Méreau/penning Sint-Catharinakerk.


Bodemvondst, Ary van Waart.


Méreau/penning Sint-Catharinakerk Zillebeke.


De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 1,8 gram.
Diameter: Ø 15 mm.

Aanmaakplaats: St-Catharinakerk Zillebeke (?)

Datering: Ca.1325-1400


Voorzijde: Binnen een brede gearceerde boord,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een Sint-Catharinarad met vijf spaken.

Centraal een passerpunt/wielas.

In de kwartieren telkens een punt/bolletje.


Keerzijde: Binnen een brede gearceerde boord,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een gevoet glad kruis.

Centraal een passerpunt.

Gekwartierd met telkens een punt/bolletje.


Vermoedelijk een penning van de armentafel/armendis van de Sint-Catharina

kerk te Zillebeke.

De gotische kapel werd in de 14de eeuw tot kerk verbouwd.

De zes punten/bolletjes kan de symbolische aanduiding zijn voor de zesdagen

werkweek.

En is mogelijks een penning voor ambachtslui die tewerk gesteld waren voor de

bouw van het gebedshuis, en die inruilbaar waren tegen gangbaar zilvergeld.


_____________________________________________________________