Obiit op Jan Crabbe 1651

Uit de collectie, J.D.

Obiit/overlijdenspenning op Jan Crabbe (° 1570  - 1651)

Goudsmid.

Materiaal: Tin.

Massa: 40,5 gram.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1651

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

 DHEER IAN CRABBE OB 9 SEP I65I

De heer Jan Crabbe overleden op 9 september 1651

Centraal het "sprekend" wapen van de familie Crabbe.

Boven op het wapenschild, een doodshoofd en een bot/been.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, 

en een dubbele gladde cirkel, het omschrift.

  IONCVE CATHARINE HVGHES OB II SEP I640

Jonkvrouw, Catharine Hughes overleden op 11 september 1640

Ovaal gedeeld wapen, van de families Crabbe en Hughes.

 Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.89-90 afb.37.

Jan Crabbe was de goudsmid die in 1616 het gouden reliekschrijn van het Heilig Bloed maakte. Hij was o.m. schepen en schatbewaarder van Brugge. 

Hij was ook proost van de Edele Confrérie van het H. Bloed (in 1633) en voogd van de Bogaerdenschool voor weesjongens.

Hij ligt begraven in de Godelieve kapel van de Sint-Salvatorskathedraal.

Er wordt aangenomen dat Jan Crabbe zelf deze Obiit-penning graveerde vlak na de dood van zijn vrouw. De penning werd pas vrijgegeven na de dood van Jan Crabbe.

Het museum van de Edele Confrérie van het H. Bloed waar de "rijve" (of reliekschrijn) tentoongesteld is, bezit deze zeldzame overlijdenspenning niet.

 

Obiit/Overlijdenspenning op Philippe de Le Flye 1653

Obiit/overlijdenspenning op Philippe de Le Flye.

Schepen van het Vrije (1623-1649)

Materiaal: Tin.

Massa: 44,4 gram.

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1653

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

PHILIPPE DE LE FLYE ESCVIER OBYT 2EN.APRIL 1653

Philippe de Le Flye, overleden op 2 april 1653

Het wapenschild van de familie, de Le Flye

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een gevleugelde helmtooi.

De schildhouders, twee staande en aan de nek geketende beren.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, 

en een dubbele gladde cirkel, het omschrift.

DAME MARIE VAN PEENE OBYT

Mevrouw Marie van Peene(n) overleden

blanco veld, voor toevoeging overlijdensdata. 

Hangend aan een geknoopte strik.

Afhangende linten, met op de uiteinden een kwast.

Ovaal gedeeld wapen van de families, de Le Flye en van Peene. 

 Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.121-123 afb.50.

Philippe de Le Flye werd geboren op 26 februari 1586 te Brugge, als zoon van Jacques de Le Flye en Antoinette de Peussin.
En was schepen van het Vrije (noordelijk kwartier) van 1623 tot 1649.
Tevens ook beheerder van de Berg van Barmhartigheid.
Huwde in 1618 met Marie van Peene(n).
Hij overleed op 2 april 1653, zijn echtgenote overleed een jaar later in 1654 
De fijn gegraveerde overlijdenspenning wordt toegekend aan de zilversmid Gaspar Verhouve.
Volgens een oud gebruik werd een goudstuk gestoken in de kaars van het overlijden.
Er werden bij de begrafenis 200 giften verdeeld aan de armen.

Obiit op Jossine Lambrecht 1653

Obiit/overlijdenspenning op Jossine Lambrecht en Pieter Carlier.

Materiaal: Tin.

Massa: 33,11 gram.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1653

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en een dubbele gladde cirkel.

Het gedeeld wapenschild van de families Carlier en Lambrecht.

Omschrift:

IONCVE . IOSYNE . LAMBRECHT 30 . XBR 1653

Jonkvrouw, Jossine Lambrecht overleden 30 oktober 1653

Keerzijde: Binnen een opstaande boord en dubbele gladde cirkel.

Omschrift:

 DHEER PIETER CARLIER . OBIIT . A° 1638 . 2 . FEBR

De heer Pieter Carlier, overleden anno 2 februari 1638

Centraal, op het veld.

Het wapenschild van de familie Carlier

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises nr.160.

Obiit op Philippe Marouck 1655


Enkelzijdige obiit/overlijdenspenning op

Philippe Marouck.

Eerste raadslid van het Brugse Vrije.


Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 68 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1655


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee lijncirkels, het omschrift.

DHR.  ENDE MR. PHLPS. MAROVCX . OBYT

                    . 13 OUST 1655

De heer en mevrouw, Philippe Marouck

overleden op 13 augustus 1655

Het wapenschild van de familie, Marouck.

Getopt met een toernooihelm,

met afhangend helmkleed.

Op de toernooihelm, een helmtooi met een adelaar met gespreide vleugels.


Keerzijde: Blanco.


Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises. pag.192-193 nr.80.


Philippe Maroucx was de zoon van Philippe, griffier van het Brugse Vrije en Pétronille Ommejaegher zijn tweede vrouw. Hij verkreeg de functie van eerste raadslid van het Brugse Vrije.

Getrouwd in 1647 met Alexandrine van Volden, dochter van Christophe en Alexandrine van der Goes, Philippe overleed te Ieper op 13 augustus 1655 en liet vijf kinderen achter, van wie de jongste postuum werd geboren en de naam van zijn vader kreeg.

De weduwe van Philippe erfde in 1661 de heerschappij van Reyghaersvliet te Westkapelle, die op 7 juli 1672 overging op haar oudste zoon, Pierre Francois.


________________________________________________Obiit op Jean Parmentier en

Anna Anchemant 1622 & 1657


Obiit/overlijdenspenning op Jean Parmentier († 1657)

en zijn echtgenote Anna Anchemant († 1622)

Burgemeester van Brugge


Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 65 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1622 & 1654


Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord,

tussen twee lijncirkels, het omschrift.

      MHER ·I AN · PARMENTIER ·

GODS · WILLE · GESCHIEDE · I654

Het wapenschild van de familie, Parmentier.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi.

Een moor met tulband,

in de handen een boeket korenaren.


Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde boord,

tussen twee lijncirkels, het omschrift.

 VRAV · ANNA · ANCHEMANT ·

MYN · GOD · ENDE · MYN · AL ·

Het ruitvormig gedeeld wapenschild van de

families Parmentier en Anchemant.

Het gesplitste jaartal van haar overlijden.

                         I  /  6

                        2  /  2 


Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises,

pag.232-233 nr.96.


Jean Parmentier, zoon van Nicolas, raadsheer-resident

van Kortrijk, en van Marguerite Pollet.

Een halve eeuw lang verscheen zijn naam bijna elk jaar

in de lijst van de schepenen. We vinden hem als

raadslid in 1599, 1628, 1639, als schepen in 1600,

1607, 1611, 1624, 1626, 1636, 1638, als burgemeester van schepenen in 1627, 1634, als burgemeester van het Vrije in 1631, 1637, 1646 en 1647.

Hij was heer van de heerlijkheid van ter Straeten, gelegen in Moerkerke.

Gehuwd met Marie-Anne Anchemant, dochter van Henri en Catherine Wynckelman, bij het overlijden van zijn echtgenote op 22 april 1622 liet hij een rijk monument ter nagedachtenis aan haar oprichten, dat nog steeds te zien is in het zuidelijke schip van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Deze overlijdenspenning draagt ​​het jaartal 1654, en heeft waarschijnlijk betrekking op het jaar waarin Parmentier de penningen liet maken, vooruitlopend op zijn dood, net zoals hij van tevoren een begrafenis had laten voorbereiden "zodat de dood, zegt het grafschrift , degenen herenigen die door de dood zijn gescheiden, terwijl men hoopt op een beter leven, gaat men werkelijk het leven binnen". De gedachte aan het laatste einde zou, zo lijkt het, niets bitters moeten hebben voor hem die dit melancholische couplet op zijn graf heeft gegraveerd.

Principium gaudi cum sim finisque doloris , die mihi cur me non adspicis absque metu ?
Aangezien ik het begin ben van vreugde en het einde van pijn, waarom kijk je me op mijn dag dan niet zonder angst aan ?

Jean Parmentier stierf in Brugge op 27 december 1657 en werd begraven in hetzelfde graf als zijn vrouw.


________________________________________________Obiit op Herman de Corte 1658

Enkelzijdige obiit/overlijdenspenning op Herman de Corte.

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 52 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1658

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee lijncirkels, het omschrift.

