Inname van Namen 1692

Historie-penning op inname van Namen door de troepen van Lodewijk XIV.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs .

Graveur: Mauger.

Datering: 1692

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van Lodewijk XIV naar rechts gewend.

Met lange krullende pruik.

Omschrift:

LVDOVICVS MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS .

Lodewijk de grote katholieke koning.

In de halsafsnede de graveur/ontwerper.

                   . MAVGER . F .

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Gezeten op een rots, de watergoden Maas en Samber.

Voorstellende de samenvloeiing van de Maas en Samber in Namen.

Links de watergod Maas met een scheepsroer in de rechterhand,

de linkerhand op een waterkruik MOSA

Rechts de watergod Samber, met opgestoken linkerhand,

de rechterhand op een waterkruik SABES

Op de achtergrond, een zuil met het wapenschild van Namen.

met daarboven Victory, de zuil geflankeerd met vaandels.

Omschrift:

NAMURCUM CAPTUM .

Namen ingenomen.

Onder de rots/afsnede, in twee regels.

  SUB OCULIS GERM . HISP . ANGL .

BAT . CENTUM MILLIUM . M.DC.XCII

Inname van Namen 1692 (variant)

Historie-penning op inname van Namen door

de troepen van Lodewijk XIV.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs .

Graveur: Mauger.

Datering: 1692


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van Lodewijk XIV naar rechts gewend.

Met lange krullende pruik.

Omschrift:

LVDOVICVS MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS .

            Lodewijk de grote katholieke koning.

In de halsafsnede de graveur/ontwerper.

                             M

                        Mauger


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Gezeten op een rots, de watergoden Maas en Samber.

Voorstellende de samenvloeiing van de Maas en

Samber in Namen.

Links de watergod Maas met een scheepsroer in de

rechterhand, de linkerhand op een waterkruik MOSA

Rechts de watergod Samber, met opgestoken

linkerhand,de rechterhand op een waterkruik SABES

Op de achtergrond, een zuil met het wapenschild van

Namen.

Met daarboven Victory, de zuil geflankeerd met

vaandels.

Omschrift:

NAMURCUM CAPTUM .

   Namen ingenomen.

Onder de rots/afsnede, in twee regels.

SUB OCULIS GERM . HISP . ANGL .

BAT . CENTUM MILLIUM . M.DC.XCII

Namen gewonnen, in het gezicht van honderdduizend 

Duitsers, Spanjaarden, Engelsen en Hollanders 1692.


Lit.: G. van Loon, Volume IV Beschryving der Nederlandsche historiepenningen. pag.25-26.


____________________________________________


Namen door de Fransen ingenomen 1692Historie/rekenpenning op inname van Namen

door de troepen van Lodewijk XIV.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,22 gram.

Diameter: Ø 25,51 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs .

Graveur: N (Onbekend)

Datering: 1692


Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Het borstbeeld van Lodewijk XIV naar rechts gewend.

Met lange krullende pruik.

Omschrift:

LVDOVICVS .  /   MAGNUS REX .

Lodewijk de grote koning.

In de halsafsnede de graveur/ontwerper.

                        N


Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Panoramisch zicht op Namen.

Onderaan de batterij en tentenkamp

van de Franse legereenheden.

Omschrift:

INVICTISSIMI TRIVMPHATORIS OPVS

De meest triomfatelijke overwinning.

In de afsnede in twee regels:
      NAMVRCVM CAPT

           D 30 IVN 1692

Namen ingenomen op 30 juni 1692


Lit.: Dugniolle, Catalogus van de historische jetons van

de 17 provincies van Nederland en België nr.4584.

G. van Loon, Volume IV Beschryvinge der

Nerderlandsche historipenningen pag.25.5.
________________________________________________

Houten spelschijf op de verovering van Namen 1695


Houten spelschijf/damsteen

met medaillevoorstelling op de

"Verovering van Namen in 1695".


Materiaal: Hout.

Bewerking: Gesculpteerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 57 mm.

Aanmaakplaats: Neurenberg.

Datering: z.j. Ca. 1700.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een opgerichte zuil met elf regels tekst.

            NAMVRCVM

    INDEFESSA VIRTVTE

       FOEDERATORVM 

      ET REDDI ET VINCI

             POTVISSE 

      VILLAREGIVS GALL:

  LIBERATIONEM FRVSTRA

              TENTANS

  CVM INGENTI C HOMINVM

              EXERCITV

      TESTIS ESSE VOLVIT


De Franse bevelhebber Villeroy, die ter vergeefs de

verlossing gepoogde te bezorgen. Heeft met een leger

van bondgenoten, van honderduizend man Namen

overwonnen en ingenomen.

Links, een staande voorstelling van de Krijgsdeugd,

wijst naar de tekst op de zuil.

Rechts, een gezeten faam met trompet.


Keerzijde: Op een gezaagd veld.

Twee dubbele lijncirkels.

Het geschreven cijfer 3 in potlood.


Lit.: G. van Loon IV, Beschryving der Nederlandsche

historipenningen. pag 141-142.


_______________________Namen heroverd 1696

Historie-penning op herovering van Namen onder Maximiliaan Emanuel van Beieren als landvoogd van de Spaanse Nederlanden.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 9 gram..

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Graveur: Philippe Roettiers.

Datering: 1696

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van Maximiliaan Emanuel II van Beieren naar rechts gewend.

Met lange krullend haar tot op de schouders.

Op het hoofd een muurkroon.

In de halsafsnede, de initialen van de graveur.

          PH.R.

Philippe Roettiers.

Omschrift:

HIC SPES / FIDISSIMA BELGÆ 

                I696

Hier is de beste hoop der Nederlanden.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De stedemaagd in een opgehouden kleed.

In de linkerhand, een speer met vrijheidshoed.

De rechterhand het wapenschild van Spanje vasthoudende.

Het wapenschild staande op een sokkel waarop het wapen van Namen.

Op de achtergrond de stad Namen.

Omschrift:

VINCENDUM NON REDDENDUM

Te winnen en niet bij verdrag terug te geven.

In de afsnede, in twee regels.

LIBERTAS

NAMURCI

De vrijheid van Namen.

Lit.: G. van Loon, Volume IV Beschryvinge der Nerderlandsche historipenningen pag.147-148.

Verkregen vrijheid 1790


De Staten van Namen gedenken de verkregen vrijheid.


Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Theodoor Victor van Berckel.

Datering: 2006


Voorzijde: Binnen een parelcirkelrand/boord.

Gelegen op twee samengebonden lauriertakken.

Het gekroond wapenschild van de Staten van Namen.

Omschrift:

SIGL · PROVINC · NAMVRC ·

Datering in de afsnede in twee regels.

            VII · IANVAR ·

               MDCCXC ·Keerzijde: Binnen een parelcirkelrand/boord,

In zeven regels tekst:

      LIBERTATE ·

      VINDICATA ·

      RELIGIONE ·

       STABILITA ·

     CONST · IVR ·

   POP · STATVSQ ·

         NAMVR ·

              ༻


Lit.: De Coster, 907.

De Witte, 122.


__________________________________________

Deel deze pagina