Legpenning op de Pacificatie van Gent 1576

Legpenning op de Pacificatie van Gent.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 6,09 gram.

Diameter: Ø 29,40 mm.

Aanmaakplaats: Dordrecht.
Datering: 1576


Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

NON . PLACENT . DNO . MILITIS . OCRIÆ 

De krijgsmans laarzen, behaagt de Heer niet.

Een geharnaste ruiter te paard naar links.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

x TIMENTI . DOMINVM . OiA . COOPERANTVR . IN . BONVM

Iedereen die de Heer vreest, werkt mee ten goede.

Een biddende en geknielde persoon, naast het "Gulden Vlies".

De ogen op de wolken en naam gericht.

In de stralende wolken de naam van God.

              יְהוָה

Het jaartal in de afsnede.

              1576

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.2692.

G. van Loon, Deel I Beschryving der Nederlandsche historipenningen. pag.228.

M. Tas, 132.

Gedenkpenning op de 300ste verjaring van de Pacificatie van Gent 1876

Uit de collectie, Rimidi.

Gedenkpenning op de 300ste verjaardag  van de Pacificatie van Gent.

En de nagedachtenis aan de slachtoffers van de godsdienstvervolgingen

in de Spaanse periode.

Materiaal: Brons.

Bestaat ook in tinnen afslag.

Massa: 29,3 gram.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.
Datering: 1876


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Twee geboeide en halfnaakte personen op een brandstapel.

Op de voorgrond, een pater geknield,

voor een geopende geldkoffer.

Achter de kist, een geestelijke met in beide handen een zak geld.

Omsloten met het omschrift:

300E ANNIVERSAIRE DE PACIFICATION DE GAND . 1576 . 1876 .

300ste verjaardag van de pacificatie van Gent

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

In vier regels:

   UN PAGE

DE L'HISTOIRE

SOUS LE JOUC

   ESPAGNOL

Een pagina/prent met geschiedenis onder het Spaanse juk.

Omschrift:

LA SAINTE INQUISITION ❀ AU XVIE SIECLE ❀

De heilige inquisite in de zestiende eeux.

Lit.: STAM Gent (exemplaar in tin) Objectnummer: N.02082.1-2.

Draagpenning op de 300ste verjaardag van de Pacificatie van Gent.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Gedenk/draagpenning op de 300ste verjaardag  van de Pacificatie van Gent.

En de nagedachtenis aan de slachtoffers van de godsdienstvervolgingen

in de Spaanse periode.

Materiaal: Koper.

Massa: 4,38 gram.

Diameter: Ø 23,4 mm. met draagoog 27,7 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.
Datering: 1876


Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Het gekroond wapenschild van de stad Gent.

Versiert met een open krans, onderaan gestrikt.

Links, een vruchtdragende lauriertak.

Rechts, een vruchtdragende eikentak.

Bovenaan rondom:

PACIFICATIE VAN GENT 1576-1876

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Twee ineengestrengelde handen.

Onder de handdruk, het wapenschild van de familie De Marnix.

Ter weerszijden de datering 3 SEPT / 1876

Onder het wapen, de letters P . A 

van uitvoerder/graveur ?

Boven de handen, in twee regels.

MARNIX  / DE SAINTE ALDEGONDE

Omsloten met het omschrift:

SCHORSING DER BLOEDPLAKKATEN TEGEN DE PROTESTANTEN 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer: N.02085.

De Marnix de Sainte-Aldegonde of van Marnix van Sint-Aldegonde is een Zuid-Nederlandse adellijke familie.
De familie was afkomstig uit Savoie en bezat er een heerlijkheid onder de naam Marnix, in de kasselrij Jenne. De naam van de heerlijkheid werd hun familienaam.
In 1535 kwam Jacques de Marnix, door zijn huwelijk met Marie de Haméricourt (overleden in 1545), met wie hij vier kinderen had, in het bezit van de heerlijkheid 'Mont de Sainte-Aldegonde' bij Morlanwelz. Hij hertrouwde met Marie de Bonnières de Souastre, vrouwe van Ogimont, met wie hij twee kinderen had.
Jacques de Marnix (overleden in 1557) was ook heer van Thoulouze in Franche-Comté, baron van Pottes in Henegouwen, en was een geducht krijgsman en onderhandelaar. In 1543 sloeg keizer Karel hem tot ridder. De heerlijkheid Mont Sainte-Aldegonde ging bij testament over op Filips van Marnix van Sint-Aldegonde (1540-1598), humanist, schrijver en vertrouweling van Willem van Oranje, die de naam van de heerlijkheid steeds bij de zijne voegde.
In 1590 verleende koning Filips II van Spanje het ridderschap aan Gerard de Marnix.
De zoon van Gerard, Jean de Marnix, werd in 1617 tot ridder geslagen door de aartshertogen. In 1629 werd de heerlijkheid Ogimont, in zijn bezit, verheven tot burggraafschap door koning Filips IV van Spanje.

Penning op 400ste verjaardag van de Pacificatie van Gent.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Gedenkpenning op de 400ste verjaardag  van de Pacificatie van Gent.

En de nagedachtenis aan de slachtoffers van de godsdienstvervolgingen

in de Spaanse periode.

Materiaal: Nikkel/messing.

Massa: 19,03 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1976


Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Gelegen op een accolade.

Het gekroond wapenschild van de stad Gent.

Versiert met een open krans, onderaan gestrikt.

Links, een vruchtdragende lauriertak.

Rechts, een vruchtdragende eikentak.

Omschrift:

E.G.M.P. AFD.GENT / 1576 / 1976

Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, Afdeling Gent.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Twee ineengestrengelde handen.

Boven de handdruk, in twee regels:

PACIFICATIE / VAN GENT

Onderaan, in drie regels:

400e VERJARING DER

VERZOENINGSPOGING

IN DE NEDERLANDEN

Deel deze pagina