DH. HERMAN FS. IAEQVES DE CORTE OB . 6 . DECEM . I658

De heer Herman, zoon van Jacques de Corte, overleden op 6 december 1658

Het wapenschild van de familie, de Corte.

Getopt met een toernooihelm, met afhangend helmkleed.

Op de toernooihelm, een helmtooi met aanziende hertenkop.

Keerzijde: Blanco.

 Lit.: Geen vermelding in J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises.

Herman de Corte, deed bij zijn overlijden op 6 december 1658 een schenking aan de kerk van Sint-Gillis te Brugge. 

 

Obiit op Nicolaas van Volden 1658

Obiit/overlijdenspenning op Nicaise van Volden.

Materiaal: Tin.

Massa: 37,47 gram.

Diameter: Ø 56 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1658

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en gladde cirkel.

Het wapenschild van de familie van Volden.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een rozet/bloem.

Ter weerszijden van de helmtooi, het gesplitst jaartal 16/58

Omschrift:

. D'HEER . NICAESE . VAN . VOLDEN . OB . 8 . APR

De heer Nicolaas van Volden, overleden op 8 april 1658

Keerzijde: Binnen een opstaande boord en gladde cirkel.

Omschrift:

IOu . IOANNA . DEEGBROOT .

Zijn echtgenote Johanna Deegbroot.

Leeg veld voor in te vullen data bij overlijden.

Centraal, op het veld.

Hangend aan een touw.

Het gedeeld ovaal wapen van de families, van Volden en Deegbroot.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises nr.139.

Obiit op Jean-Gaspar Tacquet 1659

Obiit/overlijdenspenning op Jean-Gaspar Tacquet.

Materiaal: Tin.

Massa: 84,10 gram.

Diameter: Ø 65 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1659

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

IEAN IASPAR TACQVET CHLR SR. DE LECHENE OB. 23 MAY 

Jean  Gaspard Tacquet heer van Lechene, overleden 23 mei (1659)

Het wapenschild van J.G. Tacquet, als heer van Lechene.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een gekeerde maansikkel.Ter weerszijden van de helm, het gescheiden jaartal 

16 / 59

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

DAME CORNELIE SPIERINCK OBIIT

Aan een touw hangend ovaal en gedeeld wapenschild.

Van de families Tacquet en Spierinck.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises nr. 125.

Obiit op Jan De Conincq 1661

Uit de collectie, J.D.

Obiit/overlijdenspenning op Jan De Conincq.

Magistraat en hoofdman van het Carmerskwartier.

Boorgaatje/spijkergat voor ophanging.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 40,8 gram.

Diameter: Ø 67 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1661

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

  . D HEER . IAИ . DE . COИIИCQ . OB . 30 . ИOB

De heer Jan De Conincq, overleden op 30 november 1661

Het wapenschild van de familie De Conincq.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een vogel naar links

Ter weerszijden van de helmtooi, het gescheiden jaartal. 

16 / 61

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

. IOE CATHARИE VAИ WOESTWYИCKELE

Zijn echtgenote, Catharina Van Woestwynckele.

Aan een strik hangend, met afhangende linten en kleine kwastjes.

De geknoopte strik, doorbreekt het omschrift.

Een ovaal en gedeeld wapenschild.

Van de families De Conincq en Van Woestwynckele

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.77-79 afb.32.

Jan De Conincq was magistraat en hoofdman van het Carmerskwartier.

Hij overleed op 30 november 1661, zoals aangeduid op de voorzijde van de penning.

Deze penning werd gegoten door Jan Michiels. 

De vermoedelijke graveur was de goudsmid Antoon Kerkhofs (de graveurs waren meestal goud- of zilversmeden, soms een meester-tinnegieter).

De letter N staat gespiegeld (И)

 

Obiit op Nicolas de Damhoudere 1661

Obiit/overlijdenspenning op Nicolas de Damhoudere.

Schepen van de stad Brugge.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1661

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

IOR NICOLAS DE DAMHOVDERE OBY 11 ME.

De heer Nicolas de Damhoudere, overleden op 11 mei.

Het wapenschild van de familie, de Damhoudere.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Tussen twee lijncirkels het omschrift.

VRA AИИA FRAИSCES DE DAMHO

Vrouw Anne-Françoise de Damhoudere

Blanco gelaten voor het invullen van haar overlijden.

Het ovaal wapenschild waarin het dubbele wapen van de families,

de Damhoudere en, de Damhoudere.

