Méreau Kapittel van St-Gummarus.

Méreau/penning Kapittel van Sint-Gummarus.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 4,24 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Lier 

Datering: z.j. Ca. eind 17e begin 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Het ingedeukt wapenschild van de kapittelkerk Sint-Gummarus.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Het ingedeukt wapenschild van de stad Lier.

Drie kepers van keel op zilver.

Gehouden door twee naar elkaar toekijkende staande

en getongde leeuwen.

Patroonheilige Sint-Gummarus 1840


Penning Sint-Gummarus patroonheilige van de stad Lier.


Materiaal: Brons 

Bewerking: Geslagen.

Massa: 42 gram.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Medailleur: van Beugen.

Datering: 1840


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord en parelcirkel.

Het omschrift:

UYT EENDRAGT VERZAMELD :

Het gekroond wapenschild van de stad Lier.

Het wapen gehouden door twee leeuwen.

Onder het wapen de medailleur:

                V. BEUGEN

Onderaan, tussen twee rozetten:

                    S.P.Q.L.


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord en parelcirkel.

Het omschrift:

·❀· TER EERE VAN ONZEN BESCHERM HEYLIGEN GUMMARUS

Binnen een dikke lijncirkel en kabelcirkel.

Het versierd wapenschild van St-Gummarus.

Aan weerszijden een lauriertak, onderaan dichtgemaakt.

Onder het wapen een lint, waarop de jaartallen :

                             815  -  1840____________________________________________________
Penning, St- Gummarus "Het mirakel van de bron" 1600

Penning Sint-Gummarus van Lier.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Brons (CuSn)

Massa: 71,13 gram.

Diameter: Ø 48 mm.

Aanmaakplaats: Lier 

Datering: z.j. Ca 1600

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

. S . MANSIDNARIORUM . CAPITVLI . LI . S. GVMMARI . IN . LIRA . ETC . 

De bevolking van het kapittel St- Gummarus van Lier enz.

Staande Sint- Gummarus, met nimbus.

In de rechterhand, een dorre wandelstok.

In de linkerhand, een paar handschoenen.

Links een herstelde boom, met dichtgebonden riem.

Waaraan het wapenschild van het Kapittel St-Gummarus hangt.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Van In 1938 pag. 133 pl. X nr.1; Museum Boijmans van Beuningen, naar tekening 1520-1530, anonieme kunstenaar.(Anonymous: Saint Gummarus van Lier)

De heilige Gummarus, de patroonheilige van de stad Lier, en tevens patroon van doven, houtbewerkers, houthakkers en handschoenmakers.

En is gekend bij bedevaarders voor genezing te vragen voor breuken en fracturen.

Ook voor huwelijksbreuken, en relatiebreuken.

Volgens de overleving werd Gummarus geboren uit een vooraanstaande familie op het einde van de 7 de of in het begin van de 8 ste eeuw te Emblem in de onmiddelijke buurt van Lier. Zijn opvoeding geniet hij aan het hof van koning Pepijn de Korte die hem op latere leeftijd een hoog ambt toevertrouwt. Gummarus huwt Grimmara die als erg boosaardig wordt omschreven.

Tijdens een pelgrimtocht naar Rome laat Gummarus een boom omhakken om plaats te maken voor het opzetten van zijn tent. De eigenaar uit zijn ongenoegen waarna Gummarus zijn gordelriem rond de boom legt waardoor deze terug aan mekaar groeit. Een Engel brengt Gummarus dan de boodschap zijn bedevaart te staken en op de plaats van het wonder een bidplaats op te richten. Rond deze kapel zou volgens de legende dan het latere Lier ontstaan.

Nog andere wonderen worden aan Gummarus toegeschreven. Zo doet hij op een hete zomerdag een bron ontspringen voor zijn dorstige dienaars die van zijn vrouw niets te drinken hadden gekregen. Een andere keer bevrijdt Gummarus een kindje van een slang die in het mondje van het knaapje gekropen was. Bij een ontmoeting met Rombout van Mechelen beginnen de dorre wandelstokken van beide mannen plots te bloeien.

Gummarus overlijdt op 11 oktober, volgens de vita in het jaar 714. De vita vertelt dat Gummarus in een visioen aan een godvruchtige vrouw te kennen gaf begraven te willen worden in de kapel die hij had opgericht. De legende verhaalt dan dat het bootje met de kist zonder enige hulp gedreven is over de Nete van Emblem tot aan de kapel.

In 754 wordt Gummarus tot heilige verheven.

Naast patroon van de houtbewerkers in Gent en Antwerpen wordt de heilige Gummarus aanroepen tegen kwade wijven en tegen breuken of zoals in oude teksten te lezen staat tegen "gesletenheid" en "geborstenheid".

 

Het feest van de heilige wordt gevierd op 11 oktober. In Lier is het dan Sint-Gummaruskermis en wordt het reliekschrijn in plechtige processie door de stad gedragen.

 

Deel deze pagina