 16,27 gram.

Diameter: Ø 35,4 mm.

Aanmaakplaats: Atelier Van Ranst, Schoten. 

Graveur: Paul Huybrechts.

Datering: 1982

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Met boogvormige uitdiepingen.

De feestelijke jaartallen.

       1977 - 1982

Centraal vijf feestende figuren.

Onderaan in twee regels.

      JEUGDATELIER

         PLEKijZER

                _

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een arbeider op klompen met pet en voorschoot, 

snijd en bundelt, een pak wissen op een wijm-ezel.

Links en rechts de initialen van de graveur.

Luck        /       LR

In de banderol in twee regels tekst.

WIJMEN-   /    MANDEN

TEELT       /   MAKERIJ

Omschrift:

BORNEM 7 MAART 1982

100 WIJMEZELS

Lit.: R. Waerzeggers Het Numimatisch oeuvre van Paul Huybrechts (II) pag.149 nr.21.

VVV Klein-Brabant 100 Snoeiers 1982

Uit de collectie van, Eddy Herremans.

Lokale penning op VVV Scheldeland.

Materiaal: Brons gepatineerd.

Massa: 16,33 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend. 

Datering: 1982

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord, en parelcirkel.

Gelegen op een hoger reliëf de abstracte letters VVV

KLEIN -BRABANT

  SCHELDELAND

In de afsnede in hoger reliëf.

          VVV

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een pijprokende arbeider met pet en voorschoot,

zittend op een melkstoel ontdoet de kleine takjes van de stam.

Op de voorgrond onbewerkte takken.

Op de achtergrond de afgewerkte takken.

Omschrift:

              100 SNOEIERS

 WIJMENTEELT EN MANDENMAKERIJ

KLEIN - BRABANT  15 OKTOBER 1982

Lit.: Numista, N # 238533

Verenigde Handelaars, 100 Manden 1982

Uit de collectie van, Eddy Herremans.

Lokale penning op de Verenigde Handelaars van Bornem..

Materiaal: Apalca.

Massa: 16,27 gram.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend. 

Datering: 1982

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Voorstelling van de boomstraat op het plein.

De Handelstraat van Bornem.

Omschrift.

VERENIGDE / HANDELAARS

           BORNEM

Links tegen de boord de initialen van de graveur.

               LR

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In drie cirkels, verschillende rieten manden.

Een rieten stoel op een banderol.

De cirkels verbonden met een strohalm.

Bovenaan in twee regels.

        100 MANDEN

         BORNEM 5 APRIL 1982

Rechtsboven de initialen van de graveur.

                LR

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord en lijncirkel.

Werkmateriaal/alaam op elkaar gelegen.

Links en rechts de initialen van de graveur.

          LR   /  Luck

Omschrift:

WEERT 23 APRIL 1982

        100 ALAAM

Lit.: Numista # 238531.

Deel deze pagina