Het gesplitst jaartal ter weerszijden van het overlijden van Nicolas.

16 / 61

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.104-107 afb.43.

Nicolas de Damhoudere huwde met zijn nicht op 31 oktober 1644, en hij overleed op 11 mei 1661, aan de gevolgen van de pest. Zijn weduwe Anne de Damhoudere, stierf op 4 oktober 1667 ook aan een epidemische ziekte, tegelijkertijd met twee van haar kinderen.

Obiit op Rogier de Gheldere en Catharina Dammaert Ca. 1654-1662

Obiit/overlijdenspenning op Rogier de Gheldere,

en zijn echtgenote Catharina Dammaert.

Schepen van Brugge, penningmeester van de Brugse Apothekers.

De beide overlijdensdata is niet ingevuld.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 57 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca.1654

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Tussen twee lijncirkels het omschrift.

DHEER . ROGIER . DE . GHELDERE .

De heer Rogier de Gheldere.

Blanco gelaten voor het invullen van zijn overlijden.

Het wapenschild van de familie, de Gheldere.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi met klimmende leeuw naar links.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Tussen twee lijncirkels het omschrift.

IOE CATHARINA DAMMAERT

Mevrouw Catharina Dammaert.

Blanco gelaten voor het invullen van haar overlijden.

Het ovaal gedeeld wapenschild van de families, de Gheldere en Dammaert.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.127-129 afb.52.

Tresorier Rogier de Gheldere huwde op 3 juli 1627 met Catharine Dammaert.

Zijn echtgenote overleed in 1654. En huwde op 27 maart 1661 met Isabelle de Beyne. Rogier overleed na 1661. 

Obiit op Marie de Cranendonck/Gerard van Volden 1662

Deel deze pagina

Obiit/overlijdenspenning op Marie de Cranendonck,

echtgenote van ridder Gerard van Volden.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten, vermoedelijk een nagietsel.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 67 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1662

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

MESSIRE GERARD VAN VOLDEN CHRL SEIGR.DE CRYNCHEN ETC

Ridder Gerard van Volden, heer van Crynchen enz.

Het wapenschild van de familie, van Volden

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi uit het wapen van, van Volden.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

DAME MARIE DE CRANENDONCK DAME DE HOVE ETC OBIIT 3 IVLLY 1662

Dame Marie de Cranendonck, Dame van Hove enz. overleden op 3 juli 1662

Aan een strik hangend, met afhangende linten en grote kwasten.

De geknoopte strik, doorbreekt het omschrift.

Een ovaal en gedeeld wapenschild.

Van de families, van Volden en de Craenendonck.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.344-347 afb.140.

Gerard van Volden werd geboren in 1616 en werd ridder in 1644.

Hij deed dienst in het Spaanse leger.

Hij overleed kort na zijn vrouw op 14 december 1662. 

Beiden werden begraven in de Sint-Donaaskerk te Brugge.

Testamentair werd voorzien in 1.000 herdenkingsmissen voor elk. 

Gerard van Volden verdubbelde nog dit aantal voor het zieleheil van zijn vrouw. 

De familie Van Volden was in de 17de eeuw prominent in Brugge. Gerard en Herman van Volden kochten in 1614 het voormalige gesticht Sint-Hubrechts-ten-Dullen en bouwden er een instelling die ze bestemden voor de opname van acht behoeftige mannen. Jacob en Maximiliaan van Volden, zonen van Gerard voegden er elk nog twee kamers aan toe, zodat er in totaal twaalf mannen konden verpleegd worden. De Stichting van Volden overleefde de revolutietijd, voortaan onder het beheer van de Burgerlijke godshuizen. In 1883 telde het tehuis, dat was geëvolueerd tot inrichting voor ongeneeslijke mannen en vrouwen, ruim honderd patiënten. In 1910 werden de nog aanwezige oude mannen overgebracht naar het bejaardenhuis van de Broeders van Liefde in de Katelijnestraat en de vrouwen naar het hospitaal van de Zusters van Liefde.

 

Obiit op Marie de Cranendonck 1662

Uit de collectie, J.D.

Obiit/overlijdenspenning op Marie de Cranendonck,

echtgenote van ridder Gerard van Volden.

Dubbele pengaatjes/spijkergaatjes voor ophanging (?).

Materiaal: Tin.

Massa: 65,3 gram.

Diameter: Ø 68 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1662

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

MESSIRE GERARD VAN VOLDEN CHRL SEIGR.DE CRYNCHEN ETC

Ridder Gerard van Volden, heer van Crynchen enz.

Het wapenschild van de familie, van Volden

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

DAME MARIE DE CRANENDONCK DAME DE HOVE ETC OBIIT 3 IVLLY 1662

Dame Marie de Cranendonck, Dame van Hove enz. overleden op 3 juli 1662

Aan een strik hangend, met afhangende linten en grote kwasten.

De geknoopte strik, doorbreekt het omschrift.

Een ovaal en gedeeld wapenschild.

Van de families, van Volden en de Craenendonck.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.344-347 afb.140.

De afgebeelde penning nr.140, in de literatuur van Baron J. Bethune vertoond identieke gaatjes, vermoedelijk gaat dit over dit exemplaar !

Gerard van Volden werd geboren in 1616 en werd ridder in 1644.

Hij deed dienst in het Spaanse leger.

Hij overleed kort na zijn vrouw op 14 december 1662. 

Beiden werden begraven in de Sint-Donaaskerk te Brugge.

Testamentair werd voorzien in 1.000 herdenkingsmissen voor elk. 

Gerard van Volden verdubbelde nog dit aantal voor het zieleheil van zijn vrouw. 

De familie Van Volden was in de 17de eeuw prominent in Brugge. Gerard en Herman van Volden kochten in 1614 het voormalige gesticht Sint-Hubrechts-ten-Dullen en bouwden er een instelling die ze bestemden voor de opname van acht behoeftige mannen. Jacob en Maximiliaan van Volden, zonen van Gerard voegden er elk nog twee kamers aan toe, zodat er in totaal twaalf mannen konden verpleegd worden. De Stichting van Volden overleefde de revolutietijd, voortaan onder het beheer van de Burgerlijke godshuizen. In 1883 telde het tehuis, dat was geëvolueerd tot inrichting voor ongeneeslijke mannen en vrouwen, ruim honderd patiënten. In 1910 werden de nog aanwezige oude mannen overgebracht naar het bejaardenhuis van de Broeders van Liefde in de Katelijnestraat en de vrouwen naar het hospitaal van de Zusters van Liefde.

 

Obiit op François d'Aranda 1663

Obiit/overlijdenspenning op François d'Aranda.

Spijkergat, voor ophanging.

Materiaal: Lood.

Massa: 81,55 gram.

Diameter: Ø 57 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1663

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels.

Het wapenschild van François d'Aranda.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, het embleem van d'Aranda

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

 D . FRAN . DE ARANDA . OBYT . DECB 5 . 1663

De heer François d'Aranda, overleden 5 december 1663.

Centraal, op het veld.

Een doodshoofd op twee gekruiste beenderen/botten.

Omsloten met een banderol, waarop de Latijnse tekst.

MEMENTO TE MEI SALTEM VOS AMICI MEI

Gedenk mij, tenminste jullie mijn vrienden.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises nr. 4.

De familie d'Aranda behoorde tot de oude adel in Castilië.

François d'Aranda was, naast lid van het Brugse stadsbestuur, gouverneur en weldoener van de "Bogaerdenschool.

En was proost van de "Edele Confrérie van het Heilig Bloed".

Hoofdman van 1635 tot zijn overlijden, van de St-Jorisgilde.

Voogd en voorzitter van het "Dulhuis" St-Juliaan, een huis voor krankzinnigen en passanten.

Zijn uitvaart vond plaats in de St-Gilliskerk, te Brugge.

Wat hij financieel en zelf eerder had georganiseerd.

 

Obiit op Cornelis van Assenede 166?

Obiit/overlijdenspenning op Cornelis van Assenede.

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 62 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: Ca. 1660-1669

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels het omschrift.

SR. CORNELIS VAN ASSENEDE OBIIT 30 APRIL 1654

De heer Corneel van Assenede, overleden op 30 april 1654

Het wapenschild van de familie, van Assenede.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Als helmtooi, een pauw (?) naar links gewend.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Hangend aan een geknoopte strik,

met afhangende linten, en kwastjes.

Een gedeeld ovaal wapenschild van de families.

van Assenede en van Steelant.

Omschrift, tussen twee cirkels:

IV. MARIE VAN STEELANT OBIIT 1 APRIL 166(?)

Mevrouw Marie van Steelant, overleden op 1 april 166?

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises nr.159.

Cornelis van Assenede was in 1634 gehuwd met Marie van Steelant.

De van Assenede's was een familie van slagers.

Corneel was actief in de landbouw en de veeteelt.

De juiste datum werd niet gevonden door J. Bethune.

Bethune kende bij publicatie van zijn werk in 1890 slechts één exemplaar van deze obiit, gevonden onder de dorpel  van een huisje in Wingene.

Hij meldt dat deze penning nogal wat schade vertoonde, zeer gelijkaardig met deze obiit. Mogelijks betreft dit deze penning.

Obiit op d'Othon van Berchem 1667

Obiit/overlijdenspenning op d'Othon van Berchem.

Materiaal: Lood.

Massa: 61,87 gram.

Diameter: Ø 57 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1667

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en gladde cirkel.

Het wapenschild van de familie van Berchem.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Omschrift:

D'HEER OTTO VAN BERCHEM OBYT 22 SEP 1667

De heer d'Othon van Berchem, overleden op 22 september 1667

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

IOu. GODELIEVE WOUCKIER OBYT

Zijn echtgenote Godelieve Wouckier overleden.

Leeg veld voor in te vullen data bij overlijden.

Centraal, op het veld.

Hangend aan een lint.

Het gedeeld ovaal wapen van de families, van Berchem en Wouckier.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises nr.9.

Obiit op Maximiliaan de Praet 1667

Uit de collectie, Lothar Boerjan.

Obiit/overlijdenspenning op Maximiliaan de Praet.

Schepen van het Vrije 1632-1665.

Burgemeester 1639-1641 en 1644-1648. 

Materiaal: Tin.

Massa: 70,02 gram.

Diameter: Ø 71 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1667

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

MAXIMILIAN DE PRAET ESCUYER  SR. DE MOERKERCKE 12 IANRY

Maximiliaan de Praet, jonkheer en heer van Moerkerke 12 januari

Het wapenschild van de familie, de Praet.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een Moor met hoofdband en met geheven zwaard.

Het gesplitste jaartal van overlijden, ter weerszijden van de helmtooi.

16 /67

De schildhouders, twee staande en getongde leeuwen.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

VRAVW MARIE ANNA DE COVRTEWILLE VRAVW CAEMERE & C.e

Dame Marie Anna Courtewille, Dame van Caemere en verder.

Centraal, op het veld.

Hangend aan een geknoopte strik, met afhangende linten.

Het gedeeld ovaal wapen van de families, de Praet en de Courtewille.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.244 nr.101.

STAM Gent, Objectnummer N.01561.0-1

Maximiliaan de Praet was de laatste afstammeling van deze familie. Hij werd schepen van het "Vrije" op 27 februari 1632, en was burgemeester van het Westelijk deel van 1639 tot 1641 en van 1644 tot 1648, hij nam ontslag in 1665 als schepen. Maximiliaan huwde een eerste maal met Cornelie Van Peene, die op 15 augustus 1647 overleed. Hij huwde daarna met Marie-Anne de Courtewille, dochter van Jean, heer van Camere en van Thoriswal en van Madeleine de Lannoy-Mingoval. Maximiliaan de Praet overleed op 12 januari 1667 en werd bijgezet in de Sint-Salvatorkerk in het graf van zijn eerste echtgenote. Hij stichte een jaargetijde voor drie jaar met uitdeling van brood. Zijn weduwe Marie-Anne de Courtewille overleed op 7 juli 1668 en werd begraven bij haar ouders in de Dominicanenkerk.

Obiit op Adriaan Baessens en Adriana Eecke 1667

Obiit/overlijdenspenning op Adriana Eecke, echtgenote van Adriaan Baessens.

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 57 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1667

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en gladde cirkel.

Het wapenschild van de familie Baessens.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tooinooihelm, een vis naar het familiewapen.

Omschrift:

DHR . ADRIAEN BAESSENS OBIIT 23 . 8BRE 1652

De heer Adriaan Baessens, overleden op 23 september 1652

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

IOv . ADRIANA EECKE OBITT 10 . XBRE 1667

Jonkvrouw Adriana Eecke, overleden  op 10 oktober 1667

Centraal, op het veld.

Hangend aan een strik met afhangende linten,

aan de uiteinden kleine kwastjes.

Het gedeeld ovaal wapen van de families Baessens en Eecke.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises nr.6.

Voor de gietmal van deze Obiit-penning, zie Brugge, Gietmallen.

Obiit op Maximiliaan Spanoghe 1668

Obiit/overlijdenspenning op Maximiliaan Spanoghe.

Materiaal: Tin.

Massa: 50 gram.

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1668

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en gladde cirkel.

Het wapenschild van de familie Spanoghe.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de helm, een helmtooi.

Omschrift:

IOR. MAX . SPANOGHE . OBYT 5 IANVARY 1668

De heer Maximiliaan Spanoghe, overleden op 5 januari 1668

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Hangend aan een geknoopte strik,

met afhangende linten, en kwastjes.

Een gedeeld ovaal wapenschild van de families Spanoghe en Rommel.

Omschrift, tussen twee cirkels:

MEIOE BARBARA ROMMEL OBYT

Mevrouw Barbara Rommel, overleden.

Leeg veld voor in te vullen data bij overlijden.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.280-282 afb.115;

Hilde De Bruyne, De Godshuizen in Brugge, pag.65.

Maximiliaan Spanoghe (° 1606) huwde in 1643 met Barbara Rommel.
Hij overleed in 1668 en ligt begraven in de O.L.Vrouwkerk.
De gietmal van deze penning werd gemaakt door De Mel en het gieten in tin deed Cornelis Rieland.
Elke penning kon ingeruild worden tegen een prebende (gift) van wit brood ten waarde van 8 stuivers.
Maximiliaan Spanoghe en Barbara Rommel waren de ouders van Eleonora, die het godshuis "Spanoghe" (Katelijnestraat nr 8) stichtte.

Obiit op Nicolas Rommel 1669

Obiit/overlijdenspenning op Nicolas Rommel.

Raadslid en griffier van het "Brugse Vrije". 

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1669.

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Het wapenschild van de familie Rommel als heer van Edewalle en Melle.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de helm, een klimmende getongde leeuw naar links.

Omschrift:

Tussen twee lijncirkels het omschrift.

D'HR EN MR NICLAYS ROMMEL HRE VAN EDEWALLE OB . 13 OVG . 1669

De Heer en Mevrouw Nicolas Rommel, heer van Edewalle overleden op 13 augustus 1669

Keerzijde: Binnen een opstaande boord en gladde cirkel.

Omschrift:

ME IOE . MARIE DE SCILDERE OB .

Zijn echtgenote Marie de Schildere, overleden.

Leeg veld voor in te vullen data bij overlijden.

Centraal, op het veld.

Hangend aan een touw, met afhangende linten met kleine kwastjes.

Het gedeeld ovaal wapen van de families, Rommel en de Schildere.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.261-262 nr.108.

Nicolas Rommel zoon van Remi Rommel (raadslid van de Spaanse natie) en van Anne Hellin. Heer van d'Edewalle en van Melle enz. huwde met Marie de Schildere op 14 juli 1630 in de Jerusalemkerk te Brugge. Als griffier was hij vertrouwenspersoon van Zijne Majesteit, en kreeg meerdere vertrouwelijke en belangerijke zaken toevertrouwd, hij werd ondermeer ingezet voor de afbakening van de grenzen van de Verenigde Provincies. Hij overleed te Brugge op 13 augustus 1669 en werd er begraven in de Sint-Walburgakerk, zijn echtgenote Marie de Schildere overleed op 17 december 1678 en werd bijgezet bij haar echtgenoot.

Obiit op François Caloen 1670

Obiit/overlijdenspenning op ridder François van Caloen.

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 91 gram.

Diameter: Ø 65 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1670.

Voorzijde Binnen een opstaande boord.

Het gehelmd wapenschild van de familie van Caloen.

En afhangend helmkleed.

Omschrift, binnen twee cirkels :

MHER FRANCHOIS VAN CALOEN RVDDER OB 27 SEPT 1670

Heer en ridder François van Caloen, overleden 27 september 1670

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Een gedeeld ovaal wapenschild van de families  van Caloen en Rommel.

Omschrift, tussen twee cirkels:

VRAVW ANNA ROMMEL

Zijn echtgenote, Anna Rommel.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag. 51-54 afb. nr. 23.; Justice, pag 20, Nr. 807.A.

Ridder van Caloen (° 30 september 1605)  was burgemeester van het Vrije (kwartier Noord)  in 1644 - 1645 en was tevens belastingontvanger.

Per testament schonk hij 50 pond aan de armendis van de kerk van Sint-Gillis te Brugge, voor de bedeling - 3 maal per jaar - van brood, hout en geldelijke bijstand.

De mal van deze penning alsook het graveren en het gieten van deze loden penning in 312 stuks werd gedaan door de Brugse tinnegieter Bartholomeus de Schryvere (werkzaam 1670 - 1690), die hiervoor 2 pond, 7 schellingen en 6 groot ontving.

Fr. van Caloen en zijn vrouw Anna Rommel (zijn tweede vrouw; zijn eerste vrouw was Françoise van Woestwynckel)) werden begraven in de kerk van Sint-Gillis.

 

Obiit op Jacques de Crits  1670


Obiit/overlijdenspenning op Jacques de Crits (1670)

en zijn echtgenote Magdaleine van Wambeke (1644).


Materiaal: Lood /tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 64 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1670.


Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Tussen twee lijncirkels, het omschrift:

SR. IAQVES DE CRITS OBYT DEN I SEPTÊ. I670

De heer, Jacques de Crits, overleden op 1 september 1670.

Hangend aan een geknoopte strik, met afhangende linten.

Aan de uiteinden van de linten, kleine kwastjes.

Het wapenschild van de familie De Crits.


Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Hangend aan een geknoopte strik, met afhangende linten.

Aan de uiteinden van de linten, kleine kwastjes.

Het gedeeld ovaal wapenschild van de families,

De Crits en Van Wambeke

Omschrift, binnen twee lijncirkels:

IOE. MADALEENE VAN WAMBEKE OBYT 14 NOVÊ 1644

Mevrouw Magdaleine van Wambeke overleden op

14 november 1644
Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises

pag.91-92 nr.38.____________________________________________

Obiit op Hendrik Lossy 1670


Obiit/overlijdenspenning op Hendricus Lossy.


Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: 87,8 gram.

Diameter: Ø 65 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Graveur: Christoffels Boghe.

Tinnegieter: Cornelis Rielant.

Datering: 1670.


Voorzijde Binnen een gladde verhoogde boord.

Het wapenschild van de familie Lossy.

Getopt met een toernooihelm met gesloten vizier,

met afhangend helmkleed.

Op de toernooihelm een tooi met zespunt-ster.

Omschrift, binnen twee cirkels :

DOMINVS HENDRICVS LOSSY OBYT 7 NOVEMBRIS 1670

    De heer Hendrik Lossy, overleden op 7 november 1670


Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Hangend aan een strik met afhangende linten.

Aan de uiteinden van de linten, kleine kwastjes.

Het gedeeld ovaal wapenschild van de families,

Lossy & de Quintanilla.

Omschrift, binnen twee lijncirkels:

DONNA IVANA DE QVINTANILLA OBYT (leeg veld)

Mevrouw Juana de Quintannilla, overleden

blanco voor het bijvullen van haar overlijdensdata.
Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises

pag.184-186 nr.76.


De Bethune, vermeld nog een jaargetijde-penning uit

hun stichting in het Augustijnenklooster.


___________________________________________
Obiit op Guillaume Matin en Marie Potvliet 1670

Obiit/overlijdenspenning op Guillaume Matin en zijn echtgenote Marie Potvliet.

Griffier van de "Vierschare".

Materiaal: Lood /tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 64 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1670.

Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Omschrift, binnen twee cirkels :

D'HEER GVILLAVME MATIN OBYT 14 OCTOB. 1670

De heer Guillaume Matin, overleden 14 oktober 1670

Het wapenschild van de familie Matin

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de helm, een stralende zon met gezicht. 

Onder het wapen een bandereol met het devies van de familie.

     NVL SOIR SANS MATIN

Geen avond zonder ochtend.

Keerzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Omschrift, binnen twee cirkels :

Iov. MARIE . POTVLIET :OBYT 19 MAERTE 1654

Mevrouw Marie Potvliet, overleden 19 maart1654

Hangend aan een touw, met afhangende linten met kleine kwastjes.

Het gedeeld ovaal wapen van de families, Matin en Potvliet.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.194-195 nr.